Nove investicije na autocesti A1 u vrijednosti od 12 milijuna KM

1

Direktor JP Autoceste FBiH Ensad Karić i direktor Holdina d.o.o. Sarajevo Ante Aralica potpisali su danas dva ugovora o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na autocesti A1 za odmorišta  PUO Lepenica i PUO Kravice. Na dionicama Međugorje – Bijača i Sarajevo Zapad – Tarčin puštenim u promet prošle godine gradit će se prateći uslužni objekti (PUO) da bi se putnicima osigurao puni konfort, kako je to uostalom i uobičajeno u svijetu.

JP Autoceste FBiH ovim ugovorima realizuju izgradnju objekata na odmorištima u vrijednosti investicija od 12 milijuna KM. Izgradnjom uslužnih objekata na odmorištima želimo vozačima i putnicima omogućiti sigurniju i udobniju vožnju, ugodan predah i siguran nastavak putovanja.“, izjavio je Ensad Karić direktor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

JP Autoceste FBiH ustupa na korištenje cestovno zemljište za izgradnju pratećih uslužnih objekata i obavljanje pratećih djelatnosti na osnovu javnog oglasa provedenog u studenom prošle godine na rok od 20 godina.

Na dvostranim odmorištima Lepenica i Kravice, s odje strane prometnice,  d.o.o. Sarajevo će u roku od 11 mjeseci izgraditi benzinske stanice s trgovinom, caffe barom i restoranom. Korisnicima će usluge biti pružane 24 sata dnevno.

Veoma smo zadovoljni, te uvjereni da su ove četiri benzinske stanice tek početak širenja INA mreže u Bosni i Hercegovini i saradnje sa JP Autoceste FBiH.  Investicija od preko 12 milijuna KM će osigurati izgradnju objekata po najvišim evropskim standardima objekata slične namjene gdje ćemo vozačima ponuditi bogat izbor proizvoda, te ugodno mjesto za odmor”, kazao je Ante Aralica, direktor društva Holdina d.o.o. Sarajevo.

Prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta JP Autoceste FBiH će uložiti u daljnju izgradnju autoceste na Koridoru Vc.

[ad id=”40551″]

facebook komentari

  • A šta sad?

    FBiH gradi Hercegovinu.Hercegovina je bila s magarećim cestama a danas se grade moderni vijadukti i autoputevi.Neka neka se gradi iako se neće isplatiti za 400 godina jer je malo svijeta tamo.To je samo dokaz koliko je naša Hercegovina draga Sarajevu.