Pratite nas

U potrazi za Istinom

Bio je vrstan svećenik i intelektualac, partizani su ga ubili na nekome od ‘marševa smrti’

Objavljeno

na

Fra Bono Jelavić  je bio vrstan svećenik i intelektualac. Partizani su ga bolesnog ubili negdje između Siska i Velike Gorice, najvjerojatnije u svibnju 1945. Za grob mu se do danas ne zna.

Ivan Jelavić rodio se 17. studenoga 1898. u Veljacima. Kršten je istog dana kao sedmo od osmero djece majke Anice, r. Mišetić, i oca Jure (Juke) Jelavića.
Imao je rođenog brata franjevca, fra Antu. Osnovnu školu završio je u Veljacima 1906. – 1910., gimnaziju na Širokom Brijegu 1910. – 1920. (?), a bogosloviju u Mostaru, Paderbornu i Ljubljani. Doktorat iz teologije položio je 5. ožujka 1932. na sveučilištu u Ljubljani. U franjevački red stupio je 10. svibnja 1916. na Humcu.

Jednostavne zavjete položio je 10. svibnja 1917. u ruke provincijala fra Duje Ostojića, a svečane u ruke provincijala fra Didaka Buntića 13. lipnja 1920. Za svećenika je zaređen 14. srpnja 1923. Hercegovačkim je vjernicima darovao dvadesetak godina svoga rada: prvih šest godina službe proveo je u Mostaru uglavnom kao vjeroučitelj (1924. – 1930.), potom je devet godina bio profesor na širokobriješkoj gimnaziji (1930. – 1939.), a onda od sredine 1940. do smrti u proljeće 1945. župnik u Vitini. U Mostaru je služio i starojugoslavensku vojsku (2. studenoga 1925. – 2. svibnja 1926.), prekinuvši tako na pola godine svoju vjeroučiteljsku službu.

Studij u inozemstvu

Fra Bono je svoj studij u inozemstvu započeo školske godine 1921./22. S kolegama fra Slavkom Luburićem, fra Zvonkom Mandurićem i fra Vojislavom Mikulićem upisao se na sveučilište u njemačkom gradu Paderbornu. O tome je dekan Bogoslovnog fakulteta u Paderbornu 26. listopada 1921. obavijestio hercegovačkog provincijala fra Didaka Buntića. O njihovom školskom uspjehu provincijal je dobio izvješće 20. travnja 1922. Pred početak nove akademske godine provincijalu fra Luji Bubalu pisao je iz Paderborna i fra Bono Jelavić, koji je imao običaj pisati duga pisma s podrobnim obavijestima.

Između ostaloga, on piše kako su od tamošnjeg provincijala dobili odobrenje da uz iste pogodbe kao njih četvorica u samostan mogu doći i fra Bruno Adamčik i fra Mutimir Vidačković. Posebno traže orguljaša (fra Brunu), jer onoga iz grada moraju skupo plaćati. »Ako oni ne bi imali volju za ovdje, kad su mogli godinu biti u Rimu mogu i ovdje godinu ostati. Ako će doći, neka ponesu što više odijela jer je ovdje ružna zima. (…) Ja sam se baš lijepo ovoga ljeta u Holandiji odmorio, ali ako bude što gore sa zdravljem, dogodine ću na drugo mjesto bježati.«
Fra Bruno je ipak otišao u Breslau, a fra Mutimir je stvarno došao u Paderborn.

Čini se da je uskoro došlo vrijeme za »bježanje«. Naime, već u veljači 1923. fra Bono javlja provincijalu da su on i fra Zvonko Mandurić bolesni i da im je savjetovano da se vrate u Hercegovinu. Traži provincijalovo dopuštenje za to. Provincijal se nalazio u pohodu braći pa je stoga iz Posušja pisao tajniku fra Jerki Borasu da im pošalje obedijenciju. Tu je školsku godinu fra Bono završio u Paderbornu, a onda se u jesen 1923. preselio u Ljubljanu. Za šestoricu hercegovačkih klerika (uz navedenu četvorku tu su sada bili još i fra M. Vidačković i fra Slavko Luburić), prefekt studija je 15. travnja 1923. poslao provincijalu izvješće o njihovim ispitima.

Da je školsku godinu 1923./24. fra Bono proveo na studiju u Ljubljani znamo iz dopisa slovenskog provincijala koji se 12. prosinca 1923. obraća hercegovačkom s upitom u koju su svrhu poslani neki novci. Odgovoreno mu je da je novac namijenjen uzdržavanju bogoslova fra Bone Jelavića. U međuvremenu je fra Bono, 14. srpnja 1923., (gdje?) zaređen za svećenika. Godine 1924. fra Bono se vratio u Hercegovinu. O provincijalovoj nakani da ga vrati sa studija u dušobrižništvo i katehezu, saznao je u travnju ili svibnju 1924. O tome je 10. svibnja 1924. iz Ljubljane pisao provincijalu te ga pita o svom novom imenovanju. Nije se nadao tako brzom povratku u Hercegovinu, »osobito od onog časa, odkad sam počeo misliti na Ameriku. U tu svrhu sam radio preko cijele godine, da što više izobrazbe stečem, ne samo u bogoslovnim, nego i u glazbenim predmetima.«

Uzeo je i radnju iz teologije jer se nadao da će ovdje ostati još jednu godinu. Da je znao da će se morati tako brzo vratiti, više bi vremena posvetio glazbi jer ga je u slobodno vrijeme podučavao vrstan glazbenik o. Hugolin koji drži da ima smisla za glazbu. »Ja sam mislio po svršetku odmah ići u Ameriku, a tim bi imala naša provincija mnogo više koristi, nego ako se odmah vratim.« Fra Bono je predlagao da bi u Mostaru netko drugi mogao preuzeti njegove sate kateheze, a da on ostane na studiju još godinu dana. Posebno se želio osposobiti u glazbi jer se kod nas, zbog nedostatka ljudi glazbene izobrazbe, crkvena glazba vrlo malo njegovala.

Fra Bonina molba je djelomično usvojena pa je u Ljubljani na studiju ostao sve do prosinca 1924. O tome svjedoči njegovo novo pismo provincijalu pisano 5. kolovoza 1924. iz Ljubljane. Kaže da radi i piše po čitave dane i noći kako bi njegova radnja bila što prije gotova. Naime, dobio je rok za obradu teme – do sv. Save kada se na fakultetu publiciraju referati. Dekan je rekao da moli provincijala da može ostati u Ljubljani do konca studenoga ili do 8. prosinca kako bi »dokrajčio« radnju. Između ostaloga, moli provincijala da mu nađe zamjenika koji će otprilike dva mjeseca umjesto njega predavati vjeronauk.

Kateheta u Mostaru i poslijediplomski studij

Provincijal fra Lujo Bubalo kao da se točno držao fra Bonina zadnjeg »roka« (koji je, naime, on sam naznačio u pismu), te je već dva dana nakon toga, 10. prosinca 1924., obavijestio ravnateljstvo I. i III. dječje muške narodne osnovne škole da namjesto oboljelog fra Rudolfa Mikulića imenuje fra Bonu Jelavića za vjeroučitelja u tim školama. Tako je fra Bono u šk. god. 1924./25. postao pomoćni kateheta u Mostaru (glavni je bio fra Ivo Marinčić). Krajem šk. god. 1925./26. fra Bono je zatražio da ga razriješe te službe jer se želio posvetiti glazbi smatrajući da je to najkorisnije za Provinciju. On se zalagao za podučavanje puka u crkvenom pjevanju, čemu je davao posebnu važnost, a trebalo bi podučavati i mlade fratre.

Ipak, fra Bonine dvije vruće želje, da studira i predaje glazbu te da pođe djelovati među hrvatske odseljenike u Americi, nikada ne će biti ispunjene. Ovaj mu put provincijal Bubalo nije uslišao želju da prestane s predavanjem vjeronauka u Mostaru gdje je ostao još nekoliko godina pomažući ponekad i u dušobrižništvu. Tako je za svog pet i pol godišnjeg boravka u Mostaru (od prosinca 1924. do ljeta 1929.) krstio dvadesetero djece što je izuzetno malo tim više ako znamo da je u toj velikoj župi u to vrijeme bilo i do 300 krštenja godišnje. Vjenčao kroz to vrijeme nije nikoga.

Iz mjeseca svibnja 1928. sačuvana je prepiska o jednom nesporazumu vezanom uz fra Bonu, katehetu građanskih škola, i ženskih ogranaka HKD »Napredak« u Mostaru. Naime, Napretkova Gospojinska podružnica potužila se provincijalu fra Dominiku Mandiću na fra Bonu jer da je on navodno izjavio »da odbornice te podružnice nemaju smisla ni razumijevanje za prehranu školske djece u našemu gradu«. »Istina je posve suprotna«, odgovorio je provincijal gospođama te podržao ideju da upravo one preuzmu tu zadaću. U prilogu provincijal šalje pisane izjave nastavnika F. Klupke i direktora Muhameda Nožića.

Čini se da nije nevažno napomenuti da je fra Bono 1928. bio imenovan povjerenikom za Treći red sv. Franje u Hercegovini. Stoga je povremeno pohađao trećoredske zajednice u pojedinim župama te o tome slao izvješća upravi Provincije. Tako je u listopadu 1928. bio u pohodu župama u Brotnju, u studenom u Nahiji, a u prosincu u Tihaljini, Drinovcima, Gorici, Grudama i Ružićima. Isto je nastavio i 1929.: u travnju je tako bio u župama Posušje, Posuški Gradac, Konjic, Goranci i Kruševo. Osim toga, fra Bono je povremeno držao i duhovne vježbe. Tako mu je provincijal 5. ožujka 1929. izdao dekret da vodi duhovne vježbe časnim sestrama u Mostaru. Fra Bono je, međutim, već sutradan javio da to nije u stanju obaviti zbog jake prehlade.

Valja pretpostaviti da je fra Bono za vrijeme svoje službe u Mostaru radio i na svojoj doktorskoj disertaciji. Konačno je 1929. došlo vrijeme da se disertacija objavi i obrani. Zbog toga se 13. srpnja 1929. provincijal obratio Generalu Reda i zatražio obedijenciju da fra Bono na jesen može poći u Beč kako bi obranio radnju.

U Beč je pošao već u srpnju ili najkasnije u kolovozu 1929. Odatle se 2. rujna javio provincijalu fra Dominiku Mandiću. Iz tog je dopisa jasno da je on bio i Mandićev povjerenik za prikupljanje potrebne građe vezane za povijest Provincije, a koja se nalazila u bečkim arhivima. Tako fra Bono piše da je prikupio neke dokumente u bečkom gradskom arhivu i fotografirao ih. K tome je u nekim novinama pronašao obavijest o skupljanju crkvenog ruha za siromašne župe u Hercegovini pa je poslao i taj izvadak iz novina. Sličnu je obavijest provincijalu poslao i 7. rujna.

Mjesec dana nakon toga javlja o poslanim dokumentima iz gradskog arhiva kao i o troškovima fotografiranja dokumenata te moli da mu se odobri odlazak u Francusku. Fra Bono se opet javlja krajem listopada kada piše da je završio disertaciju i da ju je upravo podigao s uvezivanja. Prije nije mogao jer je tek sada od provincijalata dobio potreban novac u tu svrhu. Predao je radnju u dekanat dr. Schleglu koji mu je inače išao na ruku. On mu je ujedno i prvi referent, a radnjom je potpuno zadovoljan. Ima 193 stranice bez dodataka. Sad će se spremati za rigoroze s namjerom da do konca školske godine položi barem dva ispita. Možda bi mogao i sva tri, ali mogu to profesori shvatiti kao da ih ne uzima dovoljno ozbiljno.

Odlučio je najprije se odmoriti do polovice studenoga. Za to vrijeme namjerava otići u državni arhiv kako bi tamo pronašao one dokumente za koje ga je provincijal zadužio jer su značajni za povijest Provincije. Prvi rigoroz bit će mu povijest. Stoga će najprije otići profesorima povijesti i prava kako bi ih upoznao i s njima se dogovorio o gradivu. Usput pita može li što biti od provincijalova obećanja da kroz vrijeme priprave ode u Francusku kako bi naučio ponešto i francuskog? Ako ne može, barem bi izašao iz Beča negdje gdje je mirnije za rad, za pripravu ispita. U srpnju 1930. fra Bono je javio provincijalu Mandiću da je u državnom arhivu u Beču pronašao neke vrijedne dokumente. Uz to je prikupio i neke paramente koje će poslati na Humac.

Prve rigoroze, iz moralne i pastoralne teologije, fra Bono je položio u lipnju 1930. i to cum applausu. O tome je pisao provincijalu 28. lipnja: »Sa pripravom sam se izmorio i jedva sam čekao da taj teret skinem s glave, da mogu slobodno odahnuti.(…) Hvala Bogu, sad sam slobodan i toga tereta, pa mi je odmah lakše.« Dalje u pismu objašnjava da se, prema provincijalovoj želji, raspitivao za kalež, ali misli da je to u Beču preskupo. Na povratku će pokušati u Mariboru rasprodati štogod losa u korist crkve sv. Ante na Humcu, opet prema provincijalovoj želji, ali dvoji u dobar uspjeh jer Slovenci cijene samo svoje.

Primio je od provincijala željezničku legitimaciju pa može jeftinije putovati u Hercegovinu. Sljedeće rigoroze fra Bono će polagati kasnije, sve do početka 1932. U međuvremenu je (1930.) već bio imenovan profesorom na Širokom Brijegu i prefektom konvikta za vanjske đake. Žalio se da su ga te obveze sprječavale da brže položi rigoroze i nakon toga obrani doktorat.

U lipnju 1930. provincijal je kod Generala Reda isposlovao dopuštenje da fra Bono, uz fra Svetozara Petrica, može preko ljeta poći u Francusku na učenje francuskog jezika. Bila je to prilika za kojom je fra Bono toliko čeznuo, no samo nije jasno je li u Francusku putovao izravno iz Beča ili se ipak vratio u Hercegovinu pa onda putovao u Francusku. Svakako, nakon povratka u Hercegovinu krajem ljeta preuzeo je dužnosti profesora i prefekta đaka na Širokom Brijegu.

Neke je rigoroze fra Bono svakako polagao i tijekom 1931., ali o tome nemamo točnih podataka. Žalio se provincijalu da je preopterećen: »Uslijed napornoga rada pisanjem radnje i polaganjem ispita u Beču toliko sam zamoren i slabih živaca, da nijesam sposoban vršiti drugu nijednu dužnost, osim da ostanem isključivo profesor na našoj gimnaziji s onolikim brojem sati, kao u ovoj školskoj godini.« Zbog preopterećenja se, nastavlja, nije uspio pripraviti za zadnji ispit sada o Uskrsu, niti će ga moći predati koncem školske godine, nego tek početkom listopada.

Zadnji rigoroz, iz dogmatike, fra Bono je položio tek početkom ožujka 1932. O tome je javio provincijalu 4. ožujka: »Jučer sam imao zadnji rigoroz iz dogmatike. Hvala Bogu, prošao sam vrlo dobro na ispitu. U subotu na 5. 3. bit će promocija i isti dan poslije podne idem put Zagreba. Eto me kući ako ne zaspe snijeg put preko Like i preko Bosne.« Tako je fra Bono završio svoj doktorat. Od tada pa do smrti djelovat će i živjeti isključivo u Hercegovini.

