Pratite nas

Hrvatska

NAJČEŠĆA PITANJA – POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U BIH

Objavljeno

na

REPUBLIKA HRVATSKA
Državni ured za Hrvate izvan
Republike Hrvatske

NAJČEŠĆA PITANJA – POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U BIH
1.-15.listopada 2013.

Zašto se moram odazvati Popisu?
Popis je reguliran Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH i obvezan je. Odazivanjem na Popis sudjelujete u kreiranju javnog života u BiH, doprinosite ravnopravnosti i političkom pozicioniranju hrvatskog naroda kao jednog od konstitutivnih naroda u BiH.
Koje su mi dokumenti potrebni za popisivanje?
Prilikom popisa, nije potrebno predočavati nikakav osobni dokument. Potrebno je dati ime i prezime te jedinstveni matični broj – JMBG (za sve osobe koje se popisuje – bez obzira jesu li u vrijeme popisa prisutni ili ne). Ukoliko ne znate ili nemate JMBG, onda možete navesti samo datum rođenja. (Popisivač ne smije tražiti nikakav dokument kojim bi popisivana osoba dokazivala svoj odgovor)
U vrijeme Popisa sam na službenom putu. Može li netko izvršiti popisivanje u moje ime? Jedna (odrasla) osoba može dati podatke za sve članove kućanstva – bez obzira jesu li u vrijeme popisa nazočni u Bosni i Hercegovini ili ne. Dakle, svi oni koji su odsutni iz mjesta stanovanja, mogu svojim obiteljima dostaviti svoje podatke te će biti popisani.
Mora li cijela obitelj biti nazočna tijekom popisivanja?
Kako je već rečeno, jedna odrasla osoba može dati tražene podatke – JMBG ili datum rođenja – za sve članove tog kućanstva. Za maloljetne osobe (djecu) podatke daju roditelji ili skrbnici.
Studiram izvan BiH. Trebam li se odazvati Popisu?
Popisati se mogu i trebaju državljani BiH koji su privremeno u inozemstvu (zbog studija ili posla) jer se i njih tiče budućnost zemlje i hrvatskog naroda u BiH. Važno je istaknuti kako Vam prava koja ostvarujete u drugim državama nitko, nakon Popisa, ne može oduzeti jer se njegovi rezultati koriste jedino u statističke svrhe.
Hoće li moj osobni podaci uzeti u Popisu biti javni. Može li ih netko zloupotrijebiti? Osobni podaci koji se prikupljaju Popisom, podliježu posebnoj zaštiti koja se osigurava u svim fazama realizacije (prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje rezultata Popisa) – zajamčena je tajnost podataka.
Popisivači i sve druge osobe koje obavljaju poslove u vezi s Popisom dužne su trajno čuvati kao službenu tajnu sve podatke prikupljene od pojedinaca koji se odnose na njihove osobne, obiteljske i imovinske prilike. Zaštita osobnih podataka osigurati će se sukladno Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine.
Imam i hrvatsko i bosanskohercegovačko državljanstvo. No, kad me pitaju što sam po nacionalnosti kažem – Hrvat iz Srednje Bosne. Vjernik sam – kršćanin. Kako da se izjasnim na pitanja 24., 25. I 26.?
Pri popisu u tiskanici (P1) jasno i pojedinačno izjasnite se da ste:
 po nacionalnosti Hrvat (pitanje broj 24.),
 po vjeroispovijesti katolik (pitanje broj 25.)
 da govorite hrvatskim jezikom (pitanje broj 26.)
Vijeće ministara BiH je na 46. sjednici formuliralo pitanja koja se odnose na državljanstvo, etničku pripadnost, vjeru i materinji jezik. Popisivač nema pravo sugerirati odgovor tako da se građani mogu izjasniti onako kako žele. Popisivači će evidentirati sve odgovore, a statističke institucije će im dodijeliti šifre i unijeti u bazu podataka.
Tijekom ratnih stradanja, moji roditelji su izbjegli iz BiH u Republiku Hrvatsku? Iako sam rođen i živim u RH osjećam da je BiH i moja domovina. Mogu li izići na Popis ako imam bosansko-hercegovačko državljanstvo? Naravno. Na Popis mogu
izići i osobe koje imaju BH državljanstvo a ne žive u BiH. Takve osobe same ispunjavaju obrazac P- 1IN (obrazac za inozemstvo se može naći na stranicama www.popis2013.ba) i šalju ga na adresu: Agencija za statistiku BiH, Zelenih beretki 26, Sarajevo BiH najkasnije do 15. listopada 2013.godine.
Živim u RH već 20 godina. U svoje rodno mjesto u BiH se ne mogu vratiti jer nijedna kuća u našem selu nije obnovljena. Trebam li izaći na Popis ili ne? Važno je izići na Popis bez obzira na onemogućen povratak. Popisivanjem obrasca P-1 IN dobit će se podatak o broju izbjeglih i raseljenih osoba ( u ovom slučaju Hrvata) što će također biti relevantna činjenica i podatak za institucije BiH koje će, sukladno tim podacima, kreirati politiku i aktivnosti prema raseljenim i izbjeglim osobama – BH državljanima koji se žele vratiti u svoju domovinu.
Popunjeni obrazac P-1 IN (obrazac za inozemstvo i detaljne upute za popisivanje se može naći na stranicama www.popis2013.ba) se šalje na adresu: Agencija za statistiku BiH, Zelenih beretki 26, Sarajevo BiH najkasnije do 15.listopada 2013.godine. Napominjemo da popunjavanjem ovog obrasca ne ulazite u ukupan broj stanovništva BiH.
Što je Popis? Popis stanovništva najveće je statističko istraživanje jedne države kojim se prikupljaju, obrađuju i objavljuju podaci o stanovništvu, kućanstvima i stanovima. Cilj svakog Popisa je ustanoviti broj stanovnika za cijelu državu, kao i po svim teritorijalnim razinama. Osim broja i prostornog rasporeda, Popis stanovništva osigurava podatke o demografskim, etničkim, obrazovnim, ekonomskim, migracijskim i drugim značajkama stanovnika, kao i o broju kućanstava, obitelji i njihovim značajkama, te podatke o stambenom fondu i njegovim značajkama. Ti su podaci neophodni za provođenje ekonomskih i socijalnih razvojnih politika, te znanstvenih istraživanja, korištenje sredstava iz EU i drugih fondova, kao i druge potrebe građana, što znači da je Popis i najvažniji statistički izvor podataka о stanovništvu jedne države. Prema preporukama Ujedinjenih naroda, popisi stanovništva se provode svakih deset godina. Posljednji popis stanovništva u BiH obavljen je 1991. godine.
Kada se održava popisivanje? Popisivanje stanovništva, kućanstava i stanova, na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, počinje 1. listopada u 9 sati ujutro, a završava 15. listopada 2013. godine u 21 sat.
Koji su instrumenti za prikupljanje podataka? – Popisnica (obrazac P-1) služi za upisivanje podataka o osobi; – Upitnik za kućanstvo i stan (obrazac P-2) služi za upisivanje podataka o kućanstvu, stanu i poljoprivredi; – Kontrolnik (obrazac P-3) služi za evidentiranje svih popisnih jedinica u popisnom krugu.
Kako se vrši popisivanje? Popis će se provesti na tradicionalan način, metodom intervjua, koristeći princip od vrata do vrata. Intervju sa ispitanicima će obaviti popisivači. Način popisivanja je reguliran i definiran Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, Metodologijom za pripremu, organizaciju i provođenje Popisa i Naputkom za popisivače i drugim naputcima Agencije, Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.
Kada će i kako popisivači popisivati? Ovlašteni popisivači će posjetiti sva kućanstva od vrata do vrata i obavljati intervjue s građanima. Popisivanje će se vršiti svaki dan u vremenu od 09,00 do 21,00 sati i to u nazočnosti najmanje jedne odrasle osobe u kućanstvu. Ako popisivač, u vrijeme popisivanja, ne zatekne u kućanstvu (ili domu) osobe obuhvaćene Popisom, ostavit će im pismenu obavijest o vremenu ponovnog dolaska popisivača ili adresu i broj telefona nadležnog popisnog povjerenstva koje osobe trebaju kontaktirati najkasnije do 15. listopada 2013. godine kako bi se organiziralo njihovo popisivanje.
Na koji način možemo prepoznati popisivače? Popisivači će imati prepoznatljivu iskaznicu i torbu s popisnim materijalima. Prije ulaska u kuću/stan, popisivač je dužan pokazati iskaznicu kojom potvrđuje ovlaštenje i ukratko objasniti cilj posjeta.
Koji je značaj Popisa? Popis će biti prvi pregled ekonomskih i društvenih podataka u Bosni i Hercegovini od 1991. godine, čime će se, na temelju točnih podataka, omogućiti: – planiranje i realizacija privrednih i socijalnih razvojnih politika,
– za znanstvena istraživanja, – za izradu projekata za korištenje sredstava iz IPA fondova, – Popis će biti održan prema najvišim europskim i svjetskim standardima, – podaci će biti i međunarodno usporedivi i priznati.
Gdje se provodi Popis? Popis se provodi na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine. Popisom su obuhvaćene sve općine (142). Federacija 79 općina; RS 62 i Brčko distrikt BiH.
Što će sve Popis obuhvatiti, odnosno što i tko će se sve popisivati?
Osobe: – državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem ili boravištem u Bosni i Hercegovini, bez obzira na to da li su u trenutku Popisa prisutni u Bosni i Hercegovini ili su odsutni iz Bosne i Hercegovine; – strani državljani s dozvolom za stalni ili privremeni boravak u BiH bez obzira da li su u trenutku Popisa u Bosni i Hercegovini ili nisu; – osobe bez državljanstva; – kućanstva; – stanovi i druge stambene jedinice.
Kućanstva: – Kućanstvom se smatra svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba; – Samačko kućanstvo; – Kolektivno kućanstvo.
Stanovi: – svi stanovi na teritoriju Bosne i Hercegovine, bez obzira da li se koriste za stalno ili povremeno stanovanje (za odmor i rekreaciju, ili u vrijeme sezonskih radova), ili su nenastanjeni, – kao i druge prostorije/objekti koji nisu sagrađeni kao stan, ali se u vrijeme Popisa koriste za stanovanje i – kolektivni stanovi.
Po kojem temelju se definira ukupni broj stanovnika? Za Popis stanovništva 2013. godine u Bosni i Hercegovini primjenjivat će se, sukladno međunarodnim statističkim standardima za definiranje ukupnog stanovništva, koncept uobičajenog mjesta stanovanja (place of usual residence). Dakle, razdoblje od jedne godine i dulje, te namjera prisutnosti/odsutnosti od najmanje jedne godine, temeljni su kriteriji za uključivanje ili isključivanje osoba iz ukupnog stanovništva zemlje, odnosno naselja Popisa.
Tako građani BiH koji žive u inozemstvu dulje od 12 mjeseci neće biti uključeni u ukupni broj stanovnika u Bosni i Hercegovini, jer su, po istom konceptu uključeni u ukupni broj stanovnika države u kojoj žive, odnosno imaju uobičajeno mjesto stanovanja. Oni će biti popisani putem posebnog obrasca za inozemstvo, a prikupljeni podaci bit će obrađeni po svim traženim elementima u obrascu i iskazani u posebnoj bazi podataka.
Tko organizira i provodi Popis u BiH 2013? Popis organiziraju i provode statističke institucije u Bosni i Hercegovini: Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku Republike Srpske u suradnji sa ministarstvima i drugim institucijama nadležnim za poslove Popisa.
Članci 20. i 21. Zakona definiraju poslove Agencije i entitetskih zavoda, a članci 32., 33. i 34. nadležnih ministarstava.
Što je pravni temelj Popisa? – Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 10/12 od 7.2.2012. godine, i 18/13; Zakona o organizaciji i provođenju Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj (Sl. glasnik RS br. 70/12 i 39/13), – Preporuka Ekonomskog povjerenstva UN-a za Europu i Statističkog ureda Europske unije («Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing), – Uredbe (EC) br. 763/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća.
Kada će rezultati biti objavljeni? Agencija za statistiku BiH u suradnji s entitetskim zavodima za statistiku utvrđuju popisne tablice i objavljuju rezultate Popisa.
• Preliminarni rezultati Popisa bit će objavljeni u roku od 90 dana nakon završetka popisivanja. Objavit će se podaci o broju popisanih osoba, stanova i kućanstava, kao i broj kućanstava koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

