Majdan, Trg neovisnosti, nekad i sad

0

Trg neovisnosti u Kijevu u travnju 2009, lijevo, kada je grupa Ukrajinskih studenata formirala smješka, i sada kad prosvjednici pregledavaju štete nakon nedavnih sukoba s vladinim snagama.

independencesq

LIONDOORA

LIONDOOR_2A

Kamenjar.com /foto: lijeva Getty Images/desna Bloomberg News

facebook komentari