Connect with us

Hrvatska

Korištenje EU fondova za očuvanje i održivo gospodarenje jednim od naših najvećih prirodnih resursa

Objavljeno

on

Foto: Hrvatske šume

Trenutačno u različitim fazama provedbe Hrvatske šume d.o.o. imaju projekte ukupne vrijednosti veće od 1,3 milijardi kuna

Hrvatske šume d.o.o. poduzeće su odgovorno za održavanje 2.024.460,62 ha površine šuma i šumskih zemljišta stabilnima i sigurnima zbog čega je korištenje EU fondova za razminiranje, konverziju degradiranih površina, edukaciju i druge projekte izvrstan izvor sredstava za ubrzano izvođenje radova koji direktno i indirektno doprinose zaštiti šumskih sastojina i njihovih korisnika. U tu svrhu Hrvatske šume d.o.o. surađuju s brojnim partnerima, od Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima županija, državnih tijela za zaštitu prirode, jedinica lokane uprave i samouprave, ministarstava, udruga građana poput Saveza izviđača i HGSS-a, akademskih i obrazovnih ustanova itd. Stručnjaci za pojedine segmente šumarstva poput uzgajanja šuma, ekologije i zaštite šuma pripremaju i provode projekte usmjerene na razminiranje, konverzije degradiranih sastojina, zaštitu od požara i poplava, jačanje prekogranične suradnje sa susjednim državama, edukaciju i slično.

Prvi važniji EU projekt u kojemu su sudjelovale Hrvatske šume bio je 2011. godine kroz IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska, Priroda je prva i dragocjena – prekogranična suradnja na jačanju prirodnih šumskih resursaNATURE No1. Sredstva su uložena u obnovu Arboretuma Lisičine koji je bio devastiran u Domovinskom ratu. Suradnja hrvatskih i mađarskih stručnjaka nastavila se kroz prekogranični INTERREG projekt Oak protection s ciljem zaštite hrasta lužnjaka i uspostave sustava praćenja podzemnih voda u pograničnom području Hrvatska – Mađarska. Projekt Red Faith je ostvaren s krajem 2019. godine također kroz suradnju Mađarske i Hrvatske u kojem su Hrvatske šume, UŠP Osijek bile jedan od partnera. Glavni cilj bio je uvođenje tehnologije dronova i senzora za snimanje iz zraka, multispektralnih i hiperspektralnih kamera u operativni monitoring šumskih ekosustava za potrebe gospodarenja šumama, u području poplavnih i nizinskih šuma duž tokova Drave i Dunava.

U međuvremenu je dovršen i ForestFlow, projekt hrvatskih i vojvođanskih ustanova zaduženih za prirodne resurse šume i vode. Hrvatske šume bile su nositelj cijelog projekta pokrenutog nakon poplave koja je najveće razmjere dosegla na području Vukovarsko–srijemske županije 2014. godine. Cilj projekta bili su obnova i razvijanje sustava zaštite od poplava na području Vukovarsko-srijemske županije i Sremskog okruga te izrada akcijskog plana za buduću prekograničnu suradnju u zaštiti od poplava. Među ostvarenim ciljevima je i obnovljena populacija jelenske divljači.

Iz Kohezijskog je fonda sufinanciran niz projekata razminiranja i sanacije zaštićenih prirodnih područja. Svakako jedan od najznačajnijih projekata zaštite okoliša je Naturavita, koji je započeo u lipnju 2015. godine. U sklopu projekta razminirano je 2.534 ha šuma u dunavsko-dravskoj regiji gdje su mine predstavljale opasnost gotovo 30 godina. Provedbom je obuhvaćeno i područje Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura-Drava u zaštićenim i Natura 2000 područjima.

U tijeku je projekt Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji, Fearless Velebit. Zahvaljujući projektu razminirano je 1.645,26 ha šuma i šumskog te ostalog ne šumskog zemljišta na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica, što je preduvjet za rekonstrukciju protupožarnih prosjeka i poboljšanje šumske protupožarne infrastrukture. Nacionalni park Paklenica je u potpunosti očišćen od mina, dok je na području Parka prirode Velebit očišćeno 74,37 % minsko sumnjivih područja. Krenuo je i projekt Karlovac Karst kojim će se razminirati 1709,06 ha šuma i šumskog zemljišta na jugozapadnom dijelu Karlovačke županije, također u Natura 2000 području. Hrvatske šume d.o.o. nositelj su cjelokupnog projekta, a Ministarstvo unutarnjih poslova je partner.

Što se tiče zaštite Natura 2000 područja za izdvojiti je i projekt ECOMANAGER koji je usmjeren na izradu šumskogospodarskih planova kao planova upravljanja ekološkom mrežom, vrijedan 136 milijuna kuna. Obuhvaća izradu 167 Programa gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže, kreiranje priručnika za uključivanje zahtjeva ekološke mreže u Programe gospodarenja ekološkom mrežom i educiranje trenera i šumarskih stručnjaka o planiranju upravljanja područjima ekološke mreže.

Stabilnost šumskih zajednica i potreba da ih se provede u vrjednije sastojine prepoznata je na razini EU te su odobrena značajna sredstva za te radove. Jedna od mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. obuhvaća šumsko-uzgojne radove konverzije degradiranih šumskih sastojina u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokoga uzgojnog oblika. Samo u 2020. godini Hrvatske šume su izvršile radove konverzije na 483 ha i posađeno je 1.451.892 sadnica autohtonih vrsta drveća. Konverzije se putem projekata sufinanciranih iz EU fondova intenzivno provode od 2016. godine te je do sada radovima obuhvaćeno 2511 ha degradiranih šumskih sastojina i kultura.

Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture jedna je od značajnih mjera za edukaciju o zaštiti okoliša pomoću koje su do sada izvedena 3 projekta, a 23 su trenutačno u provedbi. Ovim će se uređenim stazama i pratećom opremom povećati broj posjetitelja i njihovo zadržavanje u šumama, ali i njihova znanja o šumskim ekosustavima i šumarstvu. Jedan od ciljeva poslovanja Hrvatskih šuma je povećanje svjesnosti stanovnika o važnosti šuma i zaštite okoliša kao i približavanje šumarske struke javnosti.

Na tom su tragu i Interreg projekti URBANforDAN koji je u provedbi na području zagrebačke šume Grmošćica, te projekt Hidden landscapes, kroz koji će se u osječkoj podružnici uspostaviti edukacijski centar u krugu lovačke kuće Zlatna Greda s popratnim sadržajima poput dječjeg igrališta, informativnih ploča, staza s novim sjenicama, klupama i stolovima i drugim infrastrukturnim objektima. Zahvati građevinske rekonstrukcije obuhvatit će cijelo naselje Zlatna Greda u okviru kojeg će biti obnovljene/konzervirane zgrade naselja, uklonjene ruševine, hortikulturno uređene zelene površine s parkom u centru naselja i postavljena solarna rasvjeta.

Korištenje novčanih sredstava iz EU fondova svakako će doprinijeti očuvanju stabilnosti šumskih ekosustava, jačati međunarodnu suradnju i modernizaciju cjelokupnog hrvatskog šumarstva. Hrvatski šumarski stručnjaci ujedinjeni su u cilju zaštite šuma i posredno smanjenja utjecaja klimatskih promjena. Nesumnjivo je da je upravo kombinacija šumarskih znanstvenika i stručnjaka Hrvatskih šuma, podrška EU i kvalitetni kadrovi za EU fondove temelj pokretanja i realizacije vrlo zahtjevnih projekata, a potvrda tome je činjenica da trenutačno u različitim fazama provedbe Hrvatske šume d.o.o. imaju projekte ukupne vrijednosti preko 1,3 milijardi kuna, od čega ugovorenih projekata u vrijednosti od 1,1 milijardi kuna.

 

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari