Igor Peternel: Pitanje na referendumu je trebalo biti još radikalnije i predvidjeti ukidanje manjinskih lista

Ljevičari naravno šire lažnu propagandu: preporuke venecijanske komisije su da predstavnike nacionalnih manjina NE TREBA birati na povlašteni način! Zemlje koje su u EU smatra se da su dosegle dovoljan demokratski standard po pitanju tretiranja manjinskih prava. Ova naša čini se jedino nije dosegla standard za zaštitu većine od stranaka i pojedinaca bez legitimiteta! Dakle … Continue reading Igor Peternel: Pitanje na referendumu je trebalo biti još radikalnije i predvidjeti ukidanje manjinskih lista