Preminuo fra Jozo Pejić, suosnivač ALU i Franjevačke galerije u Širokom Brijegu

0

Fra Jozo Pejić, član Hercegovačke franjevačke provincije, nakon kraće bolesti preminuo je u petak, 27. prosinca 2014. u franjevačkom samostanu na Širokom Brijegu opremljen svetim sakramentima, u 80. god. života, 62. god. redovništva i 52. god. svećeništva.

Petar (fra Jozo Pejić) rođen je 1. studenog 1935. u Sovićima, općina Grude. Četiri razreda pučke škole završio je u Sovićima 1946., potom malu maturu u Imotskome. Gimnaziju je pohađao u Imotskom, Mostaru, Splitu i u Visokom gdje je maturirao 1953. Dvogodišnji vojni rok odslužio je u Rijeci (1961.- 63.).

Studij teologije završio je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i zaređen je za svećenika god. 1963. Nakon što je postao svećenikom, neko je vrijeme djelovao u Franjevačkom samostanu Široki Brijeg zatim je preuzeo župničku službu u Rakitnu (općina Posušje). Od 1970. do 1980. obnašao je službu gvardijana na Širokom Brijegu.

1982. postavljen je za provincijala Hercegovačke franjevačke provincije. Dužnost je obnašao do 1988. godine.

Od 1989. ponovo djeluje na Širokom Brijegu, gdje je 1990. godine odigrao ključnu ulogu u otvaranju Franjevačke galerije, koja je utemeljena u sklopu projekta Frakcija jugoslavenske kulture (FRA-YU-CULT). Nakon rata, krenuo je u projekt osnivanja Akademije likovnih umjetnosti sa sjedištem na Širokom Brijegu. Nakon osnivanja, 1996., postao je njezinim ravnateljem.

Unatoč visokoj životnoj dobi fra Jozo je obnašao ulogu ravnatelja Akademije likovnih umjetnosti do 2012., a ravnateljem Franjevačke galerije ostao je sve do smrti.

Sv. misa zadušnica slaviti će se u crkvi na Širokom Brijegu u nedjelju, 28. prosinca u 14 sati, a potom slijede sprovodni obredi i ukop na groblju Mekovac.

facebook komentari