Hrvatski pleter

0
By Prof saxx at the English language Wikipedia

Pleterna ornamentika je reljefna dekoracija čiji osnovni element, jednotračni ili višetračni prutić, tvori najrazličitije kombinacije ornamenata u koje su potkad upleteni stilizirani biljni motivi te životinjske i ljudske likove. Pleter je uglavnom naziv za predromanički ukras arhitektonskih pojedinosti i crkvenog namještaja u razdoblju od 8. do 11. st. Kao takav bio je prevladavajući ukras u središnjoj i sjevernoj Italiji, te u Hrvatskoj (u tzv. starohrvatskoj umjetnosti).

Hrvatski pleter, znan i kao troplet je geometrijski ukras svojstven starohrvatskoj kulturi.

Autor: Krunomir at hr.wikipedia / Hrvatski pleteri- skica

Starohrvatske pletere nalazimo gotovo posvuda gdje je hrvatska kultura imala veći ili manji utjecaj, uglavnom u i na crkvama koje su građene predromaničkim hrvatskim slogom u razdoblju od 9.-12. st. te u i na ranohrvatskim samostanima iz istog razdoblja.

Pleter na reljefu splitske krstionice / Wikipedia

Motivi tih pletera su preuzeti iz antičke umjetnosti (valovi, troprute pletenice, pentagrami, mreže rombova …), no dok su u antici ti ornamenti služili samo kao okvir, u predromanici oni ispunjavaju cijelu površinu.

Greda i zabat s natpisom kneza Mutimira (895.), crkva Sv. Luke, Uzdolje kraj Knina.
Foto: Roberta F. / Wikipedia

Količina, ali i nadaleko poznat kvalitet materijala i klesanja, pronađenih spomenika predromaničke skulpturne ornamentike na istočnoj obali Jadrana dokazuje snažnu graditeljsku i klesarsku djelatnost velikog broja majstora i radionica. Nasuprot tisućama ulomaka pleternih reljefa u Dalmaciji, na sjeveru su dosad nađena samo dva: jedan u Loboru i jedan kraj Iloka.

facebook komentari