MOŽDA JE OVO PRVO PISMO MAKSA LUBURIĆA HRVATIMA U DRUGOJ EMIGRACIJI?

  4

  (Kako je pisao Dinko Šakić, zet Maksa Luburića, da je Maks Luburić došao preko Francuske u Španjolsku 18 listopada 1948 godine, i koliko je meni poznato iz stotine i stotine pisama Maksa Luburića koja posjedujem, ovo bi moglo biti prvo pismo. Po samom sadržaju ovog pisma može se uočiti ideja Maksa Luburića da je ovo početak prikupljanja i okupljanja hrvatskih vojnika za buduću borbu u oslobođenju Hrvatske. Ovo pismo bi se moglo uzeti kao polazna točka ponovnog pokretanja i oživljenja HRVATSKOG NARODNOG ODPORA. Ovo je prvo pismo s podpisom: general Drinjanin. Ove godine 1951 počela je izlaziti časopis DRINA. Moja opaska, Otporaš.)

  Pismo Maksa Luburića, generala Drinjanina od 20 prosinca 1951 godine Hrvatima u izbjeglištvu.

  General DRINJANIN:

  STARE RANE I NOVA GODINA

  Svaki dobri gospodar pri završetku godine pravi bilansu svog godišnjeg rada, da bi tako lakiše mogao napraviti plan za novu godinu.

  Naši će politički planovi zavisiti o mnogobrojnim vanjskim snagama, uplivima i dogadjajima. O tome će govoriti zvani i još više nezvani. Nu, ima jedno pitanje, o kome će malo tko govoriti, iako bi morali svi nešto reći i još više učiniti.

  Radi se o našem najbolnijem pitanju: ratnim ozledjenicima i nemoćnicima. To pitanje je izvan okvira drugih snaga. Zavisi samo i jedino o nama, pa ga zato trebamo i sami riešiti svojim vlastitim snagama.

  Ne govorim onima, koji su radi svoga stranačarskog uvjerenja u načelu protiv heroja našega rata. Govorim medju nama, pa ćemo odmah prieći na stvar; i iznieti jednostavno problem kao jednu vojničku operaciju.

  MI SMO PROTIV PROSJAČKE INTERVENCIJE TOGA PITANJA

  Hrvatske Oružane Snage su oružani dio hrvatskoga naroda, koji služi za obranu Domovine, kako uglavnom svoje krvi, tako i ulogom umnih sposobnosti i materialnih dobara. Zato je Domovina dužna brinuti se za te svoje sinove.

  U borbi za Domovinu pali heroji ponos su i čast narodu. On ih pjeva u pjesmama i slavi u tradiciji, podiže im spomenike, odgaja podmladak u štovanju njihovih vrlina i vitežtva. Brine se za siročad i nasljednike, favorizira ih u javnim službama i častima. Priredjuju se vjerske, patriotske i vojničke manifestacije u čast palima za Domovinu. Sve civilizacije, svi režimi i sve epohe i na svim kontinentima, odavali su počast svojim mrtvima, posebno to čine vjernici Krista i Alaha.

  Ratni ozledjenici se nalaze izmedju palih i zdravih. Imaju pravo na sve časti, koje se ukazuju palima, jer su padali i bivali ranjeni. Dali su sve i imaju pravo tražiti od Domovine sve. Nu, još su živi, iako su izgubili zdravlje, mladost, mnogi ruke, noge, vid; skoro svi zdravlje, a većina i svoje mile i drage, ognjišta i imetak. Na kraju su izgubili i svoju Domovinu i Državu, sredstva za obranu Domovine u rukama naroda. Time su izgubili i svoga zaštitnika i dužnika, (sada) kada bi ga DVOSTRUKO TREBALI.

  Ratni ozliedjenici imaju svoja prava, jer su izvršili svoju dužnost. Zato govorimo o NAŠIM DUŽNOSTIMA PREMA NJIMA. Zato smo protiv riešenja tog pitanja na bazi prosjačtva, milosti i slučaja, kako bi mnogi, vjerujem i dobronamjerno, htjeli stvar riešiti.

  U NAŠOJ SAVIESTI JE NAŠA SNAGA

  Nezavisna Država Hrvatska je bila najidealnije sredstvo u rukama hrvatskog naroda u obrani njegovih prava i u vršenju njegovih dužnosti. Mi smo bili jako ponosni kada smo u Zagrebu gledali ratne i druge ozliedjenike u novim odorama, u dobrim domovima. Poglavnik je bdio nad njihovom sudbinom. Kada smo izgubili svoju Državu i bili okupirani po srbokomunistima, tisuće je ratnih ozliedjenika bilo pobijeno po domovima i bolinicama. Ostatak se spasio i nalazi se u slobodnom svietu, skupa s nama, drugim pripadnicima Hrvatskih Oružanih Snaga.

  I kao što se smatramo obvezanima, našom savješću i položenom prisegom, kao pripadnici Hrvatskih Oružanih Snaga, tako i najbolji dio nas, naše ratne ozliedjenike smatra dielom nas samih. Naša obveza je još samo pojačana činjenicom, da nam je Domovina zarobljena. Tako moramo smatrati još jačom i svoju obvezu prema njima, koji su sve dali Domovini i nama što je za uzor u pogledu vjernosti i vjere. Oni su izvršili svoju dužnost i zato su ratni ozliedjenici. Mi se spremamo izvršiti svoju dužnost i sutra možemo biti ratni ozliedjenici i nemoćnici.

  Je li se ikada dogodilo u obkoljenoj tvrđavi, da je nekome bilo uzkraćeno nešto, dok su drugi živjeli u izobilju? Da li je ikada naš hrvatski vojnik uzkratio zadnji zalogaj kruha ili gutalj vode svome drugu? Da li danas živimo u boljim prilikama i da li nismo dužni i sada sliedit taj vitežki i plemeniti primjer? Ako ima dobra, i ima naše braće, koja su jučer bila spremna platiti glavom spašavanje jednog ranjenog druga, zar se može sumnjati, da smo dužni i danas spašavati svoje drugove u oružju, svoju pravu braću, od gladi i tuberkuloze, vlasti Tita i zime?

  Za razliku od naših neprijatelja komunista, koji su potukli svoje vlastite ranjenike, da se rieše tereta, mi, koji smo vjernici Krista i Alaha, moramo i po vjerskim svojim uvjerenjima sve učiniti, da pomognemo potrebne. I kada nam je to i dužnost, tada nam savjest i sviest nalažu, da sve učinimo. ETO TU JE NAŠA SNAGA.

  general Drinjanin.

  (Ovim putem želim čestitati Sretan Bižić i veselu i berićetnu Novu 2014 Godinu svim Hrvaticama i Hrvatima diljem svijeta! Otporaš/kamenjar.com)

  facebook komentari

  • By Otporaš @ 9. prosinac 2013. 4:24

   Što visi nek otpada!, kaže Otporaš.

   IZUM MAKSA LUBURIĆA U DESET TOČAKA

   IZREKE MAKSA LUBURIĆA

   A quote by Luburić from one of his magazines in the 60s:


   Pitanje je hoćemo li imati snage da Hrvatskoj spasimo one Dalmatince i
   Istrane koju su išli u partizane, ili bili odvedeni zato što su se
   spasavali od četničkog i talijanskog perfidije? Ovi nešto imaju vlasti u
   rukama “U” Hrvatskoj i jedini su koji nam mogu pomoći voditi Hrvatsku
   revoluciju. Ali ako moraju ostati ‘ izdajicama’ itd. jer nas 50
   preživjelih stari Ustaša moramo imat pravo i da bude svetogrdje, ako bi
   se samo i jedna rekla u pogledu Rimskih ugovora, ti ljudi moraju ići ili
   sa Srbima ili s Italijom ili s vragom. Pitanje je, imamo li snage, da
   vidimo da se stvara jedna nova klasa, radnička, koja je svjesna sebe,
   svog značenja, svojih prava koja ima. Glupo je sve skupa prišiti za rep
   Srbima itd., jer ima Hrvatskih komunista i bit će ih”

   Translation:

   “The question is: do we have the strength to save those Dalmatians and
   Istrians for Croatia who were in the partisans, or were mobilized in
   order to save themselves from cetnik and italian fascist terror. These
   people have some pull in Croatia today, and are the only ones who can
   help us lead the Croatian revolution. But if they have to remain as
   ‘traitors’ etc. because of us 50-or so living Ustase who must have the
   right to be in the spotlight, if one is to take into consideration the
   Rome Agreements, those people had to either go with the Serb cetniks,
   the Italian fascists or to hell. The question is, do we have the
   strength, to see that there is a new class being created, a working
   class, which is aware of itself, it’s meaning, the right’s it has. It is
   idiotic to constantly tie something to the tale of the Serbs etc.,
   because there are, were and will be Croatian communists.”

   Another:

   “Nijedan od Ustaških ministra neće ministrovati, ni ako bi se sutra Hrvatska
   stvorila. Niti jedan od Ustaških generala neće isplivati na površinu,
   kao takav, ali ja želim da naši poručnici isplivaju i prenesu Ustaški
   duh u Hrvatsku vojsku, jer samo će ona okupiti i preživjele i prevarene,
   i pokajnike i nove i mlade”

   Translation:

   “Not one of our Ustasa ministers wont ‘ministrate’ (govern), not even if Croatia is to
   be created tomorrow. Not one of our Ustasa generals will swim up to the
   top, as that, but I wish and hope that our message swims up to the top,
   to carry on the Ustasa spirit into the Croatian army, because only she
   [the Ustasa spirit] will know how to round up the surviving, the duped,
   the deceased, young and old.”

   And lastly:

   “Naš stav je jasan : Rušiti svaku Jugoslaviju, Rušite je s Rusima i
   Amerikancima, s komunistima i nekomunistima i s antikomunistima: rušite
   ju sa svakim koji ju ruši; rušite ju dialektom riječi i dinamitom ali ju
   rušite, jer i ako jedna država nema pravo obstajati jest samo i jedino
   Jugoslavija !”

   Translation:
   “Our stance is clear : to destroy every yugoslavia, destroy it with Russians, Americans, with communists, with noncommunist, with anticommunists: destroy it with everyone who is destroying it; destroy her with the dialect of words and dynamite – but
   destroy her, because if there is one state which does not have the right
   to exist it is the one and only yugoslavia!”

  • By Otporaš @ 9. prosinac 2013. 4:24

   Što visi nek otpada!, kaže Otporaš.

   IZUM MAKSA LUBURIĆA U DESET TOČAKA

   IZREKE MAKSA LUBURIĆA

   A quote by Luburić from one of his magazines in the 60s:


   Pitanje je hoćemo li imati snage da Hrvatskoj spasimo one Dalmatince i
   Istrane koju su išli u partizane, ili bili odvedeni zato što su se
   spasavali od četničkog i talijanskog perfidije? Ovi nešto imaju vlasti u
   rukama “U” Hrvatskoj i jedini su koji nam mogu pomoći voditi Hrvatsku
   revoluciju. Ali ako moraju ostati ‘ izdajicama’ itd. jer nas 50
   preživjelih stari Ustaša moramo imat pravo i da bude svetogrdje, ako bi
   se samo i jedna rekla u pogledu Rimskih ugovora, ti ljudi moraju ići ili
   sa Srbima ili s Italijom ili s vragom. Pitanje je, imamo li snage, da
   vidimo da se stvara jedna nova klasa, radnička, koja je svjesna sebe,
   svog značenja, svojih prava koja ima. Glupo je sve skupa prišiti za rep
   Srbima itd., jer ima Hrvatskih komunista i bit će ih”

   Translation:

   “The question is: do we have the strength to save those Dalmatians and
   Istrians for Croatia who were in the partisans, or were mobilized in
   order to save themselves from cetnik and italian fascist terror. These
   people have some pull in Croatia today, and are the only ones who can
   help us lead the Croatian revolution. But if they have to remain as
   ‘traitors’ etc. because of us 50-or so living Ustase who must have the
   right to be in the spotlight, if one is to take into consideration the
   Rome Agreements, those people had to either go with the Serb cetniks,
   the Italian fascists or to hell. The question is, do we have the
   strength, to see that there is a new class being created, a working
   class, which is aware of itself, it’s meaning, the right’s it has. It is
   idiotic to constantly tie something to the tale of the Serbs etc.,
   because there are, were and will be Croatian communists.”

   Another:

   “Nijedan od Ustaških ministra neće ministrovati, ni ako bi se sutra Hrvatska
   stvorila. Niti jedan od Ustaških generala neće isplivati na površinu,
   kao takav, ali ja želim da naši poručnici isplivaju i prenesu Ustaški
   duh u Hrvatsku vojsku, jer samo će ona okupiti i preživjele i prevarene,
   i pokajnike i nove i mlade”

   Translation:

   “Not one of our Ustasa ministers wont ‘ministrate’ (govern), not even if Croatia is to
   be created tomorrow. Not one of our Ustasa generals will swim up to the
   top, as that, but I wish and hope that our message swims up to the top,
   to carry on the Ustasa spirit into the Croatian army, because only she
   [the Ustasa spirit] will know how to round up the surviving, the duped,
   the deceased, young and old.”

   And lastly:

   “Naš stav je jasan : Rušiti svaku Jugoslaviju, Rušite je s Rusima i
   Amerikancima, s komunistima i nekomunistima i s antikomunistima: rušite
   ju sa svakim koji ju ruši; rušite ju dialektom riječi i dinamitom ali ju
   rušite, jer i ako jedna država nema pravo obstajati jest samo i jedino
   Jugoslavija !”

   Translation:
   “Our stance is clear : to destroy every yugoslavia, destroy it with Russians, Americans, with communists, with noncommunist, with anticommunists: destroy it with everyone who is destroying it; destroy her with the dialect of words and dynamite – but
   destroy her, because if there is one state which does not have the right
   to exist it is the one and only yugoslavia!”

  • (Dakle, po doktrini generala Drinjanina bi trebalo značiti: “PRVI KORAK” je mobilizacija i spremanje, “DRUGI KORAK” je psihološki, tj. promidžebeni, ili još bolje, hladni rat, dok je “TREĆI KORAK” “topli rat” kako ga je general u ovom pismu nazvao, a to, u punom i pravom smislu riječi znači: RAT, puščani, toposvki, avionski, hvatanje za grkljane, tko koga itd., mo, Otporaš)

  • (Dakle, po doktrini generala Drinjanina bi trebalo značiti: “PRVI KORAK” je mobilizacija i spremanje, “DRUGI KORAK” je psihološki, tj. promidžebeni, ili još bolje, hladni rat, dok je “TREĆI KORAK” “topli rat” kako ga je general u ovom pismu nazvao, a to, u punom i pravom smislu riječi znači: RAT, puščani, toposvki, avionski, hvatanje za grkljane, tko koga itd., mo, Otporaš)