Islamski migrantski jurišnici su nova, pojačana, vojna snaga Bošnjacima

Sve je više znakova i dokaza da su islamski migranti radikalni kršćanofobisti, koji imaju zadatak brisanja svih kršćanskih znakovlja, u prvom redu na putu do Merkeline dobrodošlice u Njemačkoj, a zatim i u zemljama u koje nebranjeno pobjednički umarširaju. Iz dana u dan otkako traje taj osvajački pohod islamskih migranata na Europu, sve je veća … Continue reading Islamski migrantski jurišnici su nova, pojačana, vojna snaga Bošnjacima