Connect with us

U potrazi za Istinom

Brutalna i nezakonita porezna represija za vrijeme KUKURIKU vlasti XIX dio

Objavljeno

on

PROVOĐENJE NEVIĐENE NEZAKONITE I PROTUUSTAVNE POREZNE REPRESIJE NAD HRVATSKIM GRAĐANIMA U POSLJEDNJE 4 GODINE KUKURIKU VLASTI OD 2012. DO 2016. GODINE XIX DIO

[ad id=”93788″]

U nezakonitim selektivnim poreznim postupcima po namještenim prijavama (uglavnom anonimnim) nad fizičkim osobama građanima kao poreznim obveznicima koji su se provodili od strane Ministarstva financija, Porezne uprave posljednje 4 godine vlasti partijske kukuriku koalicije nad najmanje 4000 uglavnom političkih neistomišljenika o čemu sam već pisao više puta, a koji se i dalje nastavljaju provoditi i provode temeljem retrogradnog i neustavnog članka 63. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine” broj 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14).

I dalje se ništa ne poduzima da se to spriječi i da se spriječi nastala šteta bez obzira na sve više presuda Visokog upravnog suda RH u korist građana poreznih obveznika. Navodno se pokušalo čak i utjecati od strane partijskih „stručnjaka“ iz Porezne uprave koji su idejni vođe ovakvih nezakonitih postupaka na Upravni sud odnosno na njegovog predsjednika „zašto postupci po članku 63. Zakona o porezu na dohodak padaju na Upravnim sudovima i da se to promjeni“. Naravno na takvo nešto Upravni sud nije pristao jer je dužan i mora presude donositi i donosi isključivo po zakonu. Ovakvim metodama i postupcima pritisaka na sud partija nas je vratila u 46-tu.

Podnesena je i tužba Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti primjene članka 63. Zakona o porezu na dohodak budući je prekršen članak 90. Ustava Republike Hrvatske koji propisuje zabranu retroaktivnosti te glasi: Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje. Naime, članak 63. stavak 5. Zakona o porezu na dohodak je izmijenjen i stupio na snagu 01.01.2013. godine da se primjenjuje od 01.01.2005. godine odnosno unazad retrogradno i protuustavno, a moglo bi biti i kaznenih prijava protiv institucije i sudionika koji su zlouporabili položaj i ovlasti temeljem ovakvog nezakonitog zakona i postupaka koje su provodili.

U ovom XIX nastavku opisat ću Vam još jedan u nizu apsurda kako su porezno tijelo, odnosno inspektor „stručnjak“ provodili nezakonit i represivan postupak temeljem retrogradnog i neustavnog članka 63. Zakona o porezu na dohodak.

U nezakonitom poreznom postupku koji se vodi protiv poreznog obveznika, fizičke osobe navedena je i predočena i prodaja prethodnog osobnog automobila odnosno nalog za isplatu Z-05 od HPB d.d. od 23.12.2003. godine na iznos od 36.490,00 kuna iz kojeg je vidljivo da je na tekući račun poreznog obveznika broj 2201290257 uplaćen iznos od 36.490,00 kuna od prodaje automobila Fiat Punto Cult vlasništvo oca poreznog obveznika koji je prodao svoj automobil i novac uplatio poreznom obvezniku što je njegov prihod. Porezno tijelo, odnosno inspektor „stručnjak” koji su obavljali nadzor samovoljno i arbitrarno nisu priznali ova novčana sredstva kao prihod poreznog obveznika, niti su sa poreznim obveznikom raspraviti ovu činjenicu što je u suprotnosti s člancima 7. i 111. Općeg poreznog zakona (“Narodne novine” broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15, 44/16), i člankom 52. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) ili zatražili službeno od banke podatke iako je porezni obveznik u tijeku nadzora i u prigovoru na zapisnik i u žalbi na rješenje uredno priložio nalog za isplatu od HPB d.o.o. i tražio da mu se iznos od 36.490,00 kuna prizna kao prihod. Porezno tijelo, odnosno inspektor „stručnjak” navedeni iznos nisu prihvatili kao prihod poreznog obveznika budući je retrogradni i protuustavni članak 63. stavak 5. Zakona o porezu na dohodak donijet unazad, retrogradno dana 21.12.2012. godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine” broj 144/12) koji glasi “U postupku ispitivanja izvora imovine ispitivat će se izvor cjelokupne imovine fizičke osobe stečene od 1. siječnja 2005.”, odnosno suprotno zakonu jer utvrđivanje izvora stijecanja imovine ne može se ograničiti na razdoblje za bilo koji broj godina. Ovom izmjenom je izvršena partijska amnestija njihovih do 01.01.2005. godine, a započeta je represija, progon i obračun sa neistomišljenicima. O tome sam već podosta pisao, a pisali su i drugi.

Ovdje posebno naglašavam da isto Porezno tijelo u ovom nezakonitom postupku u jednom gradu RH navodi da prema Zakonu o računovodstvu, članak 7., 12. i 15 (“Narodne novine“ od 12. listopada 2007. godine), predmetni podaci imaju rok čuvanja 11 godina, iz čega slijedi da podatke od prije 11 godina, Porezna uprava nije dužna čuvati u svojoj arhivskoj građi te ih ne posjeduje temeljem obveze izlučivanja arhivske građe, odnosno podaci su u zastari, a dok isto Porezno tijelo u drugom gradu RH „nije smatralo vjerodostojnim za smanjenje drugog dohotka za 2007. godinu, zbog proteka vremena i nastalih događaja do 2005. godine koja je uzeta kao početno stanje“, što dovoljno govori o samovolji i nezakonitom postupanju zbog čega postupak i porezna rješenja valja poništiti.

Porezno tijelo, odnosno inspektor „stručnjak” koji su obavljali postupak morali su sa poreznim obveznikom raspraviti ove činjenice ili zatražiti službeno od banke podatke. Porezno tijelo, odnosno inspektor „stručnjak” nisu naveli temeljem koje zakonske odredbe se osporava navedeno nepriznavanje ostvarivanja dohotka od prodaje osobnog automobila 2003. godine.

Dakle, život poreznog obveznika nije započeo 01.01.2005. godine, niti da se kako navodi Porezno tijelo, odnosno inspektor „stručnjak” zbog proteka vremena i nastalih događaja do 01.01.2005. godine ne uvažavaju prihodi od prije, kao da ne postoji razdoblje života i rada poreznog obveznika od 1987. godine kada je počeo raditi do 01.01.2005. godine, kada je partija podvukla crtu suprotno zakonu i donijela retrogradni i protuustavni članak 63. Zakona o porezu na dohodak.

POSTAVLJA SE I DALJE PITANJE KADA ĆE ONI KOJI SU DONIJELI OVAKAV ŠTETAN, RETROGRADAN I NEUSTAVAN ZAKON I ONI PODOBNI POSLUŠNICI KOJI SU PROVODILI NEZAKONITE I NEUSTAVNE POREZNE POSTUPKE TEMELJEM RETROGRADNOG I NEUSTAVNOG ZAKONA, ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ČLANAK 63. (NESRAZMJER IMOVINE I DOHOTKA) ODNOSNO SVI ONI KOJI SU ZLOUPOTRIJEBILI OVLASTI I POLOŽAJ KONAČNO ODGOVARATI ZA NASTALU ŠTETU, PROGON I REPRESIJU PREMA GRAĐANIMA POLITIČKIM NEISTOMIŠLJENICIMA ZA VRIJEME PARTIJSKE KUKURIKU VLASTI OD 2012. DO 2016. GODINE, I AMNESTIJU PARTIJINIH PODOBNIKA DO 01.01.2005. GODINE?, PROVODITELJI I EGZEKUTORI OVAKVOG RETROGRADNOG I NEUSTAVNOG ZAKONA I POSTUPAKA JOŠ UVIJEK SJEDE NA RUKOVODEĆIM MJESTIMA UNUTAR POREZNE UPRAVE, ALI NE SJEDE MIRNO I SVE VIŠE DRHTE! JEDNA OD GLAVNIH IDEJNIH VOĐA PROVEDBE OVIH NEZAKONITIH POREZNIH POSTUPAKA PROGONA HRVATA TEMELJEM RETROGRADNOG I PROTUUSTAVNOG ČLANKA 63. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK U POREZNOJ UPRAVI JE SMJENJENA DANA 01.06.2016. GODINE. MEĐUTIM, SMJENA NIJE DOVOLJNA, TREBA JE PROCESUIRATI ZA NEZAKONITO POSTUPANJE I ZA ZLOUPORABU OVLASTI I POLOŽAJA KAO I SVE NJENE EGZEKUTORE UNUTAR POREZNE UPRAVE, A IMA IH PODOSTA.

Mr. sc. Robert Knežević dipl.oec./Hrvatsko nebo

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari