Connect with us

Hrvatska

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE ŠIROKI BRIJEG

Published

on

Općina Široki Brijeg dodjeljuje javna priznanja onima koji su doprinijeli napretku naše Općine ili su postigli izuzetne rezultate u različitim djelatnostima. Javna priznanja Općine su: Počasni građanin i Zlatna plaketa «Grb općine Široki Brijeg». Rok  za podnošenje prijava je  15.7.2013.

 Široki Brijeg GrbNa temelju članka 9. Statuta općine Široki Brijeg («Službeni glasnik općine», broj: 4/08) i članka 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima općine Široki Brijeg («Službeni glasnik općine Široki Brijeg», broj: 3/02 i 7/09), Odbor za dodjelu javnih priznanja  17.06.2013. godine  o b j a v l j u j e

 J A V N I     P O Z I V

ZA PODNOŠENJE INICIJATIVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

OPĆINE ŠIROKI BRIJEG


I

Općina Široki Brijeg   d o d j e l j u j e   javna priznanja onima koji su doprinijeli napretku naše Općine ili su postigli izuzetne rezultate u različitim djelatnostima.

 Javna priznanja Općine su: Počasni građanin i Zlatna plaketa «Grb općine Široki Brijeg».

 

1.       Počasni građanin Općine Široki Brijeg, može biti građanin koji je osobno i značajno doprinio napretku Općine ili podizanju ugleda Općine.

2.       Zlatna plaketa «Grb općine Široki Brijeg», je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti: gospodarskog, društvenog i duhovnog života i razvoja Općine.

Inicijativu za proglašenje počasnog građanina općine mogu podnijeti: vijećnici Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća, Općinski načelnik, a za dodjelu Zlatne plakete: građani, vijećnici  Općinskog vijeća, Općinski načelnik, mjesne zajednice, ustanove, udruge građana i druge pravne osobe.

Prijave (inicijative) za dodjelu javnih priznanja moraju sadržavati:

-podatke o podnositelju inicijative,

-životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnih priznanja,

-odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.).

Na zahtjev Odbora, podnositelj poticaja dužan je naknadno dostaviti druge dopunske podatke i dokumentaciju.

Javna priznanja uručuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća na Dan općine Široki Brijeg.

R o k    za   podnošenje prijava je  15.7.2013. godine.

Inicijative s obrazloženjem dostaviti na adresu:

OPĆINSKO VIJEĆE ŠIROKI BRIJEG

Odbor za dodjelu javnih priznanja  –

Ul. fra Didaka Buntića br. 11.

ŠIROKI BRIJEG

 P R E D S J E D N I K ,

 Miro Kraljević      

 

POČASNI GRAĐANIN OPĆINE

 

Počasnim građaninom Općine mogu biti proglašeni građani koji su osobno i značajno doprinijeli napretku Općine ili podizanju ugleda Općine.

Osobi se uručuje: POVELJA I MEDALJA.

Ako se za počasnog građanina predloži strani državljanin, Odbor će pribaviti mišljenje nadležnog tijela za odnose sa inozemstvom.

Počasni se građanin upisuje u knjigu počasnih građana općine Široki Brijeg koja se vodi i čuva u uredu Općinskog vijeća.

Priznanje se može dodijeliti posmrtno.

Ako se radi o stranom državljaninu priznanje se može uručiti tijekom cijele godine inače se to u pravilu, čini na svečanoj sjednici na Dan općine.

            ZLATNA PLAKETA «GRB OPĆINE ŠIROKI BRIJEG»

 

Zlatna plaketa «Grb općine Široki Brijeg» (u daljnjem tekstu: «Zlatna plaketa») posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti: gospodarskog, društvenog i duhovnog života i razvoja općine.

Dobitniku se uručuje: ZLATNA PLAKETA I POVELJA.

U jednoj godini može se dodijeliti 2 priznanja fizičkim osobama i 2 priznanja pravnim osobama.

Priznanje može biti dodijeljeno i posmrtno.

Ako se radi o stranom državljaninu, instituciji ili gradu, priznanje se može uručiti i tijekom cijele godine, a inače se uručuje na Dan općine.

sirokibrijeg.ba/kamenjar.info

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari