Connect with us

Novinarstvo i odnose s javnošću studirajte u Mostaru!

Objavljeno

-

Kroz 15 godina djelovanja Studij novinarstva se kontinuirano razvijao i danas se na njemu nastava izvodi sukladno Bolonjskoj deklaraciji, dok je Filozofski fakultet u Mostaru nedavno dobio suglasnost i za izvođenje Studija odnosa s javnošću, pa upisi za prvu generaciju studenata ovoga studija počinju već sada za akademsku 2014./15. godinu

Danas kada slavimo 15. godišnjicu osnutka Studija novinarstva Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru ostvaruju se jako bitni preduvjeti za funkcioniranje suvremenog, današnjim uvjetima medijskog rada prilagođenog sveučilišnog Studija novinarstva i na njemu temeljenog, na našim područjima prvog, sveučilišnog Studija odnosa s javnošću.
Pokrenut kao Centar za studij novinarstva 1997., kao zasebna jedinca Sveučilišta u Mostaru, Studij novinarstva nastaje 2000./2001. u okviru Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na kojem se, tada četverogodišnjim studijem, stječe titula diplomiranog novinara.

Promjenom statusa fakulteta Studij novinarstva nastavlja djelovati u okviru Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i danas se na njemu nastava izvodi sukladno programima predviđenim Bolonjskom deklaracijom, kroz sustav studiranja 3+2+3 godine.

U prvo vrijeme Studij novinarstva se mogao upisati samo kao jednopredmetni, a od akademske 2011./12. godine može se upisati i dvopredmetno u kombinaciji sa studijima hrvatskog jezika i književnosti, engleskog jezika i književnosti, njemačkog jezika i književnosti, povijesti i filozofije, što ga čini studentima još zanimljivijim.
Kroz petnaest godina djelovanja Studij novinarstva se kontinuirano razvija što dovodi do potpisivanja ugovora o suradnji s Večernjim listom, akademske 2013./2014. godine, unutar kojega izlazi prilog Studentski list, a po takvoj studentskoj praksi naš Studij je bio i ispred zagrebačkog.

Ovaj se razvoj nastavlja pa će od sljedeće akademske godine s radom početi studentski portal i studentski radio na kojima će studenti obavljati praktične radionice i vježbe i objavljivati informacije koje su studentima bitne i zanimljive. Poseban naglasak će biti stavljen na konvergenciju medija u koju će uz navedene, biti uključena i TV radionica, tako da će se na portalu uz live streaming radija objavljivati i TV uradci kao i tekstovi studenata Novinarstva. Uz ove aktivnosti nastavit će se i relizacija projekata s partnerskim institucijama koje unaprijeđuju razinu studija poput Regulatorne agencije za komunikacije, Vijeća za tisak i online medije, Udruge BH novinari, Internewsa, Media centra, USAIDA i dr. i nadamo se na taj način omogućiti stjecanje svih potrebnih kompetencija među kojima valja izdvojiti sljedeće:

– specifične kompetencije i sposobnosti izvršavanja profesionalnih zadaća u medijima, javnim službama, u različitim dijelovima kulturne i srodnih industrija;
– komunikacijske i informacijske kompetencije na području novih medijskih tehnologija;
– kompetencije potrebne za redakcijske aktivnosti u različitim oblicima medija kao i kompetencije potrebne za stvaranje medijskih uradaka koje uključuju i aktivnosti konvergiranih redakcija.

Analizirajući regionalno tržište na kojem vlada velika potražnja za kvalitetnim i dobro obrazovanim stručnjacima za odnose s javnošću, a razvojem gospodarstva i prilagodbom zapadnim standardima, potrebe tržišta će se i povećavati. Filozofski fakultet je već prije izradio Plan i program Studija odnosa s javnošću za čije je izvođenje nedavno dobio i suglasnost pa upisi za prvu generaciju studenata ovoga studija počinju već sada za akademsku 2014./15. godinu.

Jedan od važnih kriterija koji su odlučivali o pokretanju studija je i činjenica da, iako su se posljednjih godina odnosi s javnošću snažno razvijali, njihova zastupljenost ni u gospodarskim subjektima ni u političkim organizacijama ni približno ne odgovara potrebama i mogućnostima suvremenog gospodarstva i suvremene politike. Naime, u onim tvrtkama i organizacijama gdje odnosi s javnošću postoje u bilo kojem obliku, kvantitetu još ne prati i kvaliteta koja bi odgovarala zapadnim standardima jer je očit manjak kvalitetno obrazovanih stručnjaka.

Upravo je na visokoškolskim ustanovama najveća odgovornost za profesionalizaciju i “standardiziranje” te profesije kao i za utiranje puta razvoju temeljenome na najboljim zapadnim iskustvima koja trebaju omogućiti obrazovanje nove generacije stručnjaka za komuniciranje. Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru u tom pogledu zasigurno može zadovoljiti najviše standarde i svojim prostornim i nastavničkim mogućnostima. Program Odnosa s javnošću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru nastoji obuhvatiti najbolje iz američkog (prvenstveno praktičnog) i europskog (prvenstveno teorijskog) pristupa kako bi zadovoljio potrebe modernog poslovnog -komunikacijskog svijeta.

Na Studiju odnosa s javnošću predavat će renomirani nastavnici kako sa Sveučilišta u Mostaru, tako i suradnici sa zagrebačkog, sarajevskog, banjolučkog i drugih regionalnih sveučilišta, a sam studij je koncipiran kao interdisciplinaran pa će uz profesore s područja odnosa s javnošću predavati i nastavnici s ekonomskih, komunikoloških, novinarskih, medijskih, pravnih i drugih znanstvenih disciplina, čime će studenti steći potrebna znanja i kompetencije za rad na ovome području.

Među kompetencijama koje student stječe završetkom Studija odnosa s javnošću ističu se:
– teorijsko i praktično razumijevanje odnosa s javnošću te znanja potrebna za strateško upravljanje programima odnosa s javnošću i njihovu primjenu u korporativnom sektoru i javnim institucijama, uz korištenje naprednih komunikacijskih alata i metodologije;
– visoka razina stručnih znanja, te sposobnosti razumijevanja i primjene vještina u struci odnosa s javnošću koje ga osposobljavaju za poslove u gospodarskim, upravnim i kulturnim ustanovama, rad u medijima i izdavaštvu;
– znanja o novim tehnologijama komunikacije u funkciji upravljanja i organizacije ureda odnosa s javnošću u svim vrstama profitnih i neprofitnih organizacija, što osigurava da student bude sposoban i voditi i organizirati i upravljati ovim sustavima.
Bitno je istaknuti da su nastavni planovi i programi kako na studijima Novinarstva i Odnosa s javnošću, tako i na drugim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru harmonizirani s planovima i programima referentnih sveučilišta u regiji i inozemstvu što olakšava njihovu usporedivost te pokazuje orijentiranost prema stranim studentima.

Svi studiji na Filozofskom fakultetu, uključujući i poslijediplomske studije, su koncipirani sukladno odrednicama Bolonjske deklaracije te stoga podrazumijevaju i pokretljivost studenata i nastavnika. Vrednovanje opterećenosti odnosno napora studenata temelji se na ECTS sustavu što je jedan od glavnih preduvjeta za realizaciju pokretljivosti i mogućnost nastavka studija na drugim sveučilištima potpisnicima Bolonjske deklaracije.

Preddiplomski studij traje u pravilu tri godine (šest semestara) i njime se stječe 180 ECTS bodova (30 ECTS bodova po semestru), dok diplomski studij traje u pravilu dvije godine (četiri semestra) i njime se stječe 120 ECTS bodova. Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv prvostupnik/prvostupnica baccalaureus/baccalaurea), a završetkom diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra (mag.) struke.

U okviru poslijediplomskog doktorskog studija Filozofskog fakulteta izvodi se nastava i na smjeru Novinarstvo, a djeluje i poslijediplomski specijalistički studij Odnosa s javnošću, čime se osigurava mogućnost završetka sva tri ciklusa studija predviđena Bolonjskom deklaracijom i na taj način omogućava još veća konkurentnost studenata na tržištu rada.

JoškoDadić/dalmacijanews

Što vi mislite o ovoj temi?

Advertisement
Komentiraj
Advertisement

Komentari