Connect with us

Religija i Vjera

Na današnji dan 2. listopada slavimo Svete anđele čuvare

Objavljeno

-

“Anđeli su svjetla zapaljena na Svjetlu što nema početka” – piše o njima sveti Ivan Damašćanin.

[ad id=”68099″]

Na današnji dan 2. listopada slavimo Svete anđele čuvare. Kršćansku i životnu istinu o postojanju nevidljivih bića koji žive, čuvaju, prosvjetljuju, nadahnjuju i brane ljude Crkva, kao i mnoge druge nekršćanske religije, vjeruju od samih početaka. Tu istinu snažno brani i Sveto Pismo Starog Zavjeta (period od stvaranja svijeta do rođenja Isusa Krista) i Novog Zavjeta (period od Kristova rođenja do danas).

265981--600Ta bića kršćani zovu anđelima, a riječ anđeo dolazi od grčke riječi angelos=poslanik, vjesnik. Prema crkvenoj tradiciji i svjedočanstvima Pisma postoje i korovi anđela, a prema predaji ima ih devet. Anđeli čuvari dolaze iz svih devet korova, a biti čuvar im je zapravo služba.

To je pojasnio jedan od najvećih naučitelja Crkve sveti Augustin kada je zapisao: „Riječ anđeo označuje službu, a ne narav. Pitaš se kakva je narav (anđela)? Duh. Pitaš se kakva je služba? Anđeo.“

Ta duhovna bića, vjerna Bogu i ljudima, neprestano služe kao anđeli pomažući tako ljudima da se Božji plan spasenja može provesti za svaku dušu. Zbog toga svaki čovjek dobiva svog anđela čuvara od samog začetka u majčinoj utrobi do smrti.
Vrlo jasno o tome piše i uči Katekizam Katoličke crkve.

Osim Bogu (i ljudima) vjernih anđela postoji, nažalost, i onaj drugi svijet duhovnih bića: zlih duhova, palih anđela na čelu sa njihovim predvodnikom palim Luciferom, koji je postao neprijatelj čovjeka: Sotona, đavao, stari Zmaj kako ga zove Knjiga Otkrivenja. Knjiga Otkrivenja mnogo piše o toj nebeskoj borbi (osobito poglavlje 11), padu Sotone, zlom djelovanju tih palih anđela na svijet (poglavlje 17), kao i o spasonosnom djelovanju Bogu vjernih svetih anđela od kojih za ljude jednu od najvažnijih uloga imaju njihovi osobni – anđeli čuvari.

Jedno od najvećih djela Božje ljubavi prema smrtnom čovjeku je to što mu je dodijelio anđele čuvare, koji su nositelji Božje slike po stvaranju kao i iskaz Božje ljubavi (koja je u njima) prema ljudima.
Zato Mala krunica anđela čuvara i moli slijedeću molitvu: „Pošalji Bože anđela svoga, poštovat ću ga i slušati jer je ime Tvoje u njima!“

Anđeli su, prema Svetom Pismu, čak bodrili i pomagali samog Isusa kod kušnji u pustinji kada je bio trostruko napastovan od Sotone, pa i u Getsemanskom vrtu pred Kristovu smrt, a isto tako je zapisano da On sam Gospodin „doći će u pratnji svojih anđela po svoje izabranike“ prije Božjeg suda.

To je stvarnost našeg života i zato ovaj blagdan slavimo sa velikom zahvalnošću Bogu i našim anđelima čuvarima!
U Hrvatskoj posebno štovanje anđela čuvara širi red braće pavlina pri kojima djeluje Bratovština svetih anđela čuvara čiji članovi iskazuju posebno štovanje tim nebeskim čuvarima i prijateljima.

Izvor: narod.hr

Što vi mislite o ovoj temi?

Advertisement
Komentiraj
Advertisement

Komentari