Ljeto ’95. – Zauzimanjem Grahova 29. srpnja 1995. stvoreni su preduvjeti za oslobađanje Knina

Operacijom Ljeto ’95. hrvatske postrojbe oslobodile su područje od 1600 četvornih kilometara, uključujući gradove Bosansko Grahovo i Glamoč. Srbi su u sjevernoj Dalmaciji dovedeni u poluokruženje, sa samo dva moguća izlaska prema BiH. Stvoreni su preduvjeti za oslobađanje Knina, sjeverne Dalmacije i Like. Zauzimanjem Grahova 29. srpnja 1995. hrvatske snage izbile su na prilaze Kninu … Nastavi čitati Ljeto ’95. – Zauzimanjem Grahova 29. srpnja 1995. stvoreni su preduvjeti za oslobađanje Knina