Connect with us

Vijesti

Rubrika Na Dnu Dna: FATA: Federalna Televizija

Objavljeno

-

[dropcap]U[/dropcap]pravni odbor Samostalnog sindikata uposlenika Javnih RTV servisa je na  5. redovnoj sjednici  25. srpnja 2013. godine u Sarajevu, usvojio zaključak da se obrati osnivaču Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine upitom šta će učiniti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine kada je u pitanju normalan rad i ostvarivanje funkcije Javnog servisa Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine s obzirom na činjenicu da je preostaloj dvojici članova Upravnog odbora RTV Federacije BiH istekao mandat.

Upravni odbor Samostalnog sindikata uposlenika Javnih RTV servisa je ovaj zaključak usvojio uz sljedeće obrazloženje da nakon ostavke jednog od preostala tri člana Upravnog odbora RTVFBiH 4. 6. 2013. godine, taj upravni odbor je ostao sa svega dva člana kojima je istekao mandat te da se nameće pitanje može li po Zakonu o Javnom RTV servisu Federacije Bosne i Hercegovine njihova kuća legalno i zakonito funkcionirati.

Financijske operacije

Dodaju da u vrijeme kada se pripremaju novi programski planovi što uključuje i nabavke različitih programskih sadržaja, a vodeći računa o zakonskim i odredbama Statuta RTVFBiH, je li moguće poduzimati materijalne i finansijcke akcije ili operacije, pogotovo one iznad 100.000,00 KM bez valjanog ili s „krnjim” Upravnim odborom.

Naglašavaju da su održali sastanke s Poslovodstvom RTVFBiH vezano za navedeni problem i dobili odgovor da su „mirni” što se tiče ove godine.

– Što i kako dalje? Na istom sastanku održanom 24. 5. 2013. godine nam je potvrđeno i da generalnom direktoru RTVFBiH ističe mandat 18. 8.2013. godine. O ovome smo pitanje postavili i generalnom direkotru RTVFBiH, što se vidi u dopisu Broj:153/2013 od 16.7.2013. godine. Stoga vas moramo upitati kakve posljedice ta situacija može proizvesti po Javni servis Radio- televizija Federacije BiH? Ne možemo, a da na ovom mjestu ne primijetimo što je s problemom primjene Statuta koji nikada nije dobio suglasnost Parlamenta Federacije BiH kao osnivača, a iz kojeg su izvedeni brojni unutrašnji akti, zbog čega smo mi kao Sindikat bili silno angažirani u rješavanju značajnog broja slučajeva u kojima su bila povrijeđena prava iz radnog odnosa – navodi se u priopćenju.

Nikada nije formirano Programsko vijeće

Smatraju da je i taj problem posljedica nedosljednosti u radu Upravnog odbora kao najvažnijeg, a samim time i najodgovornijeg organa po Zakonu o Javnom servisu RTV Federacije Bosne i Hercegovine.

Navode da u tom kontekstu treba promatrati i činjenicu da nikada nije formirano Programsko vijeće, iako je to zakonska obveza.

Dodaju da pojava novih operatera na tržištu telekomunikacija za posljedicu ima značajan pad prihoda od RTV pristojbe kao osnovnog izvora financiranja Javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine.

– Poslovodstva tri Javna RTV servisa su o rješavanju tog problema i pitanju boljeg ubiranja prihoda od RTV pristojbe poduzela značajne aktivnosti, no izostao je, po nama dostupnim informacijama, odgovarajući rezultat, navodi se.

Naglašavaju da se Samostalni sindikat uposlenika Javnih RTV servisa također uključio u te aktivnosti, ali su dobili obeshrabrujuće odgovore iz nadležnih institucija.

Crna rupa

Dodaju da u takvoj situaciji sredstva prikupljena marketingom i oglašavanjem u programima i medijima Javnih RTV servisa su od neprocjenjivog značaja za opstanak Javnih RTV servisa i cjelokupnog Javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine.

Stoga je, navode, Sindikat energično odbacio inicijativu o smanjenju minutaže marketinškog oglašavanja u programima Javnih RTV servisa.

– Pred cjelokupnim Javnim RTV sustavom je projekt digitalizacije. Radio- televizija Federacije Bosne i Hercegovine je jedna od članica Javnog RTV sustava BiH i ne zavisi samo od nje taj posao, no uloga RTVFBiH u tom procesu je nezamjenljiva jer Upravni odbor RTVFBiH je sastavni dio Odbora Sustava Javnih servisa BiH. Stoga se pitamo jesmo li osuđeni da budemo „televizijska crna rupa” jer od 1.1.2015. godine neće biti mogućnosti slanja i primanja analognog RTV signala – dodali su.

Navode da postoji još mnogo problema u radu njihove kuće, koji se često direktno ili indirektno „prelijavaju” i na drugi Javni emiter – BHRT, pa u nekoj mjeri i na RTRS.

Stoga traže odluke koje će spriječiti moguće gomilanje problema i omogućiti normalan rad i Zakonom definiranu funkciju Javnog servisa RTV Federacije Bosne i Hercegovine, stoji u priopćenju Upravnog odbora Samostalnog sindikata uposlenika Javnih RTV.

fena

Što vi mislite o ovoj temi?

Advertisement
Komentiraj
Advertisement

Komentari