Connect with us

Najave

Predstavljanje šest svezaka Tuđmanova arhiva

Objavljeno

on

Hrvatska sveučilišna naklada i Hrvatski institut za povijest pozivaju u četvrtak, 26. veljače u 18 sati na predstavljanje knjižnog niza “Tuđmanov arhiv – Korespondencija Predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana od 1990. do 1999.” u dvorani Vijenac Nadbiskupskog pastoralnog instituta. Knjige će predstavljati akademik Davorin Rudolf, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Josip Mihaljević dr. sc. Ivo Lučić.

Pozivnica

Šest svezaka Tuđmanova arhiva sadrži korespondenciju Prvoga hrvatskoga predsjednika sa stranim državnicima, Svetom Stolicom, čelnicima i predstavnicima međunarodnih organizacija, čelnicima SFRJ i republika bivše Jugoslavije, predstavnicima hrvatskoga i bošnjačkoga naroda u BiH, itd., u razdoblju od 1990. do 1999. godine. Građu čini 1.397 dokumenata koji, najvećim dijelom, do sada nisu bili dostupni javnosti i istraživačima. Ta izvorna i autentična građa bit će od sada nezaobilazno štivo za razumijevanje i istraživanje suvremene hrvatske povijesti.

Objavljivanjem korespondencije predsjednika Tuđmana javnosti i istraživačima nudi se izvorna povijesna građa za proučavanje, razumijevanje i tumačenje ključnih političkih događaja u suvremenoj hrvatskoj povijesti: raspada socijalističke Jugoslavije, osamostaljenja i međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, političkih rješenja ustavnog ustrojstva Bosne i Hercegovine, oslobodilačkih vojno-redarstvenih operacija u RH, mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja te integracije Hrvatske u međunarodne institucije i organizacije.

Svaki svezak ima opširni predgovor koji uvodno daje prikaz povijesnih prilika i događaja, na temelju raspoložive građe. Predgovore su pisali autori, koji nisu samo istaknuti znanstvenici već su neki od njih bili i neposredni sudionici povijesnih zbivanja 1990-ih. Predgovori su pisani tematski kako bi se razumio kontekst povijesnih zbivanja.

“U šestom svesku Tuđmanova arhiva objavljeni su na engleskom jeziku predgovori iz prethodnih svezaka. Na taj smo način željeli zainteresiranim stranim čitateljima i istraživačima omogućiti ne samo pristup važnim dokumentima iz vremena stvaranja i obrane hrvatske države, već i ponuditi okvir za znanstveno tumačenje tih zbivanja”, istaknuli su urednici.

Da bi se razumjele političke prilike u kojima je nastajala objavljena korespondencija urednici Tuđmanova arhiva pripremili su Kronologiju povijesnih i političkih događaja u vremenu kada se korespondencija vodila, te Kazalo korespondenata koje nudi osnovne podatke o ulogama i dužnostima autora pisama. Kronologija nudi podatke o političkim zbivanjima u Hrvatskoj, te o događajima u neposrednom i međunarodnom okruženju. Ambicija autora Kronologije nije bila da ona bude iscrpna, već da ponudi osnovne podatke o kontekstu i vremenu u kojemu su nastajali pojedini dokumenti.

Objektivni prikaz političkih i povijesnih zbivanja nije moguće pisati bez uvida u izvornu građu. Tuđmanov arhiv nudi veliki broj do sada nepoznatih dokumenata, dokumenata koji su u vrijeme nastanka oblikovali političke događaje i određivali budućnost Hrvatske. Zato je Tuđmanov arhiv izvorna i neposredna slika povijesti, koja je zbog autentičnosti vrednija i važnija za razumijevanje sadašnjosti, od naknadnih reinterpretacija službene hrvatske politike 1990-ih koje se ne temelje na uvidu u izvorne dokumente. Nakladnici: Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb i Hrvatski institut za povijest

Glavni urednik je Miroslav Tuđman.

Prva knjiga – Godine stvaranja i obrane: 1990. i 1991.Uredio Goran Mladineo    – Uvodna napomena o Tuđmanovom arhivu (M. T.)    – Davorin Rudolf: Hrvatska vanjska politika neposredno prije i u vrijeme proglašenja neovisnosti države    – Dokumenti 1990.    – Dokumenti 1991.    – Kronologija događanja 1990. i 1991.    – Kazalo korespondenata    – Kazalo imena

Druga knjiga – Godina priznanja: 1992.Uredio Miroslav Tuđman    – Miroslav Tuđman: Načela i odrednice nacionalne strategije dr. Franje Tuđmana    – Dokumenti 1992.    – Kronologija događanja 1992.    – Kazalo korespondenata    – Kazalo imena

Treća knjiga – Godina sukoba: 1993.Uredio Ivica Lučić    – Ivica Lučić: Povodi i početak hrvatsko-muslimanskog rata 1993. godine u Bosni i Hercegovini    – Dokumenti 1993.    – Kronologija događanja 1993.    – Kazalo korespondenata    – Kazalo imena

Četvrta knjiga – Godine pobjede: 1994. i 1995.Uredio Nikica Barić    – Ante Nazor: Pregled djelovanja hrvatskih snaga u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1990-ih    – Dokumenti 1994.    – Dokumenti 1995.    – Kronologija događanja 1994. i 1995.    – Kazalo korespondenata    – Kazalo imena

Peta knjiga – Godine povratka: 1996. i 1997.Uredio Nikica Barić    – Nikica Barić: Predsjednik dr. Franjo Tuđman i pitanje okupiranih hrvatskih područja 1992.-1995.-1998.    – Dokumenti 1996.    – Dokumenti 1997.    – Kronologija događanja 1996. i 1997.    – Kazalo korespondenata    – Kazalo imena

Šesta knjiga – Godine mira: 1998. i 1999.Uredio Josip Mihaljević    – Introductory Notes on Tuđman’s Archive (M. T.)    – Davorin Rudolf: Croatian Foreign Policy Immediately Prior to and During the Time       of the Declaration of Independence of the State    – Miroslav Tuđman: The Principles and Determinants of Dr. Franjo Tuđman’s National Strategy    – Ivica Lučić: The Causes and Beginnings of the 1993 Croat-Muslim War    – Ante Nazor: An Overview of the Actions of Croatian Military Forces in Croatia and       Bosnia and Herzegovina in the 1990s    – Nikica Barić: President Franjo Tuđman and the Issue of Occupied Croatian Territory,      1992-1995-1998    – Dokumenti 1998.    – Dokumenti 1999.    – Kronologija događanja 1998. i 1999.    – Kazalo korespondenata    – Kazalo imena

[ad id=”40551″]

Što vi mislite o ovoj temi?

Oglasi
Komentiraj
Advertisement

Komentari