Connect with us

BiH

OSCE objavio izvještaj o slobodi mirnog okupljanja u BiH

Objavljeno

-

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) objavila je izvještaj pod nazivom “Uživanje slobode mirnog okupljanja u Bosni i Hercegovini: Zapažanja monitoringa Misije OSCE-a u BiH”.

Misija je sustavno pratila javna okupljanja od 2017. godine, uključujući pripremne aktivnosti, postupanje lokalnih organa vlasti tokom okupljanja, popratne aktivnosti te gdje je to relevantno, gonjenje.

U izvještaju su predstavljeni izazovi u zakonodavstvu i praksi, a koji su utvrđeni nakon analize rezultata monitoringa i relevantnih međunarodnih konvencija o ljudskim pravima.

“U mnogim državama, svjedoci smo prakse koja je naklonjenija i više poštuje ljudska prava nego što je to propisano zakonom. Međutim, također postoje prakse koje nisu u skladu s priznatim međunarodnim standardima ljudskih prava”, kazala je ambasadorica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH.

“Preporuke date u ovom izvještaju vlastima na svim nivoima u BiH, uključujući organizatore i učesnike okupljanja, imaju za cilj osigurati najviši stepen uživanja ovog osnovnog prava, u interesu svih građana. Unapređenja u trenutnoj praksi su moguća. Brčko distrikt BiH je primjer kako ova osnovna sloboda može biti bolje zaštićena”, kazala je.

Brčko distrikt BiH, uz pomoć Policije Brčko distrikta, Misije OSCE-a u BiH i drugih međunarodnih partnera, prvi je u Bosni i Hercegovini uskladio svoj Zakona o mirnom okupljanju s međunarodnim standardima za zaštitu ljudskih prava.

“Kao predlagači Zakona o mirnom okupljanju, posebno želimo istaknuti da su utvrđene obaveze za učesnike mirnog okupljanja svedene u okvire razumnih napora i dužne pažnje, čime se niko ne odvraća od prava na slobodu mirnog okupljanja i slobodu izražavanja, već se usmjerava na saradnju s predstavnicima policije, koja je dužna da osigura red i poštovanje zakona, a sve u cilju održavanja mirnog okupljanja,” rekao je u ime šefa Policije Brčko distrikta BiH, Mile Jurošević, šef Kabineta. “Cilj je promovisati saradnju s predstavnicima policije koji imaju odgovornost da održavaju red i osiguraju poštivanje zakona koji regulira organiziranje mirnih okupljanja”.

Zajedno s drugim osnovnim slobodama, pravo na mirno okupljanje leži u korijenu svake funkcionalne demokratske države.

“Trend demokratskog nazadovanja i smanjenog stepena poštivanja ljudskih prava i vladavine prava zahvatio je nažalost mnoge države širom svijeta. Pandemija nas je podsjetila da se napredak na ovim poljima ne može uzeti zdravo za gotovo”, istakao je John Skoglund, prvi sekretar Ambasade Kraljevine Švedske. “Tolerantna i otvorena Evropa kojoj težimo zahtijeva da zajedno pratimo situaciju, poštujemo, štitimo i promoviramo naša osnovna prava, te pozdravljam ovo pravovremeno predstavljanje izvještaja.”

Ovaj izvještaj je dio širih napora Misije OSCE-a u BiH da pruži podršku vlastima u BiH da ispune svoje međunarodne obaveze, stoji u saopštenju za javnost koje je u utorak objavio OSCE.

Click to access 500560.pdf

Što vi mislite o ovoj temi?

Advertisement
Komentiraj
Advertisement

Komentari