Connect with us

Događaji

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, 13. listopada

Objavljeno

-

Ilustracija/arhiva

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, 13. listopada obilježava se na inicijativu UN-a od 1989., a ove godine posvećen je jačanju suradnje sa zemljama u razvoju kako bi značajno smanjile svoje štete i gubitke, ističu u Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a.

Time bi se, kako kažu, približili ciljevima “Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa”.

Naime, tijekom treće svjetske konferencije UN-a o smanjenju rizika od katastrofa 2015. u japanskom Sendaiju, naglašeno je kako katastrofe uzrokuju najteže posljedice na lokalnoj razini uzrokujući značajne gubitke i štete te je stoga lokalnoj razini potrebno hitno jačanje kapaciteta.

Okvir Sendai orijentira se na pojedince i u pristupu smanjenju rizika od katastrofa ne razlikuje djelovanje prema “veličini” katastrofa uzrokovanih bilo ljudskim djelovanjem ili prirodnim prijetnjama.

Broj katastrofa i s njima povezanih gubitaka neupitno je u porastu

U Ravnateljstvu civilne zaštite ističu kako je na svjetskoj razini posljednjih desetljeća broj katastrofa i s njima povezanih ljudskih i materijalnih gubitaka neupitno u porastu. Katastrofe, od kojih su mnoge pojačane utjecajem klimatskih promjena, negativno utječu na ulaganje u održivi razvoj i postizanje željenih ishoda. Iznenadne katastrofe uzrok su raseljavanju milijuna ljudi svake godine i pokretači su velikih migracija.

Svjedoci smo, kažu u Ravnateljstvu, sve učestalijih i intenzivnijih prirodnih katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama, kojih nije pošteđena ni Hrvatska, te se stoga, kao društvo, moramo jače orijentirati na poduzimanje svih mjera kako bi se posljedice katastrofa svele na najmanju moguću mjeru.

Poručuju kako će donošenjem “Procjene rizika od katastrofa za RH”, “Procjene sposobnosti upravljanja rizicima” te “Strategije upravljanja rizicima od katastrofa”, koje je izradilo Ravnateljstvo civilne zaštite uz sudjelovanje članova Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa, kojom koordinira – Hrvatska dati dodatan doprinos ispunjenju obveza iz Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015.-2030., Ciljeva održivog razvoja UN-a iz 2015. i Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

U Ravnateljstvu ističu kako je “Strategija upravljanja rizicima od katastrofa” prvi takav dokument koji predstavlja jedinstven pristup upravljanju rizicima od katastrofa, a ključan je i kao preduvjet za korištenje sredstava iz EU fondova koja će se prvenstveno usmjeravati na financiranje infrastrukturnih projekata namijenjenih za razvoj sustava Civilne zaštite, među ostalim i za edukaciju o važnosti smanjenja rizika od katastrofa.

Donošenjem Strategije Hrvatska će, kako ističu, ići u korak s modernim trendom upravljanja rizicima, gdje je odgovornost na svakom pojedincu i gdje je razvidno da svaki sektor svojim ulaganjima doprinosi smanjenju rizika od katastrofa.

U Ravnateljstvu kažu kako je upravljanje rizicima od katastrofa kompleksan proces, u čije provođenje je nužno uključiti nacionalnu, regionalnu i lokalnu razinu vlasti, kao i udruge i razne organizacije civilnog društva. Samo tako postići će se krajnji cilj – stvoriti Hrvatsku otporniju na katastrofe.

Proaktivan pristup važan za održivu budućnost

Ističu kako su napravili prvi korak prema cjelovitom upravljanju rizicima od katastrofa te se naglašava važnost proaktivnog pristupa – sprječavanja da do katastrofa uopće dođe. “Prihvaćanje smanjenja rizika od katastrofa i njegova implementacija u zakonodavstvo i planove u ovom trenutku nameće se kao jedini način osiguranja održive budućnosti”, poručuju iz Ravnateljstva.

U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje provode projekt financiran iz EU fondova “Na putu do smanjenja rizika od katastrofa” koji uključuje nabavu edukacijskih modela katastrofa, izradu priručnika za učitelje i brošura te nabavu edukacijskog vozila – simulatora potresa s ciljem edukacije mladih i djece. Stručnjaci Ravnateljstva civilne zaštite kontinuirano provode edukaciju vrtićke i školske djece te osoba s posebnim potrebama, a u suradnji s UNICEF-om provedeni su tečajevi za nastavnike, učitelje i ravnatelje osnovnih škola. Cilj je u konačnici uvođenje teme smanjenja rizika od katastrofa u nastavni program.

Ravnateljstvo civilne zaštite svake godine organizira niz prigodnih aktivnosti kako bi obilježilo Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa koji ove godine za temu ima jačanje međunarodne suradnje sa zemljama u razvoju kroz pružanje potpore njihovim aktivnostima na smanjenju rizika. Stoga se u tjednu obilježavanja tog Dana održava vježba u sklopu IPA projekta “Izgradnja kapaciteta i priprema BiH za Mehanizam civilne zaštite EU”.

Poseban naglasak kojeg ove godine Ravnateljstvo civilne zaštite želi dati jest ulaganje u najmlađe generacije i edukaciju djece i mladih na temu smanjenja rizika od katastrofa, te s tim ciljem planira niz aktivnosti diljem Hrvatske.

Centralni dio obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa bit će fokusiran na prezentaciju edukativnih modela katastrofa, nabavljenih kroz EU projekt “Na putu do smanjenja rizika od katastrofa” – djeci u osam osnovnih škola u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku koji će im poslužiti u upoznavanju s poplavama, potresima, krškim krajolikom, erozijom i vulkanom. U školama će biti izložen i funkcionalno prikazan dio opreme koju koristi Državna intervencijska postrojba pri odgovoru na katastrofe.

“Mi kao društvo moramo biti svjesni prijetnji koje su sve učestalije i intenzivnije, maksimalno ih prevenirati, educirati najmlađe, ali i odrasle, jer je u konačnici smanjenje rizika od katastrofa odgovornost sviju nas”, poručuju iz Ravnateljstva civilne zaštite. (Hina)

Što vi mislite o ovoj temi?

Advertisement

Komentari