Glasnović: Jedan od temeljnih postulata razaranja kulturnog identiteta Zapada je napad na obitelj

♦ Što je Frankfurtska škola i kako je ona uvela primjenjeni marskizam u današnju zapadnu civilizaciju? ♦ Pretvara li Frankfurtska škola homoseksualizam i pedofiliju u novu vrstu religije? ♦ Koliko će još dugo u Saboru biti samo muški i ženski zahodi, a kada će biti izgrađeni i ostali transgender zahodi? ♦ Kako kontrola misli na … Continue reading Glasnović: Jedan od temeljnih postulata razaranja kulturnog identiteta Zapada je napad na obitelj