26 godina od bitke koja je spriječila odsjecanje Dalmacije i Hrvata BiH

Dana 13.travnja 1992. napadom srpskih snaga na planinski prijevoj Koričinu između Livna i Glamoča započela je bitka za Livno. Cilj srpskog napada bio je ovladati Livnom i spojiti se sa snagama u dolini Neretve. Ostvarenje ovih planova dovelo bi u vrlo tešku situaciju cijelu Dalmaciju i grad Split, a u gotovo bezizlaznu Hrvate Hercegovine i … Continue reading 26 godina od bitke koja je spriječila odsjecanje Dalmacije i Hrvata BiH