Connect with us

Analiza

GLASUJEM „ZA“ PRORAČUN 2017.

Objavljeno

on

Nakon objavljenih Smjernica za izradu državnog proračuna RH za 2017. i projekcija za 2018. i 2019., bio sam izuzetno, opravdano, zadovoljan jer sam već upozorio da će Plan prihoda i rashoda proračuna 2016. i uz rebalans proračuna biti „probijen“, ali ovaj put na drugi i na drugačiji način, tj. da će prihodi „rebalansiranog proračuna“ biti premašeni za više od cca 2 milijarde kuna kao i da će rashodna strana „rebalansiranog proračuna“ biti „probijena“, ali na drugačiji način, tj. rashodna strana će biti manja za sličnu brojku, tj. smanjit će se na isti način i nikako se ne može niti smije isključiti da će prihodi na kraju 2016. godine biti isti ili veći od rashoda, a što je već i sad povijesni događaj u RH.

Unatoč tomu što Ministarstvo financija predviđa smanjeni deficit, od prvotnog plana 2,6 % odnosno 2,7 % BDP-a ovisno o metodologiji, te u rebalansu Proračuna za 2016. na 1,6 % odnosno 1,7 % ovisno o metodologiji, sve projekcije govore da će Proračun 2016. godinu imati VIŠAK.
U slučaju bilo kakvog neplaniranog događaja, kao što je smanjenje prikupljenog PDV-a u srpnju 2016., ili izvanrednih troškova i slično, eventualni deficit proračuna sigurno ne može prijeći 0,5 % BDP-a.

Razlog optimizma se vidi već po tomu što je Proračun 2016., nezabilježeno do sad, uknjižio VIŠAK od skromnih 2 milijuna kuna već u kolovozu, a što je uistinu povijesni događaj unatoč tomu što su rashodi Proračuna 2016. veći od rashoda iz 2015. i s punim pravom možemo očekivati daljnji rast i to u mnogo većim iznosima do kraja 2016.

Ne mogu i ne želim sakriti radost danas kad sam pregledao glavne stavke Proračuna za 2017. koji je Vlada RH danas usvojila i uputila u Sabor na raspravu i glasovanje.

Iako se Proračun razlikuje od Smjernica proračuna i na prihodnoj i na rashodnoj strani za nešto manje od 2 milijarde kuna, izuzetno sam zadovoljan jer kao što sam već i naveo o Smjernicama, a i logično se nameće samo od sebe, da Ministarstvo financija RH ima veliku „ratnu rezervu“ koju može uporabiti za Proračun 2017., a što je današnjim usvajanjem na „jubilarnoj“ 10. sjednici Vlade RH i potvrđeno, tj. da je povećana i prihodna i rashodna strana proračuna RH za 2017.

( U gospodarskom smislu, 2017. godina je najteža od osnutka naše mlade Države i zato s punim pravom možemo govoriti o „ratnoj godini“ u kojoj su sva sredstva dozvoljena! )

Isto tako je potrebno naglasiti da NEMA „savršenog“ Proračuna i nikad ga i neće biti već ga trebamo prihvatiti takav kakav jeste jer ovakav Proračun nam garantira svijetlu budućnost.

Slobodnog sam razmišljanja da će više od 90 % Ministarstava, Ureda, Agencija, …… biti izuzetno zadovoljni, a samo rijetki ne. „Posljedica“ zadovoljstva leži u „računu“ 2016. godine, tj. da su se svi redom „preračunali“ i rastom BDP-a i rastom prihoda i smanjenjem rashoda, ….

Normalno je da u raspravama u Saboru dođe do ponekog Amandmana bilo od oporbe, bilo od same Vlade RH, te da će do sitnih promjena unutar Proračuna i doći, ali rashodna strana NE SMIJE se prijeći ni pod koju cijenu jer:

„Onaj tko kontrolira rashodnu stranu Proračuna RH, kontrolira budućnost RH!“

U potpunosti je jasno da će „mentalni komunisti i jugosloveni“ biti apsolutno protiv, da će pričati i pisati da nije razvojan, da nedostaje ovo, nedostaje ono, … i slično, ali i to je potpuno očekivano i ne treba nas zabrinjavati jer ovaj i ovakav Proračun jednostavno mora biti usvojen, ne zbog nas, već zbog generacija koji dolaze iza nas.

Glasujem „ZA“ Proračun 2017.!

Hrvatska ide dalje unatoč i usprkos!

 Milivoj Lokas/Kamenjar.com

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari

Plati kavu uredništvu

EUR