Male progonjene Crkve najveća su snaga današnje Crkve

1

Male progonjene Crkve najveća su snaga današnje Crkve – istaknuo je Sveti Otac u propovijedi na misi u kapeli Doma Sveta Marta, govoreći o mučenicima, kojih, kako je rekao, danas ima više nego u prvim stoljećima. Obavijesna sredstva o tomu ne govore jer to nije vijest, primijetio je Papa potičući na molitvu za mučenike.

Bez sjećanja nema ni nade, rekao je Papa govoreći o ulomku iz Poslanice Hebrejima koji potiče na sjećanje cijele povijesti Božjega naroda. Upravo se u jedanaestom poglavlju, koje liturgija ovih dana predlaže, govori o sjećanju. U prvom redu o „sjećanju na poslušnost“, mnogih ljudi, počevši od Abrahama koji poslušan izlazi iz svoje zemlje ne znajući kamo ide. Današnji ulomak pak govori o druga dva sjećanja. Sjećanja velikih djela koja Bog učini Gideonu, Baraku, Samsonu, Davidu, mnogima koji su činili velike geste u povijesti Izraela – kazao je Papa.

Govoreći pak o trećoj skupini ljudi kojih se treba sjećati, rekao je kako su to današnji mučenici, oni koji su trpjeli i dali život, kao Isus, koji su „kamenovani, mučeni, mačem pogubljeni“. Crkva je uistinu „taj Božji narod“, „grješan ali poslušan“ koji čini velike geste i svjedoči Isusa Krista sve do mučeništva. Mučenici Crkvu nose naprijed, podupirali su Crkvu i danas je podupiru. Danas ih pak ima više nego u prvim stoljećima – primijetio je Sveti Otac.

Obavijesna sredstva to ne govore jer to nije vijest, ali su mnogi kršćani u svijetu danas blaženi jer su progonjeni, pogrđivani, zatvarani. U zatvorima ih ima mnogo, samo zato jer nose križić ili jer vjeruju u Isusa Krista. Oni su slava Crkve, naša potpora i naša poniženje: imamo sve, sve nam izgleda lako, a ako nam nešto nedostaje, odmah se žalimo. Mislimo pak na ovu braću i sestre koji podnose mučeništvo, u većem broju negoli u prvim stoljećima – potaknuo je Papa.

Papa je istaknuo da su progonjene male Crkve najveća snaga današnje opće Crkve. Mi smo također, uistinu s pravom, zadovoljni kad vidimo neko crkveno veliko djelo, vrlo uspješno, kada se kršćani očituju… Lijepo je to jer je znak snage. Ipak su današnje male Crkve, brojčano male zajednice, progonjene, čiji je biskup u zatvoru, najveća naša snaga i naša slava – ustvrdio je Papa dodajući:

Usudio bih se reći da je Crkva bez mučenika Crkva bez Isusa, rekao je Papa te pozvao na molitvu za mučenike koji mnogo pate, za Crkve koje nemaju slobodu izražavanja: one su naša nada. Papa je podsjetio kako je u prvim stoljećima Crkve jedan pisac govorio da je krv kršćana, krv mučenika, sjeme kršćana. Oni svojim mučeništvom, svojim svjedočenjem, svojim trpljenjem, također i žrtvom života, siju buduće kršćane. Prikažimo ovu misu za svoje mučenike, za one koji sada trpe, za Crkve koje trpe, koje nisu slobodne. Zahvalimo Gospodinu da su snagom njegova Duha prisutne u toj našoj braći i sestrama koji ga i danas svjedoče – zaključio je papa Franjo.

Radio Vatikan

facebook komentari

  • Sivooki

    Treba dodati da postoje i druge vrste mučeništva kršćana : usred Europe kršćani su odbačeni, ismijani, prezreni, onemogućeni, zastrašivani, pogrđivani, izmanipulirani, stjerani u geto lažima i obmanama.Zar je u Hrvatskoj lako biti kršćanin?!