Jan Ivanjek: Dugoročni cilj i dalje treba biti nabava 18 lovaca

Kako je u tijeku novi natječaj za višenamjenski borbeni avion, dobar je trenutak da se nešto detaljnije osvrnem na sam broj aviona. U taktičko-tehničkoj studiji definirana je potreba za 12 VBA. Struka je zapravo tražila 24, što je broj koji je zadnje bio aktivan prije 20-ak godina. Tada je, da bi se to zadržalo, dogovorena … Continue reading Jan Ivanjek: Dugoročni cilj i dalje treba biti nabava 18 lovaca