Pratite nas

BiH

Od Nove godine u BiH skuplja struja

Objavljeno

na

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK danas je održala svoju 21. redovnu sjednicu na kojoj dana suglasnost na prijedlog cijene usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar i cijene usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Od 1. siječnja 2015. godine svi krajnji kupci električne energije su kvalificirani kupci, čime ostvaruju pravo na slobodan izbor opskrbe električnom energijom, a također prestaju vrijediti tarifni stavovi za prodaju električne energije nekvalificiranim (tarifnim) kupcima.

Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da je FERK nadležan za nadzor tržišta električne energije, za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača do potpunog otvaranja tržišta električne energije ili davanja suglasnosti na cijene usluge javnog opskrbljivača nakon potpunog otvaranja tržišta električne energije.

U tom smislu, FERK je donio Pravilnik o opskrbi kvalificiranih kupaca električnom energijom i postupku promjene opskrbljivača, kojim je između ostalog propisano da javni opskrbljivač predlaže cijene, po kojima isporučuje električnu energiju u okviru univerzalne usluge, u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH.

Cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar za kupce iz kategorije domaćinstva povećana je za 1,97 posto u odnosu na dosadašnje tarifne stavove za prodaju električne energije nekvalificiranim (tarifnim) kupcima ovog poduzeća.

Za kategoriju ostala potrošnja cijena je smanjena za 3,59 posto. Uvedene su nove grupe potrošnje IV i V unutar ove kategorije, u koje spadaju: jaslice, vrtići, domovi za smještaj djece, učenika, studenata, vjerskih službenika, invalida, lica sa umanjenom sposobnošću, staraca i umirovljenika, hospiciji, ustanove socijalne zaštite, javne kuhinje, uredi humanitarnih organizacija i crvenog krsta, udruženja hendikepiranih lica, vjerski objekti, privredna društva, ustanove i organizacije lica sa invaliditetom, male pumpe za vodu, priključne snage do 5 kW, koje su namijenjene za domaćinstva i privredna imanja i mini farme priključne snage do 5 kW.

Ove dvije nove grupe imaju iste cijene/tarife kao i kupci iz kategorije domaćinstvo.
Cijena usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za kupce iz kategorije domaćinstva povećana je za 4,33 posto u odnosu na dosadašnje tarifne stavove za prodaju električne energije nekvalificiranim (tarifnim) kupcima na području opskrbe ovog elektroprivrednog poduzeća, dok je povećanje u kategoriji ostala potrošnja u iznosu od 0,88 posto.

Cijene usluge javnog opskrbljivača, koje uključuju cijenu nabavke električne energije, cijenu usluge opskrbe javnog opskrbljivača i cijenu usluge korištenja prenosne/distributivne mreže, primjenjuju se od 1. siječnja 2015. godine.

FERK je donio i odluke o jediničnim naknadama za priključenje na distributivnu mrežu JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar i JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u kojima je jedinični iznos naknade za priključenje objekta na niskonaponskom nivou distributivne mreže 195 KM/kW, što u odnosu na dosadašnju znači pojeftinjenje za 12,55 posto, te jedinični iznos naknade za priključenje objekta na srednjenaponskom nivou distributivne mreže 140 KM/kW, što je za 3,11 posto niže, za oba elektroprivredna poduzeća.

Također, FERK je na današnjoj sjednici donio Odluku o izmjeni odluke o referentnoj cijeni električne energije koja iznosi 0,105696 KM/kWh, te Odluku o privremenoj regulatornoj naknadi za razdoblje prvih šest mjeseci 2015. Godine, priopćio je FERK.

Generalni direktor EP BiH Elvedin Grabovica rekao je kako četiri godine nije bilo poskupljenja električne energije i da se ”treba znati da je čak i ova cijena po kilovatu najjeftinija cijena struje u regiji”.

Rekao je i da cijena električne energije nije ništa veća nego računi za druge usluge.

”Svako domaćinstvo će to vrlo lako preračunati”, kazao je Grabovica.

facebook komentari

Sponzori
Komentiraj

BiH

Za čak 11.800 pripadnika Oružanih snaga BiH uskoro se vraća stari iznos mirovine

Objavljeno

na

Objavio

Tri zakona o braniteljima i njihovim obiteljima uskoro bi trebala stupiti na snagu, piše Večernji list BiH. Naime, predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je početkom ovoga tjedna ukaz o proglašenju zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja Domovinskog rata.

Povoljnije umirovljenje

Iako su sva tri zakona za branitelje i njihove obitelji jednako važna, bitno je naglasiti kako zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju rješava pitanje diskriminacije prema određenom broju branitelja. Dakle, riječ je o 11.800 pripadnika Oružanih snaga koji su otišli u mirovinu po jednoj odluci. Nakon toga im je, pa čak i do 50 posto, bila smanjena mirovina.

– Ovim zakonom u iduće tri godine im u potpunosti vraćamo njihovo stečeno pravo na isplatni koeficijent 1,485. Ovim usvojenim zakonom u Parlamentu je ispravljena diskriminacija prema tim ljudima – kazao je nedavno ministar za pitanja branitelja FBiH Salko Bukvarević.

Registar branitelja

Najviše bure izazvao je Zakon o pravima branitelja i njihovih obitelji s obzirom na to da on predviđa izradu registra branitelja koji je trebao biti javno objavljen. Međutim, zahvaljujući amandmanima zastupnika HDZ-a BiH, odredba koja se odnosila na objavu registra brisana je iz zakona. Tako sada u zakonu stoji kako će se registar branitelja izraditi, ali ne i da će biti objavljen. Do eventualne objave tog registra može doći ako Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donese poseban zakon koji treba uskladiti sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka u BiH jer je Agencija za zaštitu osobnih podataka u BiH na te odredbe dala negativno mišljenje s detaljnim obrazloženjem. Stupanjem na snagu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji bit će provedena presuda Ustavnog suda FBiH od 7. studenoga 2012. godine kojom je utvrđeno kako članak ovog zakona, kojim je propisan cenzus za korisnike prava na mjesečni novčani dodatak po osnovi ratnog priznanja ili odličja, nije u suglasnosti s Ustavom FBiH. (večernji.ba)

facebook komentari

Nastavi čitati

BiH

Vijeće ministara jednoglasno usvojilo proračun. On iznosi 950 milijuna KM

Objavljeno

na

Objavio

Vijeće ministara BiH je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojilo dokument Okvirnog proračuna Bosne i Hercegovine za razdoblje 2018.-2020. godine.

”Poslije toga smo jednoglasno usvojili ažurirani Program javnih investicija BiH za razdoblje 2018.-2020. godina”, kazao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić na press-konferenciji nakon sjednice.

Po njegovim riječima, i jedan i drugi dokument su bili ključna baza, ključna smjernica, ključna podloga za usvajanje ”današnjeg najvažnijeg dokumenta“ koji je Vijeće ministara BiH usvojilo jednoglasno, a to je proračun institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu.

”Proračun je usvojen jednoglasno. On iznosi 950 milijuna KM”, kazao je predsjedavajući Zvizdić.

Vijeće ministara BiH je danas utvrdilo i Prijedlog zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i on ide u dalju parlamentarnu proceduru.

facebook komentari

Nastavi čitati
Sponzori

Komentari