Presuda Haškim uznicima bit će izrečena 29. studenoga 2017

0

Presuda Slobodanu Praljku,Jadranku Prliću, Bruni Stojiću, Milivoja Petkovića, Valentinu Ćoriću i Berislavu Pušiću bit će izrečena 29. studenoga 2017.

Žalbeno vijeće Međunarodnog suda u Den Haagu zakazalo je izricanje presude u predmetu Praljak,Prlić i drugi — posljednjem i najobimnijem žalbenom postupku pred Međunarodnim sudom — za srijedu, 29. studenoga 2017. u 10:00 sati u sudnici I.

Podsjetimo se.

Prvostupanjskom presudom izrečenom 29. svibnja 2013. godine Raspravno vijeće III osudilo je Prlića na 25 godina zatvora, Stojića, Praljka i Petkovića na po 20 godina zatvora, Ćorića na 16 godina zatvora i Pušića na 10 godina zatvora.

Sva šestorica optuženih kao i Tužilaštvo uložili su žalbe na Presudu Raspravnog Pretresnog vijeća. Strane u postupku su podnijele otprilike 150 žalbenih osnova i dostavile više od 12.000 stranica žalbenih podnesaka. Podnošenje podnesaka završeno je 29. maja 2015., a završna žalbena rasprava je održana od 20. do 28. ožujka 2017. Pero Kovačević

facebook komentari