Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici nije prihvatio”kazneni zakon”

  0

  Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici nije prihvatio zahtjev Vijeća ministara BiH da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine razmatra u skraćenoj proceduri, tako da će ovaj zakonski prijedlog biti razmatran u redovnoj proceduri.

  Za ovaj zahtjev glasovala su dva izaslanika, njih devet je bilo protiv, a dva su bila suzdržana.

  Prethodno je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, po hitnom postupku, usvojio Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

  Razlozi za suzdržanost

  domnarodadvoranaZa predloženi zakon glasalo je 12 izaslanika, dok je jedan bio suzdržan.
  Suzdržan je bio, kako je i najavio, izaslanik Mladen Ivanić, a izaslanik Ognjen Tadić nije ni pristupio glasovanju.

  Tadić je na početku sjednice tažio da se s dnevnog reda skinu prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti te izmjene i dopune Kaznenog zakona BiH, ali ostali izaslanici to nisu prihvatili.

  Rekao je kako misli da bi ova dva zakona trebalo skinuti s dnevnog reda sjednice Doma naroda do održavanja sjednice Narodne skupštine RS-a koja bi se trebala izjasniti o tome radi li se o prijenosu nadležnosti s RS-a na BiH.

  Ivanić je pak rekao kako je suzdržan iz dva razloga.

  ”S jedne strane, ne želim slijediti vođu kad god vođa nešto pomisli da treba da glasam za njega. S druge strane, ne želim biti veći katolik od pape pa više odgovarati za sudbinu BiH nego vlast koju je, prvo ovaj narod izabrao i koja Bosnom i Hercegovinom upravlja već ne znam ni ja koliko godina”, kazao je Ivanić.

  Izaslanik Halid Genjac je tokom rasprave kazao da je opće poznato da je i ovaj zakon, kao i zakon o sprečavanju pranja novca, jedan od obaveza koje je BiH prihvatila u kontekstu ispunjavanja standarda i svojih međunarodnih obaveza.
  Dodao je da, prema konsultacijama koje su izvršili, nema spremnosti da se zakon o dopunama Krivičnog zakona BiH razmatra ni u hitnoj ni u skraćenoj proceduri, ”dakle nećemo imati potreban broj glasova”.

  – Vrlo vjerojatna varijanta je da bi to bilo nedovoljan broj glasova po entitetima i potrebno usuglašavanje. U situaciji kad nemamo kompletnog Kolegija koji ne može izvršiti usuglašavanje to bi značilo da je zakon na čekanju i bez ikakvog aktivnog tretmana do daljnjeg, što je najnepovoljnija varijanta, kazao je Genjac.

  Po njegovim riječima, daleko bolja varijanta je da zakon ”ostane u životu i da pokušamo dobiti taj zakon”.

  – Iz tih razloga ćemo mi biti protiv skraćene procedure, jer ona vremenski ne znači ništa. Odbijanjem skraćene procedure zakon ide u redovnu proceduru, automatski po Poslovniku, i on ima prvo čitanje, drugo čitanje, komisijske faze, mogućnost rasprave. Ostaje, dakle, zakon u aktivnom životu, kazao je Genjac.

  Usvajanjem navedena dva zakona u Domu naroda BiH osiguralo bi se da se BiH ne nađe na takozvanoj “crnoj listi“ kada su u pitanju financijske transakcije iz inozemstva.

  Čekanje crne liste

  Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mladen Ćavar kazao kako izmjene Kaznenog zakona ne moraju čekati nekoliko mjeseci, dodajući da sve ovisi od Doma naroda PSBiH.

  Ponovio je da su ova dva zakona u paketu te da je BiH imala rok do 31. svibnja da ih usvoji, a da su usvojeni bili bi riješeni problemi BiH jer je sada javno priopćenje Odbora stručnjaka Vijeća Europe za evaluaciju borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (MONEYVAL) već odaslano.

  Također, ovo priopćenje bit će sutra poslano i Radnoj grupi za financijske mjere protiv pranja novca (FATF – Financial Action Task Force). Ovo je tijelo Grupe 7 koje se bavi sprečavanjem pranja novca i financiranja terorističkih organizacija.

  Ćavar tvrdi kako je već dugo čekano da BiH usvoji ove zakone, a do otežanja platnog prometa će doći kada FATF stavi zemlju na sivu ili crnu listu. FATF bi trebao zasjedati 15. lipnja kada će se odlučivati o tome.

  Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici, po hitnom postupku, usvojio je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama BiH.
  Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog ovog zakona, koji je predložila Agencija za javne nabavke radi osiguranja kontinuiteta odlučivanja po svim žalbama u oblasti javnih nabavki.

  Dopunama Zakona utvrđena je nadležnost Ureda za razmatranje žalbi sa sjedištem u Sarajevu za donošenje odluka po žalbama do uspostavljanja ispostava u Banja Luci i Mostaru, kako bi se osigurala nesmetana pravna zaštita u svim postupcima javnih nabavki. bljesak.info

  facebook komentari