Connect with us

Analiza

Brutalna i nezakonita porezna represija za vrijeme KUKURIKU vlasti 2012-2016

Objavljeno

on

Brutalna i nezakonita porezna represija za vrijeme KUKURIKU vlasti 2012-2016.

[ad id=”93788″]

Budući da se nezakonito i protuustavno postupalo provodeći nezakonite postupke od strane Ministarstva financija, Porezne uprave koja se koristila za političke obračune posljednje 4 godine prema političkim neistomišljenicima uglavnom domoljubima da bi ih se diskriminiralo, proganjalo i cijele njihove obitelji za vrijeme vlasti Kukuriku koalicije otvoreno je preko 4000 selektivnih diskriminacijskih poreznih postupaka po članku 63. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14 i 143/14), odnosno porezni nadzor nesrazmjera imovine i dohotka o čemu sam detaljno pisao 29.03.2016. godine na ovom portalu Hrvatsko nebo. Ustavnom sudu republike Hrvatske podnesena je ustavna tužba ocjene ustavnosti navedenog članka i postupanja po navedenom članku zbog njegove retroaktivne a time i protuustavne primjene od 01.01.2005. godine koji je izmijenjen stupio na snagu Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 144/12) od 21.12.2012. odnosno primjenjivao se unazad i još uvijek se primjenjuje. Ako na ustavnom sudu padne primjena tog članka a hoće potrebno je sve one koji su u Poreznoj upravi vodili i potpisivali otvaranje naloga za ovakve nadzore i postupke, sve one koji su provodili nezakoniti postupak i sve one koji su potpisivali nezakonita porezna rješenja u nezakonitim postupcima pozvati na odgovornost. Iako su znali da je nastupila porezna zastara sukladno člancima 94-96. Općeg poreznog zakona i na što su morali paziti po službenoj dužnosti budući da na razini pravnog shvaćanja odjela drugostupanjskog suda ( u smislu čl. 40. st. 1. i 2. Zakona o sudovima, NN 28/13), prijepor je razriješen zaključkom Financijskog, radno pravnog i imovinsko pravnog odjela Visokog upravnog suda  Republike Hrvatske, broj : 6 Su-507/2014-2, od 07. studenog 2014., koji zaključak glasi: „Porezna tijela u poreznom postupku na zastaru paze po službenoj dužnosti“. Kod Poreznih tijela u njihovim postupcima pojam zastare uopće ne postoji čime se protupravno postupalo i dalje postupa.

Naloge za porezni nadzor se otvaralo u Zagrebu i postupci su se vodili u Zagrebu iako su porezni obveznici imali prebivališta u drugim gradovima Republike Hrvatske odnosno Porezna uprava, Područni ured Zagreb nadzire porezne obveznike iz Rijeke, Zadra, Gospića i drugih gradova iako nije mjesno nadležna obaviti nadzor sukladno članku 45. Općeg poreznog zakona koji navodi da se mjesna nadležnost poreznih tijela određuje prema posebnim zakonima i propisima kojima se uređuje unutarnja organizacija i ustrojstvo poreznih tijela. Mjesna nadležnost određuje se prema području na kojemu pojedino tijelo koje je stvarno nadležno može voditi postupak i donositi rješenja. Tako su Područni uredi i Ispostave područnih ureda Porezne uprave nadležni za utvrđivanje poreza (stvarna nadležnost), ali svaki na svojem području (mjesna nadležnost). I na mjesnu se nadležnost pazi po službenoj dužnosti, u svim fazama postupka. Ako se povrijede propisi o mjesnoj nadležnosti, porezna rješenja su nezakonita, što znači da će biti poništena u postupku povodom pravnog lijeka. Članak 106. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 104/95, 109/96, 67/98 i 155/98) uz to, određuje da je za razrez poreza tuzemnim poreznim obveznicima nadležna Porezna uprava na području koje je njihovo prebivalište.

„Stoga utvrđivanje činjenice prebivališta poreznog obveznika utječe i na pravilno određivanje nadležnog poreznog tijela, na što je, sukladno članku 25. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91) svako tijelo dužno paziti prema službenoj dužnosti tijekom cijelog postupka. Zbog toga će u nastavku postupka niže stupanjska tijela voditi računa da ovakav upravni postupak treba voditi nadležno upravno tijelo te Sud nalazi kako se osporeno rješenje ne može ocijeniti zakonitim“.

Dokaz: Presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, Us 1014/2001 od 09. lipnja 2005. godine.

Zbog svega navedenog sama Porezna uprava je nakon žalbi poreznih obveznika i vraćanja postupaka od strane Službe za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija i nakon presuda Visokih upravnih sudova u korist poreznih obveznika donijela u postupanju po članku 63. Zakona o porezu na dohodak da se preporučuje koristiti „Smjernice za pripremu i provođenje poreznog nadzora“(Porezni vjesnik 4a/2014) i brošuru“Porezni nadzor“. Koje se nalaze u privitku ovog teksta i koje valja pročitati. Iste  su dostupne i na Internet stranicama Porezne uprave-Poslovni procesi-Nadzor.

Istovremeno dok su se provodili ovakvi nezakoniti i protuustavni postupci nisu se provodili potrebni zakonski postupci protiv pravih velikih utajivača poreza-PDV-a o kojima pišu mediji ovih dana a radi se o pranju novca putem tzv. „kružnih“ poreznih prijevara gdje su se više malih tvrtki s jednim ili nijednim zaposlenim i sa registriranim sjedištem u kontejnerima i podrumima međusobno „gađale“ fiktivnim fakturama i onda je posljednja u nizu tražila povrat poreza predajući nadležnoj Ispostavi Porezne uprave poreznu prijavu PDV-a za povrat. I tako su poreznici uredno odobravali povrat poreza po fiktivnim ulaznim računima-fakturama i isplaćivali milijunske iznose, a netko unutar Porezne uprave je to odobravao i potpisivao kako mediji pišu radi se o brutalnih 500 milijuna kuna i više, da bi se tek nakon pisanja tih istih medija pokrenule istrage.

Postavlja se pitanje da li će netko od odgovornih Kukuriku kadrova u Poreznoj upravi odgovarati za nestalih najmanje 500 milijuna kuna iz državnog proračuna od 2012-2016. godine?

Mr.sc .Robert Knežević/Hrvatsko nebo

Podijeli članak s prijateljima

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari