Pratite nas

Analiza

Kako je pripremana Oluja: Milošević je planirao prevariti Tuđmana i ujediniti Knin i Banja Luku

Objavljeno

na

Hrvatske su obavještajne službe prikupile podatke o sastanku srpskih generala u Bosanskome Petrovcu te njihovim planovima za operaciju Vaganj-95 koja je trebala početi 5. kolovoza 1995.

Piše: Joško Buljan

U  nedjelju 30. srpnja, samo četiri dana prije početka operacije Oluja, Yasushi Akashi doletio je u Knin britanskim helikopterom Sea King iz sastava snaga UN-a iz Zagreba kako bi razgovarao o novonastaloj situaciji s krajinskim teroristima, koji sada iz Hrvatske napadaju  Bosnu i Hercegovinu, i to zaštićenu zonu UN-a Bihać. Nakon „opsežnih“ petosatnih razgovora s Milanom Martićem, Milanom Babićem i generalom Milom Mrkšićem, uspjeli su sklopiti sporazum od šest točaka koji bi ponovo trebao omogućiti Srbima da, pod okriljem UN-a, nastave svoj zločinački put prema Velikoj Srbiji.

[ad id=”68099″]

Dok je Akashi s generalom Janvierom letio prema Zagrebu, hrvatske su obavještajne službe o tom „sporazumu“ već izvijestile Tuđmana. Sadržaj tih izvješća nije iznenadio Predsjednika: prateći vojnu i političku situaciju, on je imao odgovor koji će u nekoliko sljedećih dana otpuhati „Olujom“ sav smrad koji se nakupio tijekom četiri godine okupacije dijela Hrvatske.

Predsjedniku Tuđmanu bilo je dosta diplomatskih igrokaza, Hrvatska nije mogla više čekati, stoga je on odobrio vrijeme i način izvođenja  operacije „Oluja“. Pripreme na terenu bile su u završnoj fazi, plan je bio da se na krajnjem istočnome i krajnjemu južnom dijelu Republike Hrvatske organizira presudna obrana, a da se na svim ostalim dijelovima bojišnice, gdje su hrvatske snage bile u dodiru s postrojbama neprijatelja, prijeđe u odlučne ofenzivne udare na više odabranih smjerova.

U pripremi operacije i njezinoj provedbi Predsjednik Tuđman tražio je od Hrvatske vojske da se eliminiranju jednom za svagda sposobnosti srpskoga neprijatelja za vođenje borbenih djelovanja i nastavka okupacije dijela Republike Hrvatske. Dok je Akashi izlagao svoja „diplomatska postignuća“ na Plesu u Zagrebu, hrvatske su obavještajne službe primile alarmantne podatke o sastanku srpskih generala u Bosanskome Petrovcu, njihovim planovima za operaciju Vaganj-95 koja treba početi 5. kolovoza 1995.

Samo nekoliko sati kasnije, na  tiskovnoj konferenciji u Kninu general Ratko Mladić u svome bahatom srpskom stilu najavio je srpski protuudar na livanjskome pravcu duž Dinare i sveopći napad na hrvatske snage.

Oluju nije bilo lako isplanirati. Predsjednik Tuđman i Glavni stožer Hrvatske vojske u planiranju operacije morali su uzeti u obzir mnoga politička i vojna ograničenja. Na okupiranim područjima naše zemlje nalazile su se mirovne snage UN-a koje su bile raspoređene na crtama razdvajanja i nadzirale su sve aktivnosti Hrvatske vojske.  Iako se u svim deklaracijama i rezolucijama UN-a, Vijeća sigurnosti i drugih međunarodnih institucija priznaje suverenitet naše zemlje u njezinim međunarodno priznatim granicama,  našoj zemlji nije bilo dopušteno da obavlja nadzor nad tim priznatim granicama, niti da samostalno uspostavi svoj državno-pravni poredak.

Svaki pokušaj da naša zemlja vojnom operacijom uđe na okupirana područja i uspostavi legitimnu vlast i potpuni nadzor nad okupiranim područjem mogao je rezultirati međunarodnom vojnom intervencijom ili sankcijama šire međunarodne zajednice na političkome, diplomatskom i gospodarstvenome planu. Vojna su ograničenja proizlazila iz činjenice da je odmah od 1991. Hrvatskoj uveden embargo, što je otežavalo i onemogućavalo naoružavanje i opremanje hrvatskih oružanih snaga suvremenom vojnom opremom, neophodnom za učinkovito izvođenje operacija s ciljem oslobađanja okupiranih područja naše zemlje.

Moramo biti svjesni činjenice da Hrvatska za vrijeme Domovinskoga rata nije dobila nikakvu vojnu pomoć niti je bilo koja strana država angažirala svoje vojne resurse za pomoć Hrvatskoj vojsci. U izvođenju borbenih djelovanja tijekom operacija za oslobađanje okupiranih područja hrvatske oružane snage nastojale su izbjeći razaranja naseljenih mjesta, industrijskih objekata, prometne infrastrukture, vjerskih i drugih objekata.

Dobar plan i obavještajna priprema štedi granate

Zbog kroničnoga nedostatka strjeljiva za topničku, raketnu i drugu potporu, topničke pripreme planirane su u kraćem vremenu, s detaljnom obavještajnom pripremom bojišta, prosudbom ciljeva i učinkovitom korekcijom paljbe tijekom borbenoga djelovanja. Hrvatske su oružane snage u napadu morale nastupati odlučno s ciljem neutralizacije sustava zapovijedanja neprijatelja, rasijecanja i razbijanja neprijateljskih snaga, brzoga ovladavanja značajnim točkama i dominantnim kotama, primjenjujući udare po izabranim smjerovima, bez širenja snaga i čišćenja cijeloga teritorija, izbjegavajući frontalne sukobe s jačim snagama.

Zbog veličine bojišnice na zapadu, u istočnoj se Slavoniji nisu mogla poduzimati napadna djelovanja  s ciljem  oslobađanja okupiranih područja Baranje, istočne Slavonije i zapadnoga Srijema. Stoga je odlučeno u Glavnom stožeru Hrvatske vojske da ćemo u tom području imati jače snage u obrani, potpuno spremne ako na tome području dođe do eskalacije sukoba s Vojskom Jugoslavije, kako je to planirano srpskim planom „Gvozd“.

Dodatne probleme u planiranju operacije „Oluja“ pričinjavala je nazočnost postrojba UN-a, stoga su Hrvatske oružane snage u pripremi i izvođenju borbenih djelovanja morale imati detaljan raspored svih njihovih postrojba na okupiranome području radi izbjegavanja slučajnih sukoba, borbenih djelovanja ili nanošenja bilo kakve štete postrojbama UN-a. Zbog toga je Hrvatska vojska  nekoliko sati prije početka operacije upoznala zapovjednike mirovnih snaga o početku borbenih djelovanja, dajući im dovoljno vremena da se zaklone, a da se u isto vrijeme zaštiti učinak strateškoga iznenađenja u odnosu na  srpske okupacijske snage.

Pripreme neprijatelja prije „Oluje“

Dolaskom generala Mile Mrkšića na dužnost zapovjednika tzv. “Srpske Vojske Krajine”, prema planovima koji su razrađeni u Beogradu, počeo je preustroj  tzv. “SVK” s planom da se ustroji određeni broj specijalnih manevarskih postrojba na razini korpusa tzv. “SVK” te oformi Korpus specijalnih jedinica (KSJ) na razini tzv. “SVK”.  Ustroj takvih postrojba trebao je otkloniti glavne slabosti srpske vojske budući da su te nove postrojbe popunjavane profesionalnim časničkim kadrom poslanim iz Beograda, opremane novim naoružanjem koje omogućuje veću paljbenu moć i manevar kako bi se izbjegli glavni nedostatci krajinske vojske temeljene samo na teritorijalnoj komponenti.

Nakon preustroja s malim zakašnjenjem, 24. srpnja,  osigurani su uvjeti za nastavak združene srpske napadne operacije na zaštićenu zonu Bihać. Kršeći sve rezolucije UN-a, Srbi iz Hrvatske napali su preko međunarodne granice Bihać s dvjema taktičkim skupinama (TG „Kordun“ i TG „Lika“), a iz smjera Banje Luke bosanski su Srbi napali Bihać postrojbama 1. i 2. krajiškoga korpusa.  U tome trenutku postaje potpuno jasno da se napadna operacija na područje Zapadne BiH odvija prema srpskome planu te da će uspješna realizacija neminovno dovesti do razbijanja snaga 5. korpusa A BiH i zauzimanja područja Zapadne BiH.

Kada su u popodnevnim satima hrvatski obavještajci prateći komunikacije Martićeva kabineta presreli tekst „Deklaracije o proglašenju republike Zapadne Bosne“, koja je trebala biti proglašena za desetak dana, postalo je jasno da Hrvatska vojska mora nešto poduzeti. U takvim uvjetima počinju završne pripreme hrvatskih oružanih snaga  za napadnu operaciju „Oluja“. Izvođenjem „Oluje“ spriječila bi se humanitarna katastrofa znatno većih razmjera od one u Srebrenici.

Dugotrajne borbe radi zauzimanja područja Zapadne BiH već su rezultirale brojnim žrtvama, što bi zasigurno dovelo do masovne srpske  odmazde nad pripadnicima 5. korpusa A BiH, ali i nad civilnim stanovništvom. Područje Zapadne BiH veće je područje nego Srebrenica, značajno veća gustoća naseljenosti pučanstva nedvojbeno bi za posljedicu imala i izravno proporcionalne dimenzije zločina.

Pripreme Oružanih snaga Republike Hrvatske za operaciju „Oluja“ nisu potpuno promakle srpskim obavještajnim službama, mobilizacija, raspoređivanje snaga i narastanje opasnosti ugroze Knina iz smjera Grahova gdje Mladićeve snage tzv. “VRS” i 7. korpusa  tzv. „SVK“ nisu uspijevale organizirati učinkovitu obranu, uvjetovale su potrebu manevra dijelom snaga Korpusa specijalnih srpskih jedinica (KSJ). Zbog toga hrvatskog pritiska jedna specijalna brigada morala je biti  prebačena na područje sjeverne Dalmacije kao potpora 7. kninskom korpusu tzv. “SVK”, radi zaustavljanja prodora snaga HV-a, HVO-a i Armije BiH na smjeru prema Grahovu.

Sastanak u Prijedoru i plan ujedinjenja

Srpski generali, primorani na takav manevar, ostali su bez dostatnih snaga za izvođenje srpskoga napada na glavnome smjeru prema Bihaću, što dovodi do postupnoga slabljenja intenziteta srpskih borbenih djelovanja u napadnoj operaciji na Zapadnu BiH. Uočavajući da otvoreni i brutalni napad na područje Zapadne BiH postupno radikalizira stav međunarodne zajednice, srpska diplomacija, a poglavito  vodstva tzv. “RS” i tzv.  “RSK”, daje priopćenja i obećanja UN-u i Akashiju o odustajanju od napadnih djelovanja na Zapadnu BiH, a u stvarnosti intenziviraju borbena djelovanja u cilju bržega dostizanja svoga strateškog cilja.

Hrvatske su tajne službe otkrile da su se u Prijedoru 1. kolovoza sastali „komandanti“ operativnih skupina, srpski generali Milovanović i Novaković, radi koordinacije daljnjih djelovanja u skladu s aktualnim uvjetima i najavama „državnih“ vodstava o konačnom „ujedinjenju zapadnih srpskih zemalja“.

Zahvaljujući predsjedniku Tuđmanu i Hrvatskoj vojsci, to planirano srpsko ujedinjenje propast će zauvijek te će on tijekom referiranja na Brijunima 31. srpnja o spremnosti Hrvatske vojske za izvođenje napadnih borbenih djelovanja u cilju oslobađanja okupiranih područja i pružanja pomoći snagama Armije BiH u području Bihaća, odobriti provedbu „Oluje“ i odrediti njezin početak. Napadna djelovanja postrojba tzv. “SVK” na područje Zapadne BiH i pritisak na postrojbe 5. korpusa A BiH prestat će tek nakon početka operacije „Oluja“ 4. kolovoza 1995.

Redovite konzultacije terorista u Generalštabu Vojske Jugoslavije

Sve srpske operacije vođene su izravno iz Beograda. Od početka agresije održavane su redovite  konzultacije između „zapadnih srpskih vojski“ i Generalštaba Vojske Jugoslavije.  U operaciji „Pauk“,  u napadu na zapadnu BiH, Momčilo Perišić, načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije u razgovorima s „oficirima“ na terenu koristio je dva kodna imena „Plavi“ i „Plavi-9“.

Tipičan primjer je jedan od redovitih sastanaka predstavnika tzv.  „SVK“ i „VJ“ koji je održan u Beogradu 5. lipnja 1995. godine s glavnom temom kako mobilizirati vojno sposobne osobe u SRJ za potrebe popune SVK .

rsk-dokumenti1

General Mile Mrkšić, zajedno s nekolicinom časnika iz tzv. „GŠ SVK“ te sa zapovjednikom 11. korpusa generalom Lončarom bio je na sastanku s predsjednikom Srbije Slobodanom Miloševićem i s načelnikom GŠ VJ.  Na sastanku su razgovarali o realizacije zadaća i bojnoj spremnosti postrojbi tzv. „SVK“ za završne operacije. Te operacije prekinula je Oluja.

Hrvatske pripreme za Oluju očito su odrađene uz iznimno  dobro operativno maskiranje i protuobavještajnu zaštitu jer se iz Mrkšićeve „Odluke za daljnja dejstva“ samo dva dana prije „Oluje“ vidi da srpski stratezi nisu imali točne podatke o glavnome napadu Hrvatske vojske.  Potpuno strateško iznenađenje i silina udara omogućili su Hrvatskoj vojsci brzu pobjedu.

Kako je Oluja otpuhala srpsku paučinu i operativnu skupinu „PAUK“

Operativna skupina „PAUK“ formirana je naredbom Slobodana Miloševića s ciljem osvajanja Zapadne BiH. „Komandu“ su činili najviši dužnosnici Resora Državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić, Franko Simatović, Dragan Filipović, pukovnik Rajo Božović, general Novaković iz tzv. „Srpske Vojske Krajine“ i general Manojlo Milovanović iz tzv. „Vojske Republike Srpske“.

rsk-2

Komanda je imala izravnu vezu s Generalštabom Vojske Jugoslavije i Načelnikom GŠ Momčilom Perišićem (Plavi). Nakon uspješnoga završetka operacije, Vojska Jugoslavije trebala je  preuzeti zapovjedništvo na ukupnom prostoru „svih srpskih zemalja“ i imenovati „oficire“ u glavne štabove u Banja Luci i Kninu. Hrvatske obavještajne službe i Hrvatska vojska od početka su pratili sve aktivnosti operativne grupe „PAUK“.

Iako su Srbi predstavnicima UN-a i  Akashiju osobno obećali, dan prije, da će prekinuti napade na Zapadnu BiH, iz zapovijedi generala Mrkšića 1.8.1995., dakle samo tri dana prije „Oluje“, vidljivo je da se napad nastavlja, a da se prisutnost hrvatskih Srba i tzv. „Srpske Vojske Krajine“ u agresiji na BiH pokušava prikriti maskiranjem na način da se  njihove topničke postrojbe prebace na teritorij tzv. „Republike Zapadne Bosne“ po odluci „komandanta“ operativne skupine „PAUK“. U ranu zoru 4.8. 1995.  početkom „Oluje“  nestala je operativna grupa „PAUK“ , a srpski pauci su pobjegli.

(Nastavit će se….)

Joško Buljan/Hrvatski tjednik

Što vi mislite o ovoj temi?

Sponzori
Komentiraj

Analiza

Otvoreno pismo Predsjednici svih Hrvata

Objavljeno

na

Objavio

Ilustracija / Ured Predsjednice

Poštovana Predsjednice Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednice OS RH,

izbori su iza nas i većina hrvatskoga biračkog tijela je rekla svoje glasačkim listićima. Analize, koje se ovih dana pokazuju, prikazuju, ništa ne mijenjaju na stvari i činjeničnom stanju, ali jedno znam, a to je da Vam ni jedna analiza proteklih izbora neće reći:

„Poštovana Predsjednice Republike Hrvatske, Vi ste SABOTIRANI!“

Koliko god bile „teške“ ove riječi, one su istina kao i da u toj sabotaži niste usamljeni. Istovremeno uz Vas, sabotirani su i predsjednik 14. Vlade RH g. Andrej Plenković kao i ministar obrane u Vladi RH g. Damir Krstičević!

Težina ovih riječi vuče za sobom i argumente i mnoga pitanja kao što su:

Znate li ( i g. Plenković, i g. Krstičević) da već mjesecima u ladicama Vaših najbližih suradnika „leži“: „OPERATIVNI PLAN I PROGRAM HRVATSKE VOJSKE U OBRANI OD POPLAVA“?

Tko je to zatajio Predsjednici svih Hrvata i vrhovnoj zapovjednici OSRH i Vama gospodo?

Znate li da je zatajena svjetska INOVACIJA obrane od poplava?

Zbog čega taj Plan nije do danas aktiviran?
…..?
…..?

Kako je svaka moja analiza i svaki moj upis argumentiran, molim pogledati sliku i slike kao i elektroničku poštu i pojedine dijelove iste.


Kronologija:

19.06.2019. na proslavi obljetnice osnivanja 113. šibenske brigade ZNG-a uručio sam 4 adresirane i zatvorene koverte s istim Dokumentom, tj. elaboratom, ( na ukupno 17 stranica ), načelniku GS OSRH g. Mirku Šundovu uz zamolbu da iste protokolira na sve adrese što mi je i obećao jer zbog mog narušenog zdravstvenog stanja tog trenutka nisam bio u mogućnosti putovanja za Zagreb. Vrlo kratko vrijeme poslije, telefonskom provjerom dobio sam potvrdu da su Elaborati, tj. „OPERATIVNI PLAN I PROGRAM HRVATSKE VOJSKE U OBRANI OD POPLAVA“ uredno protokolirani te Vam šaljem elektroničku poštu ( isječak ):


…….

Svjestan sam Vaših državničkih i inih obveza, za koje mi mala ljudska bića i ne moramo znati, te stoga uz sebe imate i Savjetnike, pomoćnike, predstojnike Ureda i slično, te niste u situaciji ni mogućnosti pročitati sve što Vam se dostavi i to smatram normalnim djelovanjem institucija Republike Hrvatske.

Na žalost, baš navedeni savjetnici, pomoćnici, predstojnici Ureda, … nisu odradili svoj dio posla iz meni nepoznatih razloga. Najprije sam pomislio da se radi o „previdu“, kasnije o nemaru, neznanju, propustu, aljkavosti i/ili neradu, ali danas sa sigurnošću tvrdim da je riječ o čistoj sabotaži i Vas osobno Predsjednice Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednice OS RH kao i g. Andreja Plenkovića i g. Damira Krstičevića.

Molim pogledati 1. i 2. isječak prve elektroničke pošte g. Zrinku Peteneru:


………

Potom su uslijedili nekoliko telefonskih poziva uz moj optimizam, ali….


….


Poštovana Predsjednice Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednice OS RH,

pokušao sam, ne kršeći pri tom ni jedan „protokol“, putem telefona i elektroničke pošte doći do Vas, ali mi nije uspjelo, stoga danas svjesno kršim „protokol“ i „preskačem“ sve redom i putem medija želim Vam ukazati na neoborivu činjenicu da ste sabotirani!

Na žalost, niste sabotirani samo Vi kao Predsjednica Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednica OS RH,  već je sabotirana i Domovina Hrvatska i njezin ugled u svijetu i ne samo u EU i u NATO savezu, već i u cijelom svijetu u državama koji imaju problema s poplavama, a koje, preventivnim djelovanjem opisanom u Planu, mogu se u budućim vremenima  uspješno spriječiti gubitci stotine – tisuće ljudskih života kao i materijalne i gospodarske štete koje se mjere u stotinama i tisućama € i US $!

Razmišljanja sam da je u ovom slučaju i suvišno spomenuti „staru Europu“ i njezino gospodarstvo kao i SAD i njihovu „aortu“ gospodarstva Mississippi…. jer kad god se „nakašlje“, bilo „stara Europa“ ili SAD, „trese“ se cijelo gospodarstvo svijeta.

Sjetite se samo koliko ste nebrojeno puta izgovorili riječ: INOVACIJA! Tu istu riječ ste spomenuli i u izbornoj noći 22.12.2019. u Vašem govoru nakon objave rezultata.

Činjenica je da ste dobili INOVACIJU i svjetski projekt koji je, najblaže rečeno, sabotiran!

No, koristim ovu priliku i skrenuti Vam pozornost da su i još neke „važne osobe“ u RH sudjelovali u toj istoj sabotaži, ali zbog „višeg državnog interesa“ ne bi bilo primjereno spominjati njihova imena kao ni dopise, neodgovaranja, telefonske razgovore, … ( prepoznat će se i sami ). Neki od neimenovanih odavno imaju OTVORENO PISMO jer sam fair play igrač i na vrijeme sam ih upoznao sa sadržajem istog, stoga ću samo navesti isječke iz jednog Otvorenog pisma gospodinu „XY“ u nekoliko natuknica.
_________
…….
„Molim Vas, da sve napisano nikako ne shvatite kao „pritisak“ ili pak „napad“ i slično, ali morate znati da pod svaku cijenu želim izbjeći dolje napisano OTVORENO PISMO te ga objaviti u medijima jer se sve može riješiti samo razgovorima, razmjenama razmišljanja, dopunama, idejama.

Kao i Vi, i ja sam stvarao odnosno dao svoj skromni doprinos u stvaranju Hrvatske vojske i jedine nam ovozemaljske Domovine, te mi ne pada ni na kraj pameti djelovati kao „rušilački element“. Znate i sami da Vas izuzetno cijenim i poštujem, te se duboko nadam da ćete učiniti sve da ne dođe do medijske objave istog.

Istina, OTVORENO PISMO mogu malo i doraditi ili obraditi i napisati u „trećem licu“ kao suradnik i novinar – analitičar portala Kamenjar.com prikrivši pri tom da je moja malenkost autor navedenog Plana i slično.

Na kraju, odluka je samo i isključivo na Vama i želim vjerovati da isto neću biti primoran objaviti, stoga Vam i pišem ove riječi jer je dovoljno „prespavanih noći“ da potpunije možemo zajednički ponovno sagledati sve što iz Plana proizlazi za dobrobit Republike Hrvatske kao i da je to ipak inovativni svjetski Projekt.

Želim vjerovati da ćete Vi biti među onima koji će pisati budućnost obrana od poplava, a ne samo pasivni promatrač.“

______________

Na samom kraju, želim Vam skrenuti pozornost i na ostala pitanja koja se nameću odbijanjem Plana, a koja to nisu poviše napisana. Pitanja glase:

Tko su ti „stručnjaci“ koji će se usuditi reći da Plan nije provediv?

Jeste li svjesni da odbacivanje ovog Plana „košta“ RH cca 100 milijuna kuna?

Tko će preuzeti odgovornost za „oduzimanje“ cca 100 milijuna HRK Institucijama RH?

Hoćete li Vi osobno preuzeti odgovornost za „odbacivanje“ cca 100 milijuna HRK bespovratnih  sredstava u idućem petogodišnjem razdoblju koje Republika Hrvatska može povući iz fondova EU u borbi protiv poplava?“
____________

Želim vjerovati, poštovana Predsjednice Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednice OS RH da ste sad  i osobno uvjereni koliku bitku i bitke sam vodio, te da ni jedna riječ nije izišla u javnost do sad poštujući Institucije Republike Hrvatske, ali i sve na dobrobit Republike Hrvatske i cijelog svijeta.

Pitanje koje se nameće samo po sebi glasi: Što sad napraviti u ovom trenutku!?

Jednostavno je!

Vi ste Predsjednica Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednica OS RH i stoga Vas molim, ali i zahtijevam da izdate Zapovijed OS RH da se pokus – eksperiment ŽURNO provede, i uvjerite se i osobno u točnost mojih navoda, ali ne zbog Vas, već zbog Domovine, ali i cijelog svijeta jer je ovaj navedeni Plan i program od svjetske važnosti.

Ako je grijeh darovati svoje znanje i inovaciju na dobrobit Republici Hrvatskoj i cijelom svijetu, tad sam, priznajem, veliki griješnik!

Koristim ovo pismo i kao javnu ispriku Ministarstvu unutarnjih poslova RH jer ih nisam ni spomenuo iz jednostavnog razloga jer, priznajem, nije mi dovoljno poznat ustroj i djelovanje MUP-a, te se nadam da će i ova moja javna isprika biti uvažena!

Samo sinergijom Vas kao Predsjednice svih Hrvata i vrhovne zapovjednice OS RH i Vlade Republike Hrvatske, s naglaskom na: MORH, MUP, MRRFEU, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo financija, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, te svih ostalih čimbenika kao i lokalne zajednice bitnih za uspjeh ovog Projekta, garantira nam uspjeh u obrani od poplava, povlačenju sredstava (nepovratnih) iz fondova EU, ( po osobnoj procjeni cca 100 milijuna kuna ), jer će, uvjerenja sam, i cijela EU preuzeti Plan i program Republike Hrvatske i obrane od poplava, ali i cijeli svijet i sve države koje imaju problema s poplavama.

Poštovana Predsjednice Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednice OS RH,

Vama za informaciju: Za pripremu pokusa – eksperimenta dovoljno je cca 4-6 sati priprema i sam pokus – eksperiment je izvediv i dokaziv za cca 60 minuta djelovanja uz minimalne troškove. Preporučam provesti 2-3 pokusa, a potom i pokaznu vježbu na koju će biti pozvan cijeli Diplomatski zbor u Republici Hrvatskoj.
Naravno, prije pokazne vježbe ukidate navedenom Dokumentu – Planu oznaku: „VOJNA TAJNA – STROGO POVJERLJIVO“ i tog trenutka Republika Hrvatska otvorenog srca  poklanja navedeni Plan i program na korištenje cijelom svijetu.

Da ne duljim previše jer je i ovo OTVORENO PISMO već predugo, nemam što reći na kraju osim da očekujem Vaš poziv!

Kad su u pitanju izbori, jedino što mogu zaključiti je da ste Vi apsolutno moralna pobjednica u neravnopravnoj borbi gdje ste bili „sama protiv svih“ i postići ovakav rezultat uz uključenu svekoliku „mašineriju“ protiv Vas je ravno čudu! No, kao legalisti priznajemo i poštujemo volju većine izbornog tijela u Hrvata.

S izrazima dubokog poštovanja,

Milivoj Lokas – Strateg

umirovljeni časnik HV-a

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati

Analiza

Jan Ivanjek: Vojna analiza HRZ UH-60M Black Hawk vs H145M

Objavljeno

na

Objavio

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo polako prelazi na sasvim zapadnu tehniku. Avioni i helikopteri za obuku su već dvadesetak godina zapadne proizvodnje, a tu je i 16 izvidničko-borbenih helikoptera OH-58D Kiowa Warrior, no nabava višenamjenskih borbenih aviona u posljednjih je nekoliko mjeseci doživjela, letačkim riječnikom rečeno, slom uzgona.

Borbenim avionima ću se pozabaviti vrlo brzo, no sada vas pozivam da se u najnovijoj epizodi Cro Opsa posvetimo nabavi višenamjenskih helikoptera UH-60M Black Hawk, kojih će 4 biti isporučena Hrvatskoj 2022. godine., njegovom specijaliziranom mornaričkom verzijom MH-60R Seahawk o kojoj bi se svakako trebala razmisliti i nabaviti u par primjeraka, te usporedbom s osjetno manjim i lakšim, no po spektru zadaća i namjena sličnim višenamjenskim H145M, kojeg je u 20 primjeraka kupila Mađarska dok je Srbija naručila 9 komada.

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati
Sponzori

Komentari