Pratite nas

Komentar

Kaos, nepravilnosti i pogrješke: revizija otkrila katastrofu u Ministarstvu dok ga je vodio Jovanović

Objavljeno

na

Državna revizija za 2013. godinu otkrila je uistinu zabrinjavajuće podatke o radu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u 2013. godini. Ministarstvo, na čijem se čelu od 23. prosinca 2011. godine pa do 11. lipnja 2014. godine nalazio Željko Jovanović, podbacilo je u planiranju troškova, navodi Revizija, osobito ističući loš rad na području ugovaranja i provođenja projekata financiranih iz fondova Europske unije.

????????????????????????????????????????????????????????U izvještaju Revizije ističe se kako dio rashoda nije bio realno planiran te da je zbog toga kroz izmjene i dopune proračuna bilo potrebno obaviti preraspodjele.

Pogreška u planiranju teška 312 milijuna kuna

Kao najveći gaf u planiranju ističe se planiranje troškova za plaće i naknade za prijevoz zaposlenih u osnovnim školama. Tako je u financijskom planu za 2013. godinu planiran iznos od 4.199.666.757 kuna. Pokazalo se kako je planirana projekcija “pogriješila” za nevjerojatnih 312 milijuna kuna, odnosno 7,4 posto.

Revizija ističe kako su kroz izmjene i dopune državnog proračuna morala biti smanjena i planirana sredstva iz fondova Europske unije, zato jer nisu stvoreni “preduvjeti za realizaciju projekata koji se financiraju iz fondova EU-a”.

Navodi se kako “za realizaciju pet projekata, koji se financiraju iz fondova EU, u okviru Operativnog programa regionalna konkurentnost 2007.-2013., proračunom planirana sredstva u iznosu od 98.385.032 kuna, a izmjenama proračuna u iznosu od 63.241.282 kuna. Iz sredstava EU fondova su u 2013. godini izvršena plaćanja za navedene projekte u iznosu od 43.258.170 kuna, što je za 19.983.112 kuna ili 31,6 % manje od sredstava planiranih izmjenama i dopunama proračuna”.

Iskorišteno samo 17,2 posto raspoloživih EU sredstava

Za realizaciju mjera u okviru Operativnog programa planirano je izdvajanje 223.615.126 eura, od čega 187.779.595 eura iz fondova EU-a, a 35.835.531 eura iz nacionalne blagajne.

Do konca 2013. iz fondova EU su izvršena plaćanja za realizaciju projekata u nadležnosti Ministarstva u iznosu 9.673.245 eura, odnosno 17,2 % raspoloživih sredstava.

Revizija: Realnije planirajte rashode

Državna revizija oštro je kritizirala rad Ministarstva na području ugovaranja i provođenja projekata koji se financiraju iz europskih fondova.

“S obzirom na značaj planiranja u sveukupnom proračunskom procesu, Državni ured za reviziju nalaže realnije planiranje rashoda.

Budući da su za financiranje projekata u okviru Operativnog programa izvršena plaćanja iz fondova EU u visini 17,2 % raspoloživih sredstva, Državni ured za reviziju predlaže poduzimanje žurnih aktivnosti za ugovaranje i provođenje projekata koji se financiraju iz fondova EU”, ističe se u izvješću za 2013, godinu.

Nepravilnosti u poslovnim knjigama i izvještajima

Revizija je utvrdila i niz nepravilnosti koje se odnose na podatke iskazane u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima te popis imovine i obveza.

Ističe se kako “Ministarstvo ima ustrojenu evidenciju samo za dio potencijalnih obveza po sudskim sporovima koje su pokrenuli zaposlenici škola i fakulteta”.

Kaos s iznajmljivanjem stanova

Indiferentnost i nebriga za državnu imovinu osobito je vidljiva u slučaju upravljanja stanovima namijenjenim znanstvenim novacima.

“Ukupni prihodi od najamnina u 2013. godini iznosili su 290.213 kuna, a odnose se na prihode ostvarene od najma stanova koje je Ministarstvo nabavilo upravo za potrebe znanstvenih novaka. “Prema dostavljenim podacima, od ukupno 122 stana, u najam je dano 80 stanova, dok su 22 stana prisilno useljena, a 20 stanova je prazno”, stoji u izvješću.

Revizija ističe kako su rashodi za stanove 708.014 kuna veći od prihoda ostvarenih od najamnina (zaštitarske usluge iznose 438.000 kuna, komunalne usluge 254.046 kuna, zajednička pričuva 193.586 kuna, a električna energija 112.595 kuna).

Bespravno useljeni stanovi

Na temelju provedenih natječaja za najam stanova, Revizija upozorava kako su za određen broj stanova dodacima ugovora produživani rokovi najma, a da u većem broju slučajeva nisu zaključeni dodaci ugovora i da je istekao ugovoreni rok najma.

Nadalje, navodi kako Ministarstvo nije raskidalo ugovore o najmu zbog neplaćanja najamnine ili prekida radnih odnosa najmoprimaca. Također, nije pokretalo sudske postupke za bespravno useljene stanove iako se veći dio režijskih troškova, koje podmiruje Ministarstvo, odnosi na bespravno useljene stanove. Dospjela potraživanja za najamnine su koncem 2013. evidentirana u iznosu 54.952 kuna.

Za dio potraživanja nastupila zastara

S obzirom da nisu pravodobno poduzimane mjere naplate, za dio potraživanja je nastupila zastara. Povjerenstvo za popis imovine i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2013. godine predložilo je otpis potraživanja za najam stanova za koje je nastupila zastara u ukupnom iznosu od 10.229 kuna. Navedena potraživanja su zbog zastare isknjižena iz poslovnih knjiga iako najmoprimci i dalje koriste stanove.

S obzirom da najmoprimci stanova čija su potraživanja otpisana i dalje koriste te stanove, Ministarstvo je trebalo poduzeti mjere naplate navedenih potraživanja. Usto, Ministarstvo nije na zakašnjela plaćanja obračunavalo zakonske zatezne kamate.

Državni ured za reviziju nalaže pravodobno poduzimati mjere naplate potraživanja, a na zakašnjela plaćanja obračunavati zatezne kamate. S obzirom da se iz sredstava državnog proračuna financira najveći dio troškova vezanih za stanove, nalaže se i nadalje poduzimati mjere s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom u cilju reguliranja upravljanja stanovima”, zaključuje se u izvješću.

facebook komentari

Komentar

Nika Pinter: Ako je netko rasturao BiH, rasturala ju je međunarodna zajednica

Objavljeno

na

Objavio

I Nika Pinter, odvjetnica generala Slobodana Praljka, slaže se s kolegama Vesnom Alaburić i Željkom Olujićem da žalbena presuda u slučaju Prlić i ostali ne daje pravnu osnovu za tužbu logoraša iz BiH protiv Hrvatske.

I kolega Nobilo sam je rekao da treba prvo dobro poručiti slučaj. A kad ga prouči, vidjet će da nema osnova za tužbu. U slučaju tužbe rado bih bila u hrvatskom timu koji će pobijati odgovornost Hrvatske jer ja ne vidim kako bi ova presuda mogla biti dokaz na sudu – kaže Pinter.

Što se revizije osuđujuće presude tiče, koju bi mogle podnijeti obrane petorice Hrvata, odvjetnica Vesna Alaburić rekla nam je kako odvjetnički timovi rade na analizi presude, ali da je za reviziju potreban neki novi dokaz, koji bi oni već iskoristili u redovnom postupku da su ga imali. I to je nužan dokaz općeg, šireg značaja, a ne za konkretne događaje jer u tom pogledu novi dokazi ne mogu ništa bitno promijeniti.

Presudu može promijeniti jedan ključni dokaz. I ja mislim da nema puno šanse za reviziju. Taj bi dokaz, recimo, trebao dokazati da nije bilo UZP-a – potvrđuje i odvjetnica Pinter ograđujući se kako je žalbenu presudu počela čitati te će joj za analizu trebati barem mjesec dana. – A knjiga ustavnog suca Mate Arlovića – pitamo je. – Sjajna je! Ali ne nudi ništa novo jer je pisana na temelju dokumenata koje smo koristili kao dokaz.

Novo bi bilo da uspijemo doći do arhive Alije Izetbegovića ili Slobodana Miloševića, do nečega do čega nismo mogli doći u tijeku postupka. Već sam negdje rekla da ću do zadnje kapi krvi, dok god dišem, tvrditi da nije bilo UZP-a, ali ne znam gdje bi se mogao naći dokaz – kaže Pinter.

Sudac Jean Claude Antonetti čudio se što je sud imao na raspolaganju 64 Tuđmanova transkripta pa je rekao kako je, za razliku od “mase dokumenata iz Zagreba”, sa sastanaka Predsjedništva BiH na raspolaganju imao “svega šest najrelevantnijih dokumenata”, piše Večernji list

I ono malo dokumenata što smo uspjeli prikupiti nisu nam htjeli prihvatiti kao dokaze. Kad nam je vijeće odbijalo dokaze, sudac Antonetti vrlo je često imao izdvojeno mišljenje smatrajući da treba unijeti dokaze svih šest obrana jer tek kad se sve pogleda može se stvoriti prava slika.

Svi predmeti u odnosu na Hrvate u BiH počinju tako kao da su Hrvati isključivo napadali civile i radili zločin protiv čovječnosti. Kao da nisu bili u oružanom sukobu i kao da nije bilo Armije BiH, uz odnos snaga 1:7, i kao da se ništa nije dogodilo u srednjoj Bosni – ističe odvjetnica. Prema presudi, UZP se događao baš u vrijeme ofenzive Armije BiH u srednjoj Bosni te se tada pooštrava i retorika dr. Franje Tuđmana, koju onda Haaški sud koristi da bi idejno zaokružilo UZP.

Zato što se segmentarno gledaju predmet i dokumenti te se jedna rečenica izvlači iz konteksta. Usuđujem se reći da si nitko nije dao truda, pa čak ni suci, da pročitaju sve što imaju u spisu, i zbog toga je Slobodan Praljak i učinio to što je učinio – kaže Pinter. Bi li bilo UZP-a, osobito najšireg oblika, bez Tuđmana, pitamo je, s obzirom na to da se u žalbenoj presudi spominje na više od 400 mjesta. – A i optužba i suci kažu kako Tuđman nije bitan. I bez njega imali bi onaj tzv. mali UZP. Ali i kraj Tuđmana nema dokaza. Jer, ako ste stalno napadani, kako možete imati plan etničkog čišćenja!? To nije obranaštvo.

Dokumenti, dokazi i svjedočenja stvorili su u meni nedvojben zaključak da UZP-a nije bilo, da su Hrvati bili napadani od Armije BiH. S druge strane, recite mi gdje ste u hrvatskim novinama vidjeli da se bilo tko pitao za zločine nad Hrvatima. Je li bilo tko postavio pitanje kad će se netko iz Armije BiH ili bošnjačke politike ispričati za zločine nad Hrvatima u BiH.

Kad je neka od organizacija u Hrvatskoj pitala za Uzdol, Grabovicu, Stipića livade, Križančevo Selo, Buhine Kuće… Proziva se hrvatski vrh što se nije ispričao za zločine nad Bošnjacima iako je bilo ne znam koliko isprika. Bivši predsjednik Josipović kaže da je predsjednica trebala ići u Ahmiće, a ne u New York.

Ne može se stalno od Hrvatske tražiti da se ispriča, a ni jednom riječju ne pita se što su Hrvati prolazili u ratu i što je bilo prije Ahmića na području Konjica, koliko je ljudi, civila i zarobljenih vojnika ubijeno. I ništa nije procesuirano. Svaka žrtva zaslužuje da bude imenovana žrtvom i da onaj koji ju je učinio žrtvom bude kažnjen. Ali nikad se neću složiti s tim da bude kažnjen onaj koji nema apsolutne veze s tim zločinom.

Sam tužitelj Kenneth Scott pred izricanje žalbene presude rekao je u istočnom Mostaru da nitko od optuženih nije učinio ni naredio nijedan zločin – obrazlaže Pinter dodajući ono što je i ustavni sudac Arlović ustvrdio u svojoj knjizi, kako ni pregovori o diobi BiH još ne predstavljaju krimen, a sud u Haagu nije imao mandat suditi politikama. Ali kad je Praljak tražio da iznese povijesne činjenice, taj ih kontekst nije zanimao.

Nas odbili, tužitelje prihvatili

Njih je zanimalo samo ono što može osuditi Hrvate, moram to tako reći. Jer, ako nama odbiju UN-ov dokument zbog toga što ima previše stranica, a istovremeno prihvate dokument tužiteljstva s još više stranica, recite mi u čemu je stvar – pita se odvjetnica podsjećajući i na Owen-Stoltenbergov plan koji je predvidio BiH kao uniju dviju republika pa zaključuje: – Ako je netko rasturao BiH, rasturala ju je međunarodna zajednica koja je prva počela s tim planovima. Bošnjaci jesu stradali u BiH, osobito u Srebrenici, ali nisu svete krave na području srednje Bosne i u Hercegovini. Ne mogu biti oni jedina žrtva u tom ratu. I Srbi, i Muslimani i Hrvati su žrtve.

 

facebook komentari

Nastavi čitati

Gospodarstvo

Željko Glasnović: Mi smo u polusocijalizmu – ‘Croslaviji’

Objavljeno

na

Objavio

Vrijeme je za odmak od gudura Balkana, vrijeme je za stvaranje funkcionalne države.

Umjesto Singapura jugoistočne Europe, pretvorena je u državu nalik propalog društvenog eksperimenta zvanu SFRJ.
Državu vode isti ljudi s istim mentalnim sklopom.

Tranzicija društva od socijalizma ka modernom društvu zaustavljena je zbog rata, a nakon rata je provedena djelomična tranzicija dijela državne uprave.
Mirovinski, zdravstveni i školski sustav je ostao u socijalističkim okvirima (“besplatnog”).

Sloboda tržišta rada zbog državnih namještenika u tim segmentima su ostale u socijalističkim okvirima političke uvjetovanosti (poslušnosti).

Demokracije i slobodnog društva ne može biti. Mi smo u polusocijalizmu – Croslaviji, napisao je Željko Glasnović.

Bog i Hrvati/ce

facebook komentari

Nastavi čitati
Sponzori

Podržite nas

Podržite našu novu facebook stranicu jednom sviđalicom (like). Naša izvorna stranica je uslijed neviđene cenzure na facebooku blokirana.

Komentari