Pratite nas

Reagiranja

Hoće li konačno hrvatsko pravosuđe i DORH zaštititi Republiku Hrvatsku i Hrvate, od neprijateljske djelatnosti unutar Republike Hrvatske!?

Objavljeno

na

Svjedočimo svakodnevno preko medija, u događanjima i u svakodnevnom životu omalovažavanju , ismijavanju, izrugivanju , optuživanju Republike  Hrvatske, njenih simbola ( zastave, himne, jezika, vjere, tradicije), njenog ustavnog uređenja i poretka, a da nitko ne snosi nikakve sankcije, ni odgovornost.

Od smrti dr .Franje Tuđmana, dolaskom na vlast Ivice Račana i Stjepana Mesića , Pravosuđe u Hrvatskoj, namjerno nisam napisala hrvatsko, radi protivno Ustavu RH I interesa RH. Čast izuzecima, ali Pravosuđe je rak rana hrvatske države i hrvatskog društva.

U Ustavu Republike Hrvatske, jasno je definirano koje su kazne predviđene za ta kaznena djela i za ugrožavanje demokratskoga ustavnog poretka, te neovisnosti, jedinstvenosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

Međutim hrvatsko pravosuđe, odnosno DORH, ne djeluje u tom smjeru, kao da se njih to uopće ne tiče, zapravo djeluje  suprotno!

TRODIOBA VLASTI PO USTAVU RH

Vlast u Hrvatskoj dijeli se na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu. Hrvatski sabor predstavlja zakonodavnu, a Predsjednik Republike Hrvatske i Vlada Republike Hrvatske predstavljaju izvršnu vlast. Sudbenu vlast obavljaju Ustavni, Vrhovni i ostali sudovi.

Zakonodavna vlast
Hrvatski sabor predstavničko je tijelo građana, nositelj zakonodavne vlasti i “kontrolor” izvršne. Zastupnici se – na temelju općeg i jednakog biračkog prava – biraju neposredno tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine, a u Saboru ih može biti najmanje 100, a najviše 160.

Sabor  odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, odlučuje o ratu i miru, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske, provodi građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti, odlučuje o promjeni državnih granica, raspisuje referendum, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, nadzire rad Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti koji su mu odgovorni.

Što zapravo znači da saborski zastupnici snose odgovornost za sve što se događa u Republici Hrvatskoj jer „obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, nadzire rad Vlade i drugih nositelja javnih dužnosti koji su mu odgovorni.“

Dok ne budu zakonski  doneseni  mehanizmi odgovornosti saborskih zastupnika za svoj rad, imati ćemo sliku prazne Sabornice, lošeg i neodgovornog rada Sabora i donošenja zakonskih i drugih akata suprotnih interesima RH i njenih građana.

https://hrvatskepraviceblog.wordpress.com/2017/10/19/sabor-republike-hrvatskenajodgovorniji-za-stanje-u-rh/

Izvršna vlast
Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Hrvatsku u zemlji i inozemstvu, brine se za redovito i usklađeno djelovanje,  te za stabilnost državne vlasti, odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti zemlje. Predsjednik se bira na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na vrijeme od pet godina. Nitko ne može imati mandat više od dva puta.

Vlada Republike Hrvatske obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom, a njezin ustroj, način rada i odlučivanja propisani su Zakonom o Vladi RH i poslovnikom Vlade. Ona predlaže zakone i druge akte Hrvatskom saboru, predlaže državni proračun i završni račun, provodi zakone i druge odluke Sabora, donosi uredbe za izvršenje zakona, vodi vanjsku i unutarnju politiku, usmjerava i nadzire rad državne uprave, brine se o gospodarskom razvitku zemlje, usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi, obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom. Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru, a čine je predsjednik, potpredsjednici i ministri. Na temelju saborske odluke o iskazivanju povjerenja Vladi, rješenje o imenovanju premijera donosi predsjednik Republike uz supotpis predsjednika Sabora, a rješenje o imenovanju članova Vlade donosi premijer uz supotpis predsjednika Sabora.

Što nas opet vraća na odgovornost Hrvatskog Sabora i saborskih zastupnika svih saziva Sabora od osamostaljenja Republike Hrvatske do danas ,jer“ Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru, a čine je predsjednik, potpredsjednici i ministri. Na temelju saborske odluke o iskazivanju povjerenja Vladi, rješenje o imenovanju premijera donosi predsjednik Republike uz supotpis predsjednika Sabora, a rješenje o imenovanju članova Vlade donosi premijer uz supotpis predsjednika Sabora.“

Sudbena vlast (Ustavni, Vrhovni i ostali sudovi)
Sudbenu vlast, koja je samostalna i neovisna, obavljaju sudovi koji sude na temelju Ustava i zakona. Vrhovni sud, kao najviši sud, osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana. Ustavni sud, sastavljen od 13 sudaca koje bira Hrvatski sabor na osam godina, odlučuje o suglasnosti zakona i drugih propisa s Ustavom i zakonom, odlučuje u povodu ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka državnih i drugih tijela, rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, odlučuje o odgovornosti predsjednika Republike, nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka i može zabraniti njihov rad, nadzire ustavnost i zakonitost izbora i državnog referenduma i dr.

Sudbena vlast je samostalna i neovisna i upravo u tim se riječima vidi odgovornost koju snosi sudbena vlast to jest Pravosuđe!

Hrvatski Sabor snosi odgovornost izborom ustavnih sudaca, jer loš izbor i politička trgovina derogiraju Ustavni sud kao najvišu  pravosudnu instituciju u Republici Hrvatsko!

Iz  nekoliko eklatantnih primjera, koje navodim, očita je odgovornost Pravosuđa i Hrvatskog Sabora, a i samih hrvatskih građana sa pravom glasa, odnosno hrvatskih birača, koji svojim izborom saborskih zastupnika i Predsjednika RH i sami snose dio odgovornosti.

STJEPAN MESIĆ VELIKO ZLO PO REPUBLIKU HRVATSKU

Nakon smrti prvog  hrvatskog predsjednika dr .Franje Tuđmana, 10. prosinca 1999. godine, izabran je 18. veljače 2000. godine za predsjednika Republike Hrvatske Stjepan Mesić, i to na dva mandata, do 18. veljače 2010. godine,  koji je svojim djelovanjem flagrantno kršio Ustav RH! Međutim nitko od strane pravosuđa nije postavio pitanje odgovornosti predsjednika Stjepana Mesića za izvrgavanje ruglu, preziru i omalovažavanju Republiku Hrvatsku po članku  349,  za odavanje tajnih podataka po članku 347,  i za veleizdaju po članku 340 Kaznenog zakona RH.

Mandat Stjepana Mesića obilježen je lažima, protuhrvatskim konstrukcijama, lažnim svjedočenjem u Hagu, dijeljenjem tajnih državnih dokumenata, detuđmanizacijom, uništavanjem Hrvatske vojske, naprasnim umirovljenjem 12-torice generala HV-a i nizom drugih  neprijateljskih  djelatnosti protiv države kojoj je bio Predsjednik.

Zbog čega se tako ponašao? Svjedok sam vremena i na osnovu dostupnih informacija, zaključila sam da ga je rukovodila velika netrpeljivost, da ne kažem mržnja prema Prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu.

Stjepan Mesić je njega krivio što ga je povukao iz Beograda sa mjesta Predsjednika Predsjedništva SFRJ, a baš je bio lijepo zasjeo u fotelju.

Stjepan Mesić i Josip Manolić su u proljeće 1994. godine pokušali srušiti dr .Franju Tuđmana i kako nisu uspjeli u Mesiću je tinjao poriv za osvetom, što je on iskoristio dolaskom na vlast, pa je  detuđmanizacija ustvari bila njegova osobna osveta!

Veleizdaja

Članak 340.

Tko uporabom sile ili prijetnjom uporabe sile ili na drugi protupravan način ugrozi teritorijalnu cjelovitost ili ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske,

kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.

.Odavanje tajnih podataka

Članak 347.

(1) Tko tajne podatke koji su mu povjereni učini dostupnim neovlaštenoj osobi,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Tko pribavi tajni podatak s ciljem da ga on ili druga osoba neovlašteno upotrijebi, ili tko drugome učini dostupnim takav podatak u čiji je posjed došao slučajno,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(3) Tko djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini iz koristoljublja,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(4) Tko kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga člana počini za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti,

kaznit će se kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.

(5) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz nehaja,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine

Pripremanje kaznenih djela protiv Republike Hrvatske

Članak 350.

Tko priprema počinjenje kaznenih djela iz članka 340., članka 342. i članka 345. ovoga Zakona,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Kažnjavanje za najteže oblike kaznenih djela protiv Republike Hrvatske

Članak 351.

(1) Ako kazneno djelo iz članka 340., članka 341., članka 347. i članka 348. ovoga Zakona počini predsjednik Republike Hrvatske, predsjednik ili član Vlade Republike Hrvatske ili predsjednik Hrvatskog sabora,

kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

Je li itko iz sudbene vlasti postavio pitanje odgovornosti bivšeg predsjednika Stjepana Mesića? Nije nikada!

MESIĆEVO LAŽNO SVJEDOČENJE O ETNIČKOM ČIŠĆENJU NAKON AKCIJE BLJESAK

.Na Wikileaksu je objavljen povjerljivi dokument američkog veleposlanstva koji otkriva šokantnu činjenicu da je Stjepan Mesić još prije operacije “Oluja” u razgovorima s američkim veleposlanikom Peterom Galbraithom iznio iskonstruirane i izvrnute teze koje će puno godinama kasnije postati temelj haaške optužnice o “zajedničkom zločinačkom pothvatu”. Dokument o kojem je riječ vodi se na Wikileaksu pod oznakom 95ZAGREB1944 i sažima razgovore američke strane sa Stjepanom Mesićem i nekim predstavnicima Srba iz Hrvatske iz sredine svibnja 1995.

Stjepan Mesić je otišao samoinicijativno u Američko veleposlanstvo 15.svibnja 1995. godine, tužakati Hrvatsku za etničko čišćenje u akciji Bljesak! Za srpske predstavnike je to bilo i razumljivo, ali za Stjepana Mesića nikako, i to usred Hrvatskoj nametnutog rata, u trenutku kada je gotovo trećina hrvatskog teritorija bila još okupirana, a hrvatska se mladost u crnim vrećama vraćala kući, je jednostavno nevjerojatno! Nepojmljivo zlo koje je nanio cijelom hrvatskom narodu iz osobne osvete prema prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu!

Tako je Mesić u razgovoru s Peterom Galbraithom 17. svibnja 1995. zastupao tezu kako je odlazak Srba iz Zapadne Slavonije ekvivalentan etničkom čišćenju. Upravo tu ključnu izvrnutu konstrukciju preuzet će kasnije haaško Tužiteljstvo i za bježanje srpskog vodstva i stanovništva tijekom Oluje optužiti najviši hrvatski državni i vojni vrh.

Ovo pokazuje da su obmane birača proizašle iz same Hrvatske, da su hrvatski birači bili izloženi zlu koje nas i danas prati , koje je krenulo iz domaćih centara moći, a svi mi koji smo živjeli u bivšoj državi znamo koji su to centri moći: To su jugoslavenske sigurnosne tajne službe UDBA i KOS. One su se reorganizirale po bivšim republikama i infiltrirale u sve institucije državnog aparata i društvenog i medijskog života. Naravno da postoje i strani interesi koji se kose s hrvatskim nacionalnim interesima, uvijek će i postojati, ali bi oni uvijek ostali samo interesi da ih petokolonaši  iz Hrvatske nisu podržavali i podupirali.

https://www.hkv.hr/izdvojeno/nae-teme/doznali-smo/12848-sokantno-mesic-galbraithu-prije-oluje-iznosio-teze-za-optuznicu-o-zzp-u.htm

 Opće je poznata TV snimka kako Predsjednik Stjepan Mesić uvodi u arhivu dr. Franje Tuđmana novinara  britanske producentske kuće Newswatch (iz Londona), Johna  Cooksona, i daje mu na uvid  neodređeni broj transkripta i audio-zapisa, te njihovo snimanje, a koji su državna tajna.

https://www.youtube.com/watch?v=tOebNGA_z1M

Na osnovu tih dokumenata  i Mesićeva lažnog svjedočenja, slijedile su kasnije optužnice na haškom sudu, slijedila je osuda generala HVO-a i demonstrativno samoubistvo generala Praljka !

 U kojoj bi demokratskoj zemlji na svijetu Predsjednik države tako nešto mogao napraviti da ga se ne smijeni i ne kazni? Nigdje, nigdje! To je postupak bez presedana u svijetu! Svojim optuživanjem Hrvatske za rat u BIH izravno je utjecao na haški sud; “Hrvatska je izvršila agresiju na BiHZamislite!

 Poznata je afera Watergate,  jedan od najtežih političkih skandala u američkoj povijesti. Afera je dovela do ostavke američkog predsjednika, republikanca Richarda Nixona, nakon što je otkrivena njegova umiješanost u pokušaj prikrivanja skandala.

Afera Watergate se odnosi na prisluškivanje i provalu u sjedište nacionalnog odbora Demokratske stranke u hotelsko-stambenom kompleksu ‘Watergate’ u Washingtonu 1972 godine.

Međutim, niti je Stjepan Mesić podnio ostavku, niti je provedena istraga, niti je optužen za odavanje državne tajne i dijeljenja neklasificiranih dokumenata „šakom i kapom“ haškoj tužiteljici Carli Del Ponte i tajnog svjedočenja na haškom sudu na strani tužiteljstva, protiv vlastite države kojoj je Predsjednik? Apsurdno! Još gore od Watergata!

TAJNO SVJEDOČENJE I DIJELJENJE DOKUMENATA HAŠKOM SUDU

Iz otvorenog pisma Domagoja Margetića od 15.rujna 2005. godine,  kada je Carla Del Ponte optužila hrvatske novinare da su oni javno objavili da je Stjepan Mesić zaštićeni svjedok tužiteljstva u slučaju Blaškić;

„Vlada na čelu sa Ivom Sanaderom je Carli del Ponte uputila jasnu organizacijsku shemu buduće suradnje s haaškim tužiteljstvom i sudom. Na Mesićev je zahtjev u tom sustavu uspostavljena paralelna i tajna komunikacija   sa haaškim sudom.. Naime ustrojena je cijela mreža pojedinaca i institucija koja  će se  angažirati na suradnji sa Haagom i provedbi haaških naloga. Glavni za odnose s Haagom postaje Mladen Bajić, koji izravno komunicira sa Stipom Mesićem, odnosno Predsjednikom Republike. Sa Mesićeve strane u cijeli se «deal» uključuje kao jedna od glavnih figura Imre Agotić, koji u Uredu Predsjednika postaje glavna osoba za obradu i slanje tajne predsjedničke arhive u Haag, odnosno za proslijeđivanje predsjednikovih dokumenata Prvog hrvatskog predsjednika i svega drugoga što je važno Haagu Mladenu Bajiću, koji onda te dokumente šalje za Haag, Carli del Ponte.

U svom timu Agotić  je zamolio predsjednika da kao suradnike uzme Antuna Tusa i Petra Stipetića, što je ovaj i odobrio. Medutim, kao suradnik ove mreže pojavljuje se, potpuno protuzakonito i načelnik Glavnog stožera oružanih snaga RH general Josip Lucić, koji je Bajiću dao uvid i pravo na kopiranje i slanje u Haag cjelokupne tajne arhive Glavnog stožera HV-a. na taj su način, kako bi udobrovoljili haašku tužiteljicu Sanader i Mesić još sredinom prosinca poslali u Haag više od sedamsto (700) različitih dokumenata Glavnog stožera, označenih kao „vojna tajna-strogo povjerljivo“. Naravno taj je posao dilanja dokumenata u Haag odrađen potpuno protuzakonito i mimo zakonske procedure, a nitko u Hrvatskom saboru, pa cak i članovi Vlade (primjerice potpredsjednik Andrija Hebrang) nisu znali za slanje
tajne dokumentacije u Haag.“

Domagoj Margetic: Otvoreno pismo tuziteljici Carli del Ponte

NECENZURIRANO .COM

http://www.hrvatske-novine.com/Hrvatske_novine/index.asp?category=88

Nije samo Stjepan Mesić učestvovao u dijeljenju dokumenata, što je vidljivo i iz pisma! Ovo je strašno za pročitati i nepojmljivo, kako hrvatski državljani izdaju vlastitu domovinu, a još gore je, gotovo nevjerojatno da u  svemu tome učestvuje  i glavni državni odvjetnik Mladen Bajić!!! Kako onda očekivati da hrvatsko Pravosuđe brani interese Republike Hrvatske? A tek generali Hrvatske vojske? Nevjerojatno! Apsurdno! Nepojmljivo u demokratskom svijetu, a u nedemokratskom još više! 

PREKO 700 DOKUMENATA IZ VOJNE ARHIVE MORH-a, OZNAČENIH KAO ” VOJNA TAJNA-STROGO POVJERLJIVO” POSLANO U HAG!!!  UŽASNO !

Stjepan Mesić je i prije svjedočenja u Hagu dojavljivao Carli Del Ponte i što Ivica Račan čini po pitanju generala Gotovine, čista izdaja! Predsjednik države tužaka Premijera svoje države haškoj tužiteljici??? Nemam riječi!

https://www.jutarnji.hr/arhiva/carla-del-ponte-mesic-je-javljao-sto-racan-radi/3916782/

Nakon ovog saznanja, nije ni čudno da se ne postavlja pitanje odgovornosti za protudržavnu i to organiziranu protudržavnu djelatnost u kojoj protiv vlastite države rade dva od tri stupa vlasti po Ustavu RH. A ta tri stupa vlasti su kao što sav već ranije u tekstu napisala;

Zakonodavna vlast – Hrvatski Sabor

Izvršna vlast– Predsjednik i Vlada Republike Hrvatske

Sudbena vlast– Vrhovni sud Republike Hrvatske, Ustavni sud Republike Hrvatske

Pri čemu pod sudbenu vlast ulazi i Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetništvo

A Vlada i Državno odvjetništvo izdaju vlastitu državu haškoj tužiteljici Carli Del Ponte i pomažu joj da optuži njihovu vlastitu  državu??? Doista van svake pameti!

Protuustavna, protudržavna štetna djelatnost državnih vlasti, koja prolazi potpuno nekažnjeno i bez postavljanja pitanja odgovornosti! Imamo vlast koja je potpuno odnarođena i koja radi protiv svog naroda! Kome se možemo obratiti za traženje pravde? Nikome! Nemamo nikakvu pravnu zaštitu zagarantiranu Ustavom RH. Zbog toga i padaju presude hrvatskih sudova na Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasbourgu po kojima Hrvatska mora plaćati odštete.

A u Ustavu piše

  1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Republika Hrvatska jedinstvena je i nedje­ljiva demokratska i socijalna država.

U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih držav­ljana.

Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučiva­njem.

Članak 3.

Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.

Ustav RH pretvoren je od onih koji bi ga trebali provoditi u mrtvo slovo na papiru! Što znači da ne živimo u demokratskom društvenom uređenju, nego autokratskom, političkih elita, koje su zakonodavna, izvršna i sudbena vlast! A narodu ostaje privid demokracije izlaskom na birališta, čija volja izražena na izborima se poništava postizbornim neprirodnim koaliranjem!

Kada se ovako ponašaju predstavnici vlasti, kako se tek ohrabre oni koji nisu nikada htjeli samostalnu Republiku Hrvatsku i koji je i dan danas ne priznaju? Razne nevladine udruge dobro financirane iz Proračuna RH, neprestano podrivaju ono malo suvereniteta i obilježja Republike Hrvatske, optužujući je za fašizaciju, ustaštvo, blateći je u svjetskim medijima, konzularnim i inim predstavništvima, i to novcem nas hrvatskih građana. To znači da mi financiramo rad protiv vlastite domovine! Još jedan od apsurda!

IVO JOSIPOVIĆ

Od svih nevladinih udruga najviše se ističe Dokumenta sa svojim optužbama protiv Hrvatske, kojoj je bivši predsjednik Ivo Josipović pisao Pravilnik i od nikuda doveo Vesnu Teršelič.  Za nju se ne zna od kuda se stvorila u Dokumenti.  Za osobu koja nastupa kao javni intelektualac, u javnosti je dostupno  neobično malo osobnih podatka: ne nalazi se podatke gdje je odrastala, niti koje je škole pohađala. Također nisu u javnosti poznate baš nikakve pojedinosti o njenom obiteljskom stanju.

https://hr.wikipedia.org/wiki/Vesna_Ter%C5%A1eli%C4%8D

Ivo Josipović nagradio je Vesnu Teršelič i rekao da je „savjest Hrvatske“

„Ako Vesna Teršelič misli da je naš Domovinski rat “bio sa nekim elementima građanskog rata”, a predsjednik Josipović kaže da je “Documenta naša savjest”, ne znači li to da i predsjednik hrvatske države misli da je Domovinski rat “imao elemente građanskog rata”? Jer, da tako ne misli, distancirao bi se od Documente! U najmanju ruku ne bi za takvu udrugu kazao da je “naša savjest”, zar ne? Niti bi joj davao odličja! Želite li predsjednika države koji drži da je Domovinski rat “imao elemente građanskog rata? “Napisao je Tihomir Dujmović

http://hu-benedikt.hr/?p=27818

Govoreći u Novom listu o nazivu Domovinski rat, čelnica Documente Vesna Teršelič je, između ostaloga, izjavila: “Ono o čemu treba voditi računa je da je taj naziv vrlo teško prihvatljiv, primjerice, za Srbe u Hrvatskoj. Možda bi trebalo razmišljati, raspravljati i o nekom drugom imenu, koji bi uključio više interpretacija rata, a ne samo ovu jednu, dominantnu koja je upisana u Deklaraciju o Domovinskom ratu. Recimo naziv ‘Rat devedesetih u Hrvatskoj’. U Hrvatskoj se, prema mom mišljenju, vodio obrambeni rat, ali s nekim elementima građanskog rata. Naziv bi trebao izraziti kompleksan karakter rata”.

A termin Domovinski rat upisan je u Ustav RH. Deklaraciju o Domovinskom ratu izglasao je Hrvatski Sabor i našla se neka Vesna Teršelič, iznikla niotkuda koja  bi  sada nama krojila nazive Domovinskog rata. I zamislite trebamo voditi računa da je termin Domovinski rat teško prihvatljiv Srbima u Hrvatskoj??’

A nama Hrvatima je bilo „lako“  prihvatiti kada  su ti isti Srbi pucali na nas? Uistinu  nepojmljivo licemjerno !

A opet ti isti Srbi ne uče svoju djecu u školi o Domovinskom ratu, jer je to za njih bio građanski rat???

Domovinski rat je u izvorišnim odredbama Ustava RH, nabrojanih povijesnih obilježja hrvatske državnosti, ali su samo dvije stavke rezultirale samostalnom Republikom Hrvatskom, a to su Ustav iz 1990 i Domovinski rat.

Stoga su sve priče raznih antifa, orjunaša, yugofila i svih negatora samostalne RH da njena samostalnost počiva na antifašizmu promašene!

Hrvatska je nastala u Domovinskom ratu pobjedom protiv upravo protiv svih tih negatora njene samobitnosti, pobjedom protiv titove ostavštine JNA, sa crvenom zvijezdom, pobjedom protiv velikosrpske-četničke kamarile, kojom je upravljala Srbija, potpomognuta velikosrpskom pobunom Srba, sa hrvatskim državljanstvom.

Na povijesnoj prekretnici odbaciva­nja komunističkoga sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod, na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom vo­ljom potvrdio svoju tisućgodiš­nju državnu samobitnost. Novim Ustavom Republike Hrvatske (1990.) i pobjedom u Domovinskom ratu (1991.–1995.) hrvatski je narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuva­nje Republike Hrvat­ske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.“

 https://www.braniteljski-portal.com/vojislav-stanimirovic-izbacili-smo-domovinski-rat-jer-je-za-nas-to-bio-gradanski-rat

Zašto hrvatska Vlada i Pravosuđe ne reagira na takvu očitu protuustavnu djelatnost Vojislava Stanimirovića i Srpskog narodnog vijeća SNV?

Tako Ivo Josipović nigdje ne imenuje tko je bio agresor na Hrvatsku, već optužuje Hrvatsku kao krivca za rat;

https://www.vecernji.hr/i-ivo-josipovic-bi-se-trebao-crvenjeti-zbog-nagrade-vesni-terselic-479560/komentari?page=4

Ivo Josipović: ‘Hrvatska u 90-im godinama doprinijela politici koja je požnjela rat, smrt i sakaćenje stotina tisuća, milijune raseljenih, uništeno gospodarstvo i uništene obitelji’

Poznata je „ ustaška zmija „ Ive Josipovića koju stalno viđa. Naravno kada je njemu kao Yugoslovenu  sve hrvatsko automatizmom ustaško.

„ Otrovna je guja puštena da izgmiže iz srca naše nacije u pokušaju da se istrijebe Srbi, Židovi i drugi samo zbog toga što oni jesu ili što zastupaju. Trebamo se zagledati u svoje srce i pomiriti se s najtamnijom mrljom u svojoj povijesti i političkoj kulturi. Trebamo znati: zmija je sad oslabljena, ali je još uvijek tu. Tu je, duboko u našim srcima, tamo gdje počinje stvarna pomirba“

I naravno nikada DORH nije postavio pitanje odgovornosti Ive Josipovića, kao ni Stjepana Mesića!

SRPSKO NARODNO VIJEĆE I NOVOSTI

Srpsko narodno vijeće osnivač je i financijer tjednika Novosti, koji neprestano pljuje i rovari protiv Hrvata i Hrvatske.

Evo uvodnog teksta Novosti, uljepšanog i licemjernog;

„Samostani srpski tjednik Novosti su novine općeinformativnog karaktera, koje prate i kritički pišu o svim relevantnim političkim, društvenim i kulturnim događajima u Hrvatskoj, regiji i svijetu. Novosti s povećanom pažnjom prate rad institucija srpske zajednice i događaje bitne za nju. Prioritetne teme su povratak izbjeglica, reintegracija srpske manjine, borba za manjinska prava te razvoj regija pogođenih ratom. Dio novina posvećen je procesu kulturne i privredne razmjene među postjugoslavenskim zemljama, kao i općenito pitanjima demokratizacije, razvoja civilnog društva i vladavine prava.“

A u stvarnosti su Novosti isključivo protuhrvatski medij ,sa mnogo spornog sadržaja, koje okarakteriziraju kao satiru, a u  osnovi je to govor mržnje upućen hrvatskom narodu od kojeg žive i koji ih financira iz Proračuna. Hrvatsko pravosuđe je prema njima blagonaklono i ne kažnjava ih iako  njihove  sporne sadržaje  običan  laik može prepoznati u članku 39, Ustava RH

Članak 39.

Zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti.

https://www.portalnovosti.com/lijepa-nasa-haubico

Lijepa naša haubico,

Oj ti švapska cijevi mila,

Stare salve djedovino,

Da bi vazda sve pobila!

Mila, kanonado slavna,

Sila si nam ti jedina.

Mila, kuda si nam ravna,

Mila si neselektivna!

Držićevom, Savskom teci,

Vukovarskom asfalt dubi,

Pred Lisinskim svijetu reci,

Da topništvo Hrvat ljubi.

Dok mu Meron suce sije,

Dok mu ni Haag prijetnja nije,

Dok mu Srbe grobak krije,

Haubica nek’ sve bije

Ovaj tekst pjesme nikako se ne može svesti pod satiru, jer se eksplicitno govori o ubijanju“ Haubica nek’sve bije“,“ da bi vazda sve pobila“ i izražava veliku mržnju prema Hrvatskoj i njenoj himni, ali hrvatsko pravosuđe ju je proglasilo satirom ili parodijom, umjesto da ih osudi  po članku 39. Ustava RH .

https://www.maxportal.hr/vijesti/dorh-odlucio-lijepa-nasa-haubica-je-satira-a-ne-izrugivanje-hrvatske-himne/

Toliko o učinkovitosti hrvatskog pravosuđa o zaštiti hrvatskih simbola, a naročito hrvatske himne!

Povreda ugleda Republike Hrvatske

Članak 349.

Tko javno izvrgne ruglu, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Hrvatsku, njezinu zastavu, grb ili himnu,

kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine

Ili na primjer; „Lijepa naša lijepo gori“ u vrijeme požarne sezone usred ljeta! Ne to nije poziv piromanima, to je poziv teroristima da podmeću požare, što hrvatski narod financira iz Proračuna 12 328 kuna dnevno ili 4,5 milijuna kuna godišnje.

Sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključuju i sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, osiguravaju jedinice samouprave, a sredstva za ostvarivanje određeni programa vijeća mogu se osigurati i u državnom proračunu Republike Hrvatske.

SNV je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske 9. travnja 1999. pod nazivom »Srpsko narodno vijeće «

Djelatnost udruge obuhvaća »razmatranje i zauzimanje stavova o zakonima i drugim propisima kojima se uređuju nacionalna prava, osnovne slobode čovjeka  i građanina i ostvarivanje građanskih, osobnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava i sloboda Srba iz Republike Hrvatske i njihove pune ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj, davanje prijedloga, mišljenja, predstavki inicijativa Hrvatskom državnom saboru, Predsjedniku Republike, Vladi Republike Hrvatske, Ustavnom sudu, Pučkom pravobranitelju i drugim tijelima i institucijama Republike Hrvatske«.

SNV, kao udruga, podveden pod poseban zakonski (javnopravni) režim, pri čemu je zakonom priznat status neprofitne pravne osobe s pravom na upis u poseban registar kojeg vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/ustavni_sud_odluka_nac_manjine_2.pdf

U Koalicijskom sporazumu Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS-a) i HDZ-a  iz 2008. godine stoji: “Zakonom regulirati status nacionalne koordinacije vijeća srpske nacionalne manjine Srpskog narodnog vijeća (SNV) sa statusom pravne osobe te osigurati sredstva za osnovne organizacijske, komunikacijske i tehničke pretpostavke za rad.”

http://www.poslovni.hr/vijesti/potpisan-koalicijski-sporazum-hdz-a-s-sdss-om-u-vladu-ulazi-uzelac-a-ne-pupovac-66850

Koalicijskim sporazumom koji je  tada Ivo Sanader potpisao s Miloradom Pupovcem,  tjednik “Novosti” financira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, tj. iz naših džepova;

Za 2014. godinu isplaćeno je  11 605 768, 00 kn

Za 2015. godinu isplaćeno je  11 705 104, 01 kn

Za 2016. godinu isplaćeno je  10 761 567 , 32 kn

Za 2017. godinu isplaćeno je  12 439 000, 00 kn

UKUPNO                                     46 511 439 , 33 kn

Toliki novac mi svi plaćamo SNV i tjedniku Novosti da nam se kao narodu ruga, da nas blati i pljuje po nama. I to je Pravosuđe omogućilo, kao što stoji u Koalicijskom sporazumu.

Još 2012. godine tadašnji predsjednik Ivo Josipović reagirao je na brojne pritužbe pripadnika srpske nacionalne manjine, na netransparentnost trošenja proračunskog novca, jer do njih taj novac ne stiže, pa je zbog toga Milorada Pupovca nazvao etnobiznismenom. Međutim nitko iz Pravosuđa nije reagirao.

http://www.novilist.hr/layout/set/print/Vijesti/Hrvatska/Josipovic-Iza-optuzbi-u-Novostima-stoji-Pupovac-mislim-da-je-to-dokaz-o-neovisnosti-tog-tjednika

Kako  srpska nacionalna manjina nema nikakve koristi od tog silnog novca. Nenad Vlahović predsjednik Nacionalnoga vijeća Srba u Hrvatskoj, od 2012, godine upozorava isto tako na nepravilnosti u raspodjeli i trošenju proračunskog novca, ali DORH i glavni državni odvjetnik kada je Milorad Pupovac u pitanju uopće ne reagiraju.

„Kad je riječ o nadležnim tijelima koja bi se trebala baviti malverzacijama na koje upozorava, a koje se odnose na Pupovca i SNV, i koje su potkrjepljene rješenjima Ministarstva financija, ali i drugim papirima koje je nekoliko puta i na televiziji pokazao, Vlahović je tu vrlo izričit. Jasno kaže kako je Dinko Cvitan u političkim škarama. Prema njegovim riječima vrijeme je da se kompletna ekipa iz DORH-a, pozdravi i kaže kako više ne mogu, kako njima ili upravlja politika ili su zbog vanjskih interesa u nemogućnosti riješiti pitanje Milorada Pupovca.“

https://www.hkv.hr/hrvatski-tjednik/26313-nenad-vlahovic-jos-jednom-upozorio-na-sve-pupovceve-malverzacije.html

„Kada su Pupovčeve „Novosti“ prije mjesec dana na naslovnici objavile: „Lijepa naša lijepo gori“, ponovno smo mogli čuti uobičajne floskule o satiri, novinarskim slobodama i ostale izgovore, koji se koriste da bi se obranilo, ono što je u normalnom demokratskom društvu neprihvatljivo.“ Napisao je Željko Sakić.

https://priznajem.hr/novosti/zeljko-sakic-lijepa-nasa-lijepo-gori/

ZAKLJUČAK

Ne mora se pratiti politika da bi se vidjela kvaliteta nehrvatskih vlasti od 2000 godine do danas. Očigledno je da hrvatsko pravosuđe nije ni malo neovisno, kao što piše u Ustavu RH, nego je upregnuto i dirigirano od strane političkih elita, koje su se potpuno odnarodile i rade suprotno hrvatskim nacionalnim interesima.

  • Da je Pravosuđe neovisno i da se pridržava točno Ustava RH I Zakona koji proizlaze iz Ustava RH, imali bi uređenu pravnu državu, ne bi bilo preko 300 tisuća blokiranih, deložiranih i obespravljenih hrvatskih građana. Donio bi se pravedan, a ne lihvarski Ovršni zakon!

Pa i ova Vlada i premijer Andrej Plenković, nisu još izmijenili Ovršni zakon, odgođen je za jesen, već donose samo vatrogasne mjere otpisa manjeg dijela duga ovršenima!

Na dan , 31. ožujka ove godine, u blokadi je bilo 325.254 građana, a njihov ukupni dug dosegnuo je oko 43,4 milijarde kuna, golemih 30,6 milijardi više nego što duguju poslovni subjekt

https://prviplan.hr/aktualno/dug-gradana-gotovo-3-5-puta-veci-od-duga-gospodarstva/

  • Ne bi bilo progon hrvatskih branitelja, i umanjivanja kazne za dokazane četnike, agresore! Bili bi procesuirani svi četnici, agresori koji su se vratili u Hrvatsku i mirno žive kao obični ljudi, bili bi primjereni kažnjeni za izvršenu agresiju.

Eklatantan je primjer generala Đure Brodarca, koji je proganjan kao najveći zločinac, umro u zatvoru u Osijeku Ta je smrt još jednom pokazala upravo neljudski odnos hrvatske države , odnosno politički dirigiranog Pravosuđa, prema braniteljima, generalima i uopće osobama koji su tu istu državu stvarali. Tada su u knjizi žalosti njegovi suborci upisali;

„Vlada Republike Hrvatske i državne institucije, prije svega državno odvjetništvo i policija sasvim sigurno snose najveću odgovornost za ovu tragičnu smrt. Posebno iz razloga što su mimo ustavnih procedura, mimo pravila koja su zapisana u Zakonu o kaznenom postupku, protivno elementarnoj logici, protivno zdravom razumu zatočili jednog teško bolesnog čovjeka kao što je bio Đuro Brodarac”. Ali, nažalost, upozorio je Željko Sačić , general Brodarac nije jedini: „Tu su ostali pozatvarani branitelji, poput Tomislava Merčepa, Veljka Marića i mnogih drugih.“

„Sve to govori da je Hrvatska u rukama neprijatelja hrvatske slobode i hrvatske države, ti neprijatelji imaju jasan plan, sve nas koji smo branili Domovinu poslati pod zemlju ili iza rešetaka dugoročno, a naše obitelji razoriti. Prema tome, hrvatski branitelji osvijestite se, hrvatski narode osvijesti se! Vrijeme je da se ovakva vlast i ovakvi političari stave u ropotarnicu povijesti i iznad njih napiše „Ovo su izdajnici hrvatskog naroda” – vrlo rezolutno je završio general Sačić svoje priopćenje.

„Savjest je čudna ‘stvar’. Šljivančanin na slobodi, hrvatski generali zaslužni za spašavanje mnogih života i cijele zemlje su u zatvoru. Ili umiru u hrvatskom zatvoru, ili izvan zatvora kao general Bobetko. Zar nisu ubijeni oni koji umiru zato što je hrvatskim vlastima naređeno da ih uhite ‘po zapovjednoj odgovornosti’? Teško je vjerovati da poslije rasističkih haaških presuda netko to ‘ne vidi’. Ali, na svačijoj savjesti je da to vidi ili ‘ne vidi’. Zar ne?” rekao je  akademik Josip Pečarić.

„Svako zatvaranje hrvatskih branitelja u razdoblju dokazivanja sumnji za navodno počinjenje zločina u Domovinskom ratu jest nešto što se nije ni do sada smjelo događati. Pogotovo ako optužbe dolaze od osoba poput Save Štrpca, Pilsela, Pusića, Feralovaca, EPH-ovaca, ili organizacija poput Soroševog HHO-a, stranih plaćenika. Njihova zadaća je od Hrvatske napraviti agresora ili pak u najmanju ruku izjednačiti u krivnji srbijanskog agresora i srpske pobunjenike u Hrvatskoj s pravom hrvatskog naroda i njegove države na obranu od neusporedivo naoružanijeg i organiziranijeg napadača .Nadam se da general Brodarac nije umro uzalud! Njegova bi smrt trebala biti posljednja tragedija jednog hrvatskog branitelja, posljednja opomena kako za vlast u Hrvatskoj tako i za sve njegove suborce iz Domovinskog rata, da se definitivno okonča šutnja i desetgodišnje toleriranje kriminaliziranja i blaćenja najveće svetinje u povijesti hrvatskog naroda!” – rekao je Ninoslav Mogorović.

http://hrsvijet.net/index.php/arhiva-clanaka-hrsvijet-net/138-arhiva-stari-hrsvijet-net-2/15530-ope-ogorenje-jednoglasna-osuda-odgovornih-za-smrt-ure-brodarca-

  • Ne bi bilo lopovluka, malverzacija i pljačke u pretvorbi i privatizaciji, svega što je hrvatski narod stvarao!
  • Tada bi ravnopravno sa svim drugim pjevačima i M.P.Thompson nastupao  slobodno u pulskoj Areni, kao pjevač i hrvatski branitelj,  ne bi bio proganjan i zabranjivan, dok  u isto vrijeme slobodno nastupaju Bajaga, Ćolić , Balašević i mnogi drugi, koji nisu pridonijeli u stvaranju slobodne Republike Hrvatske.
  • Hrvatsko nacionalno etičko sudište (HNES) sastavljeno je od uglednih hrvatskih intelektualaca sa svrhom etičkog propitivanja ponašanja pojedinaca i djelovanja nekih institucija. Nastalo je na inicijativu i prijedlog Hrvatskog žrtvoslovnog društva kao njegov ogranak. 2014. godine okupili su se na poticaj nekadašnjeg hrvatskog ministra vanjskih poslova, dr. Zvonimira Šeparovića u Zagrebu. Kao građanska inicijativa bavi se analizom pojava etičkih zastranjivanja istaknutih političara na najvišim političkim razinama i, nakon analize prikupljenih podataka, podizanja etičkih optužbi i donošenja etičkih osuda za nacionalnu veleizdaju. https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatsko_nacionalno_eti%C4%8Dko_sudi%C5%A1te

Ne zadovoljava me osuda Hrvatskog etičkog sudišta za veleizdaju , jer je samo deklarativna! Za  sva zla i patnje koje su nanijeli ti petokolonaši, koji lijepo i ugodno žive u Hrvatskoj, a koju nisu željeli, ni htjeli, trebaju svi odgovarati, uključivši naročito Pravosuđe,  pred hrvatskim narodom i sjenama tisuća poginulih, nestalih u tisućljetnoj borbi za hrvatsku državu.

–Ostaju pitanja kod  koje institucije  da traže zaštitu Hrvati  u njihovoj nacionalnoj državi?

–Tko dopušta da se krši Ustav RH i Zakoni proizašli iz Ustava?

–Tko dopušta agresivnoj manjini provoditi orkestrirani teror protiv Hrvata u njihovoj domicilnoj državi i tko će ih zaštititi od te agresivne manjine?

–Kojoj instituciji hrvatske države da se obratimo, kada su  sve iznevjerile naše povjerenje?

PREKO 700 DOKUMENATA IZ VOJNE ARHIVE MORH-a, OZNAČENIH KAO ” VOJNA TAJNA-STROGO POVJERLJIVO” POSLANO U HAG!

Ima li igdje na svijetu takav primjer?

Zna li netko odgovore?

Lili Benčik

Što vi mislite o ovoj temi?

Sponzori
Komentiraj

Reagiranja

Mladen Pavković: Sraman odnos prema Deklaraciji o Domovinskom ratu

Objavljeno

na

Zbog čega se u Hrvatskoj ne poštuje, odnosno marginalizira Deklaracija o Domovinskom ratu, koju je donio Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora, 13. listopada 2000. godine?

U tom dokumentu među ostalim se naglašava da je „Republika Hrvatska vodila pravedan i legitiman, obrambeni i osloboditeljski, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica.“

Također se navodi da će „u skladu s temeljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti, Republika Hrvatska u okviru materijalnih mogućnosti osigurati svim (!) hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata, koji su najzaslužniji za njezino stvaranje, punu zaštitu, dostojanstvo i skrb“ te da je „radi dostojanstva Domovinskog rata hrvatsko pravosuđe dužno procesuirati sve moguće slučajeve pojedinačnih ratnih zločina, teške povrede humanitarnog prava i svih drugih zločina počinjenih u agresiji na Republiku Hrvatsku i u oružanoj pobuni te tijekom Domovinskog rata, strogo primjenjujući načela individualne odgovornosti i krivnje“.

Ovim dokumentom pozvani su svi, od građana do državnih tijela, da štite temeljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata, kao zalog naše civilizacijske budućnosti.

“Na taj način čuvamo moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske i tako štitimo ugled i dostojanstvo svih branitelja i građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine“ – naglašava se u Deklaraciji, u kojoj se vrlo jasno ističe i da je „oružanu agresiju na Republiku Hrvatsku izvršila Srbija, Crna Gora i JNA s oružanom pobunom dijela srpskog pučanstva u Republici Hrvatskoj“.

Kao prvo, ovaj dokument trebao bi biti „sveto pismo“ za sve saborske zastupnike, ali jedan dio, poglavito onih koji u Saboru sjede s lijeve strane, a tu osobito uključujemo i predstavnike srpskih i inih manjina, prave se da za nešto takvoga nikada nisu čuli, pa blate i gaze većinu onog što je i bez njih stvoreno u vrijeme Domovinskoga rata.

Kako, primjerice, u Saboru može sjediti jedan notorni Milorad Pupovac, podržavati Vladu Republike Hrvatske (HDZ), a okolo pričati da je Hrvatska bila agresor, a ne Srbija?

Ili, zbog čega država, općine i županije svim hrvatskim braniteljima (dakle, ne samo stradalnicima) u okviru svojih mogućnosti ne osiguraju „punu zaštitu, dostojanstvo i skrb“?

Neki će, možebitno, reći da to zaslužuje veliki broj ljudi i da nema dovoljno sredstava, što je laž. Tko i na kakav način skrbi o hrvatskim braniteljima koje u vrijeme rata ni metak nije okrznuo, a koji su kasnije teško oboljeli? A tko o onima koji ne mogu dobiti nikakvo zaposlenje ni za sebe ni za svoju djecu? Za neke od njih istina skrbi Crveni križ ili Caritas. Nu, nitko ni ne zna koliko je zapravo hrvatskih branitelja socijalno ugroženo, jer se takve analize ne prave ni iskazuju. Oko tri tisuće hrvatskih branitelja dosad je izvršilo suicid. Čiji je to problem i je li ikada itko odgovarao što je nekog hrvatskog branitelja „natjerao“ na samoubojstvo? O suicidima hrvatskih branitelja se šuti, kao da se time rješava ovaj problem.

A ubijaju se svi, od bivših običnih hrvatskih vojnika, pa do zapovjednika pojedinih ratnih postrojbi. Čak i njihova djeca ili članovi njihove obitelji.

Koliki bi se životi spasili da se većini bivših ratnika osigurala „puna zaštita, dostojanstvo i skrb“?

Jednom riječju, Deklaracija o Domovinskom ratu, zahvaljujući prije svega onima koji su je donijeli (svaka čast izuzecima) bila je i ostala mrtvo slovo na papiru.

Bilo bi dobro i poželjno da se u Hrvatskom saboru barem jednom godišnje pročita ova Deklaracija, a ne da je pojedini zastupnici ala Pupovac i ekstremno lijevi namjerno  gaze i marginaliziraju.

Osim toga, tog se dokumenta ne drže ni u općinama i županijama (svaka čast izuzecima), jer da ga poštuju većina problema onih koji su najzaslužniji za stvaranje hrvatske države već bi odavno bila riješena.

Svojedobno je Zvonimir Mršić, kad je bio gradonačelnik Grada Koprivnice, kad su mu neki branitelji došli tražiti pomoć, navodno rekao: Idite onima koji su vas i poslali u rat!

Mladen Pavković

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati

Reagiranja

Plenković poručio Zvizdiću: Slučaj Komšić za Hrvatsku je prevažno pitanje, podignut ćemo ga na internacionalnu razinu

Objavljeno

na

Objavio

“To je za Hrvatsku prevažno pitanje i imamo sva legitimna prava da ga dižemo na međunarodnim forumima i da senzibiliziramo druge”, kazao je Plenković i ponovio jučerašnje riječi da mnogi akteri to ne razumiju. Zato je važno da naša poruka bude poruka pojašnjenja i apela da se riješi izborni zakon koji bi omogućio legitimnu zastupljenost svih, a osobito u Predsjedništvu”, rekao je predsjednik Vlade RH u odgovoru na današnje obraćanje predsjedatelja Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića.

Premijer Andrej Plenković je nakon sastanka Azija-Europa u Bruxellesu komentirao predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića koji je kritizirao njegove izjave tijekom protekla dva dana u europskim institucijama te kazao da je “primjetan pokušaj uspostave patronističkog ponašanja spram Bosne i Hercegovine”, prenosi N1.

“Te teze i teorije o nemiješanju u unutarnje poslove, to je ostalo u međunarodnim odnosima 19. stoljeću. Mi smo sada u 21. stoljeću gdje sva krupna i politička pitanja, a posebno ona za koja ja kao predsjednik Vlade imam posebnu odgovornost i prema Hrvatima koji žive izvan Hrvatske, ali i s obzirom na činjenicu da je Hrvatska i potpisnik i jamac Daytonskog i Pariškog mirovnog sporazuma i da smo zainteresirani da se on i 23 godina nakon potpisivanja provodi onako kako je i zamišljen”, kazao je Plenković.

“Zvizdić zna koliko je Hrvatska, osobito od kada sam ja predsjednik Vlade, pomagala jačanju bilateralnih odnosa i bržem putu BiH prema EU i to činimo i dalje. No, neovisno tome stavit ću u prvi plan ono što i on zna da se dogodilo, a da nije dobro, a to je da jedan narod u Federaciji glasovima svojih pripadnika bira drugom narodu njegova člana u Predsjedništvu. Ne možemo se praviti nevješti na nešto što je sasvim očito i prema strukturi glasova i prema onome što se dogodilo”, kazao je Plenković.

“To je za Hrvatsku ozbiljno pitanje i imamo sva legitimna prava da ga dižemo na međunarodnim forumima i da senzibiliziramo druge”, kazao je Plenković i ponovio jučerašnje riječi da mnogi akteri to ne razumiju. “Zato je važno da naša poruka bude poruka pojašnjenja i apela da se riješi izborni zakon koji bi omogućio legitimnu zastupljenost svih, a osobito u Predsjedništvu”, kazao je Plenković te dodao kako on nije rekao da je izbor Komšića nezakonit.

“Moja intervencija nije bila u smislu nezakonitosti, nego ozbiljnog i krupnog političkog problema gdje se može izizgrati politička volja jednog konstitutivnog naroda. Jednakost se mora reflektirati u institucijama”, rekao je Plenković.

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati
Sponzori
Sponzori

Komentari