Pratite nas

Reagiranja

Dr. Josip Stjepandić načelniku Obernberger-u Kremsmünster-a

Objavljeno

na

Štovani gospodine načelniče Obernberger,

prije puno godina nastanio sam se u Austriji kao iseljenik iz tadašnje Jugoslavije. Iz tog vremena neizbrisivi su tragovi moja doktorska titula te iskustvo što su to zapravo ljudska prava. Ne samo zbog toga ostao sam s Austrijom i Austrijancima vezan velikim poštovanjem i prijateljstvom.

U svjetlu toga zgrožen sam da Vi Hrvatima koji žive u Vašoj općini uskraćujete temeljna ljudska prava poput prava na okupljanje i prava na govor. Ovim podrazumijevam Vaš apsolutno nerazumljivi obvezatni naputak, kojim ste žurno otkazali priredbu „Hrvatska večer“, koja se trebala održati sutra u subotu (29.4.17), nakon što ste još jučer (četvrtak, 27.4.17) donijeli pozitivnu uredbu.

Nakon što kratki telefonski razgovor s gospodinom Reinhard-om Haider-om, Vašim suradnikom, nije donio rješenje, moram se pozvati na Vaše kratko priopćenje za tisak s mrežne stranice Vaše općine, u kojoj je riječ o „desnoradikalnoj pozadini hrvatske klape Thompson“. Vas se citira: „Žao mi je zbog ove situacije, jer se trudim spriječiti sve ekstremno. Ubuduće će se bolje provjeravati u slučaju da se zatraži korištenje dvorane“.

Vaš postupak smatram temeljno pogrješnom i uvrjedljivom za oko 1000 posjetitelja poput mene, koji su Vašom odlukom spriječeni u sudjelovanju u koncertu.

To što Vi diskvalificirate oko 1000 pripadnika apsolutno miroljubive etničke skupine na temelju objeda o „desnom radikalizmu“ ili „ekstremizmu“, koje niste pobliže analizirali, Vaša je posebno sramotna pogrješka, nedostojna općinskoga načelnika. Zato biste se morali žurno ispričati Vašim hrvatskim sugrađanima.

Na prvi pogled izgleda da ste nasjeli neokomunističkoj propagandi. To čudi tim više, jer se u današnje vrijeme mnoge činjenice mogu provjeriti korištenjem međumrežja.

Budući da ste najavili bolje analize za ubuduće, želio bih Vam pružiti nekoliko činjenica, koje bi Vam mogle doprinijeti u donošenju boljih odluka od ove današnje.

Hrvatski pjevač Marko Perković Thompson održao je već mnoge koncerte u Europi npr. u Beču (https://www.youtube.com/watch?v=yZZlFYdqGFI), (https://www.youtube.com/watch?v=3j33rTgf7hs), München-u (https://www.youtube.com/watch?v=ClrcFwqezf0) ili Stuttgart-u (https://www.youtube.com/watch?v=3LhQTXR4Tzk).

Drugi dokazi lako se mogu naći u mreži.

Nije li neobjašnjivo  da je jedan koncert u metropolama poput Beča, München-a i Stuttgart zakonit, a da u mirnome provincijskom mjestu poput  Kremsmünster-a tobože ugrozava javni red?

Hrvatska je u osloboditeljskome Domovinskom ratu 1991 – 95 obranila svoju neovisnost protiv Srbije. Tu činjenicu utvrdila su oba međunarodna suda u Den Haag-u. Jedan od branitelja dragovoljaca bio je amaterski pjevač Marko Perković Thompson, koji je skladao pjesmu „Bojna Čavoglave“

 

 

, koja je hrvatskim braniteljima ulijevala hrabrost a strašila srpskoga agresora.

Tijekom godina ta je pjesma postala drugom hrvatskom himnom i stanoviti izvozni proizvod. Pjesma je široko prihvaćena u Bosni i Hercegovini te Ukrajini.

Ako Austrijanci obilježavaju obranu Beča od turske opsade (pri kojoj su život dali mnogi Hrvati), zašto jednome hrvatskom umjetniku zamjerate što pjeva pjesme o obrani svoje domovine?

Zašto se ova hajka protiv Perkovića događa danas?

Vijeće Europe donijelo je godine 2006. Rezoluciju 1481 o osudi totalitarističkih režima, koja nije provedena u samo dvije članice Europske unije: Sloveniji i Hrvatskoj. “Crveno plemstvo” koje se sastoji od djece i unuka negdašnje komunističke nomenklature, drži Hrvatsku čvrsto u svojim rukama: državnu upravu, gospodarstvo, medije. Oni se sada nazivaju “antifašistima”, te moraju kontinuirano proizvoditi “fašiste”, „ekstremiste“ i „desne radikale“ da imaju koga progoniti i tako se držati na vlasti.

Svaki se turist nakon nekoliko dana može osobno uvjeriti, da u Hrvatskoj nema desnoga radikalizma.

Domoljubni pjevač  („hrvatski Hansi Hinterseer“), koji nepopustljivo zastupa svoju zemlju, svoju obitelj i svoju vjeru, jedan je od biranih ciljeva za takve napade.

Takve horor priče dopremljene su očigledno do Kremsmünster-a i Vi ste im jednostavno povjerovali. Vaši informanti sigurno su Vam prikrili, da je Perkovićeva pjesma „Lijepa li si“ izvođena na europskome prvenstvu u Francuskoj kao službena himna hrvatske nogometne reprezentacije.

Na mrežnim stranicama naći ćete dva posljednja koncerta Marka Perkovića u Kninu:

https://www.youtube.com/results?search_query=thompson+oluja+knin+2015(2015, u više fragmenata)

https://www.youtube.com/watch?v=bqz9CYOv5eg&t=68s (2016)

Molim Vas lijepo da pogledate ove snimke. Nazočio sam tim koncertima, napravio puno snimaka i pritom nisam uočio ništa negativno. Kao otac trojice sinova mogu posvjedočiti: absolutno prikladno za mladež! Prelijep doživljaj da  100.000 pretežito mladih ljudi mogu slaviti bez ikakvih incidenata!

Naposljetku je gospodin Perković europski poduzetnik. Zar niste razmišljali o tome koliko europskih propisa kršite time što ste mu zabranili obavljanje njegove poslovne djelatnosti u Vašoj općini? Jedan dan prije nastupa, bez mogućnosti žalbe! Na njegovu mjestu ja bih najozbiljnije razmislio o zahtjevu za odštetom.

Nadam se da će Vam moj prikaz pomoći u Vašem domišljanju.

Ako trebate dodatne informacije, rado ću Vam pomoći.

U nadi, da ćemo se uskoro sresti na koncertu Marka Perkovića Thompsona in Kremsmünster-u srdacno Vas pozdravljam.

Sa štovanjem

Dr. Josip Stjepandić

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Obernberger,vor vielen Jahren habe ich mich als Aussiedler aus dem damaligen Jugoslawien zunächst in Österreich niedergelassen. Aus diesem Aufenthalt prägen mich mein Doktortitel sowie die Erfahrung, was eigentlich die Menschenrechte sind. Nicht zuletzt deswegen bin ich seither Österreich und Österreichern mit großer Wertschätzung und Freundschaft verbunden.Vor diesem Hintergrund bin ich untröstlich enttäuscht, dass Sie den in Ihrer Gemeinde lebenden Kroaten nun die grundlegenden Menschenrechte wie Versammlungs- und Redefreiheit absprechen. Damit meine ich Ihre absolut unverständliche Verfügung, die Veranstaltung „Die Kroatische Nacht“ am morgigen Samstag kurzerhand abzusagen, nachdem zuletzt am gestrigen Donnerstag (27.4.17) ein positiver Bescheid erlassen worden war.Nachdem ein kurzes Telefonat mit Herrn Reinhard Haider, Ihrem Mitarbeiter, keine Klärung brachte, muss ich mich auf Ihre kurze Pressemitteilung auf der Web-Seite Ihrer Gemeinde beziehen, auf welcher vom „rechtsradikalen Hintergrund der kroatischen Band Thompson“ die Rede ist. Sie werden zitiert: „Ich bedaure diese Situation, denn ich bin bestrebt alle Extreme zu vermeiden. Künftig wird es bessere Recherchen bei der Vergabe der Halle geben“.Ich halte Ihre Entscheidung für grundlegend verkehrt und kränkend für etwa 1000 Besucher wie mich, die durch Ihre Verfügung im Besuch des Konzertes verhindert wurden.Dass Sie 1000 Angehörige einer absolut friedlichen Landmannschaft auf Basis von nicht näher analysierten Anschuldigungen aus den Sozialnetzen als „Rechtsradikale“ oder „Extremiste“ disqualifizierten, ist eine äußerst peinliche Verfehlung, die eines Bürgermeisters nicht würdig ist. Dafür sollten Sie sich kurzerhand bei Ihren kroatischen Mitbürgern entschuldigen.Auf dem ersten Blick sieht es so aus, als wären Sie der neokommunistischen Propaganda auf Leim gegangen. Dies ist umso erstaunlicher, als im heutigen Zeitalter viele Fakten durch Internet-Recherchen recht einfach geprüft werden können.Da Sie aber eine bessere Recherchen für die Zukunft angekündigt haben, möchte ich Ihnen mit einigen Fakten helfen, die Ihnen zu besseren Entscheidungen als diese von heute helfen können.Der kroatische Sänger Marko Perkovic Thompson hat mit seinem Band mehrere Konzerte in Europa abgehalten z.B. in Wien (https://www.youtube.com/watch?v=yZZlFYdqGFI), (https://www.youtube.com/watch?v=3j33rTgf7hs), München (https://www.youtube.com/watch?v=ClrcFwqezf0) oder Stuttgart (https://www.youtube.com/watch?v=3LhQTXR4Tzk).Weitere Nachweise sind im Web zu finden.Ist es nicht unerklärlich, dass ein Konzert in Metropolen wie Wien, München und Stuttgart rechtens ist und im ruhigen ländlichen Ort wie Kremsmünster eine Bedrohung der öffentlichen Ordnung darstellen soll?Kroatien hat im nationalen Befreiungskrieg 1991 – 95 seine Unabhängigkeit gegen Serbien verteidigt. Dieser Sachverhalt wurde von den beiden internationalen Gerichtshöfen in Den Haag festgestellt. Einer der freiwilligen Verteidiger war der Amateursänger Marko Perkovic Thompson, der ein Lied dichtete (https://www.youtube.com/watch?v=vG_yWGYYj58), das den kroatischen Kämpfern Mut einfloss und dem serbischen Aggressor Angst und Bange machte.Im Laufe der Zeit ist dieses Lied zu einer Ersatzhymne und gewisser Erfolgsartikel geworden. In Bosnien-Herzegowina und Ukraine wurde es auch breit aufgenommen.Wenn die Österreicher die Verteidigung Wiens gegen die Türken gedenken (bei welcher übrigens auch viele Kroaten gefallen sind), warum nehmen Sie einem kroatischen Künstler übel, dass er Lieder über die Verteidigung seines Landes dichtet?Warum gibt es diese Hetze gegen Perkovic jetzt?Der Europarat hat im Jahre 2006 seine Resolution 1481 über die Ächtung der totalitären Regimen verabschiedet, die bloß in zwei EU-Ländern noch nicht umgesetzt wurde: Slowenien und Kroatien. Der „rote Adel“, bestehend aus Kindern und Enkeln der ehemaligen kommunistischen Nomenklatura, hält Kroatien fest in seinen Händen: Verwaltung, Wirtschaft, Medien. Sie nennen sich jetzt „Antifaschisten“ und müssen kontinuierlich große Mengen „Faschisten“, „Extremisten“ und „Rechtsradikalen“ erfinden, um sie verfolgen und damit an der Macht bleiben zu können.Jeder Tourist kann sich nach wenigen Tagen davon überzeugen, dass es in Kroatien keinen Rechtsradikalismus gibt.Ein volkstümlicher Sänger („der kroatische Hansi Hinterseer“), der unbeirrt zu einem Land, seiner Familie und seinem Glauben steht, steht als eine der bevorzugten Zielscheibe solcher Angriffe.Dieses Greuelmärchen wurde offensichtlich nach Kremsmünster getragen und Sie haben einfach geglaubt. Ihre Informanten haben Ihnen bestimmt unterschlagen, dass Perkovic‘s Lied „Lijepa li si“ (Oh, wie schön bist Du, Kroatien“) als offizielles Lied der kroatischen Fußballnationalmannschaft  bei der EM in Frankreich gespielt wurde.Im Web finden Sie die letzten beiden Konzerte von Marko Perkovic in Knin:https://www.youtube.com/results?search_query=thompson+oluja+knin+2015&spfreload=1 (2015, in mehreren Fragmenten)https://www.youtube.com/watch?v=bqz9CYOv5eg&t=68s (2016)Schauen Sie sich bitte die Aufnahmen an. Ich war persönlich anwesend, habe Vieles aufgenommen und dabei nichts Negatives bemerkt. Als Vater dreier Söhne kann ich bezeugen: absolut jugendfrei! Ein wunderschönes Erlebnis, dass 100.000 überwiegend junge Menschen ohne Zwischenfälle feiern können!Schließlich ist Herr Perkovic ein europäischer Unternehmer. Haben Sie nicht bedacht, wie viele europäische Vorschriften Sie gebrochen haben, indem Sie ihm die Ausübung seiner Geschäftstätigkeit in Ihrer Gemeinde untersagt haben? Einen Tag vor dem Auftritt, ohne die Berufungsmöglichkeit! An seiner Stelle würde ich ernsthaft über die Regressansprüche nachdenken.Ich hoffe, dass meine Ausführungen Ihnen bei Ihrer Meinungsbildung helfen würden.Falls Sie weitere Informationen benötigen, biete ich Ihnen meine Unterstützung gerne an.In Hoffnung, dass wir uns bei einem Konzert von Marko Perkovic Thompson in Kremsmünster bald treffen, verbleibe ichmit freundlichen GrüßenDr. Josip Stjepandic

Dr. Josip Stjepandić

Što vi mislite o ovoj temi?

Sponzori
Komentiraj

Reagiranja

MOLIMO: NEKA KRIST USKRSLI BUDE UZ NAŠU PROGONJENU KRŠĆANSKU BRAĆU

Objavljeno

na

Objavio

Kršćanski svijet danas proživljava kalvariju koja se može usporediti samo s onom što su je prolazili prvi kršćani, u razdoblju prije donošenja Milanskog edikta.

Prema posljednjem izvješću međunarodne organizacije Open Doors (Otvorena Vrata) koje je u veljači ove godine predstavljeno u Europskom parlamentu u Strasbourgu, kršćanstvo je još uvijek najprogonjenija vjera u svijetu, a progonu je izloženo oko 245 milijuna kršćana (jedan na svakih devet).

Među zemljama u kojima je to posebno izraženo, nalaze se Sjeverna Koreja, Afganistan, Somalija, Libija, Pakistan, a stanje nije ništa bolje niti u Nigeriji, Siriji, Iraku.

Posebno zabrinjavaju pojave teških oblika diskriminacije, progona i zlostavljanja – sve do razaranja crkava, otmica i ubojstava – koje se u novije vrijeme javljaju u zemljama izvan islamskog kruga, u budističkom i hinduističkom svijetu.

Osim u Indiji, sve su češće pojave ekstremnog “vjerskog nacionalizma” u Nepalu, Šri Lanki, Butanu, Mjanmaru, no ništa manja je opasnost i od “ideološkog nacionalizma” koji je najuočljiviji u Kini, Vijetnamu i Laosu.

Tema je to koja se, nažalost, najčešće prešućuje i ignorira, a usko je vezana za porast kako islamskog tako i drugih vjerskih radikalizama. Što je najgore, taj se trend pojačava, a pojava dobiva sve drastičnije oblike i očituje se u rasponu od diskriminacije i kršenja vjerskih sloboda i temeljnih ljudskih prava, do fizičkih nasrtaja, progona iz gradova i sela, rušenja domova i crkvi, ubojstava, mučenja i zatvaranja u logore.

Računa se da se u logorima “za preodgoj” u Sjevernoj Koreji nalazi između 50 i 70 tisuća kršćana. Da bi se došlo pod udar režima diktatora Kim Jong-un-a, dovoljno je imati Bibliju ili bilo kojom gestom pokazati kako pojedinac pripada kršćanskoj vjeri.

Jedna od rijetkih međunarodnih organizacija koja upozorava na ovaj problem i periodično izvješćuje javnost o kršenju ljudskih prava i vjerskih sloboda kršćana, “Open Doors” (Otvorena Vrata) i u siječnju 2017. godine objavila je izvješće koje pokazuje prilično sumornu sliku kad je u pitanju položaj kršćana. Na djelu je daljnja radikalizacija onih područja na kojima prevladava islam (istočna, zapadna i sjeverna Afrika, Azija), ali i islamski ekspanzionizam u područjima gdje muslimani nisu većina, pogotovu u podsaharskoj Africi, Indoneziji, Brunejima, Maleziji, a praksa terora koji već poprima oblike etničkog čišćenja na temelju religijske pripadnosti sve je izraženija u Somaliji, Keniji, Nigeriji i Sudanu.
(Vidi: http://kc.org.rs/medunarodna-organizacija-otvorena-vrataobjavila-izvjesce-o-progonima-krscana/)

Prema podacima iste organizacije, od studenoga 2014. do listopada 2015. godine iz vjerske je mržnje ubijeno 7100 kršćana, dok je taj broj za prethodno razdoblje od godinu dana iznosio 4344 osobe. U 2014. godini srušeno je 1062 crkve, a u 2015. godini 2400. U razdoblju od studenoga 2016. do listopada 2017. godine, 215 milijuna kršćana trpjelo je razne oblike progona i tortura zbog svoje vjerske pripadnosti, preko 3000 ih je ubijeno zato što se nisu htjeli odreći vjere, dok je napadnuto više od 15.500 kršćanskih crkava, kuća ili trgovina.

Dakle, svi podaci govore o porastu najgorih oblika nasilja i terora.

Kako pojašnjava Christian Nani, voditelj talijanskog odjela “Otvorenih Vrata”, zabrinjavajuća je pojava porasta upravo “religijskog nacionalizma”, pri čemu se silom nameće jedna religija na štetu svih drugih. Najočitiji takav primjer je u posljednje vrijeme Indija gdje je protukršćanska nesnošljivost uzrokovana hinduističkim radikalizmom, pri čemu se religija vezuje uz naciju i tako postaje temelj nacionalno-vjerske ideologije čiji je krajnji cilj da svatko tko je Indijac u isto vrijeme mora biti i Hinduist.

I ovoga nam Uskrsa iz svijeta stižu strašne vijesti.

U Šri Lanci je (prema izvješću novinske agencije BBC) u osam koordiniranih bombaških napada terorista-samoubojica ubijeno najmanje 207 osoba, a više od 450 je ranjeno, tako da će, nažalost, sasvim izvjesno broj usmrćenih biti i veći. Krvavi teroristički napadi izvršeni su u glavnom gradu Colombu, a osim četiri eksplozije u hotelima, tri su odjeknule u crkvama.

Navodno je uhićeno sedam osoba povezanih s ovim krvavim masakrima, a neslužbene vijesti govore kako svi pripadaju istoj terorističkoj organizaciji.

Molimo uskrslog Krista za našu progonjenu braću diljem svijeta. Neka ublaži njihove patnje i boli, a mučenike naše privede u Kraljevstvo Svoje.

Zlatko Pinter / Kamenjar.com

 

Kršćani, pogotovo u Europi, umukli su. I dolazi vrijeme da kamenje progovori…

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati

Reagiranja

Tom Sunić reagirao na izjave Mate Granića

Objavljeno

na

Objavio

Bivši ministar vanjskih poslova i liječnik koji je godinama bio vrlo visoko pozicioniran u političkom životu Hrvatske Mate Granić objavljuje knjigu Diplomatska oluja.

U spomenutoj knjizi progovara o ključnim ratnim godinama i zbivanjima iz toga perioda.

Navodi i među ostalim to kako mu je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman rekao da desničari od Ante Pavelića do danas ništa ne razumiju da su izgubili jedan rat te da bi izgubili i Domovinski rat.

Prema tvrdnjama koje je Granić izrekao za Večernji list s tom tezom da desničari ništa ne razumiju kasnije se složio i pokojni Kuharić. Na te tvrdnje na facebook-u žustro je reagirao diplomat Tom Sunić čiju objavu u cijelosti prenosimo:

“Sada se M. Granić u VL rado poziva na Franju Tuđmana – a radio je diskretno protiv njegovih odluka, 1993-2000. Kao povratnik, službovao sam kao savjetnik u Granićevom MVP kabinetu (1993-94)– dok me nije maknuo—što sam tek saznao u SL-NN tjedan dana kasnije.

Mi „ustaška emigracija“ ( J.Kušan, B. Salaj, V. Nikolić, M. Meštrović, M. Schwartz, itd.), i prije povratak u RH, poznavali smo dobro jugo-pedigree Granića i njegovog ranog MVP kabineta, tj. svi od reda bivši Tanjugovi jugo-novinari tj. ex-Udbini špicli ( Z. Bošnjak, H. Biščević et al.).

U VL Granićevom laudaciju svojim pulenima A. Plenkoviću i KGK-i, Ured Predsjednika RH Granić ne spominje da svi proizlaze iz jugo-Titovog šinjela (KGK iliti „dobri moj nono“).

„Vele-Hrvat“ g. Granić je 1983. bio u USA, kao savjetnik drugarice Milke Planinc, predsjednice SIV-SFRJ —partizanke, masovne ubojice i progoniteljice Hrvata ( 1945-86). Bez silne pomoći iseljenika, bez Željko Glasnović, UNDH – United Nationalist Democratic Croatians, Croatians in Australia, itd., bez „ustaških“ pesosa, dolara, maraka i funti, bez HOS dragovoljaca, iseljeničkih kontakta sa agenturama u inozemstvu, Tuđman nikada ne bi došao na vlast – niti bi RH došla na zemljopisnu kartu.

Ne vjerujte puno postmortem- mirogojskom Graniću niti sanitiziranim ex-jugoslavenima i Co. koji danas pjevaju „Ave Maria gratia plena“, napisao je Sunić, prenosi dnevno.hr

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati
Sponzori

Komentari