Donald Trump odlučio smanjiti financiranje neučinkovitih UN-ovih programa!

U siječnju 2017. godine američki predsjednik Donald Trump je odlučio smanjiti financiranje neučinkovitih UN-ovih programa. Odredbom koja smanjuje financiranje UN-ovih programa, Trump prvenstveno pokušava zabraniti financijski doprinos agencijama UN-a ili međunarodnim organizacijama koje priznaju punopravno članstvo Palestinskoj samoupravi ili Palestinskoj oslobodilačkoj organizaciji (PLO), PLO ima status promatrača u UN-u, te izaslanike u stotinjak država. Ujedinjeni … Continue reading Donald Trump odlučio smanjiti financiranje neučinkovitih UN-ovih programa!