Pratite nas

Analiza

General Slobodan Praljak o zaštiti od požara

Objavljeno

na

General Slobodan Praljak, dipl.ing., je uz stručnu pomoć Ane Martinović, dipl. ing. arh., Slavena Letice, mag.ing.urb., Guillerma Eduarda Gauna, mag. ing. građ., Tanje Grilec, mag.ing. arh. i Studija Conspecta d.o.o. u tamnici u Sheveningenu izradio “Idejnu studiju prevencije i gašenja požara zaštićenih šuma na Jadranu”.

Zbog niza smjelih i zanimljivih rješenja i trenutka kad je opasnost od požara na Jadranu i priobalju zaprijetila gospodarskoj i inoj sigurnosti Hrvatske dajemo na uvid dijelove ove studije. Ona je tiskana u 500 primjeraka i razaslana je na niz nadležnih adresa u Republici Hrvatskoj no nije izazvala nikakvu pozornost, piše hkv

„Idejna studija prevencije i gašenja požara zaštićenih šuma na Jadranu“

Predgovor

Ako požar brzo uočimo, otkrijemo, detektiramo, detektorom – uočivačem, aso spremnik s vodom imamo u blizini požara, ako gašenje možemo početi odmah uključivanjem pumpi i vodenih topova iz daljine onda ćemo uspješnost gašenja bitno poboljšati.

Otkrivača (detektora) požara ima raznih, pouzdani su i nisu skupi, prijenos podataka (dojava) i automatsko upravljanje sustavom danas je jednostavno i nije skupo, spremnici se mogu ukopati na pogodnim mjestima i ne moraju nagrditi okoliš, pumpe su moćne, a vodeni topovi mogu se servouredajima okretati oko vertikalne osi 360°, a po vertikali usmjeravati od 30° 80″. Generatori nisu skupi, dugotrajni su, lako se uključuju s udaljenosti, kišnica se može sakupljati na više načina itd., itd.

O pozari

Znalci o šumama i vodama, znalci o vodi i požarima, energetičari, strojari, elektroničari-automatičari, građevinci, sve to mogu lako projektirati za šumu nekog nacionalnog parka – Mljeta naprimjer.

Moji izračuni kažu da to nije skupo. Moja razmišljanja kažu da bi takav ogledni projekt mogao dobiti novac iz EU.

Padala mi je na pamet ideja o osovini – općine Mljet. Dubrovačko-neretvanske županije, “Končar”-gospodin Damiko Bago. S idejom nikada ne znaš da li je dobra ili dobra nije.

Jedini način provjere jest kad ljudima daš idejni projekt na uvid. To i činim.

Ideju sam imao ranije ali sam prije skoro trinaest godina morao otputovati na “službeni put” u Europu, u Den Haag, a uvjeti boravka i drugi poslovi odlagali su bilo kakvu razradu te ideje.

Moj sin Nikola pronašao je ekipu koja je pomogla, njihova imena su na naslovnici. Poimenično im zahvaljujem.

Nedostaju neke razrade, elektronika, automatika, energija-struja, vatrogasci, ali šta je tu jest.

Predmet i ciljevi studije

Šume i šumska područja čine udio od 47,5 %, odnosno 2,688.687 ha ukupnog teritorija što je gotovo polovica ukupne površine Republike Hrvatske te predstavljaju izvanredno prirodno bogatstvo zemlje. Prema namjeni, šume se klasificiraju kao gospodarske, zaštitne i šume s posebnom namjenom. Šume s posebnom namjenom čine dio svih nacionalnih parkova u Republici Hrvatskoj. Nacionalni parkovi, parkovi prirode i ostala zaštićena područja često su pogođena različitom problematikom: od nepostojanja prihvatljivih modela upravljanja, slabe ekološke osviještenosti predstavnika lokalne samouprave, onečišćenja, neriješenog odvoda komunalnih voda i kanalizacije do prirodnih katastrofa pri čemu se, posebice na Jadranu, ističu sezonski požari otvorenog prostora. Sve nabrojano ostavlja velike tragove na životinjskom i biljnom fondu čija vrijednost je neprocijenjiva.

Tema urbanističko – arhitektonske studije prevencije i gašenja požara zaštićenih šuma na Jadranu (dalje: studija) je pružiti podlogu sa stručnom i detaljnom analizom problematike požara na Jadranu, sa naglaskom na zaštićene dijelove prirode.

Cilj studije je ponuditi krajnje rješenje najboljeg načina prevencije požara u njegovom nastanku, te model gašenja već nastalog požara u svrhu sprečavanja njegovog daljnjeg širenja. Ponuđeni krajnji model karakterizira fleksibilnost i mogućnost njegove implementacije na određena zaštićena i teško pristupačna područja Republike Hrvatske.

Studija je podijeljena na tri faze, prema etapnosti istraživanja i razvoja projekta.

O pozaru 6

Kartografija

U prvoj fazi studija se bavi općom analizom problematike požara u Republici Hrvatskoj, procjenom štete nastale od požara u određenom relevantnom razdoblju, uzrocima nastajanja požara, faktorima koji utječu na nastanak i širenje požara, te poznatim metodama koje imaju za cilj napraviti procjenu ugroženosti područja od požara. Analize i zaključci popraćeni su grafičkim prikazima na kojima su obrađeni utjecajni faktori vezani za djelovanje požara. Kao primjer za implementaciju ponuđenog modela zaštite od požara, studija se u drugoj fazi razrade bavi slučajem Nacionalnog parka

Mljet na Južnom Jadranu. Kao dio studije analiziraju se postojeći prostorni parametri od značaja za lokaciju, prezentiraju se relevantni izvadci iz prostorno – planske dokumentacije, te lokacijski faktori koji su direktno vezani za problematiku nastajanja požara: analiza godišnjih oborina, maksimalne godišnje temperature, broj osunčanih dana, dostupnost terena (kopno, zrak, voda), postojeće najbliže vatrogasne postaje, analiza njihove učinkovitosti, ispitivanje potencijalnih lokacija na koje bi se model mogao implementirati, te drugi određujući faktori.
Treća faza studije nudi detaljnu razradu modela za prevenciju i gašenje požara. U ovoj fazi obrađena je arhitektonska koncepcija modela, te detaljni nacrti koji mogu poslužiti za daljnji razvoj modela te na koncu, njegovu konačnu upotrebu.

Pored nacrta samog modela, grafički je simuliran način funkcioniranja modela u mogućim predvidljivim slučajevima opasnosti od požara. Idejni arhitektonski nacrti popraćeni su prostornim prikazima smještaja modela u prostoru.

Vodeni topovi

Direktni napad na požar planira se preko korištenja razgranatog sustava vodenih topova pozicioniranih na razvodu osnovne i sekundarne vodovodne mreže. Karakteristike ovih topova čine ih najpogodnijima za ovakav način borbe protiv požara u prirodi.

Poželjna je brončana varijanta instalacije zbog moguće prisutnosti morske vode i same blizine mora na određenim lokacijama. Kada je riječ o samoinducirajućem modelu topa koji je potreban za ovakvu situaciju težina čitave instalacije iznosi otprilike 42 kg. Okvirne vanjske dimenzije ovakvog topa: duljina 1.5 m, širina 0.8 m ga čine estetski pogodnim za prirodna okruženja. Vodeni topovi su dizajnirani na način da izbacuju vodeni mlaz dosega od 87 metara pri pritisku od 6 bar odnosno 95 metara pri maksimalnom pritisku od 12 bar. Duljina mlaza i količina vode ovisi o pritisku ali i vanjskim faktorima kao što je posebice vjetar. Topovi bi bili spojeni izravno na vodovnu mrežu (osnovnu i sekundarnu). Aktivacija topova bi se vršila preko monitora koji mogu funkcionirati hidraulično ili električki. Preporučena bi bila električno/hidraulična veza jer u tom slučaju nema ograničenja u udaljenosti topa i monitora. Struja dobivena iz solarnih ćelija bi bila dovoljna za aktivaciju sustava.

O pozaru 7

Katro2

Za proračun načina funkcioniranja vodenih topova uzeto je u obzir vremensko razdoblje od 120 minuta tijekom kojeg bi dva vodena topa mogla istovremeno izbacivati vodu. Takvim načinom izbacivanja vode ideja je ugušiti već početni požar i izbjeći njegovo daljnje širenje.

Način funkcioniranja vodenih topova:
– doseg: cca 90 m
– operativni protok vode 5 m3 / min
– potrebni pritisak za rad sustava 10 bara
Potrebni volumen vode
V potr. = 5 m3/ min x 2 vodena topa x 120 min
Vpotr= 1200 m3

Dobiveni volumen potrebno je osigurati u vodospremnicima raspoređenim po prostoru NP Mljet.

Jedan vodeni top pokriva područje od 25 400 m2. Simultanim djelovanjem dva vodena topa postiže se pokrivenost ugroženog područja.