Profesor na Širokom Brijegu

Fra Bono je od školske godine 1930./31. na Širokom Brijegu počeo predavati vjeronauk i strane jezike. Uz to je bio i prefekt vanjskih đaka, konviktoraca, a ponekad je vodio i duhovne vježbe. Tako je provincijal 31. prosinca 1930. odobrio duhovne vježbe za đake na Širokom Brijegu: za sjemenište će ih voditi fra Bono Jelavić, a za vanjske đake fra Rade Vukšić. Fra Bono je duhovne vježbe vodio i drugima, primjerice svećenicima širokobriješkog dekanata.

Kako je već rečeno, fra Bono je još u travnju 1931. tražio da ga se razriješi službe prefekta, ali mu toj molbi nije udovoljeno. Nekoliko godina kasnije, u travnju 1936., fra Bono je opet molio da ga se razriješi službe upravitelja konvikta. No, ni provincijal fra Mate Čuturić nije udovoljio toj njegovoj molbi. Molbu je ponovio sljedeće godine. Moli premještaj iz konvikta zbog zdravstvenih razloga. Rado bi se vratio (samo) profesorskom životu. Međutim, i ta mu je molba odbijena.

Molbu da ga se zbog zdravstvenih razloga razriješi službe upravitelja konvikta vanjskih đaka, fra Bono je ponovio još dva puta: 20. svibnja 1937. i 15. travnja 1938. nakon čega se uprava Provincije konačno »smilovala« i razriješila ga te službe. Provincijal fra Mate Čuturić poslao mu je dopis u kojem stoji da ga »nakon višekratnih molbi« uprava razrješava dužnosti upravitelja konvikta pa će ubuduće biti samo profesor. Daje mu se priznanje za višegodišnji uspješan rad kao upravitelja konvikta »koji ste vodili na opće zadovoljstvo«. Također, može se premjestiti iz konvikta u samostan. No, fra Bono nije dugo ostao »samo« profesor na Širokom Brijegu – već je sljedeće godine (1939.) imenovan župnikom u Međugorju. Više se na Brijeg ne će vratiti!

Kao upravitelj konvikta fra Bono se brinuo i za ekonomski napredak te institucije. Tako 29. listopada 1934. piše provincijalu da je konačno uspio nagovoriti Marka Kraljevića da se s njega prenese kupljena zemlja ispred konvikta na konvikt ili na Provinciju. Uskoro će zbog toga ići s njim u gruntovnicu. Između ostaloga piše i o sestarskoj posluzi u konviktu i moli neka sestarska uprava ne šalje nikoga bez prethodnog dogovora s franjevačkom upravom. Fra Bono je bio povezan i s izgradnjom franjevačke hidrocentrale na rijeci Lištici. Tako 7. srpnja 1935. piše provincijalu da je prema njegovoj odredbi dao Poštanskoj štedionici u Zagrebu da s čekovnog računa konvikta prenese na Provinciju 60.000 dinara za izgradnju hidrocentrale na Širokom Brijegu.

Budući da je bio vrstan tumač latinskog jezika, fra Bono je u gimnaziji predavao vjeronauk, latinski i njemački jezik. Konvikt je za njegove uprave bio uzorna ustanova, a on se pokazao kao čovjek velikih organizacijskih sposobnosti i autoriteta među đacima. »Fra Bono Jelavić raspolagao je velikim prirodnim autoritetom, što je posebno došlo do izražaja dok je upravljao konviktom vanjskih đaka, koji je u njegovo vrijeme bio uzorna odgojna ustanova kršćanskoga nadahnuća. Kada bi u doba večere ušao u trpezariju da pred đacima dade svoj osvrt na protekli dan i priopći vijesti koje je smatrao važnima, nastala bi grobna tišina i napeta pozornost. Svaka je njegova prosudba bila obrazložena i uvjerljiva i sve što je rekao uzimali smo k srcu.(…) Kada je fra Bono otišao za župnika u Međugorje, njegov je nasljednik u upravljanju konviktom bio na sto muka. Unatoč revnosti, nije nikako mogao reproducirati fra Bonin prirodni autoritet i organizacijsku darovitost.(…) Privremeno je bilo došlo do neke opće mlitavosti.« (Svevlad Slamnig).

Župnik u Međugorju i Vitini

Godine 1939. fra Bono je imenovan župnikom u Međugorju, a nakon godinu dana u Vitini. Iz međugorskog razdoblja sačuvan je njegov dopis u kojem moli upravu Provincije i preporučuje za internat djecu svojih župljana: Tomu Dragićevića Antina, Blagu Buntića Matina, Franju Dragićevića Markova i Nikolu Baraća Martinova. Za vrijeme svoga župnikovanja u Međugorju fra Bono je krstio 49 djece te obavio 16 vjenčanja. U župni ljetopis za čitavu godinu nije upisao nijedno slovo (što je veoma čudno, jer je bio iznimno školovan, dapače doktor teologije!), ali je njegov nasljednik fra Serafin Vištica zabilježio kako se sukob između zavađenih sela te župe (Međugorja i Bijakovića) nastavio i za vrijeme fra Bonina župnikovanja te da su on i njegov pomoćnik fra Bosiljko Vukojević slavili svake nedjelje dvije pučke mise kako ne bi došlo do svađe ili tučnjave među zavađenim selima.

»Napominjemo, da su obojica oo. Bono i Bosiljko svim silama nastojali, da dođe do mira među zavađenom župom, ali se nažalost nije uspjelo. – Isto tako zapamćenja je vriedno, da su bili spremni za pastorizaciju u podne i ponoći; da su dobro izpoviedali i propoviedali. Razumljivo, da se je teško uvijati među zavađenim župljanima a da se ne zamjeri. Čuvali su red i disciplinu u župi. Sviet ih je volio i poštivao.«

U Vitinu je došao u proljeće 1940. i ostao tu do 1944., kada je pobjegao pred partizanima. Izbivao je s nekim prekidima zbog bolesti i liječenja. Već su se u srpnju 1940. za okolne svećenike održale duhovne vježbe u župnoj kući u Vitini koja je bila dosta prostrana. O tome je fra Bono izvijestio provincijala. Isto se ponovilo i dvije godine poslije, u ratnim vremenima. Fra Bono je prije toga pisao provincijalu govoreći o nekim poteškoćama glede održavanja tih vježbi, osobito vezano za nedostatak namirnica i prehranu brojnih svećenika koji na njih dolaze. Provincijal mu je odgovorio neka se dogovori s okolnim svećenicima da unaprijed pošalju svoje priloge u naravi kako bi ipak svi mogli obaviti duhovne vježbe. Ako je potrebno, mogu se i skratiti na četiri dana umjesto uobičajenih tjedan dana.

Fra Bono je pobolijevao i često je pisao o svome slabom zdravlju. U kolovozu i rujnu 1942. bio je na oporavku u Krapinskim toplicama. O tome je pisao provincijalu. Imao je zbog ratnih okolnosti problema oko prijevoza. U toplicama je boravio od 21. kolovoza do 16. rujna. Tek što se iz Krapine vratio u Zagreb, spopali su ga neopisivi bolovi u želucu. Otkriven mu je »veliki čir« te je zadržan u bolnici radi oporavka. Već je duže vrijeme osjećao te bolove, ali ne tako jake. »Sad sam dolijao i moram se predati sudbini«, piše. Imat će operaciju, a ni on ni liječnici ne znaju ishoda: »Ako bude rak zna se šta me čeka, a ako obični čir ne zna se hoće li operacija uspjeti radi visokih godina.« Stoga moli da mu se zamijeni molitva brevijara nečim drugim dok je u bolnici. Neka se plati jedna misa iz Gospine milostinje na njegovu odluku. Piše i o materijalnim troškovima liječenja.

Sljedeće godine, gotovo u isto vrijeme, fra Bono je opet na liječenju, ovaj put u Sarajevu. Provincijal mu je 30. kolovoza 1943. dao dopuštenje da može poći na liječenje u Sarajevo, a ako bude potrebno i u Zagreb. U rujnu se liječi u Sarajevu pa je provincijal fra Leo Petrović molio fra Vitomira Jeličića u Sarajevu da ode u bolnicu i vidi je li fra Bono Jelavić operiran te da mu bude pri ruci ako mu nešto treba. Budući da je fra Bono već čitav mjesec izbivao iz župe, provincijal je od Biskupskog ordinarijata u Mostaru zatražio ovlast da njegov pomoćnik fra Janko Bubalo može vršiti župničku službu dok je župnik odsutan. Ordinarijat je već sutradan podijelio zatražene ovlasti.

Fra Branko Marić premjestio se iz Banje Luke u Sarajevo te 19. rujna javio provincijalu da je fra Bono Jelavić po drugi put operiran. Provincijal je tražio da ga se iscrpnije obavijesti o fra Boninoj bolesti i operacijama. Nemamo točnog podatka kad se vratio iz bolnice, ali po svemu sudeći u Sarajevu je ostao više od dva mjeseca. Naime, u matičnim knjigama župe Vitina njegovo se ime – nakon što je početkom rujna 1943. otišao na liječenje – prvi put pojavljuje tek 21. studenog 1943. Toga je dana, naime, krstio Veselku Paradžik, kćer Jurinu. U druge dvije matice spominje se tek nakon toga datuma.

Početkom prosinca 1943. provincijal je pisao fra Boni u Vitinu da dadne putni trošak fra Ciprijanu Brkiću da se može iz Vitine premjestiti u Drinovce. Starom fra Ciprijanu (r. 1868.) nije se ostajalo u Vitini jer je bila puna vojske. Fra Bonin kapelan bio je već spomenuti fra Janko Bubalo koji je dugo godina nakon toga ispisao svoju knjigu sjećanja na te strašne dane. S njima je živio i starac fra Vice Skoko (1883. – 1964.). Provincijal je fra Boni u Vitinu slao i neke druge bogoslove, jer u Mostaru više nije bilo moguće držati nastavu, a neki su u tim kaotičnim danima i sami dolazili u Vitinu. Tako je 11. rujna 1944. provincijal pisao fra Boni da mu šalje bogoslova fra Antu Majića, a 14. listopada pitao ima li kod njega netko od bogoslova i ako ima, neka se jave provincijalu.

Fra Janko Bubalo piše da je fra Bono bio teško bolestan te da je zbog kamenaca u bubrezima jako oslabio. Početkom 1944. bio je opet u bolnici: vojničkim je automobilom iz Vitine prebačen u Mostar gdje je odmah operiran. »(…) fra Bono se više nikada ni svoje nove slabosti nije oslobodio. Rana se, uz povišenu temperaturu, stalno gnojila, pa ju je kao takvu i u grob sa sobom odnio. Tako da se tek na “Križnom putu”, koncem svibnja četrdeset i pete negdje kod Siska, gurnut u jarak, konačno i zauvijek s njome smirio…«

Nakon operacije fra Bono je stalno ležao u krevetu. Partizani, koji su se povremeno iz Zabiokovlja spuštali prema Veljacima pa i Vitini, planirali su, kad za to dođe zgodan čas, fratre jednostavno »likvidirati«. Tako je i vitinski učitelj Ivo Gojić (u kojega je fra Bono imao neograničeno povjerenje, a zapravo je bio partizanski provokator), nakon što je iz Vitine pobjegao partizanima, poslao fra Boni pismo »u kojemu mu, nakon barem stotinjak zajedničkih ručaka i večera za fra Boninim stolom piše da će ga, kad ga uhvate, ne samo ubiti nego da će ga živa peći na ražnju kako mu “zahvalni učo” poručuje«.

»Tako se onda, u toj sveopćoj pometnji, primakao i sudbonosni kraj toga tmurnoga listopada. Nijemci se povlače i ginu na svim frontama, a slično i hrvatska vojska. Tako je Vitina 27. listopada (1944., op. R. J.) ostala, uglavnom, bez ijednoga vojnika. Partizani su se već “hrabro” spustili do Veljaka. Toga dana napustili smo naš dom i ja i fra Bono. Po njegovu mišljenju trebalo se povući ispred prvoga naleta partizana, a onda se poslije s vojskom ponovno u Vitinu vratiti.« U kući su ostali bolesnik i starac fra Vice Skoko, fra Jankova bratana Šima i jedna djevojčica iz susjedstva. Fra Bonu su nekako ugurali u jedna vojnička kola, a fra Janko se pješke uputio prema Ljubuškom. Tu su se oprostili i razišli, »da se više nikada na zemlji ne susretnemo…«

Fra Bono je otišao dalje iz Ljubuškoga, a fra Janko se sutradan vratio u Vitinu. Tri-četiri dana nakon toga k njemu je došao i svećenik bogoslov fra Stanko Vasilj (1920. – 1993.), koji je s fra Jankom proživio teške dane u ljubuškom zatvoru.
Za vrijeme svoga župnikovanja u Vitini, fra Bono je krstio 311 djece.

Fra Bonina smrt

Prema zabilješci u Arhivu Provincije, fra Bono Jelavić ubijen je oko 11. svibnja 1945. negdje kod Velike Gorice. Fra Janko Bubalo zapisao je da je fra Bono »koncem svibnja četrdeset i pete negdje kod Siska gurnut u jarak«, dakle ubijen. O tome, dakle, nema nikakva pouzdana podatka. Svakako, ubili su ga partizani u svibnju 1945. negdje na području između Velike Gorice i Siska. Za grob mu se ne zna.

Među pisanim svjedočanstvima nema nijednoga koje bi govorilo da je netko od svjedoka toga ubojstva nešto o tome ili zabilježio ili pak nekome o tome nešto ispričao. Ne treba ni napominjati da je ubijen bez ikakva suđenja! Zanimljivo je možda napomenuti kakve su laži širili komunistički aktivisti koji su na taj način, dakako, htjeli opravdati njegovo ubojstvo.

Fra Janko Bubalo zabilježio je tako priču Franje Gadže, rodom iz Grabovnika. Taj Franjo »bio je glup i nepismen. A bio je lažac kakvih sam malo u životu sretao. Samo jedna stvarčica: on je toliko puta (nikada javno), mene samoga, u četiri oka, uvjeravao kako je pok. fra Bono bio zločinac; da je on bio stalno u svom habitu i da je preko njega bio opasan najmodernijim pištoljem i dvjema bombama na opasaču. Ja sam ga toliko puta, bez straha, u tu (samo njegovu) laž razuvjeravao, ali…« Možemo samo zamisliti bolesnoga fra Bonu koji se, ako nije u bolesničkom krevetu, jedva vuče uz pomoć štapa i kako oko pasa nosi bombe i najmoderniji pištolj!?

Nisam uspio pronaći nikakav podatak o razdoblju između fra Bonina odlaska iz Vitine (kraj listopada 1944.), i njegove smrti (svibanj 1945.). Možemo samo pretpostaviti da se povlačio sa stotinama tisuća drugih prema Austriji, da je bio vraćen natrag i da su ga partizani ubili na nekome od bezbrojnih »marševa smrti« na području oko Siska ili Velike Gorice.

Piše fra Robert Jolić/Misija

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj

U potrazi za Istinom

Evo i dokaza kako udbini agenti koji su špijunirali Bušića i Tuđmana i dalje truju hrvatsku javnost

Objavljeno

na

Objavio

S pozicije moralne i političke superiornosti Ante Glibota dijeli lekcije hrvatskoj javnosti te grubo i primitivno napada i blati ljude, uključujući i mene, piše Ivo Lučić na Facebooku.

O njemu možemo pročitati da je bio „proljećar, politički emigrant, galerist, najprominentniji intelektualac i tome slično“. Ne piše da je bio suradnik jugoslavenske Službe državne sigurnosti (ili bezbednosti, SDS/SDB), odnosno kolokvijalno rečeno ne piše da je radio za Udbu. E pa od sada će pisati.

Javnosti dostupni dokumenti sačuvani u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu dokazuju da je Ante Glibota bio suradnik Udbe pod pseudonimom „Goran“. Špijunirao je političke emigrante uključujući Bruna Bušića koji je ubijen iste te 1978. godine kad ga je Glibota špijunirao. Glibota je špijunirao i Franju Mikulića koji je ubijen od Udbe 1983. godine.

U dokumentu SDS-a od 3. ožujka 1978. piše: „Mikulić je u razgovoru sa suradnikom ispričao da je boravio u SAD-u oko 2 mj., a da je prije 14 dana doputovao u Švedsku, gdje se sastao sa Brunom Bušićem, u povodu prikazanog filma u Švedskoj žali se da je jedan Jugoslaven koji je radio u emisiji za Jugoslovene u Švedskoj ‘Jugoslavijo dobar dan’ ukrao originalni tekst filma i sa njim pobjegao u Jugoslaviju.“

U drugom dijelu dokumenta piše: „Suradnik Goran iz SR Njemačke posjetio je 26. 2. o. g. Tuđman Franju u Zagrebu.“ Suradnik javlja da je Tuđman spomenuo kritike jugoslavenskih medija zbog iznesenih stajališta ali je rekao da „stoji iza svoje izjave“ te da neće dopustiti da ga se „živoga sahrani“.

U ‘Osobnom dnevniku’ Franje Tuđmana (Prvi dio) koji je objavio ‘Večernji list’ na stranici 388 pod datumom 26. veljače 1978. piše: „Ante G(libota) – ‘Naivac’. Priprema izložbu najboljih hrvatskih naivaca u Saarbrückenu. Tamo sreo F.(ranju) M.(ikulića) i priča da su agenti ukrali švedskoj TV prijevod teksta pa da je repriza išla s improviziranim prijevodom.“

Dakle, suradnik „Goran“ je Ante Glibota, Tuđman ga je u svom dnevniku nazvao „Naivac“ – je li stoga što je spremao izložbu naivaca, ili zato što sam Tuđman nije bio naivan i dobro je procijenio za koga Glibota radi. Tuđmana sigurno nije impresionirao slatkorječivošću niti leptir mašnom kojom liječi balkanske komplekse. Ili je to možda udbaški dress code, jer istu mašnu, na isti način oko vrata veže i njegov udbaški kolega Vinko Sindičić.

Sve komunističke političke policije koristile su slične metode kompromitacije svojih neprijatelja. Stasi, Sekuritate i Udba plasirali su preko svojih agenata informacije da neprijatelj zapravo „radi za njih, odnosno da je njihov suradnik. Ante Glibota, odnosno suradnik „Goran“ nije zaboravio davno naučene lekcije. Proteklih dana putem jednog marginalnog portala plasirao je, odnosno ponovio lažnu vijest, da sam i ja „bivši udbaš“ koji ne bi smio imati „ni pristup hrvatskom javnom sektoru“. Pri tome se pozvao na Josipa Jučevića koji je sličnu tvrdnju iz sličnih motiva i s jednakom podlošću iznio u medije prije tri i pol godine.

Preživjelim udbaškim strukturama očito smeta moj javni rad, a posebno aktualni politički angažman, kao što im je smetao i 1990-ih godina. Tada su o meni pisali u beogradskoj Politici i sličnim sarajevskim propagandnim medijima, a danas su kao gubitnici ipak spali tek na opskurne portale.

Što se pak moje biografije tiče ponovit ću još jednom. U prosincu 1990. izabran sam za zastupnika HDZ-a u Skupštini BiH, tako što sam u rodnom Ljubuškom na izborima dobio 94,5 posto glasova. Nakon toga, u svibnju 1991. prešao sam u MUP BiH. Nikada do promjene vlasti nisam radio u javnom odnosno državnom sektoru. Ja sam kao student 1987. godine od Udbe označen kao državni neprijatelj i „veza neprijateljske emigracije“. U isto vrijeme Glibota je kao suradnik „Goran“ špijunirao istu tu emigraciju i disidente u zemlji.

Glibota me po dobro uhodanoj udbaškoj metodi pokušava kompromitirati i označiti kao udbaša, što je on bio, a po svemu sudeći u nikada raspetljanoj mreži društvenih odnosa to nije ni prestao biti.

Glibota je preko svojih udbaških veza početkom devedesetih pokušao privatizirati Croatia Records. Pokazalo se da njegove zasluge ipak nisu tolike da ne bi morao vraćati kredit koji je za tu prigodu dobio, pa je ostao praznih ruku. No to je priča za neku drugu priliku.

Poslije trideset godina opet sam na listi HDZ-a, ovaj put u prvoj izbornoj jedinici u Zagrebu na četrnaestom mjestu. Nikada nisam mijenjao stranu niti stranku za razliku od kojekakvih glibota, napisao je Ivo Lučić na Facebooku.

#SigurnaHrvatska
#Lučić14

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati

U potrazi za Istinom

Lipanjske zore – Istina i pokušaji krivotvorenja povijesti od strane pripadnika ARBiH

Objavljeno

na

Objavio

Ovih dana dok se obilježava obljetnica „Lipanjskih zora“, svjedoci smo još jednog od brojnih pokušaja prekrajanja povijesti u režiji bivših pripadnika Armije Republike BiH (ARBiH). Naime, Jedinstvena organizacija boraca (JOB) Stari Grad Mostar je izdala priopćenje u kojem između ostaloga kažu da su „Ogorčeni, razočarani i uvrijeđeni najnovijim pokušajima falsifikovanja historije i događaja iz juna 1992. godine kada je Grad Mostar oslobođen od srpsko-crnogorskog agresora, osjećamo se dužnima kazati stvarnu istinu, te podsjetiti i na ulogu Armije Republike Bosne i Hercegovine i Mostarskog bataljona u oslobođenju lijeve obale našeg grada.“ Nadalje kažu da „Armija RBiH i Mostarski bataljon u istoj vojnoj operaciji imali su jednako značajnu ulogu kao i ostale navedene komponente.“ Također kažu „Pitamo se i otkud nekome pravo zanemarivati ili minimizirati ulogu i zasluge pripadnika jedine legitimne vojne snage u Bosni i Hercegovini“.

Svima koji se sjećaju toga vremena u BiH i u Mostaru jasno je da se ne  „zanemaruje ili minimizira ulogu i zasluge pripadnika“ ARBiH jer ona u to vrijeme nije ni postojala. Čak ni kao pojam! Naziv ARBiH je usvojen kasnije a jedan od pokušaja krivotvorenja povijesti je i lažiranje 15. travnja 1992. kao dana formiranja ARBiH. HVO je obranio i oslobodio Mostar i lijevu obalu Neretve. Svi dokumenti iz toga razdoblja i svi povijesni izvori to potvrđuju. Navest ćemo neke činjenice.

U skladu s tada važećom odlukom Predsjedništava BiH, Oružane snage BiH su se sastojale od Hrvatskog vijeća obrane (HVO), Teritorijalne obrane BiH (TO) i pripadnika MUP-a. Od „jedine legitimne“ ARBiH tada još uvijek nije bilo ni spomena. To vrlo dobro znaju pisci ovog JOB-ovog pamfleta, ali kao i u bezbrojnim slučajevima do sada, krivotvore činjenice i prekrajaju povijest.

Pisci pamfleta također vrlo dobro znaju da je Krizni stožer općine Mostar svojom Odlukom od 29.4.1992. godine JNA proglasio neprijateljskom  i okupatorskom formacijom a istovremeno zaštitu i obranu Mostara povjerio Hrvatskom vijeću obrane. Preslik te Odluke donosimo na kraju teksta.

U Odluci se između ostaloga kaže da HVO čine pripadnici muslimanskog i hrvatskog naroda, kao i drugi narodi i narodnosti koji priznaju legalne vlasti BiH. Pored toga, kaže se da Muslimani mogu formirati svoje oružane formacije koje se stavljaju pod zapovjedništvo HVO Općinskog stožera Mostar. Takva postrojba je bila i Mostarski bataljun koji je bio i djelovao pod zapovjedništvom HVO, dok nisu izdali svoje suborce i udarili ih s leđa.

HVO je postavljenu zadaću ispunio! HVO je obranio Mostar te nizom akcija sada poznatim pod skupnim nazivom LIPANJSKE ZORE oslobodio Mostar i lijevu obalu Neretve. Tada su se dostigle crte razdvajanja koje su se uglavnom zadržale do kraja rata. U tim akcijama sudjelovala je HV, brojni Muslimani u postrojbama HVO kao i Mostarski bataljun, ali sve pod vođenjem i zapovijedanjem HVO Općinskog stožera Mostar.

Sve to vrlo dobro znaju pisci JOB pamfleta, ali nije njima do istine nego do stvaranja neke njihove „istine“ lažiranjem i krivotvorenjem povijesnih činjenica. Kao dobri učenici  Josepha Goebbelsa vode se njegovom tezom da tisuću puta ponovljena laž postaje istina. I stalno tu ponavljaju laž. Lagali su jučer u priopćenju. Lažu danas na konferenciji za medije. Lagaće i sutra. I opet. I opet.

No, na njihovu žalost to ne će promijeniti povijesnu činjenicu da je HVO obranio i oslobodio Mostar i lijevu obalu Neretve. To je lako provjeriti i potvrditi a oni za svoje tvrdnje nemaju nikakve dokumente, argumente i dokaze osim ponavljanja neistina. Isto tako je povijesna činjenica da je HVO obranio brojne gradove i krajeve od agresorske JNA i drugih formacija koje su pod jugoslavenskom zastavom i crvenom zvijezdom petokrakom progonili i ubijali građane BiH. Čudno, svjedoci smo kako nedavno u Sarajevu slave i veličaju upravo te agresorske simbole!?! Dok su se ti progoni događali, neki su zanemarili stradanja svojih sunarodnjaka i tvrdili da to nije njihov rat ili su se krili u trezoru, a HVO je stao u obranu, primio prvi udar i zaustavio agresiju, te stvorio uvjete za dalje organiziranje obrane i borbu protiv agresora i time spasio BiH od potpune okupacije.

UO HKZ TROPLET

U nastavku donosimo preslik spomenute odluke:

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati
Oglasi

Komentari