Connect with us

U potrazi za Istinom

Brutalna i nezakonita porezna represija za vrijeme KUKURIKU vlasti XVIII dio

Objavljeno

on

PROVOĐENJE NEVIĐENE NEZAKONITE I PROTUUSTAVNE POREZNE REPRESIJE NAD HRVATSKIM GRAĐANIMA U POSLJEDNJE 4 GODINE KUKURIKU VLASTI OD 2012. DO 2016. GODINE XVIII DIO

U nezakonitim selektivnim poreznim postupcima po namještenim prijavama (uglavnom anonimnim) nad fizičkim osobama građanima kao poreznim obveznicima koji su se provodili od strane Ministarstva financija, Porezne uprave posljednje 4 godine vlasti partijske kukuriku koalicije nad najmanje 4000 uglavnom političkih neistomišljenika o čemu sam već pisao više puta, a koji se i dalje nastavljaju provoditi i provode temeljem retrogradnog i neustavnog članka 63. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine” broj 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14).

[ad id=”93788″]

I dalje se ništa ne poduzima da se to spriječi i da se spriječi nastala šteta bez obzira na sve više presuda Visokog upravnog suda RH u korist građana poreznih obveznika. Navodno se pokušalo čak i utjecati od strane partijskih „stručnjaka“ iz Porezne uprave koji su idejni vođe ovakvih nezakonitih postupaka na Upravni sud odnosno na njegovog predsjednika „zašto postupci po članku 63. Zakona o porezu na dohodak padaju na Upravnim sudovima i da se to promjeni“. Naravno na takvo nešto Upravni sud nije pristao jer je dužan i mora presude donositi i donosi isključivo po zakonu. Ovakvim metodama i postupcima pritisaka na sud partija nas je vratila u 46-tu.

Podnesena je i tužba Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti primjene članka 63. Zakona o porezu na dohodak budući je prekršen članak 90. Ustava Republike Hrvatske koji propisuje zabranu retroaktivnosti te glasi: Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje. Naime, članak 63. stavak 5. Zakona o porezu na dohodak je izmijenjen i stupio na snagu 01.01.2013. godine da se primjenjuje od 01.01.2005. godine odnosno unazad retrogradno i protuustavno, a moglo bi biti i kaznenih prijava protiv institucije i sudionika koji su zlouporabili položaj i ovlasti temeljem ovakvog nezakonitog zakona i postupaka koje su provodili.

U ovom XVIII nastavku opisat ću Vam još jedan u nizu apsurda kako su porezno tijelo, odnosno inspektor provodili nezakonit i represivni postupak temeljem retrogradnog i neustavnog članka 63. Zakona o porezu na dohodak.

Tijekom poreznog nadzora Porezno tijelo odnosno inspektor „stručnjak” su uračunali u dohodak odnosno nezakonito su uvećali prihod poreznog obveznika za porezno razdoblje od 01.01.2007. do 31.12.2010. godine kupovinu nekretnine odnosno zemljišta poreznog obveznika fizičke osobe od druge fizičke osobe o čemu je sklopljen i ugovor o kupoprodaji nekretnine od 14.07.2010. godine za kupovinu zemljišta u iznosu od 15.000 eura, odnosno 108.000,00 kuna.

Navedeni iznos porezni obveznik nije nikada uplatio jer se radi o kupovini stana od jedne tvrtke, odnosno d.o.o-a koja je gradila stanove na zemljištu od fizičke osobe, građanina vlasnika zemljišta, a koja je poreznom obvezniku prodala stan 2007. godine bez adekvatnih pripadajućih parkirnih mjesta što je bilo navedeno ugovorom o kupoprodaji. Zbog neposjedovanja pripadajućih parkirnih mjesta uračunatih u cijenu koštanja stana porezni obveznik je podignuo sudsku tužbu protiv tvrtke, odnosno d.o.o-a koja mu je prodala stan dana 25.04.2010. godine za naknadu štete u visini od 200.000,00 kuna. Tvrtka, odnosno d.o.o. je poreznom obvezniku dala izvansudsku nagodbu dana 21.07.2010. godine kojom kao tuženik organizira i jamči sklapanje kupoprodajnog ugovora između vlasnika zemljišta fizičke osobe, građanina, dijela k.č. u naravi livada ukupne površine 295 m2 upisana u z.k.ul.k.o. i u zemljišnoj knjizi Općinskog suda i Tužitelja za 130/1000 dijela predmetne nekretnine prema uvjetima dogovorenim između stranaka, površina od 57m2.

Nakon toga je napravljen ugovor o kupoprodaji nekretnine između poreznog obveznika i te fizičke osobe, građanina vlasnika zemljišta da bi se dogovorno riješilo iz nagodbe ponuđeno i da bi se regulirao vlasnički status zemljišta odnosno da bi porezni obveznik dobio naknadu štete kroz parkirna mjesta koja nikada nije platio, a što se vidi iz potvrde od tvrtke, odnosno d.o.o-a od dana 13.01.2015. godine, koja je i ovjerena od iste tvrtke, a kojom ista tvrtka potvrđuje da porezni obveznik nikada nije platio iznos od 108.000,00 kuna za kupovinu zemljišta vlasnika zemljišta, fizičke osobe građanina dijela k.č. u naravi livada ukupne površine 295 m2 upisana u z.k.ul.k.o. u zemljišnoj knjizi Općinskog suda i Tužitelja za 130/1000 dijela predmetne nekretnine prema uvjetima dogovorenim između stranaka, površina od 57m2 jer je porezni obveznik dobio naknadu štete prouzročene kupoprodajom stana od 23.05.2007. godine, a temeljem izvansudske nagodbe od 21.07.2010. godine budući da je porezni obveznik kupio stan bez pripadajućih parkirnih mjesta uračunato u cijenu koštanja stana, a što je po ugovoru o kupoprodaji stana bilo ugovoreno ali ne ispoštivano. Navedenih 108.000,00 kuna porezni obveznik nikad nije posjedovao, a niti ih je uplatio što se vidi iz priložene dokumentacije i što tijekom nadzora porezni obveznik nije imao prilike prezentirati i objasniti što se trebalo i provjeriti od strane Poreznog tijela, odnosno inspektora “stručnjaka.

Porezno tijelo, odnosno inspektor “stručnjak” ni u jednom trenutku tijekom poreznog nadzora nije raspravio ovu činjenicu sa poreznim obveznikom, niti je porezni obveznik imao mogućnosti prezentirati sve naprijed navedeno niti dodatno obrazložiti, već je proizvoljno i arbitrarno Porezno tijelo, odnosno inspektor “stručnjak” su odredili poreznom obvezniku dohodak u poreznom razdoblju od 01.01.2007. do 31.12.2010. godine i nezakonito uvećali dohodak poreznog obveznika za 108.000,00 kuna koje porezni obveznik nikad nije posjedovao, zbog čega postupak i porezno rješenje valja poništiti.

Dakle, samo zbog ovog jednog apsurda u nizu apsurda, a ima ih podosta, o čemu sam već više puta pisao, cijeli ovaj nezakoniti postupak i porezno rješenje treba poništiti zbog povrede prava poreznog obveznika u postupku iz članka 7. i 111. Općeg poreznog zakona (“Narodne novine” broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15, 44/16) jer nije raspravljeno o činjenicama, a i zbog toga jer nema ni dokaza da je sačinjena službena zabilješka o zaključnom razgovoru koja je obvezna, a obzirom da isti nije nikada ni učinjen. Isto tako porezno rješenje treba poništiti zbog povrede prava poreznog obveznika u postupku iz članka 52. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) jer kao stranka porezni obveznik, fizička osoba uopće nije sudjelovao u ispitnom postupku.

Ugovor o kupoprodaji, tužba, izvansudska nagodba i potvrda tvrtke, odnosno d.o.o-a priloženi su tijekom postupka, u privitku prigovora na zapisnik i u privitku žalbe na porezna rješenja.

POSTAVLJA SE I DALJE PITANJE KADA ĆE ONI KOJI SU DONIJELI OVAKAV ŠTETAN, RETROGRADAN I NEUSTAVAN ZAKON I ONI PODOBNI POSLUŠNICI KOJI SU PROVODILI NEZAKONITE I NEUSTAVNE POREZNE POSTUPKE TEMELJEM RETROGRADNOG I NEUSTAVNOG ZAKONA, ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ČLANAK 63. (NESRAZMJER IMOVINE I DOHOTKA) ODNOSNO SVI ONI KOJI SU ZLOUPOTRIJEBILI OVLASTI I POLOŽAJ KONAČNO ODGOVARATI ZA NASTALU ŠTETU, PROGON I REPRESIJU PREMA GRAĐANIMA POLITIČKIM NEISTOMIŠLJENICIMA ZA VRIJEME PARTIJSKE KUKURIKU VLASTI OD 2012. DO 2016. GODINE, I AMNESTIJU PARTIJINIH PODOBNIKA DO 01.01.2005. GODINE?, PROVODITELJI I EGZEKUTORI OVAKVOG RETROGRADNOG I NEUSTAVNOG ZAKONA I POSTUPAKA JOŠ UVIJEK SJEDE NA RUKOVODEĆIM MJESTIMA UNUTAR POREZNE UPRAVE, ALI NE SJEDE MIRNO I SVE VIŠE DRHTE! JEDNA OD GLAVNIH IDEJNIH VOĐA PROVEDBE OVIH NEZAKONITIH POREZNIH POSTUPAKA PROGONA HRVATA TEMELJEM RETROGRADNOG I PROTUUSTAVNOG ČLANKA 63. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK U POREZNOJ UPRAVI JE SMJENJENA DANA 01.06.2016. GODINE. MEĐUTIM, SMJENA NIJE DOVOLJNA, TREBA JE PROCESUIRATI ZA NEZAKONITO POSTUPANJE I ZA ZLOUPORABU OVLASTI I POLOŽAJA KAO I SVE NJENE EGZEKUTORE UNUTAR POREZNE UPRAVE, A IMA IH PODOSTA.

Mr. sc. Robert Knežević dipl.oec./Hrvatsko nebo

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari