Pratite nas

Kultura

Dr. sc. Stjepan Matković: Pronaći način kako ugraditi žrtve iz Odese u našu kulturu sjećanja

Objavljeno

na

HKV

Izlaganje dr. sc. Stjepana Matkovića na predstavljanju knjige „100. obljetnica pravaške saborske interpelacije 1918. – 2018. Grozote u Odesi 1916. – 1917.

Zadovoljstvo mi je večeras biti u ovome okruženju i ukratko govoriti o temi koja je još uvijek nedovoljno istražena u historiografiji, a zbog njene važnosti ne bi je trebalo zanemariti. Zbog toga mislim da je napor kolege Čuvala vrijedan prilog poticanju rasprave o tome što se doista dogodilo u Odesi i na Crnome moru. I to ne samo zbog ponovnog objavljivanja u cjelovitom obliku jedne saborske interpelacije u kojoj se po prvi put i uz navođenje niza pokazatelja iznose podaci i tumačenja o okolnostima koje su dovele do počinjenih grozota nad hrvatskim vojnicima, nego i zbog drugih materijala kao što su uvodni tekst renomiranog profesora Banca, malo poznata svjedočenja Milana Špoljareca i Antona Špehara, bibliografija objavljenih tekstova koju je sastavio Ivan Miletić, kao i vrlo dobar članak Đure Grlice, izvorno objavljen 1984. u čikaškom tjedniku Danica.

Podlogu za ovu tragičnu priču iznio je zagrebački odvjetnik Aleksandar Šandor Horvat, rodom iz Sutinskih Toplica, u svojoj interpelaciji na saborskoj sjednici od 6. srpnja 1918., dakle nešto manje od četiri mjeseci prije raspada Austro-Ugarske i nadolazećeg stvaranja jugoslavenske države. Podsjetio bih da je riječ o prvaku tadašnje Stranke prava, jedne od najjačih oporbenih stranaka u sabornici koja je bila konzistentni zagovornik rješavanja hrvatskog nacionalnog i državnog položaja u sklopu Habsburške Monarhije i načelno odbijala prihvatiti bilo kakav tip jugoslavenske ideologije, navlastito one njene varijante koja je išla za osnivanjem državne tvorbe s Kraljevinom Srbijom na ruševinama Austro-Ugarske, objašnjavajući da je to jedini način da se Hrvati izvuku iz „crno-žute tamnice naroda“. U tom smislu, Horvat i njegova skupina pravaša izražavala je svoju lojalnost prema dinastiji, očekujući zauzvrat ustrojavanje jedne državne jedinice koja bi ujedinila hrvatski narod. Zbog takvog stava, koji je počivao na uvjerenju da će Beč i Budimpešta morati shvatiti iz vlastitih interesa emancipacijski program pravaštva, pripadnici su ih jugoslavenske struje u hrvatskoj politici tendenciozno nazivali separatistima i izdajnicima koji narušavaju iluziju o narodnom jedinstvu Hrvata i Srba. Horvat je tijekom 1918. bio u audijenciji kod kralja Karla ne bi li ga uvjerio u ispravnost hrvatskog stanovišta. No, bilo je već prekasno. Bliska budućnost pokazat će tako da je upravo navedena jugoslavenska skupina pod geslom bratske jednakosti bila kratkovidna jer je svjesno ili nesvjesno, ovisno o kome je bila riječ, sudjelovala u pripremi terena kojim je nametnut novi oblik prevlasti i prevage nad Hrvatima. Da je bilo tako progovorit će kasnije i brojni akteri ovih promjena.

Na temelju uvida u sadržaj Horvatove interpelacije i nekih drugih svjedočanstava može se zaključiti da je pravaški prvak došao do izvornih materijala o počinjenim zločinima preko Crvenog križa, odnosno najviše preko onih zarobljenika u Rusiji koji su pripadali ili simpatizirali njegovu stranku. Na taj su način ostala sačuvana svjedočanstva malih, običnih i nezaštićenih vojnika koji su platili najvišu cijenu zato što se nisu dali uvući pod srpsku komandu. Neki od zlobnih komenatora ove knjige će zasigurno naglasiti da je među informatorima s terena bio i Mirko Puk, glinski odvjetnik i kasnije istaknuti član ustaškog vodstva za vrijeme Drugoga svjetskog rata, zbog čega će poput nekih saborskih zastupnika iz 1918. tvrditi da su podaci iz interpelacije bili bajka. No, kad pročitamo zapis jednog drugog Horvata, poznatog publicista Josipa Horvata, koji je također bio u ruskom zarobljeništvu i zapravo je imao razvijene osjećaje prema jugoslavenskom idealizmu, onda dobivamo još jednu potvrdu o zločinima u Odesi. Josip Horvat je zapisao: „Sve je to bilo nalik na nevjerojatan sablastan san. Prva je misao: da je sve to pakostan falsifikat, možda iz Pukove kuhinje, no žigovi su ispravni, rukopis je poznat (…). Nema razloga za ne vjerovati. Razgovori su sad postali mučni. U atmosferi se nadâ iznenada otkrilo jezivo bespuće. Od političke strane krize gora bijaše čisto ljudska strana te dobrovoljačke drame. Dosad je za omladinu Austrija bila pojam despocije, tamnice, simbol joj bijaše u tim godinama vojarničko dvorište s kestenima, o koje vješaju nepokorne vojnike. Jugoslavenstvo bijaše pojam slobode, čovjeka, poštivanje prava ljudskoga dostojanstva, a sad eto: batine, strijeljanje, nepriznavanje političkog uvjerenja.“

Aleksandar Horvat bio je jedan od aktera rasprave o Odesi koji je želio razotkrivanjem toga slučaja otvoriti oči onima koji nisu vjerovali što može uslijediti nakon rata, ako se ne osiguraju hrvatska prava. Ako se vratimo na početak Prvoga svjetskog rata, onda se susrećemo s aktivnostima emigrantskog Jugoslavenskog odbora u čijim su redovima istaknutu ulogu imali oni hrvatski političari koji su, suprotno Horvatu i njegovoj frankovačkoj družini, otvoreno zagovarali rušenje crno-žute Monarhije i stvaranje integralne jugoslavenske države. U tom im je smislu rat išao na ruku jer se, kako su sami govorili, „jugoslavensko pitanje moglo riješiti u velikom historijskom momentu“. Da bi potvrdili svoj utjecaj morali su pokušati izvršiti i zadaću okupljanja dragovoljaca i ratnih zarobljenika radi stvaranja vlastitih oružanih snaga. Dragovoljci su trebali biti dokaz o vojnom pružanju otpora Austro-Ugarskoj i njenim saveznicama, a svoju dodatnu notu imali bi i u kontekstu kraha srpske vojske krajem 1915. godine, čime bi upravo vojska iz hrvatskih i slovenskih zemalja postala ključan promicatelj jugoslavenske ideje.

Na tom ispreplitanju političko-vojnih pitanja vidljiv je korijen zločina koji su izvršeni u Odesi i njenoj okolici. Načelno je ideja vodstva Jugoslavenskog odbora bila razumljiva jer je polazila od nakane da se organizira južnoslavenska vojska izvan granica Monarhije koja bi imala svoje vojno zapovjedništvo i u datom bi se momentu ponovno vratila u svoje krajeve. Do tog momenta ona bi se mogla boriti na Zapadnom (francuskom) bojištu ili na dijelu Solunskog (makedonskog) bojišta protiv Nijemaca i Bugara, ali u svakom slučaju ne bi išla u sukobe s austro-ugarskim postrojbama u kojima su vojevali Hrvati. Međutim, sve se odvijalo na sasvim drugačiji način. Savezništvo sa susjednim zemljama koje su proglašavale svoje ratne ciljeve na račun Hrvatske imalo je svoju cijenu. U takvim okolnostima pokazalo se da je proklamirano ujedinjavanje s Kraljevinom Srbijom bilo ostvarivo samo uz kombinaciju pristajanja na diktate i popuštanja. Srpskom državnom vrhu nije odgovaralo da Jugoslavenski odbor drži svoje oružane snage jer je Srbija trebala biti u očima međunarodne politike jedini čimbenik u južnoslavenskom pitanju koji ima pravo na status pobjednika i nositelja „oslobođenja“. Priče o federalizmu kao jedinom mogućem okviru za ravnopravnost u jugoslavenskoj tvorbi nisu imala uporišta u stvarnosti. Prevladala je osnova srpskog državnog vrha koja je vještim iskorištavanjem jugoslavenske propagande provodila svoje ideale i uspješno djelovala na unutarnju dezintegraciju Habsburške Monarhije. O tome da su se stvari počele krivo odvijati svjedoče nam i pojedini predstavnici Jugoslavenskog odbora kojima je postalo jasno da jugoslavenska formula ne će spriječiti srpsku stranu od nametanja njenih težnji.

odesa

Slučaj u Odesi, kojim se večeras bavimo, odnosio se na zarobljenike austro-ugarske vojske iz redova raznih pukovnija – hrvatskih, slovenskih i bosansko-hercegovačkih, a jednim manjim dijelom i čeških – koje je ruska vojska zarobila na bojištu ili su bez borbe pobjegli na rusku stranu. Iz tog kontingenta – prema većini pisaca radilo se o otprilike 200.000 vojnika – nastojali su i srpska vlada i predstavništvo Jugoslavenskog odbora u Petrogradu, uz odobrenje službene Rusije, stvoriti tzv. dobrovoljačku diviziju koja je prvo vrijeme nosila isključivo srpski naziv. Od predstavnika Jugoslavenskog odbora traženo je da nagovaraju zarobljenike da pristupe toj diviziji, a sve ostalo je bilo prepušteno srpskom vojnom zapovjedništvu. Nagovori nisu urodili plodom tako da je najveći broj bio prisilno mobiliziran. Od samih početaka dobrovoljačke divizije vidio se nemar prema okupljenim vojnicima koji su bili slabo opremljeni i hranjeni. Zabilježeni su i primjeri zlostavljanja hrvatskih vojnika koje je provodio zapovjedni kadar srpskih oficira pristiglih s Krfa. Zapovjednik Stevan Hadžić nastojao ih je pak čim prije poslati u borbu protiv bugarske i njemačke vojske u Dobrudžu. Te su postrojbe tamo otišle i doživjele ogromne gubitke. Glavni predstavnik Jugoslavenskog odbora u Rusiji Ante Mandić u svom je izvješću tada zapisao: „Odbor se dosada nije ni malo brinuo u opće za rad u Rusiji, a po svoj prilici i za odred, nije nam ni na pisma, proste pristojnosti radi, odgovaro, a kamo li podržavao. I pri tome je trpio i njegov i naš ugled. ali to je nuzgredno. Glavna stvar je ta, da je poginulo toliko hiljada ljudi bez svake koristi našom krivnjom radi toga, što nijesmo na nje mislili, što se nijesmo za njih brinuli, što smo ih ih prepustili samovolji ljudi, koji u njima ne vide drugo nego sredstvo da lično briljiraju. (…) Za to sam ja odlučno protiv toga, da se naši dobrovoljci okupljaju u takove svrhe. Još više: ja sam mnijenja da odbor nema ni najmanje pravo, da lahkoumno stavi na kocku život tolikih zemljaka, ako nema absolutnih garancija, da je korist, koju će opća naša stvar imati, biti dostatan ekvivalent za gubitak ovih naših života. U Odesi počinjen je nad odredom zločin, inače se ne mogu izraziti. A ako odbor ostane kod svoje dosadašnje taktike prema njemu, to je jasno, da postajemo i mi svi direktni sukrivci tog zločina.“

Nakon povratka s tog ratišta krenula je akcija za stvaranjem druge dobrovoljačke divizije, koja bi zajedno s ostacima one prve tvorila jedinstveni korpus. Pri tome je dolazilo do nasilnog uvrštavanja u redove „nedobrovoljnih dobrovoljaca“. Loši postupci prema vojnicima i odbijanje polaganja prisege kojom bi se priznala odanost srpskoj dinastiji izazvali su, kako su to u duhu prikrivanja o razmjerima počinjenih zločina pisala službena izvješća, krizu koja je bila okončana odlaskom jednog većeg broja časnika i vojnika hrvatskog i slovenskog porijekla. Oni su u svom memorandumu upućenim ruskim vlastima izjavili da su se u ime ujedinjenja počinila „najgroznija nasilja i zločini: grabeži, izbijanja, mučenja, čak ubijstva, počinioci koji su ostali nekažnjeni.“ Tako je bio, kako bilježi najveći broj izvora, stvoren tzv. disidentski pokret. Međutim, u tim izvorima nema konkretnijih podataka o spomenutim nasiljima i zločinima, izuzevši lapidarno priznanje o incidentima. Više autora doduše piše o spontanoj pobuni ili nemirima protiv polaganja prisege srpskom kralju, kada su srbijanski vojnici ubili trinaest vojnika i ranili još niz drugih (događaji na Kulikovom polju). U tom kontekstu, kada se slučaj više nije mogao zataškati, srpsko vojno zapovjedništvo je odmah osudilo tzv. disidente, tvrdeći da je riječ o protuakciji „separatističke struje Frankovaca u Hrvatskoj“ i Krunoslava Heruca, jednog poznatog Hrvata iz Petrograda na čelu petrogradskog društva Križanić, koju je pak navodno podržavala ruska vlada na čelu s Borisom Stürmerom. Kao što je to bio česti slučaj u povijesti, Hrvati su proglašeni „oruđem u tuđim rukama“. Svi su počinjeni zločini negirani tako da se samo izvještavalo o „incidentima“ i „glavoboljama“ vojnih i civilnih zapovjednika. Na kraju je prevagnulo Pašićevo stajalište da su srpski oficiri jedini bili opunomoćeni za rad s dobrovoljcima, a vodstvo Jugoslavenskog odbora moglo se zadovoljiti time da je Srpski dobrovoljački korpus naknadno preimenovan u Dobrovoljački korpus Srba, Hrvata i Slovenaca.

Podsjetio bih i na zapis Ivana Meštrovića koji je bacio dodatno svjetlo na postupak tadašnjeg razvrstavanja dragovoljaca, istaknuvši slabo poznat odnos prema muslimanima iz Bosne i Hercegovine: „Kod Bosanaca je bio drugi postupak. Izdvajalo se katolike, a ostale se pitalo: „Jeste li Bosanci?“, pa su onda trebali biti svi dobrovoljci. Kad su se muslimani počeli buniti, da oni nisu Srbi, onda ih se izdvajalo i „jednim posebnim načinom osvjedočavalo“. Kakvo je to osvjedočavanje bilo, pričao je koji mjesec kasnije neki Semez [riječ je o Dušanu Semizu], pravoslavac iz Bosne, komu je ta „misija za Bosance“ bila povjerena. „Koji Turčin nije htio (a malo ih je bilo od neškolovanih, koji je htio), sjekle su se glave sjekirom, a drugi, kad su vidjeli, pristajali su, Boga mi.“ Pri tom su mu pomagali neki „osvešteni“ muslimani“.

Isto tako, podsjetio bih i da je Aleksandar Horvat na početku izlaganja svoje interpelacije naznačio da pobija gledišta u korist jugoslavenske ideologije koja je ranije u sabornici iznio zastupnik Živan Bertić, odvjetnik iz Zemuna. A Bertić je doista jedan od primjera brojnih hrvatskih lutanja. Kao otvoreni protivnik austro-ugarske hegemonije želio je tijekom Prvoga svjetskog rata da se ostvari slom Habsburške Monarhije. Put ga je odveo u redove onih koji su podržali stvaranje jugoslavenske države. Nakon rata i stečenih iskustava zabilježio je u svojoj brošuri Hrvatska politika (Zagreb 1927.) kako se u stvari odvijala promjena državnog ustrojstva: „(…) uskoro medjutim dodje svršetak velikog rata, njegova [Lorkovićeva] grupa ne imadjaše više ni vremena ni uslova da se pojača do kakve vodeće uloge, i tako dočekasmo svršetak rata razbijeni, nespremni, nesložni i rastrovani kao nikad u historiji. Bjesmo u toj slabosti namamljeni sladkim riječima u Beograd i ondje nemilice pogubljeni kao ćurani na političkom stratištu.“ Slično tome govoriti će i pisati mnogi drugi akteri pokreta za stvaranje jugoslavenske države poput Ante Trumbića, Ivana Lorkovića ili Dragutina Hrvoja, ukazujući na svoje slabosti u prijelomnim trenucima.

Da zaključim. Zločini u Odesi su istiniti događaj koji bolno pokazuje žalosne sudbine vojnika o kojima, da nije bilo Horvatove interpretacije, vjerojatno ne bi više ni bilo govora. Vinovnici zločina su više-manje jasni, a počinitelji su očito imali podršku vojnog vrha srpske vojske. Ostaje, kao i u mnogim drugim slučajevima, otvoreno pitanje broja žrtava. Točan broj stradalnika nikada nije ustanovljen. Moram priznati da mi se procjene o broju žrtava koji se kreću u rasponu između 10.000 i 30.000 za sada čine previsokima i neka buduća, sustavna istraživanja trebala bi nas dovesti do utvrđivanja približno stvarnog broja palih vojnika. U svakom slučaju, na svima nama je da pronađemo način kako ugraditi žrtve iz Odese u našu kulturu sjećanja. Još jedanput čestitam kolegi Čuvali na objavljivanju ove knjige i poticaju da se ne zaborave tragični događaji iz Prvoga svjetskog rata.

dr. sc. Stjepan Matković/HKV

100. obljetnica pravaške saborske interpelacije 1918. – 2018. Grozote u Odesi 1916. – 1917.

Što vi mislite o ovoj temi?

Sponzori
Komentiraj

Kultura

U Mostaru predstavljen prof. dr. Ante Čuvalo i njegove tri izuzetno vrijedne knjige

Objavljeno

na

Objavio

U okviru Tropletovih dana kulture 2018. u Mostaru HKZ Troplet organizirao je „Susret s autorom“ prilikom kojeg je prestavljen prof. dr. Ante Čuvalo i njegove tri izuzetno vrijedne knjige koje je objavio ove godine.

Knjiga “Komunistički totalitarizam na djelu – Hercegovačka hrvatska sela u poraću (1945. – 1952.)” je nastala na temelju arhivskih materijala mjesnih narodnih odbora koji su nađeni u podrumu općinske zgrade u Ljubuškom. Knjiga ”Croatian Martyrs for the Faith (Hrvatski mučenici za vjeru)” ima 94 stranice, te uz predgovor sadrži popis pobijenih hrvatskih katoličkih svećenika, redovnika, redovnica, bogoslova i sjemeništaraca u 20. stoljeću.

Autor navodi da su „crkveni ljudi“ stradavali i drugim narodima u Europi u II, svjetskom ratu i poslije ali nigdje u toj mjeri kao Hrvati. U nacističkoj Njemačkoj 220; Istočnoj Njemačkoj 110; Slovenija 220; Poljska 187 svećenika; Slovačka 14; Mađarska “oko deset”; Albanija 67, a među Hrvatima ih je pobijeno blizu 700. Knjiga je napisana na engleskom jeziku i namijenjena svjetskoj javnosti a posebno onima koji proučavaju hrvatsku povijest ili/i dolaze na naše prostore pa se žele upoznati s hrvatskom prošlošću.

Treća knjiga koja je predstavljena zove se ”100. obljetnica pravaške saborske interpelacije 1918.-2018. – Grozote u Odesi 1916.-1917.”, ima 214 stranica i govori o stradanju, mučenju i ubijanju tisuća zarobljenih pripadnika austrougarske vojske, Hrvata i Slovenaca, koje su zarobili Rusi a mučili srpski oficiri prisiljavajući ih da stupe u kraljevsku srpsku vojsku tijekom 1916. i 1917. godine.

Ovo je prva knjiga koja nakon 100 godina donosi interpelaciju koju je zastupnik Aleksandar Horvat podnio u Hrvatskom saboru.

U predstavljanju, pored autora, prof. dr. Ante Čuvala, sudjelovali su Anita Martinac, književnica; Hrvoje Mandić, povjesničar angažiran u Hrvatskom dokumentacijskom centru Domovinskog rata u BiH i fra Mića Stojić, voditelj Vicepostulature postupka mučeništva „Fra Leo Petrović i 65 subraće“.

-Razdoblje o kome ova knjiga govori je razdoblje golog preživljavnja u okrutnom totalitarnom režimu. Razdoblje je to koje nije dalo čovjeku niti da odžaluje svoje žrtve, niti da traži svoje poginule i ubijene. Na neki način i ova knjiga je spomenik tome vremenu i podnijetoj žrtvi – istaknula je književnica Anita Martinac govoreći o knjizi “Komunistički totalitarizam na djelu – Hercegovačka hrvatska sela u poraću (1945. – 1952.)”

Povjesničar Hrvoje Mandić govorio je o neistraženom razdoblju Prvog svjetskog rata i nedovoljno poznatom pokolju u Odesi.

– Dijelom zbog vremenskoga odmaka, a dijelom i zbog činjenice da su, za razliku od dva kasnija rata, bojišnice bile uglavnom u dalekim zemljama, tematika tog sukoba nije ni približno prisutna u javnosti kao što je to slučaj u nekim drugim europskim zemljama. U Francuskoj, čak i u najmanjim selima, spomenik poginulima u I. svjetskom ratu neizostavan je dio lokalne baštine … – kazao je Mandić.

Miroslav Nikolić, predsjednik HKD ”Troplet”, rekao je kako ova organizacija ove godine ima brojna događanja povodom Tropletovih dana kulture.

-Započeli smo još 21. listopada hodočašćem na Bobovac u sklopu molitve za Domovinu, zatim smo imali različita događanja, sve danas do promocije ovih knjiga – rekao je Nikolić zahvaljujući autoru i predstavljačima.

M.J./Hrsvijet.net

100. obljetnica pravaške saborske interpelacije 1918. – 2018. Grozote u Odesi 1916. – 1917.

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati

Kultura

Marko Ljubić: Nevenka poziva na otpor zlu!

Objavljeno

na

Objavio

Foto – Dorian Stigler

U Društvu hrvatskih književnika, 13. studenog 2018. na Trgu bana Jelačića, je predstavljena nova knjiga gđe. Nevenke Nekić, hrvatske književnice, pod naslovom “S Udbonosni patuljak”, kojoj je urednica bila gđa. Marija Peakić-Mikuljan. Predstavljači su bili g. Marko Ljubić, hrvatski publicist i novinar i Javor Novak, hrvatski književnik i publicist, a moderatorica gđa. Lada Žigo, voditeljica tribina DHK.

Tekst izlaganja Marka Ljubića:

Ocjenjivati javno knjigu iz pozicije književnog kritičara, pokušavati ljudima čitateljima preporučiti ili zadati obveznu strukturu, pripadnost, svrstavanje po formama i oblicima književnog izričaja, nekako je meni oduvijek značilo svojevrsno okivanje onoga što je autor napisao i izrekao. A Nevenka Nekić i okovi ne idu zajedno. Jasno mi je da nije moguće bez bar donekle zadate strukture kritike objediniti književno stvaralaštvo,vrednovati ga, uspoređivati i na temelju toga prema nekim usporednicama preporučiti suvremenicima i onima iz budućnosti, ali, neugoda koju sam oduvijek osjećao vođen i legendom da su kritičari netalentirani kniževnici, koje počesto rukovodi svijest o nedostatku talenta pa onda i frustracija, kod mene je snažnija od  obveze poštivanja tih minimalnih pravila, pa ću o knjizi Neveke Nekić govoriti kao čitatelj bez imalo interesa za davnašnju i strukovnu standardizaciju. Ispričat ću svoju priču u Nevenkinoj priči  “S Udbonosni patuljak”, koju je kao urednica potpisala još jedna sjajna književnica, Marija Peakić Mikuljan.

Djelo “S Udbonosni patuljak” se može kvalificirati na različite načine, koliko čitatelja toliko načina, pri čemu će svaka od tih kvalifikacija imati svoje uporište. To je kratki, snažni politički triler, krim roman, politička novela ili historiografska novela- roman, a meni se kao političkom komentatoru aktualnih hrvatskih bespuća, ponajviše sviđa ideja, tu knjigu predstaviti kao snažnu, neobičnu, dijelom strastvenu, dijelom u prozi, dijelom u poeziji, političku kolumnu, koja se otima uredničkim stnadardima i priča autentičnu priču s prijelaza epoha, i koja, usprkos tome što zahvaća dio neposredne hrvatske i zagrebačke prošlosti, autentične junake zbog kojih će neki s razlogom ovo djelo nazvati roman s ključem, zapravo vrišteći ukazuje na zagrebačku i hrvatsku sadašnjost i prilično sigurno neposrednu sutrašnjicu.

Zato je uvodna prispodoba sa snom i patuljkom zapravo poziv svima nama na intelektualni nemir.

Nevenku je s druge strane i onako teško svrstavati, jer mnogi će reći da ljudi čak i fizički sliče na ono što govore i pogotovo da književnici sliče na svoje priče, stihove, simboliku i poruke. Nekako mi njena ova knjiga zato više možda nego i jedna druga koju je napisala sliči na Nevenku s naslovnica s onom njenom vjetrovitom ili bujnom, kako kome drago, frizurom, koja simbolizira nepokornost i strast osobe, koja, koliko god zračili milinom, toplinom, zrači i snagom nepokornosti i buntovništva, iz kojega ne treba očekivati potvrdu navika ili neki predvidljivi red.

Naime sve u ovoj knjizi ukazuje na otpor.

Nevenka uvodi čitatelja u svoju priču svojevrsnim proroštvom, nekom vrstom predskazanja, koristeći san, dajući svemu praiskonsku biblijsku dimenziju zapisa u čovjekovom životu, koji je kao u slučaju njezinog glavnog lika Stjepana, kome u prvim rečenicama ostavlja ime, zatim uvodi nadimak Kolibrić, koji u jednome kritičnom trenutku razvoja njegovoga života postaje nježan ali zloslutan Koli, da bi na samome kraju ponovo postao Stjepan – kad je manje više sve ispričano i sudbina mu zakucala na životna vrata. Snu s patuljkom, koji je također sudbonosan, a čitatelji mogu po volji i višeznačno, time i izravno kreativno kao svojevrsni suatori s punim pravom tumačiti i interpretirati simboliku patuljka u osobnim doživljajima i tumačenjima same priče, autorica daje suvremenoj priči klasičnu dimenziju, izabire tipične crno-bijele simbole bez straha od stereotipa, pa zlo smješta u crno, crne patuljkove oči, a crnom daje simboliku zla. Već ovdje, na ovome dijelu, pomalo se cijela priča može usporediti i sa slikom, pisanje s potezima kista, a riječi mogu ostati bez tona s puninom vizualnog osjeta. Teško je naime ne uočiti u cijeloj knjizi neku vrstu izražajne integriranosti, neku vrstu simboličke manifestacije slikarstva, poetike i pripovjedanja.

Autorica svome Kolibriću namjenjuje prilično jednostavnu sudbinu, čovjeka razapetog između slobode svoga duha kome je podređen njegov cijeli život, duhu Kolibrića pridaje elemente s jedne strane genijalnosti, vrcakvosti, socijalnosti i komunikativnosti, a s druge strane, upravo taj duh je posve zarobio njenoga glavnog junaka, oduzeo mu praiskonsku mogućnost emotivne emancipacije, ostavio ga bez obitelji i učinio posve sebičnim, zarobljenikom samoga sebe, pa je njegova sudbina zapečaćena upravo snagom njegovoga duha. I utoliko izložena crnom, očima patuljka i početnom predskazanju. Moglo bi se reći da je autorica, a ne znam točno zbog uvjerljivosti, koliko potaknuta stvarnim poznavanjem života svoga zaključanoga junaka, a koliko svojom pripovjedačkom imaginacijom, odlučila kazniti oholost, neumjerenost, svaku vrstu sebičnosti, samozadovoljstva i tako prolaznih vrjednota kojima smo svi počesto opčinjeni upravo danas više možda nego ikada, i zbog kojih se gotovo pretežito oko nas, bar u javnosti -praktično urušava svijet koji bismo izvan svake sumnje mi ovdje okupljeni, htjeli živjeti i koliko toliko poštovati njegove vrjednote.

Ne oduzima svome Kolibriću Nevenka ljudsku toplinu, njegovom duhu, dovitljivosti, genijalnim humoreskama i satiričnim doskočicama ostavlja toplu ljudsku narav, ali ispod te naravi, razvija se priča u kojoj se on susreće sa svakodnevnim prolaznicima, kao s neukim i posve običnim Matijom radeći na uglju, gdje na upečatljiv način Kolibrićevu umnu superiornost i umjetničku narav, suprotstvalja mudrosti neukog čovjeka, koja kao i san s patuljkom, obilježi praktično cijeli život glavnog junaka. Ali, kao podsvijest, koja nikada neće iskoračiti iz okova nadmoćnog duha koji Kolibriću daje prava na koja većina ljudi ne smije ni pomisliti.

Zbog te nadmoćnosti, Kolibrić je i zatvaran, smijao se Mogulu kako Nevenka naziva “najvećega među nama” do devedesete godine, a mnogima i danas, uvodeći u osebujan Kolibrićev lik zgodu s doskočicom – komentarom lova, kada Mogul slavodobitno pred postrojbom fotoreportera pozira uz sedamnaest ubijenih divljih veprova, a Kolibrić fotografiju pred isljednicima komentira – kao osamnaest svinja.

I brani se pogrješkom u brojanju.

Već tu, a i čitavim nizom detalja sličnoga značaja i simbolike, Nevenka Kolibriću daje tipičan karakter čovjeka koji će svoju umnu nadmoć i podređen joj karakter, koji se jednostavno ne će i ne može kontrolirati ni pred evidentnom opasnošću, a koji ga vrlo seriozno, koncizno ali i realno prati do samoga kraja. Sve za duh, pri čemu je to sve doslovno, od vlastite sigurnosti, do gubitka obitelji, Dunje koja ga voli u svakoj zgodi, pogotovo kad bi zapao u nevolje i ostao sam, te sina, koji ga nijemo pita – zašto si takav, i što je stariji sve je hladniji i nesigurniji uz tako velikoga i produhovljenoga oca.

Zato je ovo priča i o gubitku oca.

Zato bi se također priča o Kolibriću, na ovaj Nevenkin način mogla mirne duše gotovo u cjelini i vjerno preslikati na tolike aktualne priče i ljude, na živote koji nas okružuju, veličine, koje su ili proizveli Mogulovi nasljednici radi svojih namjera i otvorene destrukcije temeljnih ljudskih vrjednota u današnjoj Hrvatskoj, pri čemu su te veličine za razliku od Nevenkinog Kolibrića, prazne, neproduhovljene, pa ni nemaju ništa izuzev nasilja i virtualnosti kao zalog, za razliku od Kolibrića – ali u konačnici manje više završava i on kao i oni.

I to je po mom mišljenju najvrjednija kritika u ovoj knjizi.

Krtika samoljubivosti. Samoljubivosti koja nema ni oči, ni razum, ni mudrost, pa iako ima mogućnost i gledati i misliti i čuti mudre ljude kao neukog Matiju suputnika u jednome trenutku životnoga pada, ili prisjetiti se trčkaranja davnašnjoj baki u krilo po toplinu i savjet, nema im se snage ni integriteta predati, uvažiti ih pred svojom veličinom, komoditetom i nekom vrstom mesijanskoga izazova.

Zato je posve konzistentno započeti priču o Kolibriću snom i patuljkom, zato će točno s tim patuljkom Kolibrić završiti a priča ostati neispričana i kao prijeteća poruka kojoj posebnu i specifičnu simboliku daje Peđa, s crnom kravatom na ulaznim vratima dvorane na Krematoriju.

U tome vidim snažnu kritiku današnjega Zagreba, Hrvatske, koje, pričajući i živeći život Kolibrića, Nevenka snažno i strasno voli, ali ne dopušta da joj crne patuljkove oči ili svijest o zagrebačkoj ili hrvatskoj realnoj veličajnosti, blokiraju razum i praiskonsku ljudsku mudrost. Nevenka ne dopušta da Kolibrićeve “đurđe” postanu obrazac hrvatske žene, vodeći Kolibrića kroz život i preko “đurđa” kako je on nazivao prolaznice u svome hedonističkom poimanju života, od tuluma do tuluma. Nevenkina je žena Dunja ili Magda, tako malo prva, druga nešto više, a tako snažno prisutne u ovoj priči. Ukratko, tko god svijet gleda s ozemlja, tko nema perspektive recimo Projekta Velebit oko koga se trenutno okuplja jedna skupinica ljudi, koji dobro vide ljepotu, izazovnost ali i zloslutnost Gabičinih čvrstih grudi, dugih nogu i iskušenje užitka bez ljudske kontrole i svojevrsne obveznosti vrijednijem u ljudskom životu, jasno je kao dan da će mu na nekim vratima nadzirući ispraćaj, završetak, ali i svakodnevnicu do toga trenutka, stajati Peđa i smijuljiti se bolu, suzi i tihoj patnji Dunje i Ivana, ostavljene supruge i sina.

Ili ostavljenoga zavičaja, grada i zemlje Hrvatske.

Nevenka dramaturški snažno, pedagoški neumoljivo i autoritativno ukazuje na to ovom svojom pričom.

Jednostavnost forme kojom ona snažno, gotovo u svakom pasusu, u monologu, dijalozima koji ne guše razvoj priče, postiže dramaturšku napetost, otkriva tipično Nevenkin način pripovjedanja, koga se ne može izuzeti iz učiteljske naravi gotovo refleksnog autoriteta izgrađenoga godinama rada s djecom i mladim ljudima. Kombinacija stavova i pitanja, zapravo u svakoj mislenoj cjelini u knjizi, omogućuje gotovo uredan dijalog čitatelja, ne s njom, ne s junacima koji se smjenjuju u zgodama i događajima, nego sa samim sobom, pa čitanje postaje svojevrsna rasprava, pri čemu čitatelj ima neograničenu mogućnost sudjelovanja, zazuzimanja stavova i komentiranja odluka, poruka, pitanja. Taj pedagoški refleks u određenim elementima ima gotovo surovu snagu, pa Nevenka s lakoćom presjeca dvojbe oko opredjeljenja između zla i dobra, dajući likovima s one strane hrvatske kršćanske naravi često i vrlo groteskna obilježja, predstavljajući ih kao Kolibrić Mogula osamnaestom svinjom, ističući njihove trbušine, oči što vire iz sala, pri čemu ni u jednom trenutku ta obilježja fizičkoga izgleda nisu sama po sebi predmet izrugivanja ili kvalifikacije. Primjerice, Kolibrićev zatvorski cimer, sitni džepar i razbojnik, iako ima i trbušinu, nezgrapan je, krezub, ukratko kao tipičan razbojnik neugledan, nije oličenje zla, jer ga Nevenka uz sve to što ga pripada u tipičnoj kategorizaciji ljudi s one strane, izdvaja iz zla o kojemu ona piše, a koje predstavljaju, s jedne strane ogrezli likovi čija zapuštena tjelesa zapravo govore o izuzetku ljudskoga dostojanstva, a s druge strane, upravo zlu u toj kombinatorici daje i fizički privlačne dimenzije kao svojevrsnom iskušenju predstavljajući zgodnu  Gabicu i Peđu, pa i Klancira, njihovoga zlog pajdaša.

Dramaturška nit u cijeloj knjizi je vidljiva, što stilom, što sadržajem priče, što osobenošću likova koji se isprepliću, ali bez nepotrebnoga gomilanja važnosti i usmjeravanja pozornosti čitatelja na nevažne prolaznike i događaje. Prolaznicima, pogotovo predstavljajući zgode iz Kolibrićeva pokušaja naći posao nakon zatvora, hodočašćenje po kancelarijama, sve od reda sivim i tmurnim rupama kakve ne nude svijetlo i društvenost, te ljudskost po svojoj sivoj naravi, što Nevenka kratkim opisima tu i tamo ponekoga usputnoga detalja posve realno postiže i u vizualnoj dimenziji, autorica postiže poziv na realno preispitivanje današnjice, ponašanja ljudi koji bježe od bilo kakva rizika pružanja ruke neposlušnicima ili oponentima režima, ili intelektualno radoznalim suvremenicima, do prelaska na drugu stranu ulice, kako sveprisutne oči zla ne bi vidjele i – izazvale neugodna pitanja. Ti prolaznici su zapravo u ovoj knjizi snažna, gotovo bolna kritka današnjih Zagrepčana i Hrvata, koji usprkos tome što i vide, i znaju obilježja, i zla i dobra, što vide sve oko sebe, nemaju snage zastati i usprotiviti se novim mogulima. S naglaskom, da je ranijega Mogula zamjenio neki nepoznati i nepersonalizirani, ali ništa manje nazočan, dok su Golemi ili Svileni, gotovo pa vjerno oživljeni i preslikani u hrvatsku stvarnost. Točno kao u ovoj priči, u ovome političkom krimiću s dubokim poetskim sekvencama i slikarskom imaginacijom, simbolika koju vidimo, ali ju ne uvažavamo, događa se u našim životima i oko nas na svakome koraku.

Počevši od ovoga pomalo mitskog mjesta hrvatskog identiteta, Društva hrvatskih književnika, gdje predstavljamo Nevenkinu knjigu, nad kojim visi neki Peđa na vratima, koga ni ne moramo vidjeti, ali nema sumnje da čeka ili očekuje kremiranje. I sve čini da do njega dođe, a mi mu se nemamo snage oduprijeti ostajući u ilegali u svojoj domovini.

Nevenka inače postiže snagu izražaja koristeći često svima poznate simbole, pogotovo kad se radi o zloslutnim značenjima. Recimo, tri poljupca lažnoga brata i sestre, koji su odveli Kolibrića, prvo Koliju, zatim ga sahranili kao Stjepana, tipičan je simbol i predskazanje, gotovo uz rame patuljkovih crnih, zlih i oživljenih očiju. Istodobno, tri poljupca govore o snažnom karakteru autorice, koja ne dopušta nagađanje o svojim stavovima, odnosu prema svojim vrjednotama ili nazivlju iskustvenoga zla, kao što ih ne dopušta ni u jednome dijelu knjige, ali ni u cijelom svom književnom i javnom opusu.

Konačno, čitatelj će se u ovoj priči susresti s čitavim nizom autentičnih historigrafskih detalja, koje u svojoj autorskoj imaginaciji autorica ne slijedi doslovno, predpostavljajući čak i kronologiju živoj priči i čovjeku i ljudima oko njega, susresti će se s prigušenim i obezplemenjenim Zagrebom u liku tople žene Magde, koja je kao i Zagreb i Hrvatska čak i danas, živjela u sivim prostorima i poslušno glumila cijeli svoj život bezbojnog partijskog aparatčika čuvajući u limenoj kutijici priču o svojoj prošlosti duboko u svome stančiću, daleko od nadzora Tamo Gdje Treba kako Nevenka imenuje zgradu na Zrinjevcu, ukazujući pojmovima Zrinjevca i zloglasne zgrade na sveprisutni paradoks neposredne zagrebačke prošlosti; pohranjenu priču u kutijici kojoj su “osloboditelji” koji nam se i danas nameću kao sudbina i civilizacijski uzor, oduzeli njenu plemenitost, pa je tek u smrti postala ono što je bila po rođenju, odgoju i naslijedstvu – plemenita. Čitatelj će se susresti s nevjerojatno lijepim figurama, od kojih ću istaći opis tišine, tišinom trave u vodi, što na određenim mjestima teškom i zloslutnom razvoju događaja, pa i teškim i snažnim izrazima, daje ljepotu dostojnu kategorizacije književnosti –lijepom. Na kraju, ovu knjigu ne valja uspoređivati. Čak ni s prethodnim Nevenkinim knjigama, jer usporedbe i pokušaj svrstavanja po mom mišljenju, s jedne strane, oduzimaju Nevenki ono iskonsko što je upravo u ovoj priči izrekla, jer život, pa i poetika autora je kao rijeka, da parafraziram antičkog filozofa – nikada nećemo ući u istu rijeku. Zato vodu valja pustiti neka miluje i zapljuskuje svoje obale, a u ovoj knjizi valja potražiti još jednu, bar malčice novu Nevenku, nas same, naš Zagreb i Hrvatsku, a puna je pouka. Šteta bi ih bila propustiti.

Marko Ljubić/ProjektVelebit

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati
Sponzori

Komentari