Connect with us

Gospodarstvo

Brutalna i nezakonita porezna represija za vrijeme KUKURIKU vlasti XIV dio

Objavljeno

on

PROVOĐENJE NEVIĐENE NEZAKONITE I PROTUUSTAVNE POREZNE REPRESIJE NAD HRVATSKIM GRAĐANIMA U POSLJEDNJE 4 GODINE KUKURIKU VLASTI OD 2012. DO 2016. GODINE XIV DIO

U nezakonitim selektivnim poreznim postupcima nad fizičkim osobama građanima kao poreznim obveznicima koji su se provodili od strane Ministarstva financija, Porezne uprave posljednje 4 godine vlasti partijske kukuriku koalicije nad najmanje 4000 uglavnom političkih neistomišljenika o čemu sam već pisao dosta puta, a koji se i dalje nastavljaju provoditi i provode temeljem retrogradnog i neustavnog članka 63. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine” broj 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14).

[ad id=”93788″]

I dalje se ništa ne poduzima da se to spriječi i da se spriječi nastala šteta bez obzira na sve više presuda Visokog upravnog suda RH u korist građana poreznih obveznika. Podnesena je i tužba Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti primjene članka 63. Zakona o porezu na dohodak, a moglo bi biti i kaznenih prijava protiv institucije i aktera koji su zlouporabili položaj i ovlasti.
U ovome XIV dijelu čitajte o još jednom apsurdu nezakonitog postupanja u provođenju postupka po članku 63. Zakona o porezu na dohodak.

Naime kako sam već pisao prvo (1) prvostupanjsko porezno rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda, Službe za nadzor u jednom gradu fizička osoba kao porezni obveznik dobio je za nadzorom utvrđene obveze doprinosa za obvezna osiguranja od 15.12.2014. godine, odnosno pet (5) mjeseci nakon što je donijeto rješenjem Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, KLASA: UP/II-410-18/13-02/167, URBROJ: 513-04-/14-2 od 17.07.2014. godine i u RRIF br. 2/15, UDK 336.225.6, “Porezi”, da se doprinosi nesmiju obračunavati jer nema zakonske osnove za utvrđivanje doprinosa za obvezna osiguranja u svezi postupka utvrđivanja dohotka po članku 63. Zakona o porezu na dohodak, jer zakonodavac nije konkretnim propisom predvidio utvrđivanje doprinosa po toj osnovi s obzirom da u postupku ispitivanja nesrazmjera imovine i dohotka tj. dohotka, kao razlike između vrijednosti imovine i dokazane visine sredstava za njezino stjecanje, nije poznat isplatitelj dohotka, pa tako ni obveznik plaćanja doprinosa.
Porezni obveznik fizička osoba je pravovremeno uložio žalbu na prvo (1) rješenje koje se nalazi na rješavanju kod Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak.
Nakon toga punu godinu dana porezni obveznik je dobio i drugo (2) porezno rješenje Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda u drugom gradu, Ispostava u trećem gradu od 04.12.2015. godine, zaprimljeno dana 09.12.2015. godine koje se odnose na ostatak nadzorom utvrđene obveze poreza na dohodak i prireza, koji su izračunati na temelju izmišljene i nikad ne raspravljene, a ne na zakonu utemeljene porezne osnovice poreza na dohodak.

Znači poreznom obvezniku fizičkoj osobi su poslana dva (2) prvostupanjska rješenje, dva (2) porezna akta koji su poslani temeljem zapisnika o obavljenom nadzoru od 05.09.2014. godine ili sistemom „Fata je Fata a dvaput je dvaput“ rekao bi Mujo, u istom poreznom postupku, pravnoj stvari koji je prvi dio za obvezu doprinosa izdalo Ministarstva financija, Porezna uprave, Područni ured, Služba za nadzor u jednom gradu, a za drugi dio za obvezu poreza na dohodak i prirez prvostupanjsko rješenje je izdalo Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured u drugom gradu, Ispostava u trećem gradu, odnosno izdana su dva zasebna porezna akta, rješenja u istoj pravnoj stvari od dvije različite Porezne uprave, dva različita Područna ureda. Još jedan odvojeni postupak Porezna uprava, Područni ured u drugom gradu vodi i protiv supruge poreznog obveznika i još jedan protiv punice poreznog obveznika.

