Karolina Vidović Krišto za Kamenjar: Tri su ključna aspekta zašto je Istanbulska konvencija neprihvatljiva

Na portalu kamenjar.com pokrenuli smo rubriku “Poznati o Istanbulskoj konvenciji”. S obzirom da je ova tema vrlo aktualna, a provedba i proces ratifikacije, odnosno priprema, spomenute Deklaracije u tijeku, za kratki komentar za naš portal, kao članicu Izvršnog Odbora HHO-a, zamolili smo novinarku Karolinu Vidović Krišto. Vidović Krišto je izdvojila i argumentirala tri ključna aspekta … Continue reading Karolina Vidović Krišto za Kamenjar: Tri su ključna aspekta zašto je Istanbulska konvencija neprihvatljiva