Herceg Bosnu svi u BiH trebaju slaviti jer je ona temelj države

1

Što su sastavnice Federacije BiH, a što države? Koji su njihovi praznici? Što su sastavnice Oružanih snaga BiH?

Ovo su samo tri od više od tri tisuće pitanja koje će europski povjerenik za proširenje EU Johannes Hahn 9. prosinca predati vlastima u BiH kao dio procedure na putu do kandidacijskog statusa u EU. U odgovorima na mnoga pitanja BiH će Europi morati priznati činjenice koje sada negira.

Sama riječ Federacija znači da je od nečega sastavljena. U Washingtonu su HR Herceg Bosna i Republika BiH sporazumno ušle u hrvatsko-bošnjačku Federaciju BiH i potpisale konfederaciju s RH.

Nakon toga u Daytonu su s Republikom Srpskom ušle u državni savez. Slično je kada su u pitanju i Oružane snage. Najprije su HVO i Armija BiH formirali zajedničku federalnu vojsku, a potom zajedno s vojskom RS-a uspostavili Oružane snage BiH.

Dakle, Hrvati su kroz Herceg Bosnu i HVO zajedno s Bošnjacima i Armijom i Srbima i VRS-om temelji današnje države i današnje vojske u BiH.

Ako su Federacija, RS i država BiH na takav način nastali, onda je logično da kao “suosnivači” legitimno slave svoje praznike. Upravo ovih dana oni proslavama izazivaju prijepore.

Srbi su jučer slavili 21. obljetnicu parafiranja Daytona, Hrvati 25. obljetnicu Herceg Bosne (18. 11.), a Bošnjaci će ponajviše slaviti 25. studenoga, dan kada je u Mrkonjić Gradu održan ZAVNOBiH.

Bit će i onih iz reda ostalih koji će slaviti 29. studenoga (AVNOJ). U razmaku od deset dana u BiH Hrvati, Bošnjaci, Srbi i ostali slave četiri svoje Bosne i Hercegovine.

Kada se praznici gledaju u kontekstu povijesnih činjenica, onda je neobjašnjiva huškačka kampanja koja se ovih dana vodi protiv Herceg Bosne.

Ako svi, a ne samo Hrvati, ne zaštite suosnivača Federacije i države, uzdrmat će se temelji BiH. Herceg Bosna omogućila je u Washingtonu, a potom u Daytonu zaustavljanje rata i uspostavu države u kojoj će biti ravnopravna tri konstitutivna naroda i građani.

Slična je formulacija bila i 1943. u Mrkonjić Gradu. U njemu je izražena odlučnost naroda BiH da “njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata”, piše Jozo Pavković / Večernji list

Može li BiH na temeljima Mrkonjić Grada, Sarajeva, Pala, Gruda i Daytona u Europu.

Da, ali tek onda kada bh. narodi i praznicima ili nastojanjima zabrana praznika ne budu pokušavali ratovati protiv “onih drugih”. Za konačnu pomirbu treba manje slaviti i više raditi.

Europski upitnik bit će moguće ispuniti tek kada uistinu zažive potpisani sporazumi u kojima se nakon svih ratova naglašavalo da je BiH država ravnopravnih naroda, a ne samo jednog ili dva. Osporavanje praznika, osobito narodima koji su temelj Federacije i države, izravan je udar na daytonska i ZAVNOBiH-ska načela o suverenosti naroda.

Što ako je takva politika u funkciji miniranja puta u EU?!

facebook komentari

  • pepy

    “Za konačnu pomirbu treba manje slaviti i više raditi.”
    za konačnu pomirbu prvi preduvjet je kažnjavanje svih počinitelja ratnih zločina, redom prema kronologiji događaja, od politike neovisno i pravedno