• Rezultati Popisa određeni jedinstvenim programom za obradu podataka objavljivat će se u razdoblju od 1. 7. 2014. do 1. 7. 2016. godine

kučibaba/kamenjar.info

Što vi mislite o ovoj temi?

Sponzori
Komentiraj

Hrvatska

Komemoracija u povodu 25. obljetnice pogibije Damira Tomljanovića – Gavrana

Objavljeno

na

Objavio

Izvor: Hrvatski vojnik

Komemoracijom na grobu stožernog brigadira Damira Tomljanovića – Gavrana u Krivom Putu te polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, u nedjelju, 17. veljače obilježena je 25. obljetnica njegove pogibije.

Junak Domovinskog rata Damir Tomljanović – Gavran poginuo je 17. veljače 1994. tijekom izviđanja na Velebitu. Počast su, uz članove Tomljanovićeve obitelji, odali su izaslanik predsjednice Republike i vrhovne zapovjednice Oružanih snaga RH, njezin savjetnik za branitelje Ante Deur, potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić, izaslanik predsjednika Vlade ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra obrane načelnik Glavnog stožera OS RH general zbora Mirko Šundov, posebni savjetnik ministra obrane Božo Kožul, zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ general Mate Pađen, predstavnici braniteljskih udruga, lokalnih vlasti i drugi, priopćeno je iz Ministarstva obrane.

Okupljenima se obratio predsjednik Udruge veterana Tigrova Ilija Vučemilović Šimunović. “Punih 25 godina sastajemo se ovdje kako bismo mu se zahvalili za sve što je učinio za nas, našu djecu i našu domovinu. Hvala što to niste zaboravili”, rekao je Vučemilović.

U spomen na Tomljanovića Gavrana služena je misa u župnoj crkvi Majke Božje Snježne koju je predvodio vojni ordinarij mons. Jure Bogdan.

Program oblilježavanja 25. obljetnice Tomljanovićeve pogibije nastavljen je kulturno-umjetničkim programom u školsko-sportskoj dvorani u Senju.

U sklopu obilježavanja obljetnice u petak, 15. veljače u dvorani Doma HV-a „Zvonimir“ pretpremijerno je bio prikazan dokumentarni film u kojem su o Tomljanoviću – Gavranu govorili njegovi suborci i članovi njegove obitelji.

Damir Tomljanović – Gavran u obranu domovine uključio se 1990. godine, pristupivši Jedinici za posebne namjene MUP-a RH u bazi Rakitje te potom 1. gardijskoj brigadi Tigrovi, s kojom prolazi brojna bojišta od istočne i zapadne Slavonije, Banovine i Korduna do krajnjeg juga Hrvatske.

Od 1993. kao zapovjednik 2. bojne gardijske brigade Tigrovi zapovijeda Sektorom Zadar te postrojbama koje su držale položaje na Velebitu. Poginuo je tijekom obilaska jednog od velebitskih položaja 17. veljače 1994.

Njegovo ime danas nose ulice u najvećim hrvatskim gradovima, trgovi, vojne škole, sportski tereni, memorijali, hodočašća, a posebna uspomena na njega čuva se u njegovu rodnom mjestu Krivom Putu, navodi se u priopćenju Samostalne službe za odnose s javnošću i izdavaštvo MORH-a.

Foto: MORH / J. Kopi

(Hina)

 

Zauvijek ćeš ostati zapisan u hrvatskoj povijesti

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati

Hrvatska

Zajednica utemeljitelja HDZ-a: Predsjednik Tuđman meta je onih koji preziru Hrvatsku

Objavljeno

na

Objavio

Foto: Hina

Zajednica utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman u subotu je oštro osudila opetovani napad na spomenik utemeljitelju hrvatske države u Zagrebu, 14. veljače, naglasivši da je dr. Tuđman ‘na meti onih koji preziru Republiku Hrvatsku’, a koji su ‘marginalni politički gubitnici i Hrvatskom frustrirani pojedinci’.

Zajednica utemeljitelja HDZ-a dr. Tuđman u priopćenju navodi da se napad na spomenik predsjedniku Tuđmanu dogodio na “obljetnicu osude političkog procesa i presude kardinalu Alojziju Stepincu i Andriji Hebrangu, koju je na poticaj predsjednika Tuđmana donio Hrvatski sabor”.

Istovremeno poziva sve hrvatske ljude da ne nasjedaju provokatorima koji žele izazvati reakciju i potaknuti spiralu vandalizma i nasilja.

“Živimo u Tuđmanovoj Hrvatskoj, članici EU i NATO-a, na pragu tridesete godišnjice njezine uspostave i to je Tuđmanov spomenik kojega niti jedan vandal i protivnik Hrvatske neće uspjeti dodirnuti. To je ujedno i najveća kazna za sve one koji će, danas s ekstremno lijevih, sutra možda s nekih drugih pozicija, napadati Tuđmana, koji je zaslužan za pomirbu hrvatskog naroda, za sprečavanje svakog ekstremizma čak u najtežim ratnim danima, te za očuvanje njene pozicije moderne, prozapadne i uljuđene države”, navodi se u priopćenju.

Iz Zajednice utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman ističu kako živimo u demokratskoj državi, u kojoj svatko može bez straha iznijeti svoj politički stav, koja ima tradiciju parlamentarizma, koja je do sada prošla kroz desetine izbora na svim razinama. “Niti jedni od tih izbora”, dodaje se, “nisu dali pravo postojanja politici koju oni, koji napadaju Tuđmana zastupaju”.

“Zato razumijemo motive marginalnih političkih gubitnika i Hrvatskom frustrirane pojedince koji nemaju ama baš nikakvu potporu među građanima hrvatske metropole, pa im ne preostaje drugo nego kukavički i po skrivečki udariti po Tuđmanu. Ali varaju se ako misle da im Tuđman ne može odgovoriti. Neka pogledaju oko sebe: sve što vide – Tuđmanov je odgovor”, naveo je u priopćenju predsjednik Zajednice Utemeljitelja HDZ-a “dr. Franjo Tuđman” Grada Zagreba Radoslav Dumančić.

Za sada nepoznati počinitelj u četvrtak navečer jajima je gađao spomenik predsjednika Tuđmana, rad akademskog kipara Kuzme Kovačićana.

To je već treći napad na spomenik prvome hrvatskom predsjedniku dr. Tuđmanu, nakon što je prije dva mjeseca svečano otkriven na raskrižju Ulice grada Vukovara i Hrvatske Bratske Zajednice.

“Aktivist” Zoran Erceg prije nekoliko dana je na zagrebačkom Prekršajnom sudu uvjetno osuđen na 15 dana zatvora zbog narušavanja javnog reda i mira na otvorenju spomenika 10. prosinca prošle godine.

Zagrebačka policija podnijela je, pak, prijavu protiv Filipa Drače osumnjičenog da je u siječnju na spomenik predsjedniku Tuđmanu crnim sprejem nacrtao komunistički simbol – srp i čekić.

(Hina)

HODAK: Rat još uvijek nije gotov, samo se danas vodi drugim sredstvima

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati
Sponzori

Komentari