Pratite nas

Reagiranja

Ne možemo legalnim prihvatiti duboko kompromitiran izborni proces u HLK

Objavljeno

na

Otvoreno pismo liječnicima, vodstvu Hrvatske liječničke komore, mjerodavnim institucijama Republike Hrvatske i hrvatskoj javnosti kojeg su potpisnici  četiri kandidata na izborima za predsjednika Hrvatske liječničke komore, uz to i dopis Ministarstva uprave od 15.5.2019:

Izbori u Hrvatskoj liječnikoj komori – drugo otvoreno pismo liječnicima, vodstvu Hrvatske liječničke komore, mjerodavnim institucijama Republike Hrvatske i hrvatskoj javnosti

Polazeći od činjenice

– da je Hrvatska liječnička komora pravna osoba s javnim ovlastima

– da država kontrolira rad pravnih osoba kojima je dodijelila javne ovlasti te vrši upravni nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa te zakonitošću rada i postupanja

– da je 10.prosinca 2018. proveden upravni nadzor nad Komorom kojim je utvrđeno niz nepravilnosti, među kojima:

  1. i) da je Skupština Komore radila po aktima čije su odredbe protivne Ustavu RH, a Nadzorni odbor donosio odluke koje nisu u skladu sa Statutom Komore
  2. ii) da postupak razrješenja na sjednici Skupštine 14.srpnja 2018. i provođenje izvanrednih izbora za predsjednika Komore nije proveden sukladno važećim aktima, a Komora nije pravovremeno raspisala izvanredne izbore za predsjednika Komore

iii) da Statut Komore, a ni drugi opći akti nemaju jaču pravnu snagu od Zakona, te da proizvoljna tumačenja odredbi Statuta i drugih općih akata Komore stvaraju pravnu nesigurnost i razlog su pogrešnog postupanja tijela Komore po općim aktima Komore

  1. iv) da se stručni nadzor, kao javna ovlast, ne provodi u skladu sa zakonom

– da je 20.svibnja 2019. zbog sumnji u zakonitost rada i postupanja izvršen još jedan upravni nadzor nad Komorom

– da je temeljem predstavke izbornih kandidata o nepravilnostima izbornog procesa za tijela Komore, Ministarstvo uprave u dopisu od 15.svibnja 2019. utvrdilo:

  1. i) da u izborima pravo glasovanja treba omogućiti svima i pod jednakim uvjetima
  2. ii) da nije jasno na koji način su upostavljeni mehanizmi sprečavanja ostvarivanja dvostrukog glasovanja s obzirom na mogućnost dopisnog i elektroničkog glasovanja

iii) da se izborna pravila ne bi smjela mijenjati u izbornoj godini

  1. iv) da je praksa prilikom provedbe izbora na nacionalnoj i lokalnoj razni da se izbori provode u jednom danu
  2. v) da nije propisana primjerena pravna zaštitu protiv odluka Središnjeg izbornog povjerenstva

Uzimajući u obzir

– da je najmanje četvrtina biračkog tijela ili preko 5.000 liječnika diskriminirano i bez prava glasovanja jer im je Komora neizdavanjem potrebnih iskaznica odnosno glasačkih listića prisilno oduzela mogućnost ostvarivanja svog biračkog  prava

– da su dodatno diskriminirani liječnici kojima je nakon 19.travnja 2019. onemogućeno dopisno glasovanje,  obzirom na činjenicu da su se nekim drugim liječnicima koji su se odlučili za elektroničko glasovanje iskaznice potrebne za glasovanje nastavile izdavati i nakon tog vremena

– da je s izradom iskaznica nastavljeno i tijekom samog perioda e-glasovanja od 20. do 26.svibnja

– da je nepoznat točan broj iskaznica izdanih prije početka glasovanja 20.svibnja 2019., i koji broj se svakodnevno mijenja

– da uprkos tvrdnjama Središnjeg izbornog povjerenstva o čvrstim mehanizmima sigurnosti i anonimnosti glasovanja, a u koju svrhu su podijeljene  i tzv. neprozirne kuverte za slanje glasačkih listića, nesporna je činjenica da su ti mehanizmi izostali jer  su predmetne kuverte tako prozirne da je moguće jasno vidjeti ne samo ime i prezime zaokružene osobe, već i bar kodove na glasačkim listićima, a što je kao dokaz podneseno i Središnjem izbornom povjerenstvu

– da se ne kontrolira broj kuverti s glasačkim listićima koje su osobno dostavljene u Komoru

– da je u  javnosti iznesen niz sumnji u legalnost aktualnih izbora za tijela Komore i  legitimitet takvih izbornih rezultata

– da su tijekom samog postupka elektroničkog glasovanja brojni liječnici javljali greške u funkcioniranju glasačkog sustava  i nemogućnost postupka glasovanja zbog čega nisu glasovali, iako je na mrežnim stranicama Komore navedeno sasvim suprotno, tj. da je „svakom članu omogućeno da svoje biračko pravo ostvari primjenom računalne tehnologije gdje god se nalazio” pri čemu je nepoznat način na koji je to Komora osigurala svojim članovima pa ni koliko je članova dobilo, i jesu li svi dobili, i potrebne čitače kartica neophodne za postupak elektroničkog glasovanja

Obzirom na činjenicu

– da je 27.svibnja 2019. Središnje izborno povjerenstvo prebrojalo glasove i utvrdilo rezultate glasovanja za predsjednika i zamjenika predsjednika Komore u postupku koji je, uprkos višekratno istaknutim primjedbama promatrača, vođen bez zapisničara i zapisnika

– da su glasačke kutije bile neadekvatno zatvorene i slobodne za manipulaciju obzirom da su promatrači na licu mjesta utvrdili i pokazali kako se u njih može ući bez ikakvih poteškoća, ne oštećujući pečat

– da osim što je postupak prebrojavanja i utvrđivanja glasova vođen bez zapisničara i zapisnika, Središnje izborno povjerenstvo čak nije znalo ni raspolagalo neophodnim podacima o tome

  1. i) koliki je ukupni broj birača i koliko ih ima pravo i mogućnost glasovanja
  2. ii) koliki je ukupno izdano iskaznica potrebnih za elektroničko glasovanje, koliko ih je izdano nakon 19.travnja 2019. od kad je ostalim članovima bilo onemogućeno zahtjevati dopisno glasovanje, a koliko ih je izdano čak i tijekom samog perioda glasovanja od 20. do 26.svibnja 2019.

– da je u najmanju ruku zapanjujuća činjenica da je isključivo i samo jedan kandidat profitirao e-glasovanjem, i to s čak 70%-tnim povećanjem udjela u broju glasova nego je to imao u dopisnom načinu, dok su istovremeno svim ostalim kandidatima u e-glasovanju udjeli u broju glasova značajno smanjeni i to preko 50% u odnosu na dopisno glasovanje, pri čemu ne postoji ni jedno znanstveno i statističko obrazloženje i plauzibilni razlog za takvu ekstremnu različitost

Slijedom navedenog ističemo

– da kao  liječnici i članovi Hrvatske liječničke komore ne možemo legalnim prihvatiti ovako duboko kompromitiran izborni proces, a niti rezultate koji su iz njega proizašli

– da kao građani Republike Hrvatske od državne vlasti tražimo jasnu kontrolu i zaštitu prava, pravne države i zaštitu od diskriminacije, kako osobno u izbornom procesu te u ime više od 5.000 diskriminiranih liječnika kojima je oduzeto pravo glasovanja na ovim izborima, tako i nad zakonitošću rada i postupanja Hrvatske liječničke komore kao pravne osobe s javnom ovlasti, a u čemu su upravnim nadzorom nadležnog državnog tijela već od ranije utvrđeni brojni propusti uključujući i organizaciju i provođenje izbora

– da je ovako provedene izbore potrebno proglasiti nelegalnim te  iste provesti na uobičajen dopisni način kao što su to bili prethodni izbori kada su svi članovi imali mogućnost glasovanja i biranja

– da ovim Otvorenim pismom potpisnici još jednom ukazuju mjerodavnim institucijama Republike Hrvatske i cjelokupnoj javnosti na nezakonitosti u Hrvatskoj liječničkoj komori, pravnoj osobi s javnim ovlastima, izvršavajući time svoju građansku dužnost i otklanjajući od sebe odgovornost za posljedice predmetnog postupanja

 

Zagreb, 28. svibnja 2019.

 

Dr. Ada Barić Grgurević                                                          Dr. Miran Cvitković

Član Hrvatske liječničke komore                                           Član Hrvatske liječničke komore

Kandidat za predsjednika                                                        Kandidat za predsjednika Hrvatske liječničke komore

Hrvatske liječničke komore

 

Dr. Matija Majić                                                                      Dr. Hrvoje Tomasović

Član Hrvatske liječničke komore                                         Član Hrvatske liječničke komore

Kandidat za predsjednika                                                      Kandidat za predsjednika Hrvatske liječničke komore

Hrvatske liječničke komore

 

 

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Oglasi

Komentari