Očitovanje vezano za prijedlog novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

1

Udruga Urbana desnica napisla je očitovanje vezano za prijedlog novog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira poslano u Hrvatski sabor. Pozivaju i ostale udruge, inicijative, političke stranke i pojedince da se očituju vezano za ovu odredbu novog prijedloga Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, kako bi konačno riješili pitanje totalitarizma i njegovog veličanja u Hrvatskoj, Očitovanje prenosimo u cijelosti:

PRIMA: Hrvatski sabor

Već duže vremena ističemo potrebu konkretiziranja odredbe koja se odnosi na javno isticanje simbola, crteža, fotografija, filmova koji uznemiravaju hrvatske građane. Ponajviše zbog toga što bi trebalo zabraniti isticanje svih totalitarističkih obilježja u Hrvatskoj, uključujući i obilježja komunizma. Uzmimo u obzir Rezoluciju Vijeća Europe 1481 (2006) o potrebi međunarodne osude zločina totalitarnih komunističkih režima, te Deklaraciju o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj 1945.-1990. godine koju je izglasao Hrvatski sabor 30. lipnja 2006.

Naime, prema sadašnjem članku 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (NN 4/77, 55/89, 5/90– pročišćeni tekst, 30/90, 47/90) postupa MUP RH i zabranjuje javno isticanje fašističke simbolike, ali ne i komunističke. Taj članak glasi:

Tko na javnom mjestu izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža remeti javni red i mir, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500 do 1500 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana. Tko bez dozvole nadležnog organa, tehničkim sredstvima, prenosi javne priredbe i manifestacije izvan prostora na kojem se iste održavaju, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500 do 1500 dinara. Tko tiskane ili snimljene stvari raspačava na neuobičajen nametljiv ili drzak način, te time remeti mir građana, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 500 do 1500 dinara.

Očito je kako je odredba ovog zakona nedorečena i prepušta tumačenje izvršnoj vlasti. Trenutno je u raspravi novi prijedlog ovog zakona i ova odredba sadržana je u članku 22. Odredba sada glasi ovako:

“(1) Tko na javnom mjestu držanjem, nošenjem, crtanjem, isticanjem ili prikazivanjem simbola, crteža, fotografija, filmova ili na drugi način uznemirava građane, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 50 dana.
(2) Tko na drzak ili nametljiv ili nepristojan način raspačavanjem pisanih, tiskanih ili snimljenih materijala uznemirava građane, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.”

Iz ovoga je jasno vidljivo kako i novim prijedlogom zakona nije postignuta konkretizacija, te je tumačenje simbolike koja uznemirava građane prepuštena izvršnoj vlasti, odnosno policiji koja postupa na terenu. Ono što predlažemo u ime udruge građana “Urbana desnica” jest konkretizacija članka 22. u prijedlogu Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira koji se trenutno nalazi u Saborskoj raspravi. Naš prijedlog izmjene ove odredbe glasi:

“(1) Tko na javnom mjestu držanjem, nošenjem, crtanjem, isticanjem ili prikazivanjem simbola, crteža, fotografija, filmova, totalitarističke ikonografije ili na drugi način uznemirava građane, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 50 dana.
(2) Tko na drzak ili nametljiv ili nepristojan način raspačavanjem pisanih, tiskanih ili snimljenih materijala uznemirava građane, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.”

Smatramo kako bi se ovom malom izmjenom članka 22. prijedloga zakona uklonila dosadašnja dvosmislenost, olakšao bi se posao kako izvršnoj, tako i sudskoj vlasti, a Hrvatska bi se priključila velikom broju EU zemalja koje su prihvatile Rezoluciju 1481 jednako tretirajući totalitarizam, te bi ispoštovala vlastitu Deklaraciju o osudi komunističkih zločina prihvaćenu u Hrvatskom saboru 2006. godine u kojoj se komunizam i tretira kao totalitarizam.

S poštovanjem,

[ad id=”40551″]

udruga Urbana desnica.

facebook komentari

  • EMINƎM

    lustracija i to pod hitno,
    i nestati će zlotvor tito,
    i svi njegovi trotaktni trabanti