Zaključak

Osnovna ideja studije prevencije i gašenja požara zaštićenih šuma na Jadranu temelji se na fleksibilnosti implementacije modela. Daljnjom razradom ovisno o konkretnoj lokaciji implementacije model se može ugraditi na svako područje za koje se procijeni da mu je potrebna efikasna zaštita od požara. Sustav razrade modela na području NP Mljeta jedan je od izvedbom zahtjevnijih primjera zbog površine djelovanja sustava. Na primjerima manjih obuhvata, primjerice lokalitet otoka Lokruma, s mnogo manje intervencije model bi se mogao vrlo jednostavno implementirati te pružiti potpunu zaštitu kopnene površine od požara.

Na području NP Mljeta, koji je u ovom slučaju uzet kao poligon za prezentaciju modela, uzele su se u obzir lokalne karakteristike otoka Mljeta, za ispitivanje svake sljedeće lokacije potrebno je uzeti u obzir njene lokalne karakteristike.

o pozaru 8

Vodospremnik sa solarnom šumom u pogonu

Cilj modela je prvenstveno djelovati na početni požar, te su se u ovoj studiji uzeli u obzir parametri za djelovanje kako bi se požar inicijalno zaustavio. Model podliježe fleksibilnosti u smislu proračuna duljeg djelovanja na vatru i povećanjem kapaciteta vodospremnika, potencijalnim mogućim spajanjem na lokalne vodovodne mreže na lokacijama gdje je to moguće, te ukoliko se pokaže potrebnim izgradnjom pumpi koje bi crpile vodu iz mora. Na taj način bi se osigurala neograničena količina vode kao sredstva djelovanja na požar koliko se to pokaže kao potrebno na nekim lokacijama.

Vidljive fizičke intervencije u okolišu svedene su na minimum. Cjelokupni razvod vodovoda odvija se ispod površine terena. Vodospremnici su koncipirani na način da se izvode u poluukopanoj varijanti gdje je to moguće, a dalje su prekriveni zemljanim omotačem na način da nakon izvedbe ostaju neprimjetno u okolišu.

Sakupljači kišnice koji imaju dvostruku ulogu (sakupljača kišnice i vidikovca / osmatračnica) osmišljeni su na način da se po njihovoj vanjskoj konstrukciji izvede “zeleni” zid, koji ima mogućnosti na SEBE primiti široki raspon vegetacije, pri čemu se preporučuje konzultiranjem sa stručnim osobama kako bi se odabrala najprihvatljivija vegetacija za svaku konkretnu lokaciju.

Dosad uobičajeni načini borbe protiv požara imali su dosta neželjenih učinaka, osim ozbiljnog narušavanja okoliša koje uključuje nestanak pojedinih vrsta biljnog i životinjskog svijeta na oštećenom području, opasnost za ljudske snage je faktor prisutan pri svakom pokušaju gašenja požara. Današnji razvoj tehnologije je mipredovao dovoljno kako bi se moglo ozbiljno raditi na eliminaciji djelovanja ljudstva u najvećoj mogućoj mjeri štoje ovaj model funkcioniranja protupožarnog sustava htio pokazati.

Implementacijom modela prevencije i gašenja požara zaštićenih šuma na Jadranu, podaci o požarnoj dinamici izneseni na početku studije trebali bi postati prošlost a prirodna bogatstva u obliku šuma koje se smatraju jednim od najvećih vrijednosti Jadrana bi ostale netaknuta ne samo danas, već i u budućnosti.

Što vi mislite o ovoj temi?

Analiza

Matko Marušić: Pouke i neprilike hrvatske pobjede na saborskim izborima 2020.

Objavljeno

na

Objavio

Žurim ovo napisati s naivnom i ludom, ali vrućom i dirljivom željom da izabrani zastupnici za hrvatski Sabor tekst pročitaju prije nego se dogovore o stvaranju nove vlade. Analiza se zasniva na zamisli svehrvatskog pomirenja – usprkos svim razlikama. Izborni su rezultati pokazali da hrvatski narod na neki način osjeća isto i da bi bio spreman ozbiljno krenuti tim putom.

Izborni rezultati

Samo za budućnost ponovit ću neslužbene rezultate izbora za Hrvatski Sabor od 5. srpnja 2020.: HDZ – 66, Restart – 41, Domovinski pokret – 16, Most – 8, Možemo! – 7, SSIP/Pametno/Fokus – 3, HNS – 1 Reformisti – 1 mandat.

Što nas to uči i čemu se možemo nadati?

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

Svi oni koji o meni ružno pišu (da sam „hadezeovski plaćenik“ i slično) neka dobro razmisle zašto sam ja bio u pravu, a oni u krivu. Ne zbog mene, mene mogu i dalje slobodno napadati, ali – moraju razmisliti zašto im je hrvatski narod tako jasno rekao da su u krivu.

Pobijedila je Plenkovićeva hrvatska ali umjerena politika („suvremeni suverenizam“), koja na prvo mjesto postavlja sigurnost građana i države. No te riječi ne bi pomogle da HDZ nije tako doista i postupao – da sada ne nabrajam što je g. Plenković 100 puta nabrojio u kampanji, i prije i poslije nje, a sve je istina. Čuvanje sigurnosti se mora dokazati djelima. Suvremeni suverenizam nije lošiji – nego bolji – od onoga zastarjelog – žestokog, pravaškog, nazdravičarskog. On čuva državu i hrvatski narod, vjeru i identitet, povijest i istinu, ali ostavlja prostor razlikama i specifičnostima drugih, npr. hrvatskih Srba. A ako ti različiti, ovdje hrvatski Srbi, to misle zlorabiti za protuhrvatske ciljeve – tim gore po njih. Primjerice, primijetili ste da je g. Pupovac u kampanji za ove izbore svoje djelovanje prebacio na šalu i izvolite zaključiti zašto: on tako misli i nastaviti, ali zna da je to besmisleno i smiješno. Pa bih mu onda to i ostavio, jer je prestar da nauči koliko je politički nezreliji od onih koji slave Juru i Bobana.

Nakon hrvatskog naroda – tu je veliki i veličanstveni Andrej Plenković, sasvim jasno čovjek ranga Franje Tuđmana. Moram priznati da se više nego njegovoj inteligenciji divim njegovim čeličnim živcima – kako je dočekao i ispratio sve nevolje koje su ga bile snašle – od Agrokora i Uljanika, preko razmjerno slabih rezultata na EU izborima i divljanja SARS-2-COV-a i razularenosti SDP-ovskih Marasa i Stazića (Bog im dao pokoj dušama) do predizbornih napada s desna i s lijeva (desni više bole, jer za komuniste znamo da su glupi, ali konzervativci i domoljubi to ne bi trebali biti) i lažnih anketa složenih da obeshrabre i njega i njegove birače.

I još je u pobjedničkom govoru naglasio i zaštitu manjina i čuvanje ljudskih prava, jer i to je – suvremeni suverenizam. Hrvatski suverenizam.

Socijaldemokratska partija (SDP)

Koliko god iracionalan, napuhan bez osnove i lažno učen, SDP bi sada ipak trebao shvatiti da ovo nije ni 1945. niti 1972. Zar su oni stvarno pomislili da će silom narodu nametnuti svoj svjetonazor? Tko može biti toliko glup da miran i kulturan narod naziva fašističkim i talibanskim, a onda od njega očekuje da za njega glasuje? Tko se usudi obećavati povećanje plaća, mirovina i socijale a istodobno najaviti i smanjenje poreza, s tim da nikad ni pogledao nije stanje državnog proračuna?

Jer komunistima, na čelu s g. Grčićem, stanje proračuna nikad nije bilo bitno: njih je veliki vođa drug Tito naučio da žive na inflaciji i stranim donacijama da ne prijeđu ni na Istok ni na Zapad. Oni „brane radnike“, a veze nemaju o proizvodnji, niti su ikad u proizvodnji radili, niti su bili radnici, pače su redom neradnici i lažni intelektualci. Za njih radnici niti ne glasuju. Za njih glasuju oni koji se nadaju da će, kao i oni, domoći kruha bez motike.

Domovinski pokret Miroslava Škore (DPMŠ)

Domovinski pokret Miroslava Škore (DPMŠ) je dobio manje mandata nego se nadao i nego je u načelu zaslužio. Kažem – u načelu, jer je domoljublje jako važno; ali u zbilji su dobili i previše: nikakvu, apsolutno nikakvu politiku g. Škoro (i nitko njegov!) nije izgovorio a da bi bila u skladu s onim zbog čega su nastali i dobili dosta glasova! G. Škoro je slavio Tita koji je međunarodno priznati krvnik, koji je pobio pola milijuna Hrvata i imao 40 vila i … Bože, sačuvaj, ne usudim se ni nabrajati. No ni riječi o broju žrtava u Jasenovcu, o Bleiburgu i Križnom putu, ni riječi ni o čemu važnom, nego „ja i narod“. E, pa nije, narod nije tražio Škoru, nego djela.

DPMŠ nije dovoljno ni pametan niti domoljuban da odmah i bezuvjetno uđe u koaliciju s HDZ-om, pa će se raspasti. Ne može se politički preživjeti od paušalne kritike HDZ-a. Bojim se da će njegova sudbina biti još jedna tužna slika ponavljanja političke nezrelosti hrvatske desnice.

MOST

MOST je pak dobio više mandata nego se nadao i nego je u načelu zaslužio. Ma, ljudi moji, što su oni to ponudili hrvatskom narodu otkad su se pojavili? Časna riječ, ja ne znam. Eno, dobri čovjek Bulj govori da su oni za maloga čovika, ali nikako da kaže kako. I ja sam iz Cetinske krajine (jako ponosan!), ali gledam i vidim da Plenki za tu svetu zemlju radi puno a oni ništa. De, da čujemo što ćete konkretno raditi i postići, ako se to ikako može čuti?

MOST ima samo jednu dobru stvar, a to je pola bračnoga para Raspudić. Gospođa. Gospodin ima potencijal, ali bojim se da više voli sebe nego svu Hrvatsku zajedno. A to je teška bolest. Međutim, krasna gđa Marija je pametna, promišljena, hrabra i poštena. Ja bih nju odmah sutra za ministricu kulture ili znanosti, s tim da to MOST-u bude jedini Plenkovićev ustupak – za čelično vjernu koaliciju.

Moram navesti o gđi Mariji Selak Raspudić još nešto, jer je jako poučno i vrijedno upamtiti. Na završetku sučeljavanja na HTV1 poželjela je, u ime dobrote, mira i političke kulture – sve najbolje na izborima mladom komunističkom vođi Tomislavu Tomaševiću. Pogledajte ponovno njegovu reakciju! Nije mogao vjerovati da to čuje! Komunisti neprijatelje ubijaju, a kamoli da im za išta žele dobro. I nije rekao ništa, ali gledao ju je kao da mu je dobacila neku najstrašniju uvredu, npr. da drug Tito nije bio „heroj i genije i komandant naše armije“.

Mladi komunisti

Među mladim komunistima ima i starih, ali to nije bitno – svi su komunisti mladi intelektualno, jer pojma nemaju o politici, životu i odnosima među ljudima. U ovom pristojnom „bezmarasnom“ Saboru za njih nema posla. Budući da radnici nisu s njima (nego im se oni gade) i da ništa ne znaju o ekonomiji, osuđeni su na borbu da se žene bez ikakvih kriterija rješavaju svoje djece, da dva muškarca posvajaju i odgajaju djecu (ako se jedan osjeća ženom, neka se tako odjene da znamo) i da sva energija bude zelena čak i ako se umjesto žitnih polja sadi korov od kojega se može napraviti benzin. Da, još će nas plašiti i globalnim zatopljenjem jer je ljeti dosta vidljivo i jako se boriti protiv fašizma, jer ga uopće nema.

U dubini duše se nadam da se gđa Marijana Puljak ne će pretvoriti u gđu Sabinu Glasovac, da gđa Glasovac da ne će oponašati gđu Daliju Orešković i da ni jedna od njih a zapravo nitko, ne će oponašati gđu Anku Mrak Taritaš.

Još nešto: drago mi je da više nema stranke stvorene da dužnici ne bi vratili osobne dugove, a nesretan sam da još uvijek postoji stranka umirovljenika koja politički želi sebi povećati mirovine a drugima kako bude.

Poslijeizborno koaliranje

Ovo pišem slobodno jer znam da ne mogu pogoditi što će biti. A sve mi se čini da znam što bi trebalo uraditi, pa je šteta da se ne će dogoditi.

Velika koalicija

To je koalicija HDZ-DOMŠ-MOST-„Manjinci“. Kao što g. Plenković dobro zna (i kaže) s „Manjincima“ treba ići jer je to gospodski i uljudbeni i današnjem svijetu politički poželjan i kršćanski i hrvatski potez. Koštao bi nas ne više od deset milijuna kuna, a g. Pupovac bi imao prostor toliko sužen da bi morao i dalje angažirati biološke Hrvate da pišu velikosrpsku politiku. A to nije opasno nego gadljivo, no razlika je velika.

DPMŠ treba ući u koaliciju s tim da dobije samo jednu protuuslugu: da hrvatska vlada odmah počne graditi Hrvatsko povijesno groblje na Udbini. O tome sam već pisao, ali moram ponoviti:

Okružje Crkve hrvatskih mučenika na Udbini treba urediti kao groblje i memorijalni muzej svih hrvatskih žrtava gdje god se mogu pronaći njihovi zemni ostatci ili sa sigurnošću utvrditi da su ubijeni nevini, samo zato što su bili Hrvati.

To mjesto treba postati mjesto hrvatskog sjećanja na sve povijesne žrtve, a time i na tisućljetno nastojanje Hrvata da dobiju samostalnu i nezavisnu državu koje moramo zadržati zauvijek; Udbina treba Hrvatima postati ono što je Židovima Yad Vashem.

Dana 17. lipnja 2019. u emisiji o zločinima komunizma u 20 sati na HTV1 slovenski stručnjak je poručio Hrvatima: „Kad počnete otkopavati svoje ljude pobijene 1945. vidjet ćete razmjere zločina koji je počinjen nad Hrvatima“ (cit. po sjećanju).

Na Udbini treba napraviti grobnice za zemne ostatke svih žrtava iz svih poznatih masovnih grobnica, otkopati i istražiti sva mjesta masovnih ubojstava Hrvata za koja se zna da postoje a nisu istražena te sve zemne ostatke žrtava prenijeti na Udbinu.

Svaka grobnica (računam da bi ih bilo do dvije tisuće) treba dobiti svoj opis i objašnjenje, a za sve treba napraviti zajednički muzej s odgovarajućim podatcima, fotografijama, knjigama, svjedočanstvima i dokumentima koji se odnose na pojedino stradanje i, naravno, sve digitalizirati, usustaviti i učiniti pretraživim preko svemrežja.

Crkva hrvatskih mučenika sagrađena je na Udbini zbog strašnih razloga genocida nad hrvatskim narodom koji su u Lici, i daleko okolo, proveli najprije Turci a onda Srbi i komunisti.

Prostor je velik i povoljan za to golemo groblje, blizu je autoceste i veže se na ostatke starohrvatskih i hrvatskih srednjovjekovnih spomenika i utvrda koji također traže obnovu, izlaganje i povijesna objašnjenja.

To bi bilo stalno mjesto posjećivanja, obilježavanja, molitve i učenja.

Židovima, Srbima, Romima i drugih stradalnicima u našoj strašnoj povijesti treba ponuditi da, prema želji i mogućnostima, i oni na tom mjestu naprave grobnice za svoje stradale članove.

Moja amaterska procjena kaže da bi 200 milijuna kuna godišnje kroz deset godina (ukupno oko dvije milijarde kuna), bilo dostatno za izvedbu projekta. A mogao bi se dobiti i europski novac.

Radi se o projektu koji rješava brojna hrvatska i ljudska pitanja:
– civilizacijskom pitanju, jer se radi o poštovanju prema nevinim žrtvama,
– humanom postupku, jer se radi o ljudima koji su stradali,
– humanitarnom projektu jer donosi smirenje potomcima žrtava,
– političkom potezu, jer raščišćava najbolnije događaje iz hrvatske povijesti što je jedini put prema pomirenju,
– poštovanju koncepta ljudskih prava, jer svi ljudi imaju pravo na grob i sjećanje,
– kulturnom, umjetničkom i urbanističkom projektu možda i bez premca u svijetu.

Projekt je nesporan za sve dobre i pristojne ljude, kompletira hrvatsku povijest, u skladu je s civilizacijskim, političkim i službenim vrijednostima Europske unije i Hrvatima i svim hrvatskim građanima donosi toliko potrebno pomirenje i smirenje.

Time bi, ako uspije, DPMŠ ušao u hrvatsku povijest, održao obećanje ustrajanja na domoljublju i spasio se klasične politike koju ne zna.

MOST mi je u dubini duše ipak drag i njemu bi g. Plenković trebao dati da g. Bulj bude ministar u Ministarstvu socijalne skrbi. Pa da se konkretno bavi malim čovikon, navlastito onim u staračkim domovima, na drogi i bez doma. Alternativno se MOST-u može dati Pravosuđe, ali na osnovi plana koji treba iznijeti g. Bulj i za njega odgovarati građanima. U prvom se pokušaju nisu proslavili.

Plenković je previše pametan da bi odbio takvu koaliciju, jer bi ona bila ne samo dobra za Hrvatsku nego bi bila oduševljeno primljena u EU.

Ako bi tu koaliciju odbili DPMŠ ili MOST, ili oba, osudili bi se na životarenje bez utjecaja u Saboru a time i na svoj postupan raspad. Oni mogu dovijeka paušalno kritizirati HDZ ali dok HDZ ovako dobro radi ništa mu ne mogu.

Najzanimljivija bi bila situacija g. Pupovca! On bi trebao odbiti koaliciju s DPMŠ, ali to bi ga isključilo iz vlasti i k tome pokazalo njegovu netoleranciju. Iskreno govoreći, u interesu svehrvatskog pomirenja, bilo bi bolje da koaliciju prihvati i sjedne za stol s „neprijateljima“ koje sada napada sa sigurne udaljenosti; takvi bi razgovori sigurno dali neki oblik pozitivnog rezultata u odnosu na njegovu ružnu i za Hrvate i Srbe štetnu velikosrpsku politiku.

Veliku koaliciju bi bilo lijepo dobiti i stoga što u njoj ne bi bilo SDP-a, za koji su se mnogi nadali (zacijelo i EU) da će ona nastati koaliranjem HDZ-a i SDP-a. Pojam Velike koalicije time bi dobio novo značenje, izvorno hrvatsko: svehrvatska koalicija bez jugonostalgičara.

Parcijalna koalicija

Parcijalna koalicija se od Velike razlikuje po tome što u koaliciju s HDZ-om ne bi ušli DPMŠ, ili MOST, ili „Manjinci“. Ako koaliciju odbiju DPMŠ i (ili) MOST na njih pada odgovornost da HDZ mora koalirati s „Manjincima“. Time bi se odrekli svojega glavnog oružja za napadanje HDZ-a.

Za stvaranje vlade i muke g. Pupovcu dovoljno je da u Parcijalnoj koaliciji sudjeluje ili MOST ili DPMŠ.

Mala koalicija

Mala koalicija isključuje DPMŠ i MOST – jer oni na nju nisu pristali, a svakako uključuje „Manjince“ jer to njihovoj politici odgovara. Ponovit ću da su u tom slučaju za sudjelovanje „Manjinaca“ u vladi odgovorni DPMŠ i MOST i to im treba nabijati na nos svaki put kad progovore protiv sudjelovanja „Manjinaca“ u vladi.

Nekoliko pojedinaca za dosezanje većine od 76, ili barem 80 zastupnika g. Plenković će lako naći. Sabor ima mnogo dobrih ljudi i u drugim strankama. Želio bih da to prije svih bude gđa Karolina Vidović Krišto veliki stručnjak za medije i primjerena hrvatska političarka. No ona tada mora dobiti mnogo; barem nadzor nad HTV. Tu bi ona bila bolja za Hrvatsku od ikakvih hadezeovaca.

Ljevica

Malo nevoljko ću prihvatiti onu Tuđmanovu da Hrvatska treba imati i desnu i lijevu nogu da čvrsto stoji na zemlji. Da stoji – možda, ali da hoda s takvom lijevom nogom ne bi bilo više od ozbiljna hramanja. Ljevica će životariti između jugonostalgičarstva i borbe da su ubojstvo čeda i vrlo čudne spolne prakse koje oni nazivaju ljudskim pravima. Zeleni se u tome ne razlikuju: oni su crveniji iznutra negoli crveni izvana.

Ljevica bi se trebala baviti sindikalnim pitanjima, ali ne deklarativno i politikantski, nego ozbiljno i stručno. No takvih ljevičara na svijetu više nema; izumrli su kad je umro drug Koba.

Marijana Petir

Gđa Marijana Petir ponijela se savršeno zrelo i domoljubno, i šaljem joj poseban pozdrav i rukoljub. Smatram da je HDZ treba sačuvati za rušenje Zorana Milanovića na sljedećim predsjedničkim izborima. Navikli smo na lijepe i pametne predsjednice Naše Lijepe Domovine, a ova nikad i nikome ne će pokazati srednji prst. I nosi Sveti Križ na prsima. A Sveti Kristov Križ nas je i sačuvao u strahotama naše prošlosti a čuva nas i danas. Svijetu treba jasno reći da mi volimo Gospodina, u Njega vjerujemo i u Njega se uzdamo. Nadam se da će g. Plenković vidjeti ovaj moj prijedlog i uzradovati mu se jer su ga njegova inteligencija i domoljublje dostojni.

Matko Marušić/HKV

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati

Analiza

Analitičari: Vlada će se formirati brzo i bit će stabilna

Objavljeno

na

Objavio

Politički analitičari Davor Gjenero, Vjekoslav Raos i Nikola Baketa ocijenili su u nedjelju, nakon što su postali jasni neslužbeni rezultati izbora, da s obzirom na uvjerljivu pobjedu HDZ-a možemo uskoro očekivati formiranje nove vlade.

“Plenković je očito dobio mandat da bez koalicijskih partnera, samo u suradnji s manjinskim zastupnicima formira Vladu. Takvu situaciju nakon 2003. godine nikada nismo imali, tu se pokazuje da je po ovom izbornom zakonu Plenković ostvario najbolji rezultat HDZ-a u njegovoj povijesti”, kaže Gjenero.

Isplativa kalkulacija Plenkovića s ranijim izborima

Raos je ocijenio da se za uvjerljivu pobjedu HDZ-a, koja nije bila očekivana nakon predizbornih anketa, pokazala isplativom kalkulacija Plenkovića da se ide na ranije izbore prije očekivanog drugog vala korone, ali i prije ekonomskih negativnih efekata karantene.

Baketa dodaje da je i izlaznost birača, koja je ostala ispod 50 posto, išla na ruku HDZ-u.

Analitičari smatraju kako će se Vlada formirati relativno brzo, a Baketa kaže da je, ako bude potrebe za koalicijskim pregovorima, 66 mandata lagodna pozicija za pregovore.

“Za Hrvatsku bi bilo jako dobro da Vlada ima stabilnu većinu u Saboru, upravo zbog teške situacije koja slijedi. Bilo bi dobro da HDZ osigura i dodatne mandate, ne nužno sudjelovanjem u Vladi, nego i programskom suradnjom s nekim strankama”, smatra Baketa.

Gjenero je istaknuo da ovakav SDP ne može funkcionirati kao ozbiljna opozicija, oni su potkapacitirani da obavljaju ozbiljnu opozicijsku ulogu, a predsjednik SDP-a Davor Bernardić trebao bi “napustiti sedlo”, sa čime se slaže i Baketa.

Raos smatra da je za loš izborni rezultat Restart koalicije kriv loš redoslijed kandidata na listama, ali i kampanja koja nije motivirala birače lijevo od centra. Također smatra da su televizijska sučeljavanja dodatno demotivirala birače lijevog centra da poklone povjerenje Restart koaliciji.

Baketa smatra da su uz Restart koaliciju najveći podbačaj na izborima bili Domovinski pokret, koji je očekivao rezultat od 20 do 30 mandata i jako sudjelovanje u Vladi.

“Strašno je važno što se pokazalo da je desni centar dominantan u odnosu na desnu marginu, i strašno je važno da je poražen Domovinski pokret, stranka koja je prva u Hrvatskoj bila financirana ruskim novcem, i koja je kao i brojne stranke u Europi trebala poslužiti za Putinovu destrukciju europske pozicije pojedinih zemalja”, ustvrdio je Gjenero.

Raos smatra da je Hrvatska otišla u desno zbog 16 mandata Domovinskog pokreta, međutim, također je prihvatila status quo time što je dala tako snažnu podršku HDZ-u i Plenkoviću.

Analitičari su ustvrdili da je zeleno-lijeva koalicije okupljena oko platforme Možemo! polučila jako dobar rezultat na izborima. Gjenero je ocijenio da je ta skupina profesionalaca iz sfere civilnog društva sjajno upotrijebila svoje vještine u kampanji.

“Naravno, za Možemo!, kao i za sve nove opcije, uvijek je izazov naučiti se usuglašavati u Saboru. Doduše, oni su i u Gradskoj skupštini dolazili iz različitih opcija pa su imali zajednički klub i tu su dobro funkcionirali, tako da poučeni tim primjerom možemo reći da oni neće imati problema i neće se cjepkati između sebe”, mišljenja je Raos.

Baketa smatra da je zeleno-lijeva koalicija iskoristila političku pozornicu koja im se nudila u zagrebačkoj Gradskoj skupštini da se predstavi građanima kao nova opcija, te da nisu pridobili samo birače Restarta ili SDP-a, nego i dosta onih koji su bili neodlučni ili do sada nisu izlazili na izbore.

Gjenero je ustvrdio da je Most, koji je očekivao manje mandata nego ih je dobio, odlučio postati klerikalna stranka, platforma za koju postoji određeni broj glasova i infrastruktura Željke Markić, koja pomaže popuniti to biračko tijelo.

Vezano za veliku razliku rezultata koje su predviđale predizborne ankete i onih u izbornoj noći, Baketa je rekao da ankete ne služe za predviđanje rezultata samih izbora, već daju sliku u trenutku kada su provedene.

Problem u malom broju anketa

Raos dodaje kako je u pitanju i niska izlaznost birača, ali i to što ankete slabije zahvaćaju biračko tijelo desno od centra, što ih se većina radi na nacionalnoj razini, dok ih je samo par bilo na razini izbornih jedinica.

Također, problem je i u relativno malom broju anketa, od siječnja do danas je bilo svega dvadesetak anketa od tri agencije. “Stranke koje si to mogu priuštiti vode interne ankete. HDZ je tvrdio da po internim anketama puno bolje stoji, čini se da je bio u pravu”, tumači Raos.

Gjenero pak smatra da HDZ-ovi pristaše s vrlo jakom zadrškom govore o svojim političkim prioritetima i to dovodi do devijacija.

“Naši istraživači ne rade izborne prognoze, nego samo predstavljaju rezultate nalaza istraživanja javnog mnijenja, za izbornu prognozu trebalo bi puno više od toga”, rekao je.

(Hina)

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati
Oglasi

Komentari