5. listopada 1991. – Kako je grupa hrabrih mladića Hrvata na Dračevcu obranila Zadar? (VIDEO)

U rujnu i listopadu 1991. Zadar je proživljavao možda i svoje najteže trenutke u novijoj povijesti. JNA, popunjena pobunjenim Srbima, žestoko je navalila na grad i njegovo zaleđe. U tim vremenima, koje danas nazivamo Obrana Grada Zadra, ističe se jedan poseban događaj. Uništenje tenka T-55, po gotovo holivudskom scenariju, bilo je presudno. Danas taj tenk … Continue reading 5. listopada 1991. – Kako je grupa hrabrih mladića Hrvata na Dračevcu obranila Zadar? (VIDEO)