Pratite nas

Kolumne

Davor Dijanović: Zašto jugofilima i velikosrbima smetaju lojalni hrvatski Srbi, hrvatski domoljubi

Objavljeno

na

Aktualna mržnja Jugoslavena i velikosrba prema hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i njezino ishodište

Protivno iskrivljenoj percepciji koja je proizvod nekoliko desetljeća jugoslavenske mitologije, odnosno političke patologije, pravaštvo kao hrvatska nacionalno integracijska ideologija, kao temelj hrvatskoga nacionalizma, oduvijek se, na tragu kršćanske etike i morala, odlikovalo etničkom i vjerskom snošljivošću te je bilo daleko od bilo kakvoga ekskluzivizma.

Za Starčevića svaki je narod ‘smjesa različnih naroda, različne krvi. O nijednom Hrvatu ne može se reći, da ne ima krvi n. pr. rimske, ili grčke, ili koje barbarske, a može se reći, da danas ne ima nigdje same i čiste krvi Hrvata iz VII. vieka, kako ni one od nijednoga naroda iz onoga doba’.

O manjinama Starčević je ovako prosuđivao: ‘U svakoj zemlji ima pučanstvah različitih jezikom, verom, pasminom, itd., pa se po tomu i različnimi imeni zovu. I u Hervatskoj ima pučanstva talianskoga, židovskoga, ciganskoga itd. Mi ne uvidjamo da ti nazivi obćenitosti stanovničtvu ili domovini škode. Dok je tako, naše je načelo: te nazive ne otimati i ne narivavati: neka ih svatko rabi i menja kako hoće. (…) Deržeć se toga načela, mi iskreno ljubimo i za brata deržimo i Serba, i Nemca, i Talijana, i Žida, i Ciganina, i Luterovca, itd., svakoga tko radi za obćenito dobro svega naroda i cele domovine, a plašimo se jednako i Hervata i Serba, itd., svakoga tko je proti onim skupnim svetinjam’.

Za Starčevića i ‘Ciganin’ može biti ‘pravi Hervat’ ako radi za samostalnost i slobodu Hrvatske, kao što pojedinci koji su podrijetlom Hrvati, mogu biti izrod, tj. ‘Slavoserbi’.U govoru izrečenome u Hrvatskom saboru dana 16. listopada 1884. Starčević je istaknuo da je ‘lakše (…) sazidati grad u zraku, nego načiniti deržavu bez viere u Boga’. Istodobno, on je, kao praktični katolik koji svaki dan moli časoslov, snošljiv prema tuđim vjerskim uvjerenjima jer ‘narodnost je stvar duševnosti kako i vjera, u nijednoj ne smi biti sile, u nijednoj većina ne odlučuje proti manjine, tu je jedna oseba jednako milonom oseba’.

U izbornome proglasu iz 1881. Starčević poziva: ‘Bez razlike imena, bez razlike vjere, budimo svi graditelji države Hrvatske’.

‘Dolazim kao Slovak, umirem kao Hrvat’

Za velikoga Antuna Gustava Matoša starčevićanstvo je ‘sinonim hrvatskog nacionalizma. Dok sve ostale stranke kod nas temelje svoj rad na misli bilo slavenskoj (jugoslavenskoj) bilo antinacionalističkoj (kao socijaliste), samo misao starčevićanska je čista misao hrvatska. Dok se stranke, potječući iz ilirskog pokreta, dok se rezolucionaške skupine više ili manje slažu u toj osnovnoj misli da je jugoslavenstvo ili barem srpstvo i hrvatstvo jedna te ista narodnost, mi razlikujemo pleme od narodnosti, nama narodnost nije samo posljedica rase, pasmine, nego rezultat kulturnog i političkog razvitka, kao i Renanu kada u poznatoj svojoj raspravi (Što je narod?) zaključuje: ‘Moderan narod je dakle historijski rezultat, postignut nizom činjenica što se sastaju u istom pravcu’.

Narodnost i narod dakle je u prvom redu posljedica zajedničkog kulturnog i povijesnog razvitka, a jedinstvo narodnosti prema tome ne čini jedinstvo krvi, jedinstvo rase nego jedinstvo misli kulturne i političke, očitujući se u ideji države kao u cjelini narodnih interesa. Zato danas nema države i naroda, a da nije idealno zajedništvo različitih rasa, različite krvi, različitih pasmina. Hrvatski narod je dakle poseban, od inih slavenskih, pa bilo i istojezičnih plemena različit narod, jer je posljedica zasebne povijesti i zasebnog hrvatskog razvitka kulturnog i historijskog. To je glavna misao starčevićanstva, tom idejom je hrvatski nacionalizam u Starčeviću i Kvaterniku stupio u borbu proti nehistorijskom i utopističkom ilirizmu’.

Hrvatstvo je i za Starčevića i za Matoša, kao što vidimo iz prethodnih redaka, prije svega duhovno-kulturna i politička, a ne krvna (biološka) kategorija, tako da je za velikoga književnika Hrvat ‘svaki onaj koji vjeruje u Hrvatsku, koji je uvjeren da Hrvatska u svakom slučaju može sama o sebi živjeti’.

Mnogi porijeklom nehrvati ostavili su duboke tragove, zaorali duboke brazde na područjima hrvatske kulture i politike. Pavao Ritter Vitezović, Josip Juraj Strossmayer, Dimitrije Demeter, Ljudevit Gaj, Stanko Vraz, August Šenoa, Ivan Zajc, Vatroslav Lisinski, Juraj Haulik, Bogoslav Šulek, Boris Papandopulo… Ovo su samo neka od imena istaknutih hrvatskih političkih, književnih i umjetničkih velikana koji su svoje talente ugradili u povijest hrvatske kulture i prihvatili Hrvatsku kao svoju domovinu. Svi su oni primjer političkoga hrvatstva koje pak paradigmatski ponajbolje oslikava znamenita rečenica kardinala Jurja Haulika: ‘Dolazim kao Slovak, umirem kao Hrvat’. Misao hrvatstva je ‘misao etična’ (Matoš), misao koje se oduvijek odlikovala onom istinskom – kako se to pomodno kaže – inkluzivnošću.

Iako su na kraju propale pravaške koncepcije konstituiranja hrvatske nacije kao multikonfesionalne, kršćanske i muslimanske, ni danas nemamo niti najmanjega razloga odricati se naslijeđa muslimanskih književnika koji su se nedvosmisleno deklarirali Hrvatima, kao što su, primjerice, Edhem Mulabdić, Alija Nametak, Ahmed Muradbegović, Hamdija Kreševljaković, Musa Ćazim Ćatić, Adamega Mešić, Mak Dizdar i dr.

U isto vrijeme dok su modernim ljudskopravašima puna usta slobode, tolerancije i jednakosti, i danas u Hrvatskoj postoji otpor i protivljenje prema ideji Hrvatske pravoslavne crkve, tj. prema ideji da mogu postojati pravoslavni Hrvati.

Vlasi i Srbi nisu isto

U Starčevićevo vrijeme posrbljivanje hrvatskoga pučanstva pravoslavne vjeroispovijesti još uvijek nije bilo dovršeno pa su tako u početcima djelovanja Stranke prava upravo pravoslavni vjernici bili jedni od istaknutih podupiratelja pravaške ideologije. Kvaternikov prijedlog o osnivanju Hrvatske pravoslavne crkve, na žalost, nije realiziran, što je u perspektivi, nakon nekoliko desetljeća za hrvatsku nacionalnu misao pogubnoga djelovanja Srpske pravoslavne crkve (SPC), lučonoše velikosrpske ideje – ideje koja se služi lažima i nasiljem u ostvarivanju svojih ciljeva, a koja je uobličena nakon uspostave Kneževine Srbije 1815. godine – dovelo do nacionalne identifikacije većine pravoslavnoga stanovništva u hrvatskim zemljama sa srpstvom (do Kvaternikova prijedloga još se uvijek nije radilo o ireverzibilnome procesu).

Mahom se pritom radilo o pravoslavnim Vlasima koji su u nacionalno-identitetskome smislu postali dio srpske nacije. S obzirom na to da u Hrvatskoj u mnogim područjima vlada veliko neznanje, tako se pojam Vlah i pojam Srbin često izjednačuju iako je povijesno riječ o različitim kategorijama. Vlasi su povijesno predstavljali zasebnu etničku skupinu koja je sudjelovala u etnogenezi brojnih europskih naroda: Rumunja, Bugara, Srba, Makedonaca, današnjih Bošnjaka, Crnogoraca, Hrvata (katolički Vlasi koji su se integrirali u hrvatsku naciju), Slovenaca, pa čak i Mađara (o različitim značenjima pojma Vlah vrijedi pročitati odličan članak akademika Augusta Kovačeca ‘Podrijetlo i razvitak naziva Vlah, Vlasi (vlah, vlasi), vlaški’ koji je 2016. objavljen u ‘Hrvatskoj reviji’)

Već je spomenuto da je upravo SPC povijesno gledano lučonoša velikosrpske ideje i da je imala ključnu ulogu u posrbljivanju pravoslavnih Vlaha u hrvatskim zemljama. Prirodu SPC-a od svih je hrvatskih intelektualaca najbolje shvatio dr. Ivo Pilar, utemeljitelj hrvatske geopolitike. O SPC-u Pilar će zapisati: ‘Pravoslavna Crkva proširuje svoju vjeru na taj način da pravoslavna država najprije osvoji tuđe zemlje i da onda u osvojenim zemljama širi svoju vjeru uz pomoć čitave snage osvajačke države.

A budući da je u svakoj vjeri usađen nagon, da se proširi, jer ne širiti se znači isto, što i uzmicati, to je vjerski moment taj, koji djeluje u pravoslavnoj državi kao stalan poticaj za ekspanzivnu politiku. Zato vidimo, da su pravoslavne države stalno nemirne i da teže za proširivanjem’.
Za Pilara SPC je ‘provedbeno sredstvo; ona je više jedna socijalno-politička borbena i osvajačka organizacija nego vjerska zajednica, a o njezinoj se moći dugo nije stvorilo zadovoljavajuću predodžbu’.

Bit velikosrpstva za Pilara je u sljedećem: ‘Prava je srž problema Južnih Slavena činjenica da bizantska državna i vjerska misao želi osvojiti cieli Balkan, tu staru domenu Bizanta. Pravo obstanka na Balkanu imadu samo bizantski vjernici i oni narodi, koji su grkoiztočne vjere. Sve ostalo treba izkorieniti silom ili lukavošću’.

Većinu prečanskih Srba Pilar je smatrao potomcima Vlaha, od kojih je samo dio prešao na katoličanstvo, a veći dio na pravoslavlje: ‘Na katoličku vjeru prieđoše samo oni Vlasi, koji stanovahu neposredno na području katoličke svoje gospode. Oni pako, koji bijahu naseljeni na području Bosne i Hercegovine ostadoše u pravoslavnoj Crkvi, ukoliko ne prihvatiše bogumilstvo. To se zbilo poradi toga što se kod njih po predaji sačuvalo pravoslavlje i što su stalno nadolazili pravoslavni Vlasi zbog zemljištne sveze sa Srbijom.

Moramo dakle smatrati, ostavivši sasvim po strani autohtone Vlahe, da je i od onih Vlaha, koji su kasnije s Turcima nadošli u hrvatske krajeve, samo manji dio prigrlio katoličku vjeru, dok je veći dio, budući pravoslavan, pripao Srbima, te su tako Vlasi mogli postati jezgrom, oko koje se u Bosni stvorilo pravoslavno pučanstvo. Time se broj Srba povećao samim pravoslavnim Vlasima, koji su živjeli na hrvatskom području, odnosno, koji su na tom području nastali’.

Kult ugroženoga Srbina

Ipak, i nakon nekoliko desetljeća djelovanja SPC-a nisu se svi pravoslavci u hrvatskim zemljama smatrali Srbima. Tako je, primjerice, Svetozar Borojević, veliki hrvatski vojskovođa i feldmaršal austro-ugarske vojske, ‘Lav sa Soče’, u pismu Slavku Kvaterniku iz 1919. napisao: ‘Dragi Slavko!… Zahvaljujem Vam na pokušajima rehabilitacije. Budući da ne poznajem prilike u Hrvatskoj, prepuštam Vam sve odluke.

Bilo bi mi žao ako bi mi se pred zemljacima u Hrvatskoj tek na traženje Srbije osigurala zadovoljština. Postoji li mogućnosti da se cijeli zapisnik, naravno preveden, preda Obzoru na objavljivanje s mojim komentarom o mom svjetonazoru kao Hrvata i utjecaju u prilog Južnih Slavena tijekom rata? Bi li Obzor stao u moju obranu kao Hrvata u odnosu na Kranjsku? … Srdačno, Vaš stari Boroević, feldmaršal’.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine 16 647 ljudi deklariralo se Hrvatima pravoslavcima, što znači da ni nakon gotovo dvije stotine djelovanja SPC-a velikosrpska misao nije u potpunosti postigla svoje ciljeve. S druge, pak, strane, pojam Srbin povijesno je bio identičan s pojmom pravoslavac. Pojava Srba katolika u Dubrovniku bila je manjim dijelom rezultat tadašnje slobodarske percepcije Srbije nakon borbe protiv Turaka i uspostave Kneževine Srbije, a dominantno posljedica propagandističkog djelovanja Vuka Karadžića koji je boravio u Dubrovniku od prosinca 1934. do travnja 1835. (Karadžić je propagandistički djelovao i u Boki kotorskoj).

Nakon Karadžićeva boravka u Dubrovniku rodio se pokret Srba katolika, a prvi katolik koji je prihvatio srpsko nacionalno ime bio je Medo Pucić u čijoj je kući Karadžić boravio. Srpski nacionalist Laza Kostić u knjizi „Katolički Srbi“ (str. 9.) to je i priznao: „Tek od druge polovine XIX. veka počinju da se pojavljuju i Srbi koji nisu pravoslavni: i Srbi katolici i Srbi muslimani“. Kao umjetni i propagandistički konstrukt, pokret Srba katolika nije u perspektivi zaživio i uhvatio korijena.

Zaživio je, međutim, velikosrpski kult ‘ugroženoga Srbina’. O tom je kultu pisao dr. sc. Mate Artuković u znanstvenom radu ‘Ugroženost – bitni element velikosrpske ideologije’. Taj rad pomoći će nam u objašnjenju kulta ‘ugroženoga Srbina’ koji je i danas snažno prisutan kod političkih predstavnika dijela Srba u Hrvatskoj.

Nakon stvaranja Kneževine Srbije 1815., a posebno nakon što je 1882. proglašena Kraljevina Srbija, srpske vlasti formirale su program stvaranja „Velike Srbije“, u koji bi, govoreći o hrvatskim zemljama, trebale ući Dalmacija, Lika, Krbava, Banovina, Slavonija, Srijem, Bosna i Hercegovina. Tada već dobrim dijelom posrbljeni pravoslavci u Hrvatskoj po nalogu Beograda započinju borbu za ‘priznavanje’ i ‘ravnopravnost’ Srba u Hrvatskoj, koja se svodi na pitanje hoće li srpski narod u Hrvatskoj biti priznat kao ‘srpski politički narod’, tj. kao nositelj državnosti.

Uz SPC, u Hrvatskoj od 1848. djeluje Jovan Živković, plaćeni agent srpske vlade. Srbi u Hrvatskoj, piše Artuković, bore se za proširenje Srbije na račun hrvatskih zemalja te protiv bilo kakve mogućnosti da se afirmiraju pojmovi ‘hrvatski’ ili ‘Hrvatska’ kao integrativni. Jedan od glavnih instrumenata u borbi da se hrvatske zemlje priključe Srbiji bio je kult ‘ugroženoga’, ‘obespravljenog’ Srbina, koji su posebno promicale srpske novine u Hrvatskoj, kao što su ‘Srpski glas”, ‘Vrač pogađač’, ‘Srbin’, ‘Srpski zabavnik’ i ‘Srbobran’ koji je osnovala i financirala srpska vlada. U tim tiskovinama objavljivale su se isključivo informacije u kojima se Srbe prikazivalo kao žrtve zavjere, prema formuli ‘Srbin je kriv što je živ’, ‘Protiv nas raj i pakao’, ‘Za Srbina nigdje zaštite, nigdje pravde, nigdje zakona’ ili ‘srpski narod ima neprijatelja kao ni jedan drugi na svijetu’.

Sklonost za prikazivanjem vlastite ugroženosti i tuđe agresivnosti, najistaknutija je značajka dobroga dijela Srpske samostalne stranke koja tada djeluje u Hrvatskoj. Povijesna djela izišla iz pera pisaca ove stranke, ističe Artuković u spomenutome radu, ‘obrađuju samo veličinu svojeg naroda ili njegovih članova i u isto vrijeme konstantnu ugroženost Srba, ističući trajnu izmjenu suprotnosti između ‘djela srpskih predaka’, njihovu nepravednu ugroženost i ‘nedjela srpskih zlotvora”. Artuković zaključuje: ‘Srbin bez grijeha prema bilo kome i uz to od svakog ugrožen – to je najdublje uvjerenje iza kojega su se utaborili srpski ideolozi.

To je polazna točka svakog saobraćanja s drugima, a osobito s onima s kojima govore najsličnijim jezikom, s Hrvatima. No sličan je stav i prema Albancima, Grcima, Mađarima, Rumunjima. Srpski ideolozi vlastitu stvar znaju obrazložiti samo negiranjem i optuživanjem drugoga. Nikada, niti na jednom mjestu nismo našli priznanje da bi nositelji službene vlasti ili predstavnici Srba općenito u ime srpske ideje učinili bilo kome, bilo kada bilo kakvu nepravdu’.

Pupovac, Stanimirović…

U isto vrijeme dok se lagalo o ‘ugroženim Srbima’ u Hrvatskoj, ti su Srbi usred glavnoga grada Zagreba Hrvatima najavili rat do istrjebljenja, ‘do istrage naše ili vaše’, u članku Nikole Stojanovića objavljenome u ‘Srbobranu’. Taj članak prema Artukoviću ‘nije običan članak, nego programatski put koji se slijedio u srpskim intelektualnim krugovima cijelo 20. stoljeće, a i danas se slijedi u mnogim temeljnim mislima’.

Kult ‘ugroženoga Srbina’ kulminaciju je doživio u jasenovačkome mitu u doba Jugoslavije u onim milijunskim ciframa, a u narativu beogradske čaršije kao i političkih predstavnika Srba u Hrvatskoj (ali i domaćih jugofila koji su ga legitimirali danas i onda) prisutan je i danas, s time što mu je dodana i ‘olujna’ viktimologija, tj. laž o etničkome čišćenju Srba u vrijeme vojno-redarstvene akcije ‘Oluja’. Riječ je o transmisiji kulta ‘ugroženoga Srbina’ u moderne političke okolnosti, a ponovno s istim velikosrpskim ciljevima koji žive i danas.

Uz zapadne medije, pisac ovih redaka, kao novinar, redovito prati i medije na prostoru bivše Jugoslavije, pa tako i srpske medije. Iako među dobrim dijelom srbijanskoga i medijskog mainstreama danas možemo čuti pripovijesti o navodnome ‘europskom putu Srbije’, kod većine srpskih političara, novinara, publicista i intelektualaca prisutno je ono što možemo nazvati ‘velikosrpskim minimumom’ kad je u pitanju Hrvatska.

Ako zanemarimo članove nevladinih udruga i poneke liberale, većina javnih osoba u Srbiji u odnosu prema Hrvatskoj, ali i u odnosu prema drugim susjednim zemljama, i dalje u bitnome stoji na velikosrpskim pozicijama, na pozicijama mita o ‘nebeskoj Srbiji’ i na pozicijama narodne poezije tipa ‘Bog je rodom iz Srbije’. U ponekim slučajevima, kao, primjerice, kod Jovana Deretića, Vasilija Krestića, Dragoslava Bokana, Dragana Petrovića, Radovana Damjanovića, Dejana Lučića ili notornoga Vojislava Šešelja – velikosrpska mitologija i laži (znademo što je Ćosić pisao o velikosrpskim lažima) poprimaju psihopatološke oblike.

I dok stanje u Srbiji trebamo imati na umu čisto iz informativnih razloga, kako bi se po potrebi reagiralo na velikosrpsku propagandu na međunarodnom planu, ono što zabrinjava jest ponašanje dijela političkih predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj koji i dalje promiču kult “ugroženoga Srbina”. Dr. Milorada Pupovca u vrijeme rata smatralo se pripadnikom umjerenije srpske struje spremne za suradnju s hrvatskim vlastima.

No isti je taj Pupovac u vrijeme rata posjećivao brata Vojislava kao vojnika u samoproglašenoj terorističkoj paradržavi tzv. SAO Krajini (o tome je pred koju godinu prvi pisao upravo ‘Hrvatski tjednik’), a ne treba zaboraviti niti laži o prekrštavanju srpske djece kao i ulogu u razmjeni dr. Šretera. Do pred koju godinu predsjednik Pupovčeva SDSS-a bio je dr. Vojislav Stanimirović (i danas ga se smatra sivom eminencijom stranke), koji je pad vukovarske bolnice nazvao padom ‘poslednjeg ustaškog bastiona’.

Stanimirović je bio gradonačelnik okupiranoga Vukovara, a svakome je zdravom razumu jasno kakvi su tipovi mogli biti na čelu toga mučeničkoga grada nakon brutalne velikosrpske agresije. Stanimirović je 2008. u razgovoru za ‘Novi list’ izjavio da kad bi se ponovno nešto dogodilo u Vukovaru, da bi učinio isto. Nakon što je 1995. dobio odlikovanje Radovana Karadžića, Stanimirovića je kasnije odlikovalo Pupovčevo Srpsko narodno vijeće – prema onoj similis simili gaudet – za razvoj institucija u RH.
Mržnja velikosrba prema nogometnoj reprezentaciji

Politika Milorada Pupovca i SDSS-a (jedan od utemeljitelja te stranke notorni je zločinac Goran Hadžić) još od devedesetih svodi se na konstantnu proizvodnju i podgrijavanje međunacionalnih sukoba i trvenja u Hrvatskoj, što je i bivšega predsjednika Ivu Josipovića nagnalo da Pupovca nazove ‘etnobiznismenom’. U skladu s politikom kulta ‘ugroženoga Srbina’ Pupovac konstantno želi Srbe u Hrvatskoj prikazati kao ‘ugrožene’ i ‘obespravljene’, iako Srbi u Hrvatskoj imaju politička, građanska i ljudska prava kao i svi drugi građani Hrvatske, a politika tzv. pozitivne diskriminacije daje im i neka manjinska prava kakva nema niti jedna manjina u bilo kojoj drugoj europskoj državi (gdje to još neka manjina ima fiksno zajamčena tri mandata u predstavničkom tijelu?).

No Pupovcu to nije dovoljno, on bi očito kotač povijesti želio okrenuti unatrag, u vrijeme Jugoslavije kad su Srbi u Hrvatskoj bili vladajuća i povlaštena klasa na račun većinskoga naroda. Zato se Srbe treba i dalje prikazivati kao ‘ugrožene’ od strane ponovno probuđenoga povampirenog ustaštva (niti jedna druga manjina, začudo, ne smatra se ‘ugroženom’), zato Pupovac u Saboru lijepi žutu traku s natpisom ‘gost’ (skandal bez presedana), zato Pupovčeve ‘Novosti’- dostojan nasljednik velikosrpskog ‘Srbobrana’ – u svakome broju bljuju velikosrpsku propagandu, ponekad omotanu u jugoslavensko ruho, vrijeđaju hrvatski narod, Domovinski rat i Katoličku crkvu, udaraju na same temelje hrvatskoga identiteta, a sve to na račun državnoga proračuna (‘Srbobran’ je financirao Beograd, a ‘Novosti’ Zagreb – to je jedina, perverzna razlika ovih dviju tiskotina).

Bitno je biti ugrožen! Pozicija žrtve najbolje je sredstvo dobivanja superiorne etičke pozicije i benefita koji iz toga proizlaze. Toga je jako dobro svjestan i Pupovac, ključni zagovaratelj kulta ‘ugroženoga Srbina’ u Hrvatskoj. O kakvoj je ugroženosti stvarno riječ, sjajno je svojedobno opisao dr. Ivo Korsky opisujući položaj srpske manjine u Hrvatskoj u vremenu komunističke Jugoslavije: ‘Svaka manjina osjeća se ugroženom, no povlaštena manjina još se više osjeća ugroženom jer zna da su joj povlastice dane na štetu većine i da zato prijeti opasnost reakcije ove većine čim se stanje promijeni.’

Uspjesi hrvatske nogometne reprezentacije oduvijek su jako smetali protuhrvatskim snagama u Hrvatskoj (onih Tuđmanovih 20 posto), a mržnja prema nogometnoj reprezentaciji jedan je od najvidljivijih izraza mržnje prema hrvatskoj državi. A upravo je ta mržnja, mržnja i zavist prema hrvatskome uspjehu, eksplodirala ovih dana, ne samo kod velikosrpskih psihopata u Srbiji (pisanje Vučićeva tabloida ‘Informer’), čiji nas mrziteljski vokabular ne treba čuditi niti pretjerano dirati (mnogi tzv. desničari nepotrebno se, umjesto da ih ignoriraju, lože na trećerazredne srpske provokacije – velikosrbi, iskompleksirani i zavidni kakvi jesu, i žele da se njima stalno bavimo jer im to daje osjećaj važnosti), nego i kod domaćih jugofila i velikosrba.

Hrvatska nogometna reprezentacija najbolji je primjer što mogu u simbiozi napraviti domovinska i iseljena Hrvatska kad je na čelu teama pošteno i domoljubno vodstvo, a ne mediokriteti i partijska trčkarala. Nogometnu reprezentaciju na netom završenome prvenstvu odlikovali su pobjednički mentalitet, visoka motiviranost i izostanak bilo kakvih kompleksa prema tzv. velikima (eh, kad bi hrvatski političari imali barem djelić ponosa kao nogometaši u odnosu prema stranim centrima moći!). Iste su to one odlike koje su krasile hrvatske branitelje devedesetih. I baš zato što usporedno pokazuje svu bijedu hrvatske politike, čiji su akteri bitna suprotnost hrvatskim nogometašima i hrvatskome izborniku, hrvatska nogometna reprezentacija predmetom je čudovišne mržnje velikosrba i jugofilnih intrašovinista.

Jugofili i velikosrbi broje krvna zrnca

Umjereniji jugofili tako ne mogu bez ‘bratske’ Srbije pa su na HRT dovukli Milojka Pantića, srbijanskoga športskog komentatora bez kojega Hrvati valjda ne bi znali koliko vrijede njihovi nogometaši. Što je Anton Samovojska prema Milojku Pantiću?!

Onim žešćim jugofilima smeta držanje ruke na srcu prilikom intoniranja državne himne (isto rade i nogometaši brojnih drugih reprezentacija), a jako ih boli i to što u nogometnoj reprezentaciji nema tamnoputih igrača, kao da bi Hrvatska, u kojoj nema crnačkoga stanovništva, radi političke korektnosti valjda trebali uvoziti igrače tamne boje kože e da bi zadovoljila kvote domaćih ‘antifašista’, pseudoliberala i ljevičara (za Hrvatsku su svojedobno igrali genijalni Eduardo i Sammir, ali to vegeta stručnjaci tipa Puhovski ne spominju jer je potrebno Hrvatsku opanjkavati i optuživati za rasizam).

Kako bi se pokušalo umanjiti uspjeh nogometne vrste, jugosferaško i velikosrpsko parapolitičko podzemlje i političko nadzemlje uhvatilo se i brojanja krvnih zrnaca, pa su tako, nakon što je prvi o tome pisao jedan velikosrpski medij iz Srbije, Danijela Subašića proglasili Srbinom, kao da Srbin ne bi smio biti član hrvatske nogometne vrste, kao da za Hrvatsku već nisu igrali legendarni Dado Pršo i Milan Rapaić, koji su srpskoga etničkog porijekla.

Pustimo sad na stranu to što je Subašić Hrvat (kao i kod Dražena Petrovića majka mu je Hrvatica, a otac porijeklom pravoslavac) i što je nacionalno opredjeljenje stvar izbora svakoga pojedinca.

Zanimljiva je ta inverzija kad jugofili, koji hrvatske nacionaliste optužuju za šovinizam, krenu brojati krvna zrnca! Politička je to perverzija kad Pupovac nakon uspjeha hrvatske reprezentacije protiv Danske i maestralnih obrana Subašića porijeklo njegova oca želi upregnuti kao pogonsko gorivo za promicanje kulta ‘ugroženoa Srbina’, kad usred Sabora legendarnog vratara naziva čovjekom ‘koji nije imao pravo na ljubav’, a sebe – smatrajući valjda da se može uspoređivati s hrvatskim domoljubom Danijelom Subašićem -naziva degradiranim i onim na koga se uvijek gleda kao na Srbina, a ne kao na čovjeka i građanina. Ovaj Pupovčev saborski performans uistinu predstavlja vrhunac političke perverzije. Čovjek koji živi od etnobiznisa i podgrijavanja konflikata, naime, prigovara da se na njega gleda samo kao na Srbina.

Pritom se Pupovac ne će zapitati zašto se na Arsena Dedića i Đorđa Novkovića nije gledalo samo kao na Srbe, zašto se na Arijana Komazeca nije gledalo kao na Srbina, nego kao na hrvatskoga reprezentativnog košarkaša, zašto su hrvatski navijači slavili legendarnoga Dadu Pršu i Milana Rapaića, koji su obojica srpskoga porijekla, a odigrali su velike igre za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Zašto Hrvati vole vukovarskoga branitelja Predraga Mišića, a ne vole teroriste koji su ubijali i pljačkali u vremenu velikosrpske agresije. Zašto Hrvatima ne smetaju lojalni Srbi (neka ih je u Hrvatskoj što više!), nego im smetaju oni koji Hrvatsku vide kao plijen imperijalnih apetita Beograda ili kao bankomat za vlastite kriminalne porive.

Jugoslavenska zabluda najveća je nesreća

Jugofilima i velikosrbima očito smetaju lojalni hrvatski Srbi, hrvatski domoljubi, a kao uzor služe im balvanaši i apologeti kulta ‘ugroženog Srbina’ koji predstavlja pogonsko gorivo velikosrpske ideologije.

Zato Srbe u Hrvatskoj, naše sugrađane, politički ne predstavljaju ljudi poput Predraga Mišića, nego ‘ugrožen’ Srbi poput Milorada Pupovca Suznog i Vojislava Stanimirovića. Što je veća ‘ugroženost’, deblji je i novčanik, pa makar on bio pun i ‘ustaških’ kuna!

Zato se Hrvate koji se suprotstavljaju velikosrpstvu želi prikazati kao zatucane mrzitelje koji u životu ništa drugo ne rade nego mrze Srbe, a bivše se balvanaše prikazuje kao profinjene građane koji su žrtve mržnje i nasilja samo zato što su Srbi.

Na kraju treba reći da su i svojedobno Svetozar Pribićević (ispočetka agent Beograda, ali je kasnije uvidio da je velikosrpska politika beogradske čaršije pogubna ne samo za Hrvate, nego i za Srbe u Hrvatskoj) i danas Milorad Pupovac mogli postati političari od prvorazrednoga nacionalnoga značenja – Pribićević je bio možda i najistaknutiji član predratne dominantne Hrvatsko-srpske koalicije, a o Pupovcu danas ovisi opstanak Vlade – jedino uz pristanak i potporu hrvatske strane. Od hrvatske strane koja očito ne može bez jugoslavenstva i bez Srba. Od Hrvata koji su narkomanski ovisni o Jugoslaviji i Srbima, iako je Hrvatska stoljećima bila dio srednje Europe.

I zato je bio u pravu Ivan Oršanić kad je rekao: ‘Jugoslavenska je zabluda najveća nesreća Balkana i izvor zločina jer je protiv ideje slobode i samoodređenja svih njegovih naroda. Mi moramo biti protiv Srbije u konkretnom smislu, jer drukčije nije moguće, ali u idejnom i temeljnom smislu mi moramo biti protiv jugoslavenske zablude. U izvornom smislu ispravno je antijugoslavensko stajalište, jer smo po jugoslavenstvu postali srpskom kolonijom.

U tom poslu naša je stvar da se jugoslavenska zabluda potpuno dotuče, ali ne obranom Jugoslavena, a napadanjem Srba, nego napadanjem Jugoslavena, Jugoslavije i jugoslavenstva te životom u našoj državnoj ideji, a stvar je Srbijanaca, da se oslobode zastarjelih ambicija Pravoslavne crkve i da žive u svojoj državnoj ideji tako da na granicama Hrvatske i Srbije ne bi stajali luđaci, koji bi se htjeli smatrati ideolozima i svetcima, nego stanovnici normalno priznatih i ostvarenih načela u cijelom svijetu. Samo u tom slučaju mogao bi se očekivati i na Balkanu razvitak solidarističkih odnosa kakvi postoje i među drugim narodima’.

Pametnome dosta!

Davor Dijanović
Hrvatski tjednik

Što vi mislite o ovoj temi?

Sponzori
Komentiraj

Kolumne

Ante Gugo: Tek kad se suoči s vlastitom prošlošću, Srbija će vidjeti budućnost!

Objavljeno

na

Objavio

Na drugoj strani Srbi se odbijaju suočiti s istinom o postojanju koncentracijskih logora na području Srbije. Kroz te logore prošlo je više od osam tisuća branitelja Domovinskog rata i civila zarobljenih pri srpskoj okupaciji trećine hrvatskog teritorija…

Jedna novinarska pogreška koja se dogodila prije nekoliko dana podsjetila me na stvarne događaje vezane uz zločine koji su počinjeni u Hrvatskoj nakon vojno-redarstvene akcije Oluja. Naime, tjednik Nacional objavio je opširnu temu o tome kako je prije početka te akcije u Hrvatskoj bilo formirano pet posebnih stožera SIS-a (Sigurnosno informativne službe), a čija je zadaća bila nadzirati zbivanja na terenu tijekom provođenja oružanih djelovanja za oslobađanje zemlje od okupacije.

Tjednik je u tom tekstu greškom objavio moju fotografiju umjesto fotografije tadašnjeg šefa SIS-a Ante Gugića. Da nije toga možda ne bih ni primijetio taj tekst koji je jako vrijedan zbog podatka o broju prijavljenih slučajeva zločina koje su pojedinci počinili nakon Oluju.

Naime, baš na temelju tih izvješća hrvatsko pravosuđe pokrenulo je niz postupaka i donijelo više od 2800 osuđujućih presuda protiv pojedinaca koji su mislili da svojim nečasnim radnjama smiju uprljati veličanstvenu pobjedu Hrvatske vojske. Kao i uvijek u ovakvim situacijama nameće se pitanje zašto su onda razne međunarodne institucije ustrajale na tome da taj broj nije dovoljan? Je li možda bila riječ o tome da se osude samo neki kako bi se zataškala najveća nedjela. Nije bilo velikog nedjela koje je prijavljeno, a da nije istraženo. Oni koji su tvrdili ili i danas tvrde kako za zločine nakon Oluje nije bilo dovoljno odgovornosti ustrajali su i ustraju na tzv. zapovjednoj odgovornosti. Dakle, oni žele neku formalnu sudsku odluku nakon koje bi mogli reći da su zločini bili planirani kao dio etničkog čišćenja.

Takav dokaz nije uspio pronaći ni Međunarodni kazneni sud u Haagu koji je sudio hrvatskim generalima. Dapače, u konačnoj oslobađajućoj presudi generalima Gotovini i Markaču izričito se kaže kako nije postojala namjera protjerivanja stanovništva niti etničkog čišćenja i da su sve vojne akcije poduzete u skladu s običajima ratovanja.

Evo kako rezultira nepažnja u novinarstvu. Pet stranica teksta o bivšem šefu SIS-a Anti Gugiću i moja fotka.

Bijesni zbog ordena kojima je predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ove godine odlikovala spomenute generale, srpski političari žešće su se nego ikad prije obrušili na hrvatsku proslavu Oluje. Pri tom su zaboravili na vrlo važnu činjenicu, a to je da se oni tek trebaju suočiti s vlastitom prošlošću.

Iako se na prvi trenutak može učiniti da je jako neozbiljan način na koji oni komuniciraju, a na drugoj strani moramo biti svjesni koliko je opasno to što oni rade. Njihove poruke javnost sluša i zbog funkcije koju obavljaju srbijanski državnici, mase su uvjerene kamo oni ipak iznose činjenice i ne služe se lažima koji bi čak i u nekoj opskurnoj birtiji bile smiješne.

Najbolji primjer za to je nedavni napad srbijanskog ministra vanjskih poslova Ivice Dačića koji je izvrijeđao aktualnog gradonačelnika Knina, dr. Marka Jelića. Dačić je izjavio kako je Jelić zločinac zato što je na čelu grada koji je, prema njegovim riječima, oduvijek bio srpski. Da je htio istražiti službene podatke Dačić je mogao vidjeti da u Kninu Srbi nikad nisu bili većina sve do uspostave Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno prvog oblika Jugoslavije.

I nakon toga su postali tanka većina sve do provođenja komunalne reforme šezdesetih godina prošlog stoljeća, nasilnog oduzimanja zemljišta od starosjedilaca i podjele za građevinske parcele pridošlicama iz Bukovice, Podinarja i drugih egzotičnih krajeva oko Knina.

Bez obzira na razloge zbog kojih Dačić nije htio provjeriti pravo stanje stvari, a osobno pretpostavljam kako je tradicionalna srpska uvjerenost u istinitost mitomanije koju s koljena na koljeno uporno prenose, mase su čile njegov govor, mnogi će vjerovati njegovim riječima i tako je stvoren još jedan novi mit.

Na drugoj strani Srbi se odbijaju suočiti s istinom o postojanju koncentracijskih logora na području Srbije. Kroz te logore prošlo je više od osam tisuća branitelja Domovinskog rata i civila zarobljenih pri srpskoj okupaciji trećine hrvatskog teritorija. Oko 300 osoba izravno je podleglo od premlaćivanja i raznih drugih tortura kroz koje su prolazili. Njih više od dvije tisuće umrlo je ne dočekavši razmjenu za srpske vojnike zarobljene u agresiji na Hrvatsku ili puštanje na slobodu.

Srbi i danas odbijaju priznati ono o čemu postoje dokazi čak i u obliku televizijskih snimki. Iako su braniteljske udruge logoraša nekoliko puta htjele obilježiti mjesto svog stradanja i položiti vijence tamo gdje su njihovi prijatelji stradali pod udarcima čuvara logora, srbijanske vlasti im to nikad nisu dopustile. Na drugoj strani oni bez problema u Hrvatskoj obilježavaju gdje hoće i kad hoće sva stradanja pripadnika srpskog naroda, ona stvarna i ona s prilično upitnim dokazima, o kojima je jedino svjedočanstvo njihova mitomanija koju Milorad Pupovac naziva dijaloškim sjećanjem.

Srbijanski politički vrh pokazao je priličnu nervozu zbog riječi koje je saborski zastupnik i bivši hrvatski ministar vanjskih poslova Miro Kovač uputio iz Knina s obilježavanja Dana logoraša srpskih koncentracijskih logora. Kovač je tom prilikom rekao da će Republika Hrvatska morati iskoristiti mogućnosti koje joj se pružaju u pregovorima o pristupanju Srbije Europskoj uniji i da ta država ne smije u EU prije nego se suoči s vlastitom prošlošću.

Kovač je spomenuo i odštetu onima koji su prošli kroz srpske koncentracijske logore. To je jako razljutilo beogradski politički vrh. Ne čudim se tome jer svjesni su da je Njemačka slične odštete isplaćivala i 50 godina po završetku Drugog svjetskog rata, a da su banke u Švicarskoj devedesetih godina prošlog stoljeća bile prisiljene platiti odštetu nasljednicima osoba stradalih u njemačkim koncentracijskim logorima, a kojima ranije nisu htjele predati štedne uloge i vrijednosti deponirane u sefovima pod izgovorom kako ne postoje sigurni dokazi o smrti tih osoba.

Naravno da je četrdesetak godina kasnije u svijetu prevladalo mišljenje kako je traženje smrtnog lista za nekog koga je ubio nacistički režim u koncentracijskom logoru čista besmislica i način da se izbjegne obveza. Svjesni takvih primjera iz kojih se vidi da obveza plaćanja odštete za zločine počinjene u ratovima nikad ne zastarijeva, u Srbiji su opravdano nervozni.

U Beogradu i danas bezbrižno živi Miroslav Mlinar, čovjek koji je oduvijek želio biti glumac, ali zbog nedostatka talenta to nikad nije postao. S njim je sve počelo. Mlinar je odglumio žrtvu napada nožem u mračnoj benkovačkoj uličici 19. svibnja 1990., što je izabranim zastupnicima SDS-a (Srpske demokratske stranke) bio povod za nedolazak na prvu, konstituirajuću sjednicu prvog demokratski izabranog Sabora u Hrvatskoj. Bio je to pravi početak pobune koja će završiti Olujom.

Mlinar je pravomoćno osuđen za ratne zločine počinjene u Škabrnji. Hrvatska čeka njegovo izručenje dok Srbija čeka pristup Europskoj uniji. Ovo je samo jedan od primjera. Što se nas tiče, mi možemo čekati još pedeset godina. Popustiti ne smijemo!

Ante Gugo/MojaHrvatska/VecernjiList

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati

Kolumne

Marko Ljubić: Može li se slaviti ćaću i ponižavati majku u susret Gospojini?

Objavljeno

na

Objavio

U susret s blagdanom Velike Gospe, napose iščekivanje, u ljudima, a naročito u djeci koliko god odrasla bila i koliko god vremenski odmaknuta od djetinjstva, te koliko god svoje djece, pa i unučadi imali, uvijek rasplamsa posebne emocije, najčešće u prisjećanjima i uspomenama. Svi ih imamo, ovakve ili onakve, a svačije su podjednako vrijedne zato što su neusporedive.

Jer su posve intimne.

Intimna sjećanja se dijele u krugu obitelji, najbližih prijatelja i ljudi, najčešće suputnika iz ranoga djetinjstva, jer jedino ti ljudi mogu biti sudionici tih sjećanja u punini. Sjećanja mogu također biti nit književnih djela, a ipak ostati dio ljudske intime, jer književna djela svatko opet doživljava na svoj jedinstven način. To su veoma lijepi trenutci u životu svakoga čovjeka, utoliko ljepši ukoliko su posebniji i zaštićeniji od pogleda onih kojima ne pripadaju. Upravo po tim sjećanjima i uspomenama smo svi – jedinstveni i posebni. S jednako snažnim emocijama, upravo uoči Velike Gospe, ljudi se prisjećaju i teških i lagodnih trenutaka, muke i slavlja, a svi mi obično u tim sjećanjima, upravo ukoliko je vremenski odmak od našega djetinjstva veći,imamo potrebu biti – djeca. Zato je Blažena Djevica Marija zapravo majka svima, ponajviše odraslima i starijima, a djeci po predanju i očekivanjima naučenim od starijih.

I Velika.

Velika Gospa.

BDMNa ovaj osvrt me je svojom specifičnošću upravo u osvit Velike Gospe potaknuo Milijan Brkić facebook statusom posvećenom svome pokojnom ocu, na četvrtu godišnjicu, kako Milijan kaže „ćaćine smrti“. Nemoguće je ne zastati pred tim činom, ali i pred porukama koje je Milijan, očito je misleći da je to ispravno i dobro, te poučno valjda svima, nehotice dovodeći svoga pokojnoga ćaću a time i sebe u poziciju uzoritosti, odlučio – podijeliti s najširom hrvatskom javnošću, ili točnije s hrvatskim narodom.

Nemoguće je ne zastati pred riječju – ćaća.

Kao što je nemoguće tu riječ odvojiti od riječi – majka, a u hrvatskoj katoličkoj naravi i duhu ljudi i naroda, i jednu i drugu riječ nemoguće je apstrahirati iz uspomena, a uspomene upravo ovih dana ispod krila Velike Gospe. Zajedničke hrvatske narodne Majke.

Očevi

A poruku Milijana Brkića svome pokojnom ocu, opet je nemoguće ne vrjednovati u kontekstu milijuna očeva, naših posebnih očeva, bili živi ili pokojni, koje nosimo u srcima i sjećanjima, koja dijelimo sa svojim najbližima. U prvi mah sam zastao prilično zatečen čitajućiMilijanove riječi. Nije da me nisu potakle na toplinu, ali bez obzira na to – svake sekunde nad tim riječima razvijao mi se u duši neki nejasni otpor, nešto slično osjećaju kao kad sam slušao Jandrokovića i Plenkovića kako nad odrom pokojnog Olivera Dragojevića govore o tome kako su u djetinjstvu slušali njegove pjesme, zaljubljivali se, i kako ih te pjesme podsjećaju na neke samo njihove dane kojima sve nas nepozvano pokrivaju. Jer ti dani, kao i svaka uspomena ne mogu nikako biti ničiji drugi, bez obzira radilo se o odmoru na makarskim plažama ili odmoru u berbi duhana u praskozorje, pa je utoliko i neobično i nepristojno, govoriti o svojim uspomenama u svima pripadajućem trenutku i simbolici pored tolikih živućih uspomena.

A ni Brkić, kao ni Jandroković ili Plenković – nisu književnici.

Upravo taj unutarnji otpor sam osjetio.

Naime, otac je uvijek stijena.

A majka je uvijek krilo topline.

Danas slavimo Majku.

Bez stijene i bez krila, moga, tvoga čitatelju, Milijanovoga, Andrejevoga ili Kolindina, nitko nije nastao, niti itko među nama ima te fine uspomene, odnosile se na iščekivanje Velike Gospe, godišnjice smrti naših najmilijih, ili nečega s drugih, makar i suprotnih vrijednosnih polazišta, nitko se nije mogao formirati.

Očevi i majke nisu na nas mogle utjecati u tolikoj mjeri i toliko nepromjenjivo životom, da se u svakome trenutku smijemo javno zakriliti znamenjem ćaće i matere, a pogotovo se to odnosi na dugogodišnja razdoblja ljudske ispovijedi, kojoj smo svi izloženi u zrelim i kasnijim godinama svojih života. Ispovjedi, bilo one katoličke, vjerske, bilo kakve, jer svi izvan svake sumnje svakodnevno razmišljamo o svojim životima, djelima i nedjelima, činjenjima i nečinjenjima. Zabluda je misliti da ima netko tko ne razmišlja o tome, bez obzira što činio, a druga je stvar – kako i s kojim životnim ciljem, te namjerama.

Svi smo mi imali i imamo očeve.

I svima su nam bili ili jesu stijena.

Ako ništa značenjem i potpisom podrijetla.

Kako se onda Brkić usudio ispričati nam priču o svojoj stijeni, zašto bi njegova stijena bila važnija od bilo čije, te je li upravo njegova stijena dovoljno čvrsta za slaganje svjetionika od milijuna ostalih hrvatskih stijena?

U kraju u kojemu sam ja odrastao očevi nisu puno govorili pogotovo s nama djecom, a samo pažljivim promatranjem i kriomice, moglo se osjetiti više nego znati, što misle u nekom trenutku o onome što mi radimo.

Poruke očeva smo rijetko saznavali

O očevim porukama, bar je tako bilo među mojim djetinjim prijateljima i prijateljicama, u našemu malome svijetu i susjedstvu, obično se nismo hvalili, nikada ih nismo isticali, nikada o njima nismo javno govorili ili jedan drugome poruke svoga oca pokušavali prenijeti kao bolje od onoga što je njegov otac njemu poručivao, šutnjom ili riječima, jer smo ih najčešće, gotovo u pravilu – kriomice saznavali. A kriomice stečeno se ne dijeli. Zato je samo jedan čovjek mogao biti otac svakome među nama. Poseban čak i svojoj djeci, jer je svakome od nas bila potrebna drugačija poruka. Zajedničkih očeva nije bilo. Nitko nikada nije svoga oca pokušavao proglasiti boljim od nečijega drugoga oca. Čak i u situacijama, a bilo ih je kad su nečiji očevi bili često pijani, manje imali od drugih, galamdžije, siledžije i seoski nevaljalci o kojima je selo šaputalo. Nikada djeci takvih očeva nismo pokušavali reći da je naš otac rekao ovo ili ono, ili nama kupio bilo što. Običaj je bio šutjeti o očevima pred djecom takvih očeva.Tako smo prvo nesvjesno, a kasnije svjesno štitili jedne druge.

Poruke očeva smo rijetko saznavali.

Obično bi to bilo neko slučajno prisluškivanje razgovora majke i oca, koje bi izdajnički stiglo do naših ušiju, obično tijekom podnevnoga odmora, između jutarnjega rada na njivama, ili tijekom večeri, kad bi se roditelji povukli u svoje sobe, a mi, ili čitali nešto, ili sjedili i gledali u zvjezdano nebo i nevidljive daljine, maštajući o koječemu. Tada, samo tada bi ponekad dopro do nas glas oca, obično u posebno teškim trenutcima, jer većina trenutaka je bila egzistencijalno nesigurna i teška, pa to nije izazivalo neko posebno raspoloženje ni kod koga, jer su se obveze roditelja smjenjivale i pristizale jedna drugu u neprekidnom nizu s rastom nas djece i onim što nas je čekalo, kako u školi tako i u crkvi. Tu roditelji nisu smjeli nešto – ne moći.

A pod osornim ili grubim zapovjedima da nešto uradimo, pognutoj glavi ili pogledu koji je bježao s naših očiju, slutili smo da se otac ne osjeća dovoljno dobrim ocem. Da se osjeća krivim.

Zbog toga osjećaja se i vole očevi kasnije u životu, kad prestane potreba za zaštitom, a oni postanu štićenici.

Milijanova poruka na godišnjicu smrti njegova ćaće, upravo uoči Velike Gospe, neizostavno svakoga tko ju pročita vraća u djetinjstvo i ljetna doba blagdana. Posebnih dana od najranijega djetinjstva do prvih zaljubljivanja i ljubavi.

Gospojina

Razdoblje čekanja Velike Gospe u mojim selima oko Mostarskog blata počinjalo bi neposredno nakon završetka škole, prvo Svetim Antom, preko Ivandana, zatim Petrovdana, Ilindana, pa Svete Ane, koja je simbolički otvarala vrata Gospojini. Tako smo mi zvali Veliku Gospu.

I nije to bilo razdoblje samo posvećenih i duhovnih trenutaka, nije se samo molilo Bogu i Blaženoj Djevici, iako jest više nego inače, nije se samo išlo u Crkve, nego su to uz rad, koji se danas naziva teškim, a nama nije bio uopće jer bismo se od prvih koraka navikavali na korisnost u obitelji, bili iz današnje prizme čarobni i neponovljivi trenutci djetinjstva. Bilo je to razdoblje u kojemu su ljudi morali voditi računa o svome društvenom statusu, prvenstveno jer su poselima svi navedeni blagdani bili, uvijek u drugom selu ili čak zaseoku u velikim selima i župama, prilika za dočekivanje rodbine i veliko slavlje, s gotovo neograničenim količinama hrane i pića. Slavili smo i mi djeca pogotovo, a očevi su morali imati i strpljenja i novca za goleme i opasne čak količine Kokte, koju su nam kupovali ispijajući pivo pred improviziranim gostionicama u neposrednoj blizini crkava, nakon Misa. Nikada se nije dogodilo da je nekome od nas, a svi smo dolazili, pitali novu Koktu dok nam je prethodna curila niz usne, odlazili malo podalje popiti onako halapljivo i na eks, gromko podrigujući iz nadutih trbuščića, pa se vraćali, bilo koji otac nešto promrmljao, prigovorio ili ne daj Bože odbio kupiti još. Izbog toga su to bili posebni dani, a kulminirali bi Velikom Gospom, koja se proslavljala u Širokom Brijegu.

Gospojina je bila vrhunac blagdana, veličanstvena i posebna,utoliko, jer je nama iz udaljenijih sela bila počesto i nedostupna, značajnija od bilo kojega blagdana ili bilo čega za društveni status ljudi, pa i nas djece, a zahtjevnija nakon svih tih blagdana i velikih, često i isrpljujućih opterećenja za obiteljske proračune, odnosno mogućnosti.

Upravo čekanje svoga župnoga blagdana, pa nakon njega Gospojine, bilo je razdoblje izdajničkoga razotkrivanja očeva i šutnje o njima. Što god govorili, ili ne govorili, znali smo sve.

Svi.

U takvim trenutcima bi se dalo osjetiti ili izdajnički čuti tu i tamo razgovore ćaće i matere i otkriti brige koje ih muče. Nikada se nije smjelo dogoditi da se na Svetu Anu recimo, koju smo mi slavili, nije imalo svega na pretek.

Niti se dogodilo.

Ali, već odlazak u Široki Brijeg na Veliku Gospu, bio je nužno podložan drugačijoj računici, moglo se i smjelo ne otići, a sve je ovisilo o mogućnostima obitelji. Kad je, i ako je nečiji otac radio u Njemačkoj, majke bi obično, praktično obvezno u prepunim autobusima ili s prepunim prikolicama kamiona vodile djecu na Brijeg, išlo bi se u Crkvu, a nije bilo uopće bitno ima li obitelj rodbine u Širokom Brijegu, koja bi pozivala na ručak kao mi na Svetu Anu. Majke bi imale novca za sve, djecu bi se nahranilo u priručnim gostionicama od sklepanih dasaka na svakome koraku ili iz trgovina, svatko bi dobio što želi, i nikakve tegobe ne bi bilo. Niti bi majke s djecom sagnutih glava, sramežljivo i ubrzano silazile niz Grabovinu s Brijega, iz koje su dopirali pjesma i smijeh ljudi koji nisu imali brigu nestašice, koja je nju mučila. Ništa kao odlazak na Brijeg na Gospojinu nije otkrivalo stanje u obitelji, niti raspoloženje oca. Niti je bilo savršenije poruke od toga što smo vidjeli i o čemu se nije govorilo.

Djecu se nije vodilo ondje gdje im se nisu mogle ispuniti želje.

Tad se šutjelo, nitko nikoga nije zapitkivao je li bio na Brijegu, zašto nije išao, a čak i najsurovija djeca nisu izazivala one koji nisu mogli otići. Rijetko su majke djecu plašile Bogom i Blaženom Djevicom, uvijek su nas ohrabrivale njihovom zaštitom, ali i Bog i Blažena Djevica bili su prst s neba ukoliko bismo se ogriješili o tu zapovijed.

Očekivalo se da svatko radi svoj posao

O tome se u obiteljima jako vodilo računa, a obično su majke bile te koje su nas poučavale da nikada nečim što mi imamo, ne smijemo izazivati djecu koja to nemaju. To je bila sva obiteljska pouka, kao i navikavanje da se mora – raditi i ići u Crkvu. Od sakupljanja murava s tri, četiri godine, čuvanja krava s pet, šest godina, čupanja trave za stoku nakon toga, zatim nizanja duhana, pa kopanja u prvim razredima škole, a učenje je bila obveza kao i sve drugo. Ništa ni više ni manje. Očekivalo se da svatko radi svoj posao, te da ga mora uraditi dobro.

I to je bio kompletan odgoj.

I tu dolazim ponovo na Brkića danas, te usporedbu onoga što on radi u politici s ćaćinim testamentom koji je sam objavio. I, ne štimaju stvari.

Ne znam dakle što je koji ćaća kojemu sinu ili kćerki govorio, pa ne znam ni što je Milijanov ćaća njemu govorio, ali znam da bar po pravilima moga djetinjstva u istome podneblju u kojemu je on odrastao, mi nismo govorili što su nam ćaće poručili. I nismo nikada odavali te tajne, štiteći ih kao svetinje, samo za sebe, kao najvišu dragocjenost.
Zato sam osjetio mučninu zbog javne objave takve uspomene.

I to upravo uoči Gospojine.

Nezapamćeno poniženje

Utoliko više što bih, ne samo ja, nego praktično cijeli hrvatski narod s obzirom da je Milijan zamjenik predsjednika vladajuće stranke i potpredsjednik hrvatskoga Sabora, imali pravo i mogli, naročito kad on ima potrebu svima nama javno obznaniti uspomenu na svoga pokojnoga ćaću i njegove poruke, postavljati pitanja Milijanu, čak i zbog poziva na odgoj i njegovome bratu – koliko su stvarno njihovi današnji javni životi, koji se i nas svih tiču, pogotovo njihova djela, sukladna tim porukama njihovoga ćaće, koje je Milijan objavio. Kako bi mu danas ćaća reagirao, s pravom ponosan na slavne podvige iz oslobodilačkoga rata, s pravom ponosan na sina jer je odbio povesti policiju na generala Norca, da vidi da mu sin trpi, a po funkciji i podržava poniženje majke domovine u svome krilu?

Teško, nezapamćeno poniženje.

Ne znam što je Brkić htio s tom objavom, ali vjerujem da nije htio izazvati ovakvu reakciju, niti ovakvo pitanje. Ali, ako već pretendira biti uzor uoči Gospojine, onda mora biti dostojan i pitanja, te dostojan zvanja oca i majke. Posebno majke domovine po očevom zagovoru.

Naime, milijunima ljudi ćaće su slale poruke, bili su im stijena, pa je neobično i pomalo krađa svim tim ljudima zbog svoje društvene i vrlo, vrlo sporne uloge po djelima, pretpostavljati upravo svoga ćaću. Kao i uspomene na Olivera nedavno, kao što Bojan Glavašević krčmi svoga slavnog ćaću, ili bilo što drugo.

Ne može politička funkcija donositi pravo na nametanje ljudima svojih osobnih uspomena,vniti su osobne uspomene i intima javnih osoba za ponudu u političkoj sferi. To me podsjeća na Plenkovićevo fotografiranje s kardinalom Bozanićem na Uskrs, koje je s malim sinčićem u naručju završilo kao – politička poruka upravo u razdoblju političkoga debakla s Istanbulskom konvencijom. Utoliko je, apogotvo u kontektstu žestokoga i potpuno zasluženoga osporavanja uloge Milijana Brkića u aktualnim nacionalnim nevoljama i realitetu, pozivanje na ćaću i emocije, zapravo više tragičan pokušaj izazivanja javne sućuti kod onih koji racionalno moraju promišljati o Milijanu visokom državnom dužnosniku, s pokušajem svođenja samoga sebe na jednoga od nas.

A nismo društveno i javno isti, niti u bilo čemu s pozicije odgovornosti – jednaki.

Niti na nas trebaju biti primjenjena ista očekivanja, niti zahtjevi, niti ocjene i vrednovanja.

I to nema veze s našim očevima.

Kao što se na nas nije mogla svaliti odgovornost naših ćaća u pričama o blagdanima i iz tisuća prigoda u našemu djetinjstvu i životu. Jer ne bi nam ti očevi mogli biti stijene da smo mi nosili njihove terete i odgovornosti, niti bi nam bili stijene da su nas teretili svojim tegobama. Stijene su nam bili ponajprije jer nisu s nama dijelili strahove, štitili su nas od njih i briga, a rješavali su probleme.

Uvijek.

Sumnjam naime da je Brkićev ćaća na jedan način odgajao njega, a na drugi način njegovoga brata, kao što i sumnjam da je u izrečenim porukama, koje je Milijan podijelio s hrvatskim narodom preko facebooka, ćaćina misao da je dobro u gradu Zagrebu s desetak ili koliko već formiranih firmi u nekoliko dana, neodvojivo od golemoga utjecaja brata, uzeti deset, petnaest ili dvadeset poslovnih prostora pred očima milijuna ljudi – koji imaju i očeve, i uspomene, i obiteljski odgoj, ali i potrebe.

I nužna očekivanja upravo od Milijana i sličnih.

Jer Milijan je dužan odgovoriti na očekivanja tim milijunima sinova i očeva, a ti milijuni nisu njemu. On je po svojoj poziciji u državi i društvu svojevrsni – ćaća. Ako je ćaća stijena, stijene ne smije puknuti, jer je ispod provalija. I ako je ćaća stijena, majka ne smije biti kurva. A upravo iz njegove vlasti, njegovu i našu Hrvatsku proglašavaju – kurvom. Zato ne znam što se krije iza poruke „spavaj mirno i bezbrižno ćaća moj“, u kontekstu opipljivih i realnih djela, činjenja i pogotovo nečinjenja Milijana državnoga dužnosnika, s jedne strane, te u kontekstu objavljenih poruka njegovoga ćaće, koje su sasvim suprotne po vrijednosnim kriterijama, s druge strane.

To jedno s drugim ne ide, pogotovo se s tim raskorakom ne ide u susret Velikoj Gospi. Majci hrvatskog naroda.

Marko Ljubić/HKV

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati
Sponzori

Komentari