Connect with us

BiH

Hrvatski nacionalizam nije imperijalizam

Published

on

Filozof, profesor matematike i fizičar – zapovjednik Ustaške mladeži – , koja je stvorena s izričitim ciljem-da se spriječi nacistički utjecaj na hrvatsku mladež, i autor mnogih djela – Ivan Oršanić- rođen u Županji 02.07.1904 godine, u svojoj knjizi “Vizija Slobode”, o Imperijalizmu, kao ishodištu fašizma i nacizma, i hrvatskom nacionalizmu piše, kako narodi kao povijesne pojave, u razvijanju svoje nacionalne osobnosti formuliraju dvije faze: nacionalnu i imperijalističku.

Da je u pravu govori tome kompletne povijest europskih, ali i drugih naroda, kao i događaji vezani uz povijest).

Nacionalna faza se iscrpljuje u težnji za osobnom državom, sa svim stributima nezavisnosti na cijelom nacionalnom području, dok se imperijalistička faza izražava u političkoj, ekonomskoj, kulturnoj, ili pak, vjerskoj dominaciji nad drugim narodima.

Gledajući svijet, vidljivo je da on pripada vladavini imperijalizma, tj. vladavini izraženih ofenzivnih kategorija. Tako je to bilo u prošlosti, a tako je i danas.

Nacionalizam i Imperijalizam nisu isto

Psihološki je protuslovno, i pogrešno smatrati nacionalizam i imperijalizam jednakim “vrijednostima” , i stavljati ih pod istu kapu- svrstavati ih u jednu kategoriju.

Danas, kad se govori o nacionalizmu, treba imati na umu da on, u svakoj svojoj kvalifikaciji, predstavlja inferiornu fazu u manifestiranju osobnosti jedne zajednice. Dok imperijalizam predstavlja superiornu fazu u manifestiranju bilo koje narodne zajednice.
Imperijalizam, kao ofenzivna kategorija, najviše prezire nacionalizam, jer mu je on brana protiv svakog mogućeg dominiranja.

Hrvatski nacionalizam nije imperijalizam

1_sahovnicaGledajući hrvatski nacionalizam, ( vidi tekst “Nacionalizam” na www.dragovoljac.com) za hrvatskog nacionalistu nikako se ne može reći da je imperijalist, što zorno pokazuje naša povijest, ali i naši raskomadani prostori. Također mnoštvo naroda i narodnosti, koji su se smjestili, i ugnjezdili na našim prostorima, govori da se o Hrvatima, kao imperijalistima i rasistima nikako ne može govoriti u tom kontekstu.
Hrvati su, po tom pitanju, na liniji Tunižana i sličnih naroda, dok su na drugoj strani smješteni svi veliki i mali imperiji, ne isključujući tu ni Mađare, Srbe, Talijane, Čehe, Poljake i tako dalje.

Nacionalizmom se, na primjer, ne može smatrati niti talijanski fašizam, niti njemački nacizam. Tu se može govoriti o pravom i izrazitom imperijalizmu, o ofenzivnim kategorijama, u kojima je smetao svaki nacionalizam, pa i naš hrvatski-koji im i danas smeta.
Nacionalizmom se ne može smatrati niti srpski, niti češki, niti poljski, recimo tako, nacionalizam. Naime, raspadom Austro-Ugarske, i formiranjem novih-starih država, ti “nacionalizmi” odmah su izrazili imperijalističku fazu naspram Hrvatima, Bugarima, Slovacima, Ukraincima .

Budućnost današnjeg feudalnog ustroja i imperijalizma

U imperijalističkim željama dolazi, i mora dolaziti, jer im je to u prirodi, do sukoba. U takvim sukobima poneki od imperijalizama propadaju.
Što se tiče današnje imperijalne Europe, također će neizbježno i neminovno, iz tih i takvim razloga, doći do sukoba, jer je očito da postoji više većih i manjih imperijalizama. Tu se radi samo o tome, tko će koga više ujarmiti, iskoristiti, podčiniti…., tko će osvojiti više kolonija. U svem zlu, to je s jedne strane dobro za podjarmljene, podčinjene i kolonizirane, jer će u njihovoj suludoj unakrsnoj borbi svim takvim narodima svanuti sloboda.

Je li buđenje nacionalizma u Europi prijetnja

Jačanje desnih opcija i nacionalizama, u današnjoj feudalnoj i neoliberalnoj Europi, nikako nije prijetnja. Naravno, ako isti nemaju imperijalističkog naboja i imperijalističkih pobuda u sebi.
Stvarna prijetnja bio je i ostao neoliberalno-kapitalističko-feudalni nagon, koji mora biti srušen. Taj sustav smatra da je opasnost i to , i u tome ako su svi ljudi slobodni, i ako su svi narodi slobodni u nacionalnoj i međunarodnoj suživljenosti, što je s gledišta sustava preopako, a s druge strane normalno i prirodno.

Tuđinski imperijalizmi na našem tlu

O tome zapovjednik Ustaške mladeži piše da su ofenzivne kategorije stoljećima pružale svoje imperijalističke akcije na našu zemlju, te da je naša zemlja bila razdijeljena na tri imperijalistička utjecaja, i to: Turski, Austrijski i Mađarski. Ali i na dva nervozna imperijalistička očekivanja, Italije i Srbije, koji još prije prve faze svjetskog rata iskazuju svoja stremljenja. Svršetkom te faze, pod kontrolom engleskog i francuskog imperijalizma, ta stremljenja ulaze “tuto force” u igru.
Za vrijeme drugog rata u igru ulaze još i njemački, te ruski imperijalizam. Danas je ovdje angažirana i Sjeverna Amerika.
Veliki broj imperijalizama ne može biti, a niti je u miru već duže vremena. Osobito ne na našem prostoru, gdje i danas postoji stalna igra najvećih imperija svijeta, ali u jednakom obimu i manjih.
Izdajnička politika, kroz našu povijest, kao što je to i danas, svela je našu, nekad moćnu, i jaku Hrvatsku, na “ostatke ostataka”, i ako se ne pokrenemo ni ostatka neće ostati.

Smjernice i potrebe

Potreba naše nacije nije defenziva ili ofenziva kad to treba tuđem imperijalizmu i njegovim potrebama. Nije to ni slijepo držanje zavaravajuće obveze, koja je proizišla iz “ugovora” s papom Agatonom, a kojom su se Hrvati obvezali da neće osvajati “tuđe” teritorije. Tuđe teritorije, u svakom slučaju, ne treba osvajati, ali se mi danas, nikako, ne možemo pomiriti sa stajalištem izdajnika, i sa činjenicom da su oteti hrvatski teritoriji danas i tuđi teritoriji. Ako se tako nastavi mi više nećemo imati što braniti, jer više niti neće biti hrvatskog teritorija uz ovakvu nesmiljenu ofenzivu, danas opet prisutnih-fašizama i nacizama, na naše prostore, i ne samo naše.

Nem, nem soha

Mi se s time nikako ne smijemo složiti, već, kako bi Mađari rekli “Nem, nem soha”, što na našem jeziku znači, ne, ne nikada, a to se odnosi na mađarsko nacionalističko geslo protiv odredaba trianonskog mirovnog ugovora, koji je, po mišljenju mađarskih “nacionalista”, Mađarskoj oduzeo previše “njezinih” teritorija.( Mađari kao svoje teritorije , iz svojih aspiracija,moraju isključiti i prostore Srijema, Banata i Bačke, jer su to oduvijek bili prostori koji su pripadali Hrvatima).

Nama je potrebna obrana samih sebe, a nikako obrana tuđih, pa niti zapadnih interesa, koji ,tobože, nas uvjeravaju da smo jučer bili predziđe od Turaka, a danas od Srba, a ne vidimo jasno da nas je taj zapad prepustio da iskrvarimo u ratovima s Turcima, a da su Srbi oduvijek, pa tako i danas, prema nama samo istočna strana zapada, koja nas uništava.

Kako Monarhija, tako i danas zapadno- europsko katoličanstvo nije ništa drugo do li uvlačenje Hrvatske, jučer u ofenzivne kategorije Beča i Pešte, i njihove dominacije, a danas u dominacije i ofenzivne kategorije današnjih velikih i malih imperijalizama.

Stoga je Hrvatskoj potrebna ofenzivna ideja. Potrebna joj je hrvatska državna ideja, vlastita nacionalna ideja. Na osnovu prošle i današnje realnosti jedino ispravno je-boriti se i zhalagati za uništenje sadašnje i svake možebitne buduće zajednice, koja ne nosi jednakost i ravnopravnost, ideje slobode i pravde. Povijest je pokazala da čovječanstvo nije u stanju stvoriti takvu zajednicu te je zadaća Hrvatu rušiti svaku državu koja nije njegova.

Naša egzistencija, ako ne želimo vlastitu propast, stoji u takvim idejama. To znači da moramo i trebamo raditi i na propasti europske unije. Raditi na propasti novog, danas neoliberalno-fašističko-nacističkog imperijalizma, i europskog okvira, jer u tom okviru naš narod, ali i mnogi drugi narodi nisu u prirodnom, sretnom i korisnom međunarodno-političkom , i nacionalnom smještaju. Raditi već sada protiv svake ideje eventualnih novih okvira.

Put, istina i život

Zapadna Europa, ili tako zvana ujedinjena Europa, a točno i istinito rečeno fašističko-nacistički okvir, ima za cilj vladanje nad cijelim svijetom. Taj cilj ostvaruje i neoliberalnom ideologijom , a u sprezi s krupnim kapitalom i svjetskim financijskim centrima moći. Kao takva zahtijeva da je mrzimo i preziremo, kao i sav odgoj na čijem su oltaru imperijalno bogovi.
To nisu naši bogovi i taj odgoj nije naš put, naša istina, naš život i naša budućnost.

Sve to je ISUS KRIST. Nikako Cezar, Napoleon ili danas Angela Merkel, J. M. Brozo i slični.

Naše ideje vodilje trebaju biti EUGEN KVATERNIK, Starčević i Radić, a ne Staljin ili Churchill.

Vanjska politika i Vesna Pusić

Za ostvarenje svih ideja i naših ciljeva, uz ostalo, moramo imati ljude koji će našu vanjsku politiku voditi u suradnji s onima i onakvim, recimo, relativno pozitivnim kategorijama, a koje imaju vlastiti interes da budu protiv nama zajedničkim neprijateljskim ofenzivnim kategorijama. S takvim kategorijama surađuje Vesna Pusić ( ministrica vanjskih poslova zapadnog Balkana).
Te kategorije nastale su spregom kapitala i imperijalističke politike.

Nastale su na istovjetan način kako je to bilo i u ne tako davnoj prošlosti prije i za početka drugog svjetskog rata.

Mirko Omrčen/croative

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari