Dr. sc. Domagoj Vidović: Opet smo godinu proveli u dokazivanju činjenice da je hrvatski zaseban jezik

Ako ste pobornik svejedničarskoga odnosa prema jeziku, tad vam je svejedno kako se neki jezik naziva, pa ga možete nazivati i po upitno-odnosnoj zamjenici (što je jedinstvena pojava na svijetu) ili po kakvu neobičnu pridjevu (policentrični). Ovu smo godinu, nažalost, ponovno proveli u dokazivanju činjenice da je hrvatski zaseban jezik, piše dr. sc. Domagoj Vidović … Nastavi čitati Dr. sc. Domagoj Vidović: Opet smo godinu proveli u dokazivanju činjenice da je hrvatski zaseban jezik