Pratite nas

Analiza

Brutalna i nezakonita porezna represija za vrijeme KUKURIKU vlasti VI dio

Objavljeno

na

PROVOĐENJE NEVIĐENE NEZAKONITE I PROTUUSTAVNE POREZNE REPRESIJE NAD HRVATSKIM GRAĐANIMA U POSLJEDNJE 4 GODINE KUKURIKU VLASTI OD 2012. DO 2016. GODINE VI DIO

U nezakonitim selektivnim poreznim postupcima koji su se provodili od strane Ministarstva financija, Porezne uprave posljednje 4 godine vlasti Kukuriku koalicije nad najmanje 4000 uglavnom političkih neistomišljenika o čemu sam već pisao više puta, a koji se i dalje nastavljaju provoditi i provode temeljem retrogradnog i neustavnog članka 63. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine” broj 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14). I dalje se ništa ne poduzima da se to spriječi i da se spriječi nastala šteta.

[ad id=”93788″]

Posebno navodim da Porezno tijelo, Porezna uprava odnosno inspektori Porezne uprave koji su obavljali nadzor i sastavljali zapisnik bili su dužni to činiti savjesno i stručno, te se korektno i odgovorno ponašati prema poreznom obvezniku u poreznim
postupcima posebno prema članku 108. stavak 2. Općeg poreznog zakona, a što nisu činili zato što:

­ Tijek nadzora propisan je člankom 108. Općeg poreznog zakona, a zbog rizika subjektivnosti provode ga najmanje 2 (dva) inspektora, a u poreznom nadzoru je bio samo jedan inspektor,

­ Prije početka nadzora, inspektor se mora predstaviti poreznom obveznikupredočenjem službene iskaznice što u poreznom nadzoru nije učinjeno jer je fizička osoba-građanin kao porezni obveznik poštom dobio obavijest za nadzor i tu obavijest kao porezni obveznik nije ovjerio potpisom niti je naznačen datum primitka, a isto tako u spisu predmeta mora biti priložena i druga obavijest o poreznom nadzoru koja isto nije ovjerena potpisom poreznog obveznika. Ovjereni primjerak obavijesti o poreznom nadzoru sa potpisom poreznog obveznika inspektor nije odložio u omot spisa.

Inspektor Porezne uprave nadzorom kod poreznog obveznika nije obratio posebnu pozornost na određivanje mjesta obavljanja nadzora (nadzor je obavljen u Zagrebu u prostorijama Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb iako porezni obveznik stanuje u Rijeci i porezni je obveznik u Poreznoj upravi, Područnom uredu Rijeka i nije bilo nikakvog upita niti bilo kakvog dogovora od strane inspektora vezano za navedeno), također nije bilo nikakvog upita niti bilo kakvog dogovora od strane inspektora vezano za utvrđivanje  vremena, dinamike i opsega nadzora s obzirom na mogućnost ometanja poslovnih aktivnosti poreznog obveznika budući da radi u Rijeci u isto radno vrijeme kao i inspektor u Zagrebu. Od zaprimanja poštom obavijesti o poreznom nadzoru do zaprimanja zapisnika u trajanju od 14 mjeseci također putem pošte porezni obveznik ne posjeduje niti jedan pisani službeni poziv na razgovor ili očitovanje o utvrđenim činjenicama tijekom nadzora, svu dokumentaciju je slao putem pošte, iako inspektori nadzor trebaju obavljati jednakom pozornošću u pogledu svih bitnih činjenica, kako onih koje idu na štetu poreznog obveznika tako i onih u njegovu korist, te ga treba usmjeriti na bitne činjenice koje mogu konačno povećati ili smanjiti poreznu obvezu te njegovo trajanje ograničiti na nužnu mjeru sukladno članku 108. stavak 2. i 3.

Općeg poreznog zakona, ­ Inspektor je zakonski morao tijekom provedbe cijelog poreznog nadzora raspraviti sporne činjenice, pravne ocjene, zaključke i njihove učinke na utvrđivanje porezne obveze o ishodu poreznog nadzora, a isto tako prije sačinjavanja zapisnika upoznati poreznog obveznika sukladno članku 111. Općeg poreznog zakona sa spornim činjenicama, pravnim ocjenama, zaključcima, te njihove učinke na utvrđivanje porezne obveze odnosno predočiti rezultat nadzora. O tome inspektor mora sačiniti službenu zabilješku koja će biti sastavni dio spisa predmeta. U poreznom nadzoru kod poreznog obveznika inspektor navedeno nije učinio niti je sastavio službenu zabilješku budući da porezni obveznik nije bio pozvan niti prisustvovao raspravi i sastavljanju iste. Istu mora potpisati inspektor uz naznaku datuma i dodjele urudžbenog broja i predočiti obvezniku na uvid. Tijekom poreznog nadzora porezno tijelo je utvrđivalo činjenice tako da ga je porezni obveznik samo nekoliko puta telefonski kontaktirao i inspektor njega samo jednom, a njegovu suprugu koja je također u poreznom postupku niti jednom također ni punica. Poreznom obvezniku i njegovoj supruzii porezno tijelo nije utvrdilo zajednički dohodak nego svaki posebno.

Porezno tijelo provodilo je postupak cijele obitelji (suprug, supruga, punica). ­ Inspektor mora poznavati pravila kojih se treba pridržavati prilikom pisanja zapisnika a to su: ­ ako zapisnik sadrži više listova svaka stranica mora biti označena rednim brojem i potpisana od strane inspektora koji su sastavili zapisnik (najmanje dva inspektora) što u zapisniku inspektor nije učinio jer stranice nisu numerirane i nije svaka potpisana već samo zadnja stranica i od strane samo jednog inspektora. ­ u tekstu zapisnika ne smije biti nikakvih netočnosti, nelogičnosti, proturiječnosti, nejasnoća i drugih neusklađenosti, zapisnik mora biti točan i posve razumljiv, da bi omogućio poreznom obvezniku laku provjeru onoga što je inspektor u zapisniku utvrdio. Zapisnik treba sastavljati prema propisanu sadržaju pravopisno i gramatički ispravno što u zapisniku inspektor nije učinio budući da je poreznog obveznika krivo legitimirao pa je napisao da je u predmetu nadzora „odgovorna osoba žensko a ne muško i dalje u tekstu navodi „kao fizička osoba žensko“, a ne muško (porezni obveznik je muško a ne žensko) kao što u cijelom zapisniku od supruge poreznog obveznika navodi također krivi legitimitet „krivo ime“ a ne pravo ime i još mnoge druge pravopisno i gramatički neispravno napisane rečenice. ­ u pogledu isprava što služe kao dokaz u zapisnik se unosi njihove nazive, broj i  datum izdavanja, naziv osobe izdavatelja, spominjane svote i drugo. Ako se radi o bitnom detalju, nikad ne treba oklijevati unijeti ga u zapisnik, neovisno koliko će prostora zauzeti.

Kao dokazno sredstvo u poreznom nadzoru najčešće se koriste isprave (načelo dokumentiranosti jedno je od najstarijih načela poreznog nadzora). Zapisnik treba sadržavati potankosti o dokazima, ali i načinu kako su pribavljeni. Ono što je jasno inspektoru, ne mora  biti jasno onima koji ne znaju o predmetu toliko koliko zna inspektor. Pri opisu postupka nadzora nužno je navesti dokumentaciju koja je bila predmet nadzora. U dokazivanju nepravilnosti nužno je točno opisati postupak primjenjen u dokazivanju. Gore navedenog se inspektor u poreznom nadzoru kod poreznog obveznika nije pridržavao budući da je inspektor obavio nadzor putem pošte od slanja obavijesti o nadzoru do zapisnika, a isto tako nadzirani porezni obveznik je sam poštom slao dokumentaciju koja je u cijelosti naznačena i u prigovoru na zapisnik vidljivo je da inspektor nije uopće spomenuo niti se očitovao o većem dijelu priložene dokumentacije (izjave ovjerene kod javnog bilježnika) koje su slane tijekom nadzora niti je navedene činjenice osporio ili prihvatio isto tako nije obrazložio zašto prihvaća ili ne prihvaća navedeno i po kojoj osnovi da bih porezni obveznik mogao eventualno potrebno nadopuniti kao što u žalbi na rješenje porezni obveznik nadopunjuje ističući nove činjenice i dokaze budući da ih nije imao prilike istaći prije tijekom postupka nadzora. ­ na kraju prije nego se zapisnik uruči poreznom obvezniku, treba ga temeljito pregledati. Takvim se pristupom može otkloniti netočnosti, proturječnosti, nejasnoće, neusklađenost i druge nedostatke.

Iz svega naprijed navedenog vidljivo je da je inspektor obavio nadzor i sačinio zapisnik bez sudjelovanja i mogućnosti očitovanja o činjenicama poreznog obveznika, da zapisnik nije temeljito pregledao i otklonio netočnosti, proturječnosti, nejasnoće, neusklađenost i druge nedostatke, isto kao i kod supruge poreznog obveznika.

U ovakvim nezakonitim selektivnim poreznim postupcima nadzora temeljem retrogradnog i neustavnog članka 63. Zakona o porezu na dohodak čije izmjene su donijete 01.01.2013. godine da se primjenjuje unazad od 01.01.2005. godine pri tvrđivanju činjenica povrijeđene su odredbe članka 108. stavak 2. Općeg poreznog zakona (“Narodne novine” broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13) koje idu u korist poreznom obvezniku, pa sve nezakonite postupke zbog toga valja poništiti.

Zbog svega navedenog i sama Porezna uprava je nakon žalbi i presuda Vrhovnih sudova o nezakonitim postupanjima donijela nova postupanja od 12.05.2015. godine koja dokazuju da se je nezakonito i represivno postupalo predmet: Zapisnici o obavljenom nadzoru, postupanje, traži se. Navedeni dopis Porezne uprave se nalazi u privitku ovog članka.

Mr. sc. Robert Knežević, dipl. oec / Kamenjar.com

Brutalna i nezakonita porezna represija za vrijeme KUKURIKU vlasti (V) – Mr. sc. Robert Knežević, dipl.oec

 

Brutalna i nezakonita porezna represija za vrijeme KUKURIKU vlasti 2012-2016

Što vi mislite o ovoj temi?

Sponzori
Komentiraj

Analiza

Otvoreno pismo Predsjednici svih Hrvata

Objavljeno

na

Objavio

Ilustracija / Ured Predsjednice

Poštovana Predsjednice Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednice OS RH,

izbori su iza nas i većina hrvatskoga biračkog tijela je rekla svoje glasačkim listićima. Analize, koje se ovih dana pokazuju, prikazuju, ništa ne mijenjaju na stvari i činjeničnom stanju, ali jedno znam, a to je da Vam ni jedna analiza proteklih izbora neće reći:

„Poštovana Predsjednice Republike Hrvatske, Vi ste SABOTIRANI!“

Koliko god bile „teške“ ove riječi, one su istina kao i da u toj sabotaži niste usamljeni. Istovremeno uz Vas, sabotirani su i predsjednik 14. Vlade RH g. Andrej Plenković kao i ministar obrane u Vladi RH g. Damir Krstičević!

Težina ovih riječi vuče za sobom i argumente i mnoga pitanja kao što su:

Znate li ( i g. Plenković, i g. Krstičević) da već mjesecima u ladicama Vaših najbližih suradnika „leži“: „OPERATIVNI PLAN I PROGRAM HRVATSKE VOJSKE U OBRANI OD POPLAVA“?

Tko je to zatajio Predsjednici svih Hrvata i vrhovnoj zapovjednici OSRH i Vama gospodo?

Znate li da je zatajena svjetska INOVACIJA obrane od poplava?

Zbog čega taj Plan nije do danas aktiviran?
…..?
…..?

Kako je svaka moja analiza i svaki moj upis argumentiran, molim pogledati sliku i slike kao i elektroničku poštu i pojedine dijelove iste.


Kronologija:

19.06.2019. na proslavi obljetnice osnivanja 113. šibenske brigade ZNG-a uručio sam 4 adresirane i zatvorene koverte s istim Dokumentom, tj. elaboratom, ( na ukupno 17 stranica ), načelniku GS OSRH g. Mirku Šundovu uz zamolbu da iste protokolira na sve adrese što mi je i obećao jer zbog mog narušenog zdravstvenog stanja tog trenutka nisam bio u mogućnosti putovanja za Zagreb. Vrlo kratko vrijeme poslije, telefonskom provjerom dobio sam potvrdu da su Elaborati, tj. „OPERATIVNI PLAN I PROGRAM HRVATSKE VOJSKE U OBRANI OD POPLAVA“ uredno protokolirani te Vam šaljem elektroničku poštu ( isječak ):


…….

Svjestan sam Vaših državničkih i inih obveza, za koje mi mala ljudska bića i ne moramo znati, te stoga uz sebe imate i Savjetnike, pomoćnike, predstojnike Ureda i slično, te niste u situaciji ni mogućnosti pročitati sve što Vam se dostavi i to smatram normalnim djelovanjem institucija Republike Hrvatske.

Na žalost, baš navedeni savjetnici, pomoćnici, predstojnici Ureda, … nisu odradili svoj dio posla iz meni nepoznatih razloga. Najprije sam pomislio da se radi o „previdu“, kasnije o nemaru, neznanju, propustu, aljkavosti i/ili neradu, ali danas sa sigurnošću tvrdim da je riječ o čistoj sabotaži i Vas osobno Predsjednice Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednice OS RH kao i g. Andreja Plenkovića i g. Damira Krstičevića.

Molim pogledati 1. i 2. isječak prve elektroničke pošte g. Zrinku Peteneru:


………

Potom su uslijedili nekoliko telefonskih poziva uz moj optimizam, ali….


….


Poštovana Predsjednice Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednice OS RH,

pokušao sam, ne kršeći pri tom ni jedan „protokol“, putem telefona i elektroničke pošte doći do Vas, ali mi nije uspjelo, stoga danas svjesno kršim „protokol“ i „preskačem“ sve redom i putem medija želim Vam ukazati na neoborivu činjenicu da ste sabotirani!

Na žalost, niste sabotirani samo Vi kao Predsjednica Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednica OS RH,  već je sabotirana i Domovina Hrvatska i njezin ugled u svijetu i ne samo u EU i u NATO savezu, već i u cijelom svijetu u državama koji imaju problema s poplavama, a koje, preventivnim djelovanjem opisanom u Planu, mogu se u budućim vremenima  uspješno spriječiti gubitci stotine – tisuće ljudskih života kao i materijalne i gospodarske štete koje se mjere u stotinama i tisućama € i US $!

Razmišljanja sam da je u ovom slučaju i suvišno spomenuti „staru Europu“ i njezino gospodarstvo kao i SAD i njihovu „aortu“ gospodarstva Mississippi…. jer kad god se „nakašlje“, bilo „stara Europa“ ili SAD, „trese“ se cijelo gospodarstvo svijeta.

Sjetite se samo koliko ste nebrojeno puta izgovorili riječ: INOVACIJA! Tu istu riječ ste spomenuli i u izbornoj noći 22.12.2019. u Vašem govoru nakon objave rezultata.

Činjenica je da ste dobili INOVACIJU i svjetski projekt koji je, najblaže rečeno, sabotiran!

No, koristim ovu priliku i skrenuti Vam pozornost da su i još neke „važne osobe“ u RH sudjelovali u toj istoj sabotaži, ali zbog „višeg državnog interesa“ ne bi bilo primjereno spominjati njihova imena kao ni dopise, neodgovaranja, telefonske razgovore, … ( prepoznat će se i sami ). Neki od neimenovanih odavno imaju OTVORENO PISMO jer sam fair play igrač i na vrijeme sam ih upoznao sa sadržajem istog, stoga ću samo navesti isječke iz jednog Otvorenog pisma gospodinu „XY“ u nekoliko natuknica.
_________
…….
„Molim Vas, da sve napisano nikako ne shvatite kao „pritisak“ ili pak „napad“ i slično, ali morate znati da pod svaku cijenu želim izbjeći dolje napisano OTVORENO PISMO te ga objaviti u medijima jer se sve može riješiti samo razgovorima, razmjenama razmišljanja, dopunama, idejama.

Kao i Vi, i ja sam stvarao odnosno dao svoj skromni doprinos u stvaranju Hrvatske vojske i jedine nam ovozemaljske Domovine, te mi ne pada ni na kraj pameti djelovati kao „rušilački element“. Znate i sami da Vas izuzetno cijenim i poštujem, te se duboko nadam da ćete učiniti sve da ne dođe do medijske objave istog.

Istina, OTVORENO PISMO mogu malo i doraditi ili obraditi i napisati u „trećem licu“ kao suradnik i novinar – analitičar portala Kamenjar.com prikrivši pri tom da je moja malenkost autor navedenog Plana i slično.

Na kraju, odluka je samo i isključivo na Vama i želim vjerovati da isto neću biti primoran objaviti, stoga Vam i pišem ove riječi jer je dovoljno „prespavanih noći“ da potpunije možemo zajednički ponovno sagledati sve što iz Plana proizlazi za dobrobit Republike Hrvatske kao i da je to ipak inovativni svjetski Projekt.

Želim vjerovati da ćete Vi biti među onima koji će pisati budućnost obrana od poplava, a ne samo pasivni promatrač.“

______________

Na samom kraju, želim Vam skrenuti pozornost i na ostala pitanja koja se nameću odbijanjem Plana, a koja to nisu poviše napisana. Pitanja glase:

Tko su ti „stručnjaci“ koji će se usuditi reći da Plan nije provediv?

Jeste li svjesni da odbacivanje ovog Plana „košta“ RH cca 100 milijuna kuna?

Tko će preuzeti odgovornost za „oduzimanje“ cca 100 milijuna HRK Institucijama RH?

Hoćete li Vi osobno preuzeti odgovornost za „odbacivanje“ cca 100 milijuna HRK bespovratnih  sredstava u idućem petogodišnjem razdoblju koje Republika Hrvatska može povući iz fondova EU u borbi protiv poplava?“
____________

Želim vjerovati, poštovana Predsjednice Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednice OS RH da ste sad  i osobno uvjereni koliku bitku i bitke sam vodio, te da ni jedna riječ nije izišla u javnost do sad poštujući Institucije Republike Hrvatske, ali i sve na dobrobit Republike Hrvatske i cijelog svijeta.

Pitanje koje se nameće samo po sebi glasi: Što sad napraviti u ovom trenutku!?

Jednostavno je!

Vi ste Predsjednica Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednica OS RH i stoga Vas molim, ali i zahtijevam da izdate Zapovijed OS RH da se pokus – eksperiment ŽURNO provede, i uvjerite se i osobno u točnost mojih navoda, ali ne zbog Vas, već zbog Domovine, ali i cijelog svijeta jer je ovaj navedeni Plan i program od svjetske važnosti.

Ako je grijeh darovati svoje znanje i inovaciju na dobrobit Republici Hrvatskoj i cijelom svijetu, tad sam, priznajem, veliki griješnik!

Koristim ovo pismo i kao javnu ispriku Ministarstvu unutarnjih poslova RH jer ih nisam ni spomenuo iz jednostavnog razloga jer, priznajem, nije mi dovoljno poznat ustroj i djelovanje MUP-a, te se nadam da će i ova moja javna isprika biti uvažena!

Samo sinergijom Vas kao Predsjednice svih Hrvata i vrhovne zapovjednice OS RH i Vlade Republike Hrvatske, s naglaskom na: MORH, MUP, MRRFEU, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo financija, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, te svih ostalih čimbenika kao i lokalne zajednice bitnih za uspjeh ovog Projekta, garantira nam uspjeh u obrani od poplava, povlačenju sredstava (nepovratnih) iz fondova EU, ( po osobnoj procjeni cca 100 milijuna kuna ), jer će, uvjerenja sam, i cijela EU preuzeti Plan i program Republike Hrvatske i obrane od poplava, ali i cijeli svijet i sve države koje imaju problema s poplavama.

Poštovana Predsjednice Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednice OS RH,

Vama za informaciju: Za pripremu pokusa – eksperimenta dovoljno je cca 4-6 sati priprema i sam pokus – eksperiment je izvediv i dokaziv za cca 60 minuta djelovanja uz minimalne troškove. Preporučam provesti 2-3 pokusa, a potom i pokaznu vježbu na koju će biti pozvan cijeli Diplomatski zbor u Republici Hrvatskoj.
Naravno, prije pokazne vježbe ukidate navedenom Dokumentu – Planu oznaku: „VOJNA TAJNA – STROGO POVJERLJIVO“ i tog trenutka Republika Hrvatska otvorenog srca  poklanja navedeni Plan i program na korištenje cijelom svijetu.

Da ne duljim previše jer je i ovo OTVORENO PISMO već predugo, nemam što reći na kraju osim da očekujem Vaš poziv!

Kad su u pitanju izbori, jedino što mogu zaključiti je da ste Vi apsolutno moralna pobjednica u neravnopravnoj borbi gdje ste bili „sama protiv svih“ i postići ovakav rezultat uz uključenu svekoliku „mašineriju“ protiv Vas je ravno čudu! No, kao legalisti priznajemo i poštujemo volju većine izbornog tijela u Hrvata.

S izrazima dubokog poštovanja,

Milivoj Lokas – Strateg

umirovljeni časnik HV-a

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati

Analiza

Jan Ivanjek: Vojna analiza HRZ UH-60M Black Hawk vs H145M

Objavljeno

na

Objavio

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo polako prelazi na sasvim zapadnu tehniku. Avioni i helikopteri za obuku su već dvadesetak godina zapadne proizvodnje, a tu je i 16 izvidničko-borbenih helikoptera OH-58D Kiowa Warrior, no nabava višenamjenskih borbenih aviona u posljednjih je nekoliko mjeseci doživjela, letačkim riječnikom rečeno, slom uzgona.

Borbenim avionima ću se pozabaviti vrlo brzo, no sada vas pozivam da se u najnovijoj epizodi Cro Opsa posvetimo nabavi višenamjenskih helikoptera UH-60M Black Hawk, kojih će 4 biti isporučena Hrvatskoj 2022. godine., njegovom specijaliziranom mornaričkom verzijom MH-60R Seahawk o kojoj bi se svakako trebala razmisliti i nabaviti u par primjeraka, te usporedbom s osjetno manjim i lakšim, no po spektru zadaća i namjena sličnim višenamjenskim H145M, kojeg je u 20 primjeraka kupila Mađarska dok je Srbija naručila 9 komada.

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati
Sponzori

Komentari