Pratite nas

Život

Prof. dr. Matko Marušić: Rodna teorija je protuznanstvena

Objavljeno

na

Na poziv organizatora skupa „Zaštitimo žene, odbacimo rodnu ideologiju, reci NE Istanbulskoj konvenciji“ zakazanom za 1. listopada 2017. u 17 sati ispred Crkve Gospe od Zdravlja u Splitu govorio je prof. dr. sc. Matko Marušić kao znanstvenik, fiziolog, u čije stručno područje pripada i rodna teorija. Donosimo njegovo izlaganje u cijelosti:

Pozivu organizatora skupa odazvao sam se iako nisam aktivist. No, pozvan sam govoriti kao znanstvenik, a taj zadatak nisam mogao otkloniti, jer je upravo znanstveno razumijevanje neutemeljenosti rodne teorije osnova iz koje se može i mora zaključivati u odnosu na druga područja ljudskoga života u koja ona dira. Tu pripadaju školski sadržaji, ljudska prava, zakonske odluke o braku, zdravlju, pobačaju, prevenciji bolesti, rizičnim čimbenicima i mnogo čemu drugom.

Bez procjene utemeljenosti rodne teorije u okvirima objektivne galileiovske znanosti pogubno je donositi ikakve stavove i odluke o njoj i njezinu utjecaju na društvo! To bi bilo kao da se gradi vrlo velika kuća, a potpuno bez temelja. Na skup, dakle, dolazim kao znanstvenik i profesor koji je znanstveno radio i podučavao u biomedicini već 45 godina i ima publikacije u uglednim međunarodnim časopisima, od Transplantation do British Journal for the Philosophy of Science.

U prilici javnoga skupa ne može se održati predavanje o potpunoj znanstvenoj neutemeljenosti rodne ideologije, pa se tu prije svega moram ponuditi kao svjedok, kao neki oblik „sudskoga vještaka“. Dakle, dajem samo moje stručne zaključke o rodnoj teoriji, a za objašnjenja, rasprave i javna sučeljavanja uvijek sam i svakome na raspolaganju.

a) Ne postoji ni jedan jedini dokaz znanstvene utemeljenosti rodne teorije,
b) postoji bezbroj dokaza koji govore potpuno suprotno od onoga što rodna teorija govori u svim područjima na koja pokušava utjecati,
c) rodna je teorija prije svega protuznanstvena, a tek poslije toga protuljudska, protuvjerska i protuprirodna,
d) rodna je teorija brutalno antievolucijska, dakle protivnica srži i temelja objektivne ljudske znanosti o živim bićima,
e) rodna teorija je u nevjerojatnoj, izvanrazumskoj kontradikciji sa svim poznatim činjenicama iz biomedicine, od anatomije, preko genetike, fiziologije i biokemije, do psihijatrije i epidemiologije.
Budući da se sve to ne može objasniti na javnom skupu, u toj prilici hrvatskoj javnosti dajem četiri poruke, kako slijedi.

1. Spreman sam svjedočiti kao dugogodišnji istraživač i nastavnik u području biomedicine

U argumentaciji oko znanstvene utemeljenosti rodne teorije, uvijek i svatko može citirati mojih pet prethodnih navoda, ili me pozvati kao osobu koja će objasniti znanstvenu neutemeljenost i apsurdnost rodne teorije.

2. Pozivam ministricu znanosti da se očituje o znanstvenosti rodne teorije

Pozivam gđu ministricu znanosti Blaženku Divjak da se očituje u odnosu na pitanje znanstvene utemeljenosti ili neutemeljitosti rodne teorije. Pritom ona ne smije „bježati“ u pitanja „ljudskih prava“, „ravnopravnosti muškaraca i žena“ „diskriminacije manjina“ i sl., nego se mora usredotočiti na znanstvene aspekte toga pitanja. Budući da područje rodne teorije nije ni uže niti šire područje njezinoga znanstvenoga rada, predlažem da osobno organizira panel relevantnih stručnjaka koji će je savjetovati ili zajedno s njom izdati priopćenje za javnost, i to svakako dovoljno prije negoli Istambulska konvencija dospije na raspravu u Sabor. Također, u funkciji ministrice znanosti, profesorica Divjak treba Sabor izvijestiti o zaključcima svojega panela ili, alternativno, za to izvješće angažirati jednoga ili dva člana svojega znanstvenoga povjerenstva.
Znanstveno povjerenstvo za procjenu znanstvene utemeljenosti rodne teorije koje će sastaviti ministrica Divjak, treba uključiti samo znanstvenike, i to priznate znanstvenike iz područja biomedicine, jer rodna teorija potpuno i bez ostatka pripada tom području. Članovi Povjerenstva moraju biti ugledni profesori anatomije, genetike, fiziologije, biokemije, psihijatrije i epidemiologije, što znači da svaki(a) od njih mora u tom području imati barem trideset znanstvenoistraživačkih publikacija objavljenih u časopisima koji se referiraju u bazi podataka Current Contents.

Pozivam hrvatsku javnost da prepozna pogrješku pa i prevaru u postupcima u kojima se na raspravu pozivaju osobe različitih profila: ne mogu znanstvenici raspravljati s aktivistima, s pravnicima, s političarima, s filozofima niti s osobama osobno zainteresiranim za rodnu teoriju. No, to vrijedi za sve nabrojene: javne rasprave moraju voditi znanstvenici sa znanstvenicima, aktivisti s aktivistima, pravnici s pravnicima, političari s političarima i filozofi s filozofima.
To znači da ministrica Divjak može, a možda i mora (to joj je politička obveza), osim biomedicinara, sastaviti barem i povjerenstvo filozofa i povjerenstvo pravnika. Sva druga stručna mišljenja, koja će se pribaviti raspravom na odgovarajućim povjerenstvima, trebaju (kao u primjeru znanosti) pribaviti druga ministarstva (za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku; te ministarstva uprave, pravosuđa i kulture), ili Vladini Uredi (za ljudska prava i prava nacionalnih manjina; za zakonodavstvo; za odnose s vjerskim zajednicama; te za udruge).

Uvijek treba u povjerenstva pozivati osobe iste struke, ali različitih svjetonazora, a obvezatno i samo one koje su objektivno dokazane kao stručnjaci u svojemu poslu. Na primjer, nije dovoljno da netko bude ginekolog koji je napravio mnogo pobačaja i u tom je poslu cijenjen, da ga se pozove u kakvo povjerenstvo koje se bavi pitanjem pobačaja: ta osoba mora svoju kvalificiranost za povjerenstvo dokazati i svojim publikacijama iz proučavanja učinka pobačaja na ženino tjelesno i duševno zdravlje, na supruga i na obitelj, te izričito i o dobrobitima koje pobačaj ima na ženu i njezino okružje.

3. Pozivam Hrvatsku televiziju i druge medije da primjereno, objektivno, pažljivo i pošteno pozivaju stručnjake na javna objašnjenja i očitovanja o rodnoj teoriji

Tri su načela po kojima Hrvatska televizija i drugi mediji trebaju pozivati stručnjake na očitovanja, okrugle stolove, sučeljavanja i sve drugo u svezi predmeta koje javnosti treba objasniti.

a) Treba pozivati samo objektivno dokazane stručnjake, po odgovarajućim kriterijima stručnosti, a ne po „popularnosti“, vezi ili nakanama ičijega krivog informiranja javnosti.

b) Za jedno pitanje treba pozvati stručnjake samo te struke, kao što je gore rečeno. Ništa se ne može naučiti od okrugloga stola na kojemu sudjeluju (na primjer, a čest je): jedan aktivist neke spolno nastrane („čudne“) udruge, jedan „mudrac za sve“ (ne ću ga imenovati, ali znate tko je „najistaknutiji“), dva novinara uglednih medija (koji su „lijevo orijentirani“) i po jedan dužnosnik HDZ-a i SDP-a. Čut će se samo upadanja u riječ, podmetanja i svađe.

c) U sučeljavanjima više osoba treba napraviti poštenu i pažljivu ravnotežu stručnjaka različitih svjetonazora. Svakome treba nastojati dati jednako vrijeme za izlaganje. Ako ćemo, kao što svi proklamiraju a gotovo nitko se toga ne drži, poštovati sve različitosti i sve ljude, onda se okvirno trebamo držati tih načela. Hrvatski državni mediji, a napose HTV nikad i ni u koga ne bi smjeli ostavljati dojam da stručnjake pozivaju tako da se prenese poruka za koju navija netko od urednika. Na žalost, upravo na to mnogo građana sumnja, iz dana u dan i iz emisije u emisiju, i time se kvari povjerenje i u medije i u državu. To je toliko uzelo maha da čovjek kadšto pomisli da u toj pristranosti postoji i ta dublja nakana – da građanima podrije povjerenje u vlastitu državu.

4. Pozivam profesora Peru Lučina na javnu raspravu o znanstvenim aspektima rodne teorije

Za ilustraciju svega što sam naveo, u svrhu informiranja hrvatske javnosti o znanstvenim aspektima rodne teorije, pa i kao znak dobre volje, na javnu raspravu (npr. kod gospodina Dujmovića, „Iza zavjese“) o znanstvenim aspektima rodne teorije pozivam profesora Peru Lučina, kojega dobro poznajem i koji je moj prijatelj. Dakle, on je profesor fiziologije kao i ja, fin je i objektivan čovjek, s mnogo vrijednih znanstvenih publikacija. Znam da o rodnoj teoriji ima drukčiji stav nego ja. To znam po tome što je član HNS-a čije stavove znamo, a o stavovima prof. Lučina sudim i po sadržaju i tonu nekih izjava koje je dao na televiziji. Boljega partnera za objektivnu, relevantnu i stručnu raspravu nisam mogao smisliti, iako znam većinu hrvatskih znanstvenika koji se bave biomedicinom i u tome su objektivno i međunarodno uspješni.

Uvjeren sam da prof. Lučin i ja možemo voditi razmjerno vrlo stručnu raspravu, a bez namjere da jedan drugoga „pobijedimo“ ili povrijedimo. To kažem zbog toga što se u tom prijedlogu radi o potrebi poštenog informiranja građana svih svjetonazora o pitanju rodne teorije koja je ugrađena u Istanbulsku konvenciju, a ne o prof. Lučinu i o meni. Zato predlažem da HTV organizira i sučeljavanja dokazanih anatoma, genetičara, biokemičara, psihijatara i epidemiologa, pa i svih ostalih kako sam ih gore nabrojio. Neka organizira i sučeljavanja npr. aktivista, ali onda jednako tako treba pažljivo izabrati aktiviste koji su za i koji su protiv rodne ideologije.

Pitanje Istanbulske konvencije previše je važno da bi ga pošteni ljudi, bez obzira na njihova topogledna mišljenja i opće svjetonazore, prepustili stihiji, aroganciji, političkom utjecaju i primitivnoj i podmukloj propagandi. Samo nepošteni ljudi, neprijatelji, ili premali prijatelji ovoga naroda i države, mogu tako rezonirati. Dakle, suzbijmo njihove zle namjere, nedemokratičnost i pristranost savršenim poštenjem, objektivnošću i stručnošću. Hrvatski sabor mora o Istanbulskoj konvenciji odlučivati upućeno, a ne politički!

prof.dr.Matko Marušić/ narod.hr

Što vi mislite o ovoj temi?

Sponzori
Komentiraj

Život

Marijana Petir i Tonino Picula o ratifikaciji Istanbulske konvencije

Objavljeno

na

Objavio

Povodom najave ratifikacije Istanbulske konvencije u idućih 14 dana od premijera Plenkovića pridruženih mu partnera , Istanbulsku konvenciju za N1, komentirali su hrvatski zastupnici u EU parlamentu, Marijana Petir i Tonino Picula.

“Uvijek sam protiv kad se Europska unija miješa u nadležnost države članice. Tu nije izuzetak, tako postupam i u svim drugim slučajevima. S druge strane treba pojasniti što bi se time dobilo, a što izgubilo. Ja konkretno ne vidim dodanu vrijednost Konvencije u borbi protiv nasilja jer već imamo postojeće instrumente i zakonodavstvo koje moramo provoditi”, objasnila je Marijana Petir.
“Ako se danas događaju problemi, moramo biti dosljedniji u provedbi zakona”, dodala je.

Petir smeta što bismo u slučaju ratifikacije Konvencije, “imali nekog naddržavnog policajca koji bi sve provjeravao”.

“Pola država članica EU-a nije ratificiralo Konvenciju i to govori da postoji problem. Prema Rimskom statutu međunarodnog kaznenog prava rod se odnosi na muški i ženski, a prema Istanbulskoj konvenciji rod postaje društveno uvjetovani konstrukt. Nemamo muško i žensko, rod se može birati. Onda bi se to uzročnoposljedično moralo prenijeti u sve naše kurikulume i sve državne politike što bi izazvalo kaos i ne samo da je to protivno međunarodnom pravu, nego i nekim vrijednostima koje baštinimo”, rekla je Petir.

Tonino Picula ne slaže se s kolegicom iz EP-a.

“Prije svega EP se jasno izjasnio na plenarnoj sjednici da podržava ratifikaciju. Dobro je da je do rasprave i do glasanja došlo. Po mom razumijevanju stvari Istanbulska konvencija ništa ne ugrožava, nikakve identitete ni podjelu temeljenu na dva spola. Ona je jedan dokument koji na potpuno novi način uvodi u prostor zaštite žena i sprečavanja nasilja u obitelji sam centralni problem – da je nasilje generirano i društveno uvjetovano. Žena danas trpi posljedice jer je ugrožena stereotipima i ulogama, rodom. Autore Konvencije zanimalo je da se početkom 21. stoljeća rodno uvjetovanu diskriminaciju svede na najmanju mjeru”, rekao je Picula.

Petir mu je replicirala da Konvencija ne uvodi nijedan novi instrument za suzbijanje nasilja, a stvara nove obveze koje su u suprotnosti s međunarodnim pravom. Picula pak tvrdi da petir “promašuje”.

“Nije riječ da se nešto ugrožava, nego nadograđuje. Dobrodošao je svaki dokument koji jača, pa ako treba i interno zakonodavstvo. Rod ne ignorira, nego nadograđuje podjele u društvu koje postoje na temelju spola. Istanbulska konvencija na jedan moderan način navodi okvire, ne uvodi se treći spol kao što neki govore”, kazao je.

“Preporučujem kolegi da pročita Konvenciju jer očito nije. Tumačite kako vi to vidite, ali piše nešto drugo. To jest sporno. Sabor bi trebao imati priliku to raspraviti”, dobacila mu je Petir.

Picula je kazao da je pročitao Konvenciju, a za raspravu u Saboru je rekao: “Toj se raspravi treba posebno radovati. I njenim posljedicama”.

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati

Život

Budimo anđeli spasa našoj Anđeli!

Objavljeno

na

Objavio

POMOZIMO 15.GODIŠNJOJ ANĐELI KNEŽEVIĆ IZ STOBREČA KOD SPLITA KOJA SE BORI S RAKOM KOSTIJU

Anđela Knežević, 15-godišnja djevojčica iz Stobreča kod Splita prekrasna je, mlada i hrabra djevojka koja vodi bitku svog života. Uoči njezina rođendana dijagnosticiran joj je osteosarkom bedrene kosti, ili jednostavnije najčešći rak kostiju koji uglavnom zahvaća mlade između 10. i 25. godine života, kada kosti intenzivno rastu.

Anđela se sada nalazi na liječenju u splitkom Kliničko-bolničkom centru ali jedina nada joj je odlazak na lječenje u inozemstvo. I potvrda tomu je niz slučajeva mladih oboljelih ljudi, pa i djevojke Maje iz Osijeka, koja se s tom zloćudnom bolesti borila u istoj dobi kao i Anđela. Tešku bolest uspjela je prebroditi zahvaljujuči dobrim ljudima koji su prije desetak godina odmah prihvatili poziv medija i omogućili joj operaciju i terapiju u inozemstvu. Maja danas radi, ima svoju malu obitelj, zdrava je i vesela, krasna mlada žena koja, kao i njena obitelj zahvaljuju dobrim ljudima i daru s neba.
Naša Anđela iz Stobreča mezimica je u svojoj obitelji, najmlađa i k tome „mala sestrica“. Starija braća, jedan radi u MUP-u, drugi u Hrvatskoj pošti kao i otac, i njezina majka mjesecima se bore i pružaju podršku svojoj Anđeli.

Njihove kolegice i kolege na poslu čine i daju sve od sebe da bi osigurali sredstva za njezino liječenje. Šalju na stotine poruka i mailova kako bi prikupili novac za Anđelinu operaciju i liječenje u inozemstvu, gdje je jedino moguće pružiti joj pomoć,

Anđela, kao i sve djevojčice ima tisuću želja, i jednu najveću – zdravlje!
Naša želja je da pomognemo jednoj mladoj djevojci i spasimo njezin život, jer to je moguće!
Nemojte razmišljati jer svaka minuta je važna.

KAKO MOŽEMO POMOĆI ANĐELI?

Spasimo život Anđeli Knežević i uplatimo donacije na žiro račun:
Anđela Knežević
HR1723900013216979636

Što vi mislite o ovoj temi?

Nastavi čitati