Connect with us

Hrvatska

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE ŠIROKI BRIJEG

Objavljeno

-

Općina Široki Brijeg dodjeljuje javna priznanja onima koji su doprinijeli napretku naše Općine ili su postigli izuzetne rezultate u različitim djelatnostima. Javna priznanja Općine su: Počasni građanin i Zlatna plaketa «Grb općine Široki Brijeg». Rok  za podnošenje prijava je  15.7.2013.

 Široki Brijeg GrbNa temelju članka 9. Statuta općine Široki Brijeg («Službeni glasnik općine», broj: 4/08) i članka 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima općine Široki Brijeg («Službeni glasnik općine Široki Brijeg», broj: 3/02 i 7/09), Odbor za dodjelu javnih priznanja  17.06.2013. godine  o b j a v l j u j e

 J A V N I     P O Z I V

ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

OPĆINE ŠIROKI BRIJEG


I

Općina Široki Brijeg   d o d j e l j u j e   javna priznanja onima koji su doprinijeli napretku naše Općine ili su postigli izuzetne rezultate u različitim djelatnostima.

 Javna priznanja Općine su: Počasni građanin i Zlatna plaketa «Grb općine Široki Brijeg».

 

1.       Počasni građanin Općine Široki Brijeg, može biti građanin koji je osobno i značajno doprinio napretku Općine ili podizanju ugleda Općine.

2.       Zlatna plaketa «Grb općine Široki Brijeg», je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti: gospodarskog, društvenog i duhovnog života i razvoja Općine.

Inicijativu za proglašenje počasnog građanina općine mogu podnijeti: vijećnici Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća, Općinski načelnik, a za dodjelu Zlatne plakete: građani, vijećnici  Općinskog vijeća, Općinski načelnik, mjesne zajednice, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe.

Prijave (inicijative) za dodjelu javnih priznanja moraju sadržavati:

-podatke o podnositelju inicijative,

-životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnih priznanja,

-odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.).

Na zahtjev Odbora, podnositelj poticaja dužan je naknadno dostaviti druge dopunske podatke i dokumentaciju.

Javna priznanja uručuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća na Dan općine Široki Brijeg.

R o k    za   podnošenje prijava je  15.7.2013. godine.

Inicijative s obrazloženjem dostaviti na adresu:

OPĆINSKO VIJEĆE ŠIROKI BRIJEG

Odbor za dodjelu javnih priznanja  –

Ul. fra Didaka Buntića br. 11.

ŠIROKI BRIJEG

 P R E D S J E D N I K ,

 Miro Kraljević      

 

POČASNI GRAĐANIN OPĆINE

 

Počasnim građaninom Općine mogu biti proglašeni građani koji su osobno i značajno doprinijeli napretku Općine ili podizanju ugleda Općine.

Osobi se uručuje: POVELJA I MEDALJA.

Ako se za počasnog građanina predloži strani državljanin, Odbor će pribaviti mišljenje nadležnog tijela za odnose sa inozemstvom.

Počasni se građanin upisuje u knjigu počasnih građana općine Široki Brijeg koja se vodi i čuva u uredu Općinskog vijeća.

Priznanje se može dodijeliti posmrtno.

Ako se radi o stranom državljaninu priznanje se može uručiti tijekom cijele godine inače se to u pravilu, čini na svečanoj sjednici na Dan općine.

            ZLATNA PLAKETA «GRB OPĆINE ŠIROKI BRIJEG»

 

Zlatna plaketa «Grb općine Široki Brijeg» (u daljnjem tekstu: «Zlatna plaketa») posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti: gospodarskog, društvenog i duhovnog života i razvoja općine.

Dobitniku se uručuje: ZLATNA PLAKETA I POVELJA.

U jednoj godini može se dodijeliti 2 priznanja fizičkim osobama i 2 priznanja pravnim osobama.

Priznanje može biti dodijeljeno i posmrtno.

Ako se radi o stranom državljaninu, instituciji ili gradu, priznanje se može uručiti i tijekom cijele godine, a inače se uručuje na Dan općine.

sirokibrijeg.ba/kamenjar.info

Što vi mislite o ovoj temi?

Advertisement
Komentiraj
Advertisement

Komentari