Connect with us

Komentar

Denis Kuljiš: ŠTO JE ZORAN PUSIĆ, OSIM ŠTO JE BRAT?

Objavljeno

on

Uvijek me zanimalo – čime se, zapravo, bavi Zoran Pusić osim što se bori za pluralizam u lukrativnim državnim i paradržavnim režijama?

Našao sam o tome jedan članak na stranici HKV pa sam ga izeditirao izbacivši sve prizemne insinuacije (nepotpisan je, odno signiran inicijalima, pa mislim da je to sasvim u redu).

Dalje je taj tekst:

Na Internetu se ne može naći životopis Zorana Pusića (tražio sam i pod ‘biografija’!).

Najbliže što sam pronašao bio je tekst s web stranice Zagrebdoxa, međunarodnog festivala dokumentarnog filma, kojeg navodim u cjelini:

Zoran Pusić je rođen 1944. u Zagrebu. Danas radi kao profesor matematike na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i volontira u Građanskom odboru za ljudska prava.

Zadnjih 20 godina sudjeluje u izgradnji civilnog društva u Hrvatskoj i regiji i pokretanju brojnih građanskih inicijativa: od vraćanja imena Trgu žrtava fašizma, osnivanja Demokratskog opozicijskog foruma, GONG-a, Igmanske inicijative, Documente, CIVIS-a do Kuće ljudskih prava.

Kopredsjednik je dviju međunarodnih asocijacija za zaštitu ljudskih prava, CIVIS-a i Igmanske inicijative te predsjednik Upravnog odbora Documente.

Pusić predstavlja Hrvatsku u Međunarodnoj federaciji liga za ljudska prava i u Europskoj mreži za borbu protiv rasizma.
Koncentrirao sam se na rečenicu da Z. P. radi kao profesor matematike na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Sa stranica tog fakulteta može se saznati da je Zoran Pusić magistar matematičkih znanosti, i da na Grafičkom fakultetu radi u svojstvu višeg predavača. Privatnim kanalima saznao sam da je taj uvaženi borac za mir i ljudska prava do 1991. predavao matematiku na Visokoj tehničkoj školi JNA u Zagrebu.

Kako se postaje višim predavačem na Grafičkom fakultetu u Zagrebu? Postoje uvjeti koji se moraju ispuniti, a koji su očito vrlo nisko postavljeni (Odluka o izboru u nastavna zvanja). Tako kandidat mora biti magistar ili doktor znanosti. Z.P. je magistar, iako se nigdje ne mogu pronaći podatci o tome kad je magistrirao, na kojoj ustanovi, s kojom temom.

Simptomatično je već to što Z.P. nije doktorirao, a Visoku tehničku školu JNA napustio je s 46 godina, dok mu je danas 66. Kao što je poznato, osnova za stjecanje magisterija i doktorata znanstveni je rad.

Rezultati tog rada objavljuju se u znanstvenim i stručnim časopisima. Kako stoji stvar sa znanstvenim opusom Zorana Pusića?

Uvidom u bazu Crosbi (Hrvatska znanstvena bibliografija) pronalazimo Zorana Pusića (evidencijski broj 50446) i njegov opus od 1986. godine, odnosno u posljednjih 24 godine. Uvaženi je viši predavač objavio jedan (1) rad, i to u zborniku skupa (navod iz baze Crosbi)::
1. Mrvac, Nikola; Bolanča, Stanislav; Pusić, Zoran.
Kohezija kao čimbenik kvalitete tiska // Zbornik radova 6. Znanstveno-stručnog simpozija hrvatskih grafičara “Blaž Baromić” 2002 / Zjakić, Igor (ur.).
Zagreb: Grafički fakultet Zagreb i Matica hrvatska Ogranak Senj, 2002. 67-72 (predavanje, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni). S obzirom na to da rad potpisuju trojica autora, ispada da znanstveni opus Zorana Pusića zauzima 1 2/3 stranice u 24 godine. Fascinantno!

U najvećoj svjetskoj bazi znanstvenih radova, Web of Science, nema ni spomena Zorana Pusića. A na web stranici Zorana Pusića može se pronaći i njegovo nastupno predavanje (valjda na mjesto višeg predavača), Primjena diferencijalnog računa na ispitivanje toka funkcije. Radi se naravno o stvarima poznatim već nekoliko stoljeća.

Da ne bi bilo zabune, uvidom u navedene baze podataka lako se vidi da je znanstveni opus Zorana Pusića iznimka, a nikako pravilo za djelatnike Grafičkog fakulteta u Zagrebu.

Zoran Pusić se jednostavno tko zna kako uhljebio na državnu plaću, sprječavajući tako da na to mjesto dođe netko sposobniji s daleko boljim znanstvenim referencama, a takvih je mnogo. Gdje je tu moral, odnosno briga za čovjeka?

Kao voditelj Katedre za matematiku Grafičkog fakulteta u Zagrebu mogao se ugledati na svog asistenta, također magistra znanosti (iako gotovo upola mlađeg), koji je na svoju stranicu stavio svoj životopis, s nazivima svog diplomskog i magistarskog rada, s brojem objavljenih radova, a prema čijem znanstvenom opusu je opus Zorana Pusića, barem onaj kojeg ne skriva, u najmanju ruku zanemariv.

Veliki borac za, između ostalog, poštenje i otvorenost, nije, na žalost, krenuo od sebe, sakriva važne detalje svog rada, uhljebio se na državnim jaslama i sprječava napredovanje mlađih, neusporedivo kvalitetnijih znanstvenika. I kako onda takvom čovjeku vjerovati u njegovom «volonterskom» radu?

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari

Plati kavu uredništvu

EUR