Pratite nas

Analiza

Brutalna i nezakonita porezna represija za vrijeme KUKURIKU vlasti VI dio

Objavljeno

na

PROVOĐENJE NEVIĐENE NEZAKONITE I PROTUUSTAVNE POREZNE REPRESIJE NAD HRVATSKIM GRAĐANIMA U POSLJEDNJE 4 GODINE KUKURIKU VLASTI OD 2012. DO 2016. GODINE VI DIO

U nezakonitim selektivnim poreznim postupcima koji su se provodili od strane Ministarstva financija, Porezne uprave posljednje 4 godine vlasti Kukuriku koalicije nad najmanje 4000 uglavnom političkih neistomišljenika o čemu sam već pisao više puta, a koji se i dalje nastavljaju provoditi i provode temeljem retrogradnog i neustavnog članka 63. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine” broj 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14). I dalje se ništa ne poduzima da se to spriječi i da se spriječi nastala šteta.

[ad id=”93788″]

Posebno navodim da Porezno tijelo, Porezna uprava odnosno inspektori Porezne uprave koji su obavljali nadzor i sastavljali zapisnik bili su dužni to činiti savjesno i stručno, te se korektno i odgovorno ponašati prema poreznom obvezniku u poreznim
postupcima posebno prema članku 108. stavak 2. Općeg poreznog zakona, a što nisu činili zato što:

­ Tijek nadzora propisan je člankom 108. Općeg poreznog zakona, a zbog rizika subjektivnosti provode ga najmanje 2 (dva) inspektora, a u poreznom nadzoru je bio samo jedan inspektor,

­ Prije početka nadzora, inspektor se mora predstaviti poreznom obveznikupredočenjem službene iskaznice što u poreznom nadzoru nije učinjeno jer je fizička osoba-građanin kao porezni obveznik poštom dobio obavijest za nadzor i tu obavijest kao porezni obveznik nije ovjerio potpisom niti je naznačen datum primitka, a isto tako u spisu predmeta mora biti priložena i druga obavijest o poreznom nadzoru koja isto nije ovjerena potpisom poreznog obveznika. Ovjereni primjerak obavijesti o poreznom nadzoru sa potpisom poreznog obveznika inspektor nije odložio u omot spisa.

Inspektor Porezne uprave nadzorom kod poreznog obveznika nije obratio posebnu pozornost na određivanje mjesta obavljanja nadzora (nadzor je obavljen u Zagrebu u prostorijama Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb iako porezni obveznik stanuje u Rijeci i porezni je obveznik u Poreznoj upravi, Područnom uredu Rijeka i nije bilo nikakvog upita niti bilo kakvog dogovora od strane inspektora vezano za navedeno), također nije bilo nikakvog upita niti bilo kakvog dogovora od strane inspektora vezano za utvrđivanje  vremena, dinamike i opsega nadzora s obzirom na mogućnost ometanja poslovnih aktivnosti poreznog obveznika budući da radi u Rijeci u isto radno vrijeme kao i inspektor u Zagrebu. Od zaprimanja poštom obavijesti o poreznom nadzoru do zaprimanja zapisnika u trajanju od 14 mjeseci također putem pošte porezni obveznik ne posjeduje niti jedan pisani službeni poziv na razgovor ili očitovanje o utvrđenim činjenicama tijekom nadzora, svu dokumentaciju je slao putem pošte, iako inspektori nadzor trebaju obavljati jednakom pozornošću u pogledu svih bitnih činjenica, kako onih koje idu na štetu poreznog obveznika tako i onih u njegovu korist, te ga treba usmjeriti na bitne činjenice koje mogu konačno povećati ili smanjiti poreznu obvezu te njegovo trajanje ograničiti na nužnu mjeru sukladno članku 108. stavak 2. i 3.

Općeg poreznog zakona, ­ Inspektor je zakonski morao tijekom provedbe cijelog poreznog nadzora raspraviti sporne činjenice, pravne ocjene, zaključke i njihove učinke na utvrđivanje porezne obveze o ishodu poreznog nadzora, a isto tako prije sačinjavanja zapisnika upoznati poreznog obveznika sukladno članku 111. Općeg poreznog zakona sa spornim činjenicama, pravnim ocjenama, zaključcima, te njihove učinke na utvrđivanje porezne obveze odnosno predočiti rezultat nadzora. O tome inspektor mora sačiniti službenu zabilješku koja će biti sastavni dio spisa predmeta. U poreznom nadzoru kod poreznog obveznika inspektor navedeno nije učinio niti je sastavio službenu zabilješku budući da porezni obveznik nije bio pozvan niti prisustvovao raspravi i sastavljanju iste. Istu mora potpisati inspektor uz naznaku datuma i dodjele urudžbenog broja i predočiti obvezniku na uvid. Tijekom poreznog nadzora porezno tijelo je utvrđivalo činjenice tako da ga je porezni obveznik samo nekoliko puta telefonski kontaktirao i inspektor njega samo jednom, a njegovu suprugu koja je također u poreznom postupku niti jednom također ni punica. Poreznom obvezniku i njegovoj supruzii porezno tijelo nije utvrdilo zajednički dohodak nego svaki posebno.

Porezno tijelo provodilo je postupak cijele obitelji (suprug, supruga, punica). ­ Inspektor mora poznavati pravila kojih se treba pridržavati prilikom pisanja zapisnika a to su: ­ ako zapisnik sadrži više listova svaka stranica mora biti označena rednim brojem i potpisana od strane inspektora koji su sastavili zapisnik (najmanje dva inspektora) što u zapisniku inspektor nije učinio jer stranice nisu numerirane i nije svaka potpisana već samo zadnja stranica i od strane samo jednog inspektora. ­ u tekstu zapisnika ne smije biti nikakvih netočnosti, nelogičnosti, proturiječnosti, nejasnoća i drugih neusklađenosti, zapisnik mora biti točan i posve razumljiv, da bi omogućio poreznom obvezniku laku provjeru onoga što je inspektor u zapisniku utvrdio. Zapisnik treba sastavljati prema propisanu sadržaju pravopisno i gramatički ispravno što u zapisniku inspektor nije učinio budući da je poreznog obveznika krivo legitimirao pa je napisao da je u predmetu nadzora „odgovorna osoba žensko a ne muško i dalje u tekstu navodi „kao fizička osoba žensko“, a ne muško (porezni obveznik je muško a ne žensko) kao što u cijelom zapisniku od supruge poreznog obveznika navodi također krivi legitimitet „krivo ime“ a ne pravo ime i još mnoge druge pravopisno i gramatički neispravno napisane rečenice. ­ u pogledu isprava što služe kao dokaz u zapisnik se unosi njihove nazive, broj i  datum izdavanja, naziv osobe izdavatelja, spominjane svote i drugo. Ako se radi o bitnom detalju, nikad ne treba oklijevati unijeti ga u zapisnik, neovisno koliko će prostora zauzeti.

Kao dokazno sredstvo u poreznom nadzoru najčešće se koriste isprave (načelo dokumentiranosti jedno je od najstarijih načela poreznog nadzora). Zapisnik treba sadržavati potankosti o dokazima, ali i načinu kako su pribavljeni. Ono što je jasno inspektoru, ne mora  biti jasno onima koji ne znaju o predmetu toliko koliko zna inspektor. Pri opisu postupka nadzora nužno je navesti dokumentaciju koja je bila predmet nadzora. U dokazivanju nepravilnosti nužno je točno opisati postupak primjenjen u dokazivanju. Gore navedenog se inspektor u poreznom nadzoru kod poreznog obveznika nije pridržavao budući da je inspektor obavio nadzor putem pošte od slanja obavijesti o nadzoru do zapisnika, a isto tako nadzirani porezni obveznik je sam poštom slao dokumentaciju koja je u cijelosti naznačena i u prigovoru na zapisnik vidljivo je da inspektor nije uopće spomenuo niti se očitovao o većem dijelu priložene dokumentacije (izjave ovjerene kod javnog bilježnika) koje su slane tijekom nadzora niti je navedene činjenice osporio ili prihvatio isto tako nije obrazložio zašto prihvaća ili ne prihvaća navedeno i po kojoj osnovi da bih porezni obveznik mogao eventualno potrebno nadopuniti kao što u žalbi na rješenje porezni obveznik nadopunjuje ističući nove činjenice i dokaze budući da ih nije imao prilike istaći prije tijekom postupka nadzora. ­ na kraju prije nego se zapisnik uruči poreznom obvezniku, treba ga temeljito pregledati. Takvim se pristupom može otkloniti netočnosti, proturječnosti, nejasnoće, neusklađenost i druge nedostatke.

Iz svega naprijed navedenog vidljivo je da je inspektor obavio nadzor i sačinio zapisnik bez sudjelovanja i mogućnosti očitovanja o činjenicama poreznog obveznika, da zapisnik nije temeljito pregledao i otklonio netočnosti, proturječnosti, nejasnoće, neusklađenost i druge nedostatke, isto kao i kod supruge poreznog obveznika.

U ovakvim nezakonitim selektivnim poreznim postupcima nadzora temeljem retrogradnog i neustavnog članka 63. Zakona o porezu na dohodak čije izmjene su donijete 01.01.2013. godine da se primjenjuje unazad od 01.01.2005. godine pri tvrđivanju činjenica povrijeđene su odredbe članka 108. stavak 2. Općeg poreznog zakona (“Narodne novine” broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13) koje idu u korist poreznom obvezniku, pa sve nezakonite postupke zbog toga valja poništiti.

Zbog svega navedenog i sama Porezna uprava je nakon žalbi i presuda Vrhovnih sudova o nezakonitim postupanjima donijela nova postupanja od 12.05.2015. godine koja dokazuju da se je nezakonito i represivno postupalo predmet: Zapisnici o obavljenom nadzoru, postupanje, traži se. Navedeni dopis Porezne uprave se nalazi u privitku ovog članka.

Mr. sc. Robert Knežević, dipl. oec / Kamenjar.com

Brutalna i nezakonita porezna represija za vrijeme KUKURIKU vlasti (V) – Mr. sc. Robert Knežević, dipl.oec

 

Brutalna i nezakonita porezna represija za vrijeme KUKURIKU vlasti 2012-2016

Što vi mislite o ovoj temi?

Sponzori
Komentiraj

Analiza

Jan Ivanjek: Interes za obnovu našeg lovačkog zrakoplovstva upravo se javno pojačao i s druge strane Atlantika

Objavljeno

na

Objavio

Obnova našeg lovačkog zrakoplovstva ovih je dana ponovno aktualizirana, doduše kroz ponudu koja se ne može nazvati kredibilnom, a pokazalo se da je javnost itekako zainteresirana za tijek programa koji se ovaj put odvija izvan dosega medija. Slučajno ili ne, interes za tu temu upravo se javno pojačao i s druge strane Atlantika.

Prošloga petka objavljen je izuzetno zanimljiv članak, koji prilažem u komentarima, naslovljen „Hrvatska želi podupirati NATO-ve operacije obrane zračnog prostora – SAD bi trebale pomoći ovom strateškom partneru da to učini“.

Članak, pun superlativa o Hrvatskoj, objavio je američki think thank Heritage Foundation, i iz te činjenice proizlazi njegova težina.

Ovo je najutjecajnija američka konzervativna fondacija koja je u velikoj mjeri predložila sastav Trumpove administracije, gdje su zaposleni deseci suradnika fondacije, a na njihov prijedlog imenovani su i aktualni državni odvjetnik Jeff Sessions, dvoje tajnika ili ministara, te šef ureda za američki državni proračun.

Ističe se da naša strateška lokacija Hrvatsku čini idealnim igračem u europskoj strukturi obrane zračnog prostora, hvali nas kao pronicljivog saveznika koji prepoznaje rusku prijetnju i odlučno povećava svoja uloganja u obranu, te preporuča američkoj administraciji da pospješi prodaju lovaca 4. generacije Hrvatskoj, i tako ojača kolektivne obrambene sposobnosti NATO-a.

Između redova je jasno da se prepoznaje Srbija kao glavni ruski igrač u našem susjedstvu, koja svojim djelovanjem destabilizira Zapadni Balkan, dok se Hrvatsku pak naziva sidrom stabilnosti, očito kako bi branila cijelo susjedstvo od tog utjecaja.

Od dvojice autora, Daniel Kochis je iskusni analitičar državne politike, a John Venable je umirovljeni borbeni pilot s brojnim zapovjednim dužnostima, uključujući i vodstvo akrobatske grupe Thunderbirds.

Ovime se pobijaju teorije kako nam SAD ne dozvoljava da imamo borbene avione. Također je vjetar u leđa ukupnim odnosima s obzirom na količinu superlativa o Hrvatskoj, a posebno nabavi američkih aviona, nakon što su službeni posjeti i kontakti s vrhom američke vojske već pokazali da je SAD stalo pomoći Hrvatskoj oko nabave lovaca. Trenutak je također odličan, jer se u posljednjim tjednima stiče dojam oklijevanja s naše strane.

SAD su Hrvatskoj do sada donirale stotine milijuna dolara opreme koja je značajno unaprijedila sposobnosti HV-a, od čega su najznačajniji helikopter Kiowa Warrior i Black Hawk te par vrsta višenamjenskih vozila MRAP.

No savezništvo se ne može temeljiti samo na tome da jedna strana donira svoju opremu, već bi nešto kapitalnih sustava trebalo i kupiti, a naših potreba ne manjka: lovci, PZO srednjeg dometa, borbena vozila pješaštva i borbeni helikopteri samo su neke, komentirao je vojni analitičar Jan Ivanjek

Također vam svima čestitam naš Dan državnosti!

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati

Analiza

Davor Domazet Lošo: Stižu migranti, a ovo je istina o kojoj se šuti

Objavljeno

na

Objavio

Posljednjih dana javnim se prostorom širi podatak o tome kako će se dio migranata zbrinuti u stanovima koji se dodjeljuju diljem Hrvatske, pa tako i u Slavoniji, a svoj stav na tu temu za dnevno.hr iznio geostrateg, i geopolitičar admiral Davor Domazet Lošo, koji na to ne gleda ni malo blagonaklono, dapače, po njemu se radi o daleko dubljoj i kompleksnijoj priči.

”Naravno, to je ovaj zločinac od Božinovića dogovorio s francuskim predsjednikom Macronom”, žestok je Lošo, koji je i sam svjestan da se s jedne strane Slavonija iselila, a s druge strane u taj se kraj vrlo diskretno useljavaju migranti.

”To je to njegovo kuhano postupanje s migrantima, to je dogovreno u Parizu, krajni cilj je promijeniti kršćansku sliku Europe, i strateški muslimane gurnuti u rat protiv Rusije, to je njihov krajnji cilj jer muslimani su dolje na jugu, i sad treba sa zapada jer zapad nema vojske nikakve. Nitko neće u rat, nema vojnika, Amerikanci imaju još nešto tehnike, ali to je premalo”, smatra admiral, naglašavajući da je njihov drugi cilj stvoriti naciju koja će biti mješavina svih rasa. Slavonija, a time i Hrvatska posebna su priča, tu je više strateških ciljeva.

”Hrvatska je jedinstvena zemlja. Na tako malom prostoru, nigdje na svijetu nećete naći ravnicu, vode, planine, šume, otoke i more. Hrvatska ima najveći bazen pitke vode u Europi, od Gorskog kotara, Like, Dalmacije, ona zahvaća i Lašćansku dolinu, Dalamciju sve do Dubrovnika, to je najveći bazen pitke vode u Europi.

Nadalje, Hrvatska jedina ima toliku bio raznolikost da recimo, primjer da ima više biljnih vrsta nego Njemačka i Velika Britanija zajedno, Velebit je uvršten među pet najljepših planina svijeta, a na njemu se nalazi najviše endemskih vrsta na svijetu, nigdje toliko nema maloga prostora.

Hrvatska je proglasila na tako malom prostoru osam nacionalnih parkova, to nema nitko, a još ih osam možemo proglasiti- od Kopačkog rita, Papuka, Učke, Lonjskoga polja, Vranskog jezera, do otočja Lastova. Plodne zemlje, sve je manje na svijetu, a pitke vode još manje. Kad uzmete zemlju, vi s time uzimate i vodu. U tome je cijela poanta.

Nadalje, Slavonija je ostatak Panonskog mora, i po tome je jedinstvena, dakle, nalazi se između Drave, Dunava i Save. Sastav te zemlje, a poglavito ono što je ispod nje, jer plodna je zemlja negdje oko 80 cm, ali ispod toga do 7 metara nalazi se poseban pijesak.

I Mađarska je ostatak Panosnog mora, ali pijesak nije isti jer je Slavonija okružena rijekama, milijunima godina sastav tog pijeska je drugačiji. To nije običan pijesak”, naglašava Lošo podsjećajući da je kada je američki predsjednik Nixon u vrijeme Tita 70-ih godinu posjetio Jugoslaviju, ali njegova administracija na iznenađenje javnosti zatražila je da se susret ne održi u Beogradu, već u Zagrebu. ”Nije on došao kao što su neki mislili dati potporu Hrvatskom proljeću, jer ni Savke ni Tripala nije bilo na njegovom dočeku.

Kad pogledate sliku tog dočeka, on se sa svima kurtoazno rukuje, međutim dolazi do jednog čovjeka kojemu ne ispušta ruku. Taj čovjek je akademik Supek, u to vrijeme on je bio rektor Zagrebačkog sveučilišta, a prije toga bio je utemeljitelj Instituta Ruđer Bošković. Zašto to pričam? Tada su oni donijeli satelitske snimke tog dijela Slavonije, nakon toga krenulo je istražovanje tog pijeska, to je mene kopkalo.

Prije šest mjeseci našao sam jednog starog profesora koji ima preko 90 godina, on je bio jedan od članova komisije koja je ispitivala taj pijesak, i sad, taj pijesak je poseban jer je njegov granulat, zrnca jedan milimetar to je jedinstveno, obrađivanje njegovo možete savijati gotovo do atoma, a kad se taj pijesak pomješa sa smolama, ili dodatnim aditivima tada se dobije nevjerojatan materijal koji je sedam puta čvršći od čelika, a tri puta lakši od njega.

Danas se on koristi u svim mobitelima, svi mi to držimo u ruci, a ne znamo da je to. Ako uzmete zemlju, vi uzimate i taj pijesak, i tu vodu. U tome je cijela poanta te politike iseljavanja Slavonije. Onda se nemamo mi čemu čudi, za razliku od naših budala, dobro ste napisali ovo da se na jednom pojavi karta Mađarske, to je poruka budale Hrvati, kad vi nećete zaštiti, mi ćemo zaštiti. To je otprilike to u prijevodu. To su te stvari, iz toga se razloga prazni. A Jadran kupuju sve živo, sve se rasprodalo. To je gotovo”, smatra admiral Domazet Lošo, napominjući da je i to dio priče. Hrvatska može djelovati. Mi jedini, napominje imamo uvjete proglasiti cijelu državu ekološkim dobrom.

”Nemamo političare koji su to sposobni realizirati, zato su nam doveli poslušnike. Netko zna ovo što mi sada razgovaramo za razliku od ovih kretena. Riješenje postoji, ne možeš ti u Londonu biti vlasnik hotela i zemlje tamo. Može samo hotela. Slovenija susjedna tamo kakvi jesu, da jesu donijeli su zakon kojim se ne može vode privatizirati. To je to. Dobro je što vi to pišete, bar da netko o tome piše”, napominje, ističući da je vrlo važno znati tko je i zašto proizveo migrante.

Kojim su postupcima i procesima oni proizvedeni, tko je pljačkao svijet, tko je izmišljao kemijske prahove, terorizam od Afganistana, do Iraka, Sirije a sada i u Iranu pita Lošo, a onda sam i nudi odgovor. ”Duboka država. A duboka država su banke, vojno-industrijski kompleksi i federalne rezerve koje tiskaju dolar, dolar je valuta bez pokrića. To nije valuta države SAD-a, jer ih ne tiska država koja se zove tako, nego ih tiska privatna koja ih prodaje državi za dolar i 10 centi, deset posto odmah u startu. Oni su to proizveli, a u tome sudjeluje okulna, oligarhija europska na čelu sa ovom kulom Babilonskom koju oni spominju u parlamentu EU. To je njihova zajednička sprega”, gleda dublje na tu priču Lošo, uspoređujući to sa pčelama, koje se razlete okolo kada im se sruši gnijezdo.

”Oni postaju ljuti i bodu sve što ima, a glavni je cilj srušiti Krista i kršćansku Europu, mi živimo u vremenima kristofobije, izravne mržnje na Krista. Pa svak može vidjeti, tko želi vidjeti što se dogodilo u Notre Damu. Njihov glavni arhitekt koji je vodio kompletne radove kaže da je taj požar izbio tamo gdje nije bilo rekonstrukcije, nadalje kaže da se grede ne mogu zapaliti jer su obložene smjesom olova upravo protiv požara bez velike potpale, odnosno poticaja.

Osim toga ne mogu biti uzrok električne instalacije jer su prije deset godina sve instalacije u Notre damu promijenjenbe, ali zapalio se zvonik i na njemu križ, a oni sada tamo hoće dići masonsku piramidu, nikakva to nije teorija zavjere. To je dio te priče, i onda njima dolaze migranti”, navodi nadalje Lošo spominjući i promjenu identiteta Europe koja je baza kršćanstva. U povijesti je bilo 13 velikih, ali i puno manjih civilizacija, a svaka od njih nestala je kad bi neka od njih nametnula svojega boga ili bogove, uglavnom vojnim putem.

”Prvi put se u povijesti dešava da jedna civilizacija sama ruši svojega Boga i tu mora doći neka druga civilizacija, u tome je cijela priča, a ono što ih boli dizanje kršćanskg, pravoslavnog identiteta Rusije koju treba opkoliti Nato bazama, mora se širiti Nato na istok, ali je problem što nema vojnika i to je sada dvostruko, rušenje kršćanskog identiteta i opkoljavanje Rusije”, rezimira na koncu Lošo za dnevno.hr uz opasku da je to sotonsko dijelo.

 

Davor Domazet Lošo: Migrantska kriza je jedan globalni plan, kojemu je namjera razoriti kršćanski identitet Europe

 

 

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati
Sponzori

Komentari