Nikakve podvale Milijanu Brkiću ne će zaustaviti lustraciju SDP-a i dijela HDZ-a

Šteta što (bivši) komunisti ne vjeruju u Boga; trebali bi mu zahvaljivati što Hrvati imaju toliko kratku pamet i nisku razinu inteligencije da im se u izrazito kratkom vremenu mogu servirati izmišljena afera za aferom, politički „skandal“ za „skandalom“ ili diverzija za diverzijom, a sve po istoj shemi, istom obrascu, pa čak i s istim … Continue reading Nikakve podvale Milijanu Brkiću ne će zaustaviti lustraciju SDP-a i dijela HDZ-a