Dakle, ovakvo postupanje poreznog tijela i ovlaštene službene osobe, inspektora izaziva i izazvalo je administrativni kaos i dodatne troškove za poreznog obveznika njegovu suprugu i punicu, odnosno cijelu obitelj, jer se vode dva odvojena postupka za istu poreznu stvar i izdaju dva porezna akta, rješenja za poreznog obveznika, još jedan za njegovu suprugu i još jedan za punicu poreznog obveznika. Porezni obveznik je morao uložiti dva puta istu žalbu odnosno dva pravna lijeka za isti predmet za dva odvojena upravna postupka, porezna akta, rješenja i još jedan za suprugu, umjesto da se predmet spoji u jedan oni se razdvajaju što najprije nije svrsishodno ni ekonomično odnosno protupravno je. Nema nikakvog razloga da se vode dva odvojena postupka u istoj poreznoj stvari i još jedan za suprugu koji se isprepliće zajedno sa dva od poreznog obveznika.

No tu apsurdu nije kraj jer Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak kao ustrojstvena jedinica Ministarstva financija ima svoje urede i područne jedinice i to Središnji ured u Zagrebu, i područne jedinice u Rijeci, Splitu i Osjeku koji rješavaju žalbe protiv upravnih akata Ministarstva financija, Porezne uprave. Budući da su u ovom poreznom postupku, a i u drugim postupcima protupropisno izdana poreznom obvezniku fizičkoj osobi dva (2) prvostupanjska rješenje odnosno dva (2) porezna akta u istom poreznom postupku, pravnoj stvari i još jedno (1) za suprugu koji se isprepliće zajedno sa navedena dva od poreznog obveznika može se dešavati i vjerojatno će se dešavati da Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak Središnji ured u Zagrebu odnosno njihovi upravni savjetnici i viši upravni savjetnici dobiju na rješavanje prvo (1) rješenje, drugo (2) rješenje poreznog obveznika ili treće (3) rješenje za njegovu suprugu ili obrnuto na pojedinačno rješavanje svakog ponaosob u različitom vremenskom razdoblju ili obrnuto jer su i žalbe poslane u različitim vremenskim razdobljima (vremenska razlika je godinu dana i više). Isto tako može se dešavati i dešavati će se da Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak područne jedinice u Rijeci, Splitu i Osjeku isto tako njihovi upravni savjetnici i viši upravni savjetnici dobiju na rješavanje prvo (1) rješenje ili drugo (2) rješenje poreznog obveznika ili treće (3) rješenje za njegovu suprugu ili obrnuto na pojedinačno rješavanje svakog ponaosob u različitom vremenskom razdoblju jer su i žalbe išle u različitom vremenskom razdoblju (vremenska razlika je godinu dana i više) ili obrnuto jer praksa je kako mi reče jedan viši upravni savjetnik da se predmeti šalju svima i svi rješavaju sve.

Dakle zaključak je da se može dešavati i dešavati će se da u istom poreznom postupku-pravnoj stvari se donesu dva različita rješenja u jednom da se žalba odbija i može se pokrenuti upravni spor Visokom upravnom sudu a u drugom da se žalba usvaja i predmet vraća na ponovno postupanje.

POSTAVLJA SE PITANJE KADA ĆE ONI KOJI SU DONIJELI OVAKAV ŠTETAN, RETROGRADAN I NEUSTAVAN ZAKON I ONI PODOBNI POSLUŠNICI KOJI SU PROVODILI NEZAKONITE I NEUSTAVNE POREZNE POSTUPKE TEMELJEM RETROGRADNOG I NEUSTAVNOG ZAKONA, ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ČLANAK 63. (NESRAZMJER IMOVINE I DOHOTKA) ODNOSNO SVI ONI KOJI SU ZLOUPOTRIJEBILI OVLASTI I POLOŽAJ KONAČNO ODGOVARATI ZA NASTALU ŠTETU, PROGON I REPRESIJU PREMA GRAĐANIMA POLITIČKIM NEISTOMIŠLJENICIMA ZA VRIJEME PARTIJSKE KUKURIKU VLASTI OD 2012. DO 2016. GODINE, I AMNESTIJU PARTIJINIH PODOBNIKA DO 01.01.2005. GODINE?, PROVODITELJI I EGZEKUTORI OVAKVOG RETROGRADNOG I NEUSTAVNOG ZAKONA I POSTUPAKA JOŠ UVIJEK SJEDE NA RUKOVODEĆIM MJESTIMA UNUTAR POREZNE UPRAVE.

Mr. sc. Robert Knežević, dipl.oec./Hrvatsko nebo

Podijeli članak s prijateljima

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari