Connect with us

Reagiranja

Kaznena prijava protiv Hrvoja Hribara i Zrinka Ogreste

Objavljeno

on

Podnosimo  kaznenu prijavu protiv Hrvoja Hribara, ravnatelja HAVC-a, UO HAVCa , Vere Robić Škarice, predsjedavajuće  Hrvatskog audiovizualnog vijeća i Zrinka Ogreste, člana Hrvatskog audiovizualnog vijeća,

Zbog učina kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti op. u čl.291 st. 1. i 2. KZ

Jer su,

Dana 05.09.2014.g., na 50. sjednici Hrvatskog audiovizualnog vijeća, Hrvoje Hribar, ravnatelj HAVC-a i Vera Robić – Škarica, predsjedavajuća Hrvatskog audiovizualnog vijeća te član istog vijeća Zrinko Ogresta, prema prethodnom dogovoru s unaprijed stvorenom namjerom da Zrinku Ogresti pribave nezakonitu protupravnu imovinsku korist, organizirali sjednicu  kojoj je suprotno čl. 13 Zakona o audiovizualnim djelatnostima  od potrebitih 15 članova AV Vijeća  glasovalo nedostatnih  ispod polovičnih 7 članova, po prijedlogu Umjetničkog vijeća za dodjelu 3.700.000,00 kuna na javnom pozivu HAVC-a projektu dugometražni igrani film „S one strane“, redatelja Zrinka Ogreste, koji  zbog člana 21. Zakona o audiovizualnoj djelatnosti kao član Tijela centra  nije mogao biti niti nositelj programa koji se prijavljuje na javni poziv , niti razmatrati ili pak odlučivati o njemu, čime su oštetili prava drugih koji su se javili na isti javni poziv HAVC-a, oštetili HAVC za 3.700.000,00 kuna te  Zrinku Ogresti pribavili protupravnu imovinsku korist u istom iznosu.

kakorade

DOKAZI:

  1. Članak 13. i 21. Zakona o audiovizualnim djelatnostima

Hrvatsko audiovizualno vijeće

Članak 13.
Članovi Hrvatskog audiovizualnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) imenuju se na četiri godine.

Članovi Vijeća su jedan predstavnik:

– Hrvatske radiotelevizije,

– svakog nakladnika televizije s nacionalnom koncesijom,

– Hrvatskog društva filmskih djelatnika,

– Društva hrvatskih filmskih redatelja,

– Hrvatske udruge producenata,

– Hrvatske udruge filmskih snimatelja,

– Nacionalne udruge televizija,

– Strukovne grupacije kinoprikazivača pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,

– Strukovne grupacije distributera pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,

– svih operatora sustava kabelske distribucije,

– svih operatora u nepokretnim i pokretnim telekomunikacijskim mrežama te davatelja usluga pristupa internetu,

– svih visokih učilišta iz područja audiovizualnih djelatnosti,

– Hrvatske kinoteke i

– Hrvatskog filmskog saveza.

Predstavnici iz stavka 2. ovoga članka mogu biti stručnjaci s područja audiovizualne djelatnosti, a imenuju se sukladno općim aktima pravne osobe koju predstavljaju.

Predstavnika pravnih osoba i strukovnih grupacija iz stavka 2. podstavka 8., 12. i 13. ovoga članka biraju pravne osobe, odnosno strukovne grupacije sporazumno, a kada to nije moguće odlukom većine.

Vijeće se može konstituirati kada je imenovana većina članova.

Članak 21.
Članovi tijela Centra iz članka 7. ovoga Zakona za vrijeme trajanja mandata ne mogu biti nositelji programa koji se prijavljuju na javni poziv Centra, odnosno ne smiju sudjelovati u razmatranju i odlučivanju o tim programima.

Umjetnički savjetnici ne smiju za vrijeme svoga mandata ni na koji način biti povezani s programima koji su prijavljeni za raspodjelu sredstava i o kojima odlučuje Vijeće.

Član tijela Centra koji je neposredno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član tijela Centra neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju, ako se ono odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojem osobno sudjeluje.

Članovi tijela Centra kao i osobe iz stavka 2. ovoga članka ne smiju od producenata, koproducenata, autora te ostalih zainteresiranih osoba primati darove, prihvaćati usluge, ni stupati u odnose koji ih dovode u sukob interesa u odnosu na zadaće propisane ovim Zakonom.

Član tijela kao i osoba iz stavka 2. ovoga članka bit će razriješeni prije isteka vremena na koje su imenovani ako:

– ne prisustvuju sjednicama dulje od tri mjeseca,

– se stekne jedna od okolnosti propisana stavkom 1., 2. ili 5. ovoga članka,

– podnesu zahtjev za razrješenje,

– su pravomoćno osuđeni za počinjeno kazneno djelo.

U slučaju iz prethodnog stavka ravnatelj Centra pokreće postupak pri tijelu koje je imenovalo osobu za koju se smatra da je u sukobu interesa sukladno ovom Zakonu.

  1. Sa stranica HAVC-a objavljene novosti o sastavu osmočlanog AV Vijeća zajedno sa Zrinkom Ogrestom, koji je ili učestvovao u glasanju o svom projektu suprotno članku 21 Zakona o audiovizualnoj djelatnosti, ili se pak izuzeo od sudjelovanja u razmatranju i odlučivanju o svom projektu čime je broj članova AV Vijeća pao na nedostatnih i nezakonitih za odlučivanje 7 od 15 članova, suprotno članku 13 istog Zakona.

NAPOMENA: U više navrata smo podnosili kaznene prijave protiv Hrvoja Hribara  Županijskom državnom odvjetništvu, te i ovu smatramo dijelom  osnovnog kaznenog djela – zločinačko udruženje iz  čl. 328. i 329. KZ-a.

print

Za koordinaciju udruga hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata

Zorica Gregurić / Dragovoljka Domovinskog rata

Kamenjar.com

 